Už ką širvintiškiai sumokėjo 50 tūkstančių litų?

 Ir plane, ir rajono gyvenime keičiasi ne kažin kas, vizija apie darnią, saugią ir išplėtotą aplinką šeimai, darbui, verslui ir poilsiui sklando kažkur aplinkui, bet solidi suma iš rajono biudžeto plano atnaujintojams tikrai „išplaukia“.

Ir plane, ir rajono gyvenime keičiasi ne kažin kas, vizija apie darnią, saugią ir išplėtotą aplinką šeimai, darbui, verslui ir poilsiui sklando kažkur aplinkui, bet solidi suma iš rajono biudžeto plano atnaujintojams tikrai „išplaukia“.

2011 metų sausio 8 dieną „Širvintų kraštas“ rašė: „Prieš Kalėdas Savivaldybės salėje gyventojams buvo pristatytas 2010-2016 metų rajono Strateginis plėtros planas. (…) susirinkimo dalyvių nuomonė buvo vieninga – plane parašyta tai, kas jau ir taip seniausiai žinoma. Pavyzdžiui, kad Širvintų rajone yra gražių gamtos kampelių, kad daug žmonių emigruoja į užsienį, nes neturi darbo, kad būtina plėsti turizmą, pritraukti investicijų, mažinti nedarbą, didinti jaunimo užimtumą, vystyti kultūrinius projektus, taikyti alkoholio prevenciją, mažinti korupciją, ugdyti gyventojų savimonę… Nieko naujo nepasakyta ir dėl prioritetų. Pirma – verslo, turizmo, žemės ūkio plėtra, antra – socialinės gerovės plėtra, trečia – infrastruktūros ir aplinkos plėtra. Kas nežino, kad reikėtų skatinti gyventojų verslumą, plėtoti paramą verslui, didinti žemės ūkio konkurencingumą, įgyvendinti vietos plėtros strategiją, gerinti turizmo ir kultūros infrastruktūros paslaugas, kad gana daug rajone gyvenančių žmonių skursta, kad turime problemų dėl atliekų tvarkymo, vandens kokybės, kad reikėtų saugoti gamtos paveldą…“ Skaityti daugiau »

Veterinarijos gydytojo darbas – ir hobis, ir gyvenimo būdas

Dėl šeimininko dėmesio energingai kovoja du bigliai.

Dėl šeimininko dėmesio energingai kovoja du bigliai.

Netrūksta Širvintų rajone žmonių, kurie augina gyvulius. Prižiūrint keturkojus, dažnam tenka susidurti ir su augintinių sveikatos bei priežiūros problemomis. Tokiu atveju dažniausiai kreipiamasi į arčiausiai esantį veterinarijos gydytoją. Kas kitas, jei ne veterinaras, suskubs į pagalbą karvei ar arkliui sunegalavus, pakonsultuos, kaip užauginti sveiką ir žvalų augintinį, patars, kokių vitaminų jam būtina duoti. Į Šešuolėlių I kaime gyvenantį veterinarijos gydytoją Vytautą Kalesniką kreipiasi ne tik aplinkinių kaimų žmonės, bet ir Alionių bei Širvintų seniūnijų gyventojai. Pagalbos sulaukusių kraštiečių teigimu, veterinaras Vytautas yra prisišaukiamas žmogus. Jis pagelbėti, karvei sunegalavus, atskuba bet kuriuo paros metu. Skaityti daugiau »

Devyniasdešimtmetė, bet visuomet jauna

Prie Anapilin išėjusių mokytojų kapų padėta gėlių, uždegtos žvakelės.

Prie Anapilin išėjusių mokytojų kapų padėta gėlių, uždegtos žvakelės.

Lapkričio 15 dieną Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija šventė 90-ies metų jubiliejų. Dvyliktą valandą šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko šv. Mišios už gyvus ir mirusius gimnazijos (mokyklos) mokinius ir mokytojus. Po mišių norintieji pagerbti Anapilin išėjusius savo mokytojus bei mokslo draugus vyko į kapines. Tylos minute pagerbtas mokyklos direktoriaus Antano Kuliešiaus, mokytojų Onos Murauskienės, Stanislovo Dačkos, Stefanijos Tarulienės atminimas, ant jų kapų padėtos gėlės, uždegtos žvakelės.

Po pietų į aktų salėje vykusį iškilmingą gimnazijos jubiliejaus minėjimą rinkosi buvę ir esami mokiniai, mokytojai bei garbūs svečiai. Koncertinės programos pradžioje gimnazistai paskelbė, kad mokykla Širvintose rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą minima 1777 metais. Tada mokykloje mokėsi šeši mokiniai. Ilgus metus ji buvo vadinama Širvintų liaudies mokykla, kurioje buvo tik pradinės klasės. Ir tik 1923 metų gruodžio 19 dieną tuometinis švietimo ministras pasirašė įsakymą Širvintose įkurti vidurinę mokyklą, kuri pradėjo veikti nuo 1924 metų vasario 1 dienos. Skaityti daugiau »

Nuo Šv. Huberto medžiotojų vengia ir pilkieji kiškiai

Širvintų medžiotojų draugijos nariai su Šv. Huberto dienos simboliu - Hendriko Adomavičiaus sumedžioto elnio ragais.

Širvintų medžiotojų draugijos nariai su Šv. Huberto dienos simboliu - Hendriko Adomavičiaus sumedžioto elnio ragais.

Anot senos legendos, apie 655-uosius metus Burgundijos hercogo Huberto šeimoje gimė sūnus, kuriam buvo duotas Fransua vardas. Užaugęs jaunasis Hubertas pamėgo kraugeriškas medžiokles ir puotas. Pasakojama, kad vieną šv. Kalėdų vakarą Hubertas išjojo medžioti ir pamatė elnią su didžiuliais dešimties atšakų ragais. Jis pasiruošė sviesti ietį, bet pargriuvo. Elnią nutvieskė šviesa, ir tarp jo ragų Hubertas pamatė šviečiantį auksinį kryžių. Sukrėstas jaunuolis atsisakė aukštų titulų ir pasitraukė į Ardėnų kalnus, kur akmeninėje trobelėje praleido 7 atsiskyrėliškus metus. Po to Hubertas buvo paskirtas Mastrichto ir Luticho vyskupu. Savo buvusių medžioklių plotuose jis įkūrė keletą vienuolynų, rūpinosi gamtos apsauga. Po mirties (727 m.) Hubertas buvo paskelbtas šventuoju ir palaidotas šventojo Huberto bazilikoje, kuri yra netoli Nemiūro miesto. Skaityti daugiau »

Laikas kūrenti, bet nėra ką

Lapkričio 13-16 dienos

Per šias dienas į policiją buvo pristatyti 5 asmenys, iš jų 4 – už administracinės teisės pažeidimus, 1 – už galimai įvykdytą nusikaltimą. Skaityti daugiau »

Dėl kieno interesų valdantieji atsisakė planuotos partnerystės?

VAATC direktorius Bronius Pavilanskas Širvintų rajono tarybos narei Živilei Pinskuvienei prisipažino, kad susidaro įspūdis, jog ketinama atidaryti didelių gabaritų atliekų aikštelė ne vienam yra tarsi rakštis tam tikroje vietoje.

VAATC direktorius Bronius Pavilanskas Širvintų rajono tarybos narei Živilei Pinskuvienei prisipažino, kad susidaro įspūdis, jog ketinama atidaryti didelių gabaritų atliekų aikštelė ne vienam yra tarsi rakštis tam tikroje vietoje.

Jau kuris laikas Šniponių buvusio sąvartyno pašonėje stovi įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė. Nors rajone yra didelė tokios paslaugos paklausa, aikštelė savo vartų gyventojams neatidaro. Širvintų rajono tarybos narė Živilė Pinskuvienė pasidomėjo, kodėl Širvintų rajono gyventojai iki šiol negali naudotis už europines lėšas įrengtu objektu. Skaityti daugiau »

Ar Širvintų policija teisėtai žada bausti dviratininkus?

Galima suabejoti, ar policija teisėtai žada bausti dviratininkus, kurie važiuos Plento gatve, o ne greta įrengtu ir atitinkamai paženklintu pėsčiųjų ir dviračių taku.

Galima suabejoti, ar policija teisėtai žada bausti dviratininkus, kurie važiuos Plento gatve, o ne greta įrengtu ir atitinkamai paženklintu pėsčiųjų ir dviračių taku.

Policijai priminus dviratininkams keliamus reikalavimus ir paaiškinus, kad Kelių eismo taisyklėse yra numatyta, jog ten, kur yra įrengti dviračių takai, dviratininkai privalo važiuoti tik jais, širvintiškis Stasys Čepulis sunerimo. Jis pats gyvena mieste, Upelio gatvėje, tačiau dažnai važinėja dviračiu, ypač per visą miestą į Kabaldą, kur turi daržą. Žmogus neslepia, kad iki šiol ten ir atgal paprastai važiuodavo Plento gatve. Skaityti daugiau »

Žmona buvusiam vyrui su bokalu praskėlė galvą

Lapkričio 10-12 dienos

Per šias dienas į policiją buvo pristatyti 5 asmenys, 1 jų – už administracinį pažeidimą, 3 paskui buvo išvežti į įkalinimo įstaigą, o 1 girtas triukšmavo ir chuliganiškai elgėsi privačioje valdoje. Policijoje užregistruotas rajono gyventojo E. B. pareiškimas dėl šio asmens netinkamo elgesio jo atžvilgiu. Skaityti daugiau »

Apie „vieno kraujo vaikus…“

Lučiūnų protėvis, kokį jį įsivaizduoja dailininkas Redas Lučiūnas (50X70 cm, drobė, aliejus). Paveikslo nuotrauka puošia knygos „Vieno kraujo vaikai arba Lučiūnų istorija“ viršelį.

Lučiūnų protėvis, kokį jį įsivaizduoja dailininkas Redas Lučiūnas (50X70 cm, drobė, aliejus). Paveikslo nuotrauka puošia knygos „Vieno kraujo vaikai arba Lučiūnų istorija“ viršelį.

Spalio 26 dieną Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už mirusiuosius ir gyvus Lučiūnus. Po šv. Mišių Kultūros centro Čiobiškio filialo antrame aukšte vyko Čiobiškio parapijoje gyvenusių ir gyvenančių Lučiūnų ir žmonių, kurių gyslomis teka Lučiūnų kraujas, sambūris. Šio susitikimo organizatorius – fotografas Jonas Lučiūnas, ilgamečio ir kruopštaus tyrimo metu nustatęs, kad nuo senų senovės Čiobiškio parapijoje gyvenę Lučiūnai yra vieno kraujo vaikai. Šiais metais Jonas išleido ir susitikimo metu pristatė istorinę knygą apie Čiobiškio parapijoje gimusius ir gyvenusius bei gyvenančius Lučiūnus: „Vieno kraujo vaikai arba Lučiūnų istorija“. Taigi, nuo šiol Joną Lučiūną žinosime ne tik kaip fotometraštininką, bet ir kaip istoriką, savo giminės ištakų tyrinėtoją. Jonas sutiko atsakyti į kelis „Širvintų krašto“ klausimus.

- Kas pastūmėjo Jus parašyti Lučiūnų giminės istoriją?

- Tėvas sakydavo, kad jis yra gimęs Amerikoje. Iki tarnybos Lietuvos kariuomenėje jis turėjo amerikoniškus dokumentus. Smetonos laikais buvo du pasirinkimai, – arba lieki amerikonu, arba gauni lietuvišką pasą ir eini tarnauti į kariuomenę. Tėvas pasirinko antrą variantą. Turbūt dauguma žmonių, būdami jauni, nelabai domisi savo kilmės klausimais ir tik sulaukę brandaus amžiaus pradeda galvoti apie savo protėvius, tampa įdomu, kiek galima daugiau sužinoti apie jų gyvenimą. Skaityti daugiau »

„Kaimynėli, būki svečias“

Komisijai teko nelengvas uždavinys - atrinkti pačius geriausius...

Komisijai teko nelengvas uždavinys - atrinkti pačius geriausius...

Šeštadienį, lapkričio 8 dieną, Širvintų kultūros centre vyko smagi regioninė kaimo kapelų šventė – varžytuvės „Kaimynėli, būki svečias!“ Šios varžytuvės vyksta jau dvidešimt ketvirtąjį kartą. Joms pradžią davė rajoninis muzikinio paveldo puoselėtojų konkursas, kuriame dalyvavo pavieniai armonikininkai ir pasakotojai. Apie šią šventę Širvintose sužinojo nemažai muzikantų iš gretimų rajonų, todėl jau nuo 1996 metų suvažiuodavo muzikantai iš visos Vilniaus apskrities. Vėliau apie šventę sužinojo aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai ir nuo 2000 metų Širvintose vyko jau respublikinio masto kaimo kapelų šventės. Praėjusiais metais varžytuvėse dalyvavo trylika kapelų, o šiais vienuolika kolektyvų iš Kupiškio, Trakų, Jonavos, Zarasų, Panevėžio, Utenos, Rokiškio, Pasvalio ir Radviliškio rajonų. Konkurse turėjo dalyvauti ir Širvintų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela, tačiau susirgus jos vadovui Gintarui Pauliukoniui, širvintiškių konkurse neliko. Šiais metais konkurse nepanoro dalyvauti nei liaudiškos muzikos kapela „Noragas“, nei Musninkų jaunimo kapela, nei Anciūnų kaimo kapela.  Skaityti daugiau »

Siūlo darbą

 Facebook puslapių kūrimas javascript   SEO  Reklama internete  ajax     rss  Puslapių kūrimas     web   Mobiliųjų aplikacijų kūrimas       Reklama Google     CSS   web   Reklama facebook     blog  Kontekstinė reklama internete python html   Programavimo paslaugos   blog   
Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa

Ar sirgdami einate į darbą?

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Archyvas
Reklama
SveikinimaiFilmaiMuzika
AutomobiliaiSapnaivardai
PavardesVietovardziaiTrinkeliu klojimas
  • Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
  • Top100 counter
  
Statistika
Dabar svetainėje: 5 lankytojai
Nuotraukos
Atsisiųsti Flash Player slideshow žiūrėjimui.