Dviejų Jubiliejų proga pasveikintas kunigas Antanas Jasionis

35 metų kunigystės ir 75 metų gyvenimo Jubiliejų švenčiantis kunigas Antanas Jasionis (centre) su Širvintų rajono savivaldybės mere Živile Pinskuviene, Lietuvos Respublikos Seimo nariu Jonu Pinskumi ir Kiauklių seniūnaite Danute Lemešoviene.

Gruodžio 3 dieną Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje susirinkę parapijiečiai bei svečiai iškilmingai pasveikino parapijos kleboną kun. Antaną Jasionį 35 metų kunigystės ir 75 metų gyvenimo Jubiliejaus proga.

Praėjusį sekmadienį Kiauklių bažnyčioje klebono Antano Jasionio aukotose Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už Kiauklių krašto žmones bei už dvigubą Jubiliejų švenčiantį kunigą Antaną Jasionį. Parapijos tikintieji maldose prašė Dievo laiminti parapijos ganytojo gerus darbus, padėti jam ištikimai tarnauti bažnyčiai bei žmonėms, sėkmingai darbuotis Viešpaties vynuogynuose.

Jubiliatą kleboną Antaną Jasionį sveikino bei už ganytojišką veiklą, supratingumą ir atjautą dėkojo Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Pinskus, Zibalų seniūnas Ramūnas Jasevičius, giminaičiai, parapijos tikintieji ir kiti Kiauklių krašto žmonės.

Pasveikinti kunigo susirinko parapijiečiai bei giminės.

Bažnyčios choras, vadovaujamas Laimutės Gelūnaitės, Jubiliatui sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Alvydos Pažusienės nuotr.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite gruodžio 8 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (4 įvert.)
scroll to top