Savigyra ir „purvasklaida“ – už mokesčių mokėtojų pinigus

Savigyra ir „purvasklaida“ – už mokesčių mokėtojų pinigus
Menkai apšviestos arba ir visiškoje tamsoje skendinčios Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių bei miestelių gatvės, išsiklaipę šaligatviai, kasmet palopomos, bet kasmet vėl duobių duobelių pilnos gatvės, tuntai beglobių kačių ir šunų, aibė kitų metų metus nespręstų problemų, dėl kurių buvusioji rajono valdžia vis teisindavosi vienodai – „Nėra pinigų“. Bet savo įvaizdžiui kurti ir politiniams oponentams (ypač Živilei Pinskuvienei) menkinti ir šmeižti, pasirodo, pinigų buvo. Ir dar kiek!
Buvusieji rajono vadovai – V. Jasiukevičius, S. Jozonis, E. Davidavičienė, R. Tamošiūnienė – nebepasitenkino informacijos sklaida Savivaldybės interneto svetainėje. Už mokesčių mokėtojų pinigus pernai buvo leidžiamas Savivaldybės vadukų savigyrai skirtas informacinis biuletenis, per metus kainavęs 10 722,12 Lt (sumokėta AB „Lietuvios paštas“, VšĮ „Globalūs projektai“, spaustuvininkams).
Bet ir to Savivaldybės valdžiai pasirodė per mažai. 2014 metų rugpjūčio – gruodžio mėnesiais Savivaldybės vadovų šlovinimui ir politinių oponentų, daugiausia, žinoma, Darbo partijos ir Živilės Pinskuvienės dergimui, buvo pasitelkta viešųjų ryšių paslaugų teikėja VšĮ „Eta dialogas“ (direktorė Vilma Valiukevičienė).
Prieš atsiplėšdamas nuo savo kėdės meras Vincas Jasiukevičius savo pernykščių „nuopelnų“ ataskaitos skyriuje „Rūpinimasis Savivaldybės bendruomene“ nepamiršo pasidžiaugti, kiek įvairiausios informacijos „purvasklaidoje“ paskleidė, tik „pamiršo“ pažymėti, kiek tos paslaugos kainavo Širvintų rajono mokesčių mokėtojams. O kainavo tikrai ne „kapeikas“.
Pavyzdžiui, pernai rugsėjo – gruodžio mėnesiais VšĮ „Eta dialogas“ už paslaugas interneto svetainėje (krastonaujienos.lt) ir spaudoje (kartą per mėnesį pasirodydavusiose, į gyventojų pašto dėžutes bruktose ir net pačioje Savivaldybėje dalintose „Krašto naujienose“) Savivaldybė atseikėjo beveik 12 tūkst., už 2015 m. I ketvirčio „viešųjų ryšių paslaugas“ tai pačiai viešajai įstaigai sumokėjo 2606,40 Eur (daugiau nei 9 tūkst. Lt), o balandžio mėnesį – 868,80 Eur (3000 Lt). Apskritai per 8 mėnesius „purvasklaidai“ Savivaldybė ištaškė daugiau nei 24 tūkstančius litų mokesčių mokėtojų pinigų. Toks tad „nemokamas“ laikraštis?!
- Už tokius pinigus ne vieną vaikų žaidimų aikštelę galima buvo įrengti ar gatvių apšvietimą pagerinti,- sako laikinai einanti mero pareigas Živilė Pinskuvienė. – Ir tegu nesibaimina oponentai, kad dabar neva remsiu „savo“ laikraštį. Tokiam viešinimui pinigai tikrai nebus leidžiami. Visus vykdomus darbus žmonės akivaizdžiai mato.
ŠK replika
Vien tik balandžio mėnesio „purvasklaidai“ „Krašto naujienose“ Savivaldybė skyrė 869 EUR (3000 Lt).
Vien tik balandžio mėnesio „aslaugoms“ „Krašto naujienose“ Savivaldybė skyrė 869 EUR (3000 Lt).

Vien tik balandžio mėnesio „paslaugoms“ „Krašto naujienose“ Savivaldybė skyrė 869 EUR (3000 Lt).

Menkai apšviestos arba ir visiškoje tamsoje skendinčios Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių bei miestelių gatvės, išsiklaipę šaligatviai, kasmet palopomos, bet kasmet vėl duobių duobelių pilnos gatvės, tuntai beglobių kačių ir šunų, aibė kitų metų metus nespręstų problemų, dėl kurių buvusioji rajono valdžia vis teisindavosi vienodai – „Nėra pinigų“. Bet savo įvaizdžiui kurti ir politiniams oponentams (ypač Živilei Pinskuvienei) menkinti ir šmeižti, pasirodo, pinigų buvo. Ir dar kiek! Skaityti daugiau »

Tarybos nario mandato atsisakyta po ilgų svarstymų

Išskirtinis interviu
Tarybos nario mandato atsisakyta po ilgų svarstymų
Remiantis VRK skelbiama informacija, Savivaldybių tarybų rinkimuose iškovoto mandato atsisakė per 70 šalies kandidatų. Laimėtų mandatų savivaldoje dar iki pirmojo naujos kadencijos tarybos posėdžio dėl nesuderinamų pareigų atsisakė ir du širvintiškiai. Tai Robertas Bartulis ir Sigitas Bankauskas. Praėjusią savaitę, jau priėmusi priesaiką, tarybos nario mandato atsisakė Darbo partijos Širvintų skyriaus pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė. Ji maloniai sutiko papasakoti rinkėjams apie mandato atsisakymo priežastis.
- Jums pirmumo balsus atidavė net 1234 rinkėjai. Tai vienas iš geriausių rezultatų rajone. O Jūs atsisakote mandato. Kodėl nusprendėte taip padaryti?
- Išties rinkimų rezultatai puikūs, esu maloniai nustebinta tokiu dideliu rajono žmonių pasitikėjimu. Tad visų pirma noriu širdingai padėkoti visiems balsavusiems ir patikėjusiems manimi. Jaučiu didžiulę atsakomybę dėl visų rajono žmonių, dėl to ir atsisakiau tarybos nario mandato. Priimti tokį rimtą sprendimą buvo sunku. Atsisakyti mandato nusprendžiau po ilgų svarstymų, po pasitarimo su komanda, šeima. Tai nebuvo vienos minutės sprendimas. Kaip žinia, Širvintų rajone susiklostė išskirtinė situacija, vienintelė Lietuvoje, kuomet buvo patvirtinti tik Savivaldybės tarybos narių rinkimų rezultatai, o mero rinkimų rezultatai anuliuoti. Tad merą dar kartą teks rinkti šių metų birželio 7 dieną, o taryba turi dirbti toliau. Įstatymų nustatyta tvarka Širvintų rajono savivaldybės taryba balsavo ir išrinko laikinai mero pareigas einančią tarybos narę Živilę Pinskuvienę, kuria pasitikėjo daugiausia Širvintų rajono rinkėjų. Kartu su laikinąja mere bei kitais 10 tarybos narių esame stipri ir kompetentinga komanda, tad nedelsdami ėmėmės darbo, analizavome situaciją. Paaiškėjo ypatingų dalykų, apie kuriuos, manau, dar bus daug kalbama. Noriu pabrėžti, kad situacija Savivaldybėje yra kritinė. Paminėsiu tik vieną svarbų dalyką, kad jau prasidėjęs Europos Sąjungos 2014-2020 metų paramos laikotarpis, kuris Lietuvai yra svarbiausias. Tai paskutinis šansas įsisavinti Europos Sąjungos fondų lėšas. Širvintose situacija tokia, kad prieš pat prisiekiant tarybos nariams pareigas paliko Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja. Paprastais žodžiais tariant – nėra kam rūpintis investicijomis Širvintų rajone. Šiuo itin svarbiu laikotarpiu – tai visiškai kritinė situacija. Rizikuojame netekti ES paramos. Turiu daugiau nei 10 metų darbo investicijų srityje patirtį, t.y. nuo pat įstojimo į ES pradžios. Puikiai žinau, kaip yra svarbu laiku atlikti visus parengiamuosius darbus. Dirbdama Vilniaus miesto savivaldybės Ekonomikos ir investicijų departamente, įgijau dar daugiau patirties, pasisėmiau naujų idėjų, kurias nekantrauju įgyvendinti.
Esu tvirtai nusprendusi ir pasiryžusi dirbti širvintiškių labui. Tai sakiau ir prieš rinkimus, tad imtis darbų – mano pareiga. Ypač dėl to, kad manimi pasitikėjo daugybė rinkėjų. Atsisakyti mandato – viena iš galimybių dirbti tiesiogiai įsisavinant investicijas. Su kaupu įgyvendinsiu žmonių lūkesčius. Būnant tarybos nare, tai padaryti būtų ypač sunku. Atsisakiusi mandato, galiu dirbti Investicijų skyriaus vedėja. Dirbdama galiu pati labai daug ką nuveikti.
- Grįžtate į savo buvusias pareigas Širvintų rajono savivaldybėje. Kodėl vėl panorote darbuotis Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja? Ar tokioms pareigoms užimti nebūtinas konkursas?
- Kaip jau minėjau, Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėjos pareigos prieš keletą dienų liko laisvos. Šiuo metu dirbu taip pat valstybės tarnautoja Vilniaus miesto savivaldybėje. Žinoma, mano kategorija Vilniuje aukštesnė. Įstatymai numato, kad valstybės tarnautojai tarnybinio kaitumo būdu gali pereiti dirbti į kitą įstaigą, jei tarnautojo kategorija yra ta pati arba žemesnė. Kadangi Širvintų rajono savivaldybės Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėjo kategorija yra žemesnė, įstatymų nustatyta tvarka pereinu į šias pareigas. Tokiu atveju konkurso nereikia. Juolab kad pati šiose pareigose Širvintų savivaldybėje dirbau apie 4 metus.
- Ką turėtumėte pasakyti savo rinkėjams?
- Visiems, kurie mane palaikė, nuoširdžiai dėkoju ir linkiu kuo geriausios kloties. Tikiu, kad būsiu manimi pasitikėjusių, už mane balsavusių rinkėjų suprasta. Aš niekur neišvykstu. Grįžtu į Širvintas ir imsiuosi rimtų darbų. Drauge su komanda pateisinsiu mane rinkusių Širvintų krašto žmonių lūkesčius. Ačiū visiems, kurie padėjo man formuotis kaip investicijų specialistei, ačiū palaikiusiems, ačiū ir kritikavusiems. Esu tikra, kad vietoje manęs į rajono tarybą ateisiantis dirbti Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokytojas Remigijus Bonikatas Jūsų nenuvils. Jį, praėjusios kadencijos tarybos narį, dauguma širvintiškių tikriausiai pažįsta ir iš jo rašinių rajono laikraštyje „Širvintų kraštas“.
- Politikoje labai svarbu būti stipriam ir atkakliam, nepalūžti ir tikėti savo jėgomis net ir sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis. Iš kur semiatės jėgų?
- Politika išties sudėtinga, ji apima visas žmogaus gyvenimo sritis, tad kiekvienu atveju turi semtis jėgų iš skirtingų šaltinių. Tačiau sunkiausiomis akimirkomis pati svarbiausia ir geriausia atrama – šeima. Dukrytė – tai mano energijos šaltinis, vyras – tai siena, už kurios jaučiuosi saugi, tėvai, seserys, kiti giminaičiai – mano patarėjai, iš kurių semiuosi gyvenimiškos patirties. Žinoma, skyriaus komanda – tai tie žmonės, kurie visuomet padės, patars, nuramins. Esu atvira ir tikiu žmonėmis, todėl manau, kad tikėjimas žmonėmis taip pat suteikia jėgų. Kuomet padarai gerų darbų, kai matai žmonių padėkas  - tai irgi suteikia jėgų, optimizmo, noro siekti daugiau ir geriau.
- Ačiū už pokalbį. Linkiu daug naudingo nuveikti rajono žmonių labui, tobulinti, keisti esamą situaciją rajone, kad jame būtų gera gyventi ir jaunam, ir garbaus amžiaus žmogui.
Romas Zibalas
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė: „Esu tvirtai nusprendusi ir pasiryžusi dirbti širvintiškių labui.“
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė: „Esu tvirtai nusprendusi ir pasiryžusi dirbti širvintiškių labui.“

Ingrida Baltušytė-Četrauskienė: „Esu tvirtai nusprendusi ir pasiryžusi dirbti širvintiškių labui.“

Remiantis VRK skelbiama informacija, Savivaldybių tarybų rinkimuose iškovoto mandato atsisakė per 70 šalies kandidatų. Laimėtų mandatų savivaldoje dar iki pirmojo naujos kadencijos tarybos posėdžio dėl nesuderinamų pareigų atsisakė ir du širvintiškiai. Tai Robertas Bartulis ir Sigitas Bankauskas. Praėjusią savaitę, jau priėmusi priesaiką, tarybos nario mandato atsisakė Darbo partijos Širvintų skyriaus pirmininkė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė. Ji maloniai sutiko papasakoti rinkėjams apie mandato atsisakymo priežastis.

- Jums pirmumo balsus atidavė net 1234 rinkėjai. Tai vienas iš geriausių rezultatų rajone. O Jūs atsisakote mandato. Kodėl nusprendėte taip padaryti?

- Išties rinkimų rezultatai puikūs, esu maloniai nustebinta tokiu dideliu rajono žmonių pasitikėjimu. Tad visų pirma noriu širdingai padėkoti visiems balsavusiems ir patikėjusiems manimi. Jaučiu didžiulę atsakomybę dėl visų rajono žmonių, dėl to ir atsisakiau tarybos nario mandato. Priimti tokį rimtą sprendimą buvo sunku. Atsisakyti mandato nusprendžiau po ilgų svarstymų, po pasitarimo su komanda, šeima. Tai nebuvo vienos minutės sprendimas. Kaip žinia, Širvintų rajone susiklostė išskirtinė situacija, vienintelė Lietuvoje, kuomet buvo patvirtinti tik Savivaldybės tarybos narių rinkimų rezultatai, o mero rinkimų rezultatai anuliuoti. Skaityti daugiau »

Kam šiukšlynų milijonierių pokylyje atstovavo Elena Davidavičienė?

Kam šiukšlynų milijonierių pokylyje atstovavo Elena Davidavičienė?
Kiek daugiau nei prieš pusmetį atrodė, kad dabar jau buvusi Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Elena Davidavičienė pagaliau išsėmė savo galimybes kuo nors nustebinti. Po nepaskelbto Rusijos karo Ukrainai net baltarusiai atsisakė dalyvauti Pamaskvėje įsikūrusio Ščiolkovo rajono šventėje, o štai viena rajono vadovių drauge su valdančiosios koalicijos partneriu Kęstučiu Pakalniu priėmė kvietimą atvykti į Kremliaus bokštų paunksmę ir prasmingai dėjo raudonus gvazdikus ant sovietų kariaunos, prieš 70 deginusios, plėšusios ir prievartavusios Europą, memorialo.
Lygiai prieš savaitę, balandžio 15-ąją, Belmonto pramogų ir poilsio parke buvo surengta „Ecoservice“ 20 metų veiklos šventė. Į prabangią aplinką sukvietę svečius, šiukšlininkai džiūgavo, kad 2014-uosius baigė gavę 35 mln. litų pajamų. Šventėje dalyvavusio 15min.lt portalo reporterio Irmanto Gelūno fotoobjektyve tarp išrinktųjų ir prijaučiančiųjų kelis kartus šmėkštelėjo ir rajono gyventojams gerai pažįstamas ponios Elenos siluetas (žr. nuotr.). Vienoje nuotraukoje ji švyti iš laimės, kitoje, galimas dalykas, dalijasi dar karštomis savo politinio nuopolio nuoskaudomis.
Kyla klausimas: kam mūsų rajone kontraversiškai vertinamos įmonės pokylyje atstovavo fiasko tiesioginiuose mero rinkimuose patyrusi Širvintų krašto dukra Elena Davidavičienė?
Jei ji oficialiai atstovavo rajonui, tai pasielgė, švelniai tariant, neetiškai, mat jau buvo prabėgusios dvi dienos, kai ponia Elena neteko turėtų pareigų Širvintų rajono savivaldybės administracijoje, o vos tik pradėtos eiti tarybos narės pareigos šiai poniai tikrai nesuteikė jokio pranašumo prieš kitus. Jei vis dėlto būtina, kad tokiame renginyje būtų atstovaujama Savivaldybei, kuri nusamdė „Ecoservice“ kaip atliekų tvarkymo operatorių ir taip jai padėjo susikrauti milijonus, būtų buvę teisinga, kad į renginį vyktų kas nors iš teisėtų Savivaldybės administracijos atstovų. Reikalas tas, kad dabartiniai ir teisėti rajono vadovai apie tokį renginį sužinojo tik iš žiniasklaidos.
O gal ponia Elena į renginį vyko kaip privatus asmuo, sakykime, pakviestas dėl savo asmeninių ryšių ar tiesiog simpatijų šiai įmonei? Tada kyla pagrįstų abejonių, ar niekada nėra buvę privačiųjų ir viešųjų interesų derinimo konflikto, pavyzdžiui, – kai Elenos Davidavičienės vadovaujama Savivaldybės administracija skubos tvarka pratęsė besibaigiančią sutartį su „Ecoservice“.
Apskritai dabar jau buvusiųjų flirtas su „Ecoservice“ užkliūva ne pirmą kartą. 2008-aisiais, po sutarties pasirašymo su šia įmone, tuometinis rajono meras Kęstutis Pakalnis su vienu „Rubicon group“ valdybos narių Dariumi Leščinsku per Kalėdas pramogavo Indonezijoje. Puse lūpų spėliota, kad brangia kelione tuometiniam merui galbūt buvo atsidėkota už sudarytą sutartį, už rajono gyventojams nustatytas kosmines atliekų normas. Šių abejonių politikas iki šiol taip ir nepaneigė.
Dabar kyla įvairių klaustukų ir dėl Elenos Davidavičienės vaidmens palaikant (išlaikant) „Ecoservice“.
„Širvintų krašto“ replika
Ar Administracijos direktorės pareigų netekusiai Elenai Davidavičienei (kairėje) vertėjo puikuotis šiukšlynų milijonierių pokylyje, kai atliekų tvarkymas rajone dažnai bado akis? Dešinėje - vaizdas, kurį užfiksavome Liukonyse.

Ar Administracijos direktorės pareigų netekusiai Elenai Davidavičienei (kairėje) vertėjo puikuotis šiukšlynų milijonierių pokylyje, kai atliekų tvarkymas rajone dažnai bado akis? Dešinėje - vaizdas, kurį užfiksavome Liukonyse.

Kiek daugiau nei prieš pusmetį atrodė, kad dabar jau buvusi Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Elena Davidavičienė pagaliau išsėmė savo galimybes kuo nors nustebinti. Po nepaskelbto Rusijos karo Ukrainai net baltarusiai atsisakė dalyvauti Pamaskvėje įsikūrusio Ščiolkovo rajono šventėje, o štai viena rajono vadovių drauge su valdančiosios koalicijos partneriu Kęstučiu Pakalniu priėmė kvietimą atvykti į Kremliaus bokštų paunksmę ir prasmingai dėjo raudonus gvazdikus ant sovietų kariaunos, prieš 70 deginusios, plėšusios ir prievartavusios Europą, memorialo.

Skaityti daugiau »

Galimybė dar kurį laiką pabūti tuo, kuo jau nėra?

Mūsų gyvenimo grimasos
Galimybė dar kurį laiką pabūti tuo, kuo jau nėra?
Valstybės tarnyba nuo seno turi nerašytą taisyklę – nesvarbu, kokie pasikeitimai užgriūtų valstybės ar savivaldybių institucijas, pagrindiniai tarnautojai turi būti pasiekiami įprastais mobiliųjų telefonų numeriais. Sakykime, kai iš pareigų pasitraukia ministras ar jo pavaduotojas, seniūnas ar Administracijos direktorius, jo mobiliojo telefono numeris atitenka pakeitusiajam. Pirmiausia taip padaryta, kad dėl kadrinių pasikeitimų nereikėtų keisti kontaktų informacijos valstybės tarnautojų duomenų bazėse, įvairiuose dokumentuose. Juk paprastai santykiuose tarp oficialių subjektų konkrečios asmenybės nieko nereiškia, svarbu yra pareigos – ministras skambina merui, vicemeras skambina konkrečios seniūnijos seniūnui, šis įprastai Administracijos direktoriaus ieško tuo pačiu tarnybiniu telefono numeriu. Kitaip nuolat vykstantys politiniai procesai įneštų daug sumaišties.
Turbūt nujausdama, kad gali netekti turėtų pareigų, „šaunioji ketveriukė“ – meras Vincas Jasiukevičius, jo pavaduotojas Andrius Jozonis, Savivaldybės administracijos direktorė Elena Davidavičienė ir jos pavaduotoja Rasa Tamošiūnienė – balandžio 10 dieną pasirūpino, kad Savivaldybės vadovams nuo seno priskirti mobilieji telefonų numeriai taptų … asmeniniais. Maža kam pagal seną pažintį ko prireiks. Galų gale, kaip malonu išgirsti ragelyje, sakykime, turimais oficialiais kontaktais Širvintų mero ieškančio Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovo balsą ir „mero“ vardu jį linksmai pasiųsti „ant trijų raidžių“. O kokia dėkinga proga paskleisti šmeižtą, jei skambinantysis ieško Administracijos vadovės?: „Alio… Jo, ta pati… Tai klausau… Sakote, kelias neišvažiuojamas? Galiu padėti, tik ėėėė… Kiek man už tai duosite?“ Kol žmonės susigaudys, kad atsiliepė visai ne tas, kuriam skambinta, jau ir sklando po rajoną per televizijas skleidžiama „antis“: „Iš mano kaimyno už kelio palyginimą laikinoji direktorė pareikalavo kyšio“! Kokiu telefonu numeriu buvo skambinta, kas konkrečiai atsiliepė? Kaip parodė neseni įvykiai, tokios detalės – tik antraeilis ir niekam neįdomus dalykas, svarbu „sensacija“.
Vis dėlto tikėkime, kad tokios kalbos – tik teorinės prielaidos. Tačiau problema dėl to netampa mažesnė. Kaip „Širvintų kraštui“ prisipažino laikinoji merė Živilė Pinskuvienė, užuot rimtai dirbus, tenka gaišti laiką ir informuoti apie įvykusius pasikeitimus. Laukia nemažas darbas šiuos telefonų numerius pakeisti duomenų bazėse, kataloguose, Savivaldybės priimtuose Ekstremalių situacijų valdymo planuose ir panašiuose dokumentuose, kur svarbūs yra tarnybiniai kontaktiniai telefonai.
- Kyla mintis, kad tokiu būdu buvusieji nutarė dar kurį laiką „pabūti“ tuo, kuo buvo ketverius metus… Taip vaikiška. Apskritai jų poelgis yra sunkiai pakomentuojamas… Jam prilygtų nebent istorija apie tariamą savivaldybės vairuotoją, kuris, išeidamas iš darbo, pasiėmė ir ant nuosavo automobilio prisisuko tarnybinio automobilio valstybinį numerį, – traukė pečiais Živilė Pinskuvienė.
„Širvintų krašto“ informacija

Valstybės tarnyba nuo seno turi nerašytą taisyklę – nesvarbu, kokie pasikeitimai užgriūtų valstybės ar savivaldybių institucijas, pagrindiniai tarnautojai turi būti pasiekiami įprastais mobiliųjų telefonų numeriais. Sakykime, kai iš pareigų pasitraukia ministras ar jo pavaduotojas, seniūnas ar Administracijos direktorius, jo mobiliojo telefono numeris atitenka pakeitusiajam. Pirmiausia taip padaryta, kad dėl kadrinių pasikeitimų nereikėtų keisti kontaktų informacijos valstybės tarnautojų duomenų bazėse, įvairiuose dokumentuose. Juk paprastai santykiuose tarp oficialių subjektų konkrečios asmenybės nieko nereiškia, svarbu yra pareigos – ministras skambina merui, vicemeras skambina konkrečios seniūnijos seniūnui, šis įprastai Administracijos direktoriaus ieško tuo pačiu tarnybiniu telefono numeriu. Kitaip nuolat vykstantys politiniai procesai įneštų daug sumaišties. Skaityti daugiau »

Kunigas Antanas Černa dėkojo Dievui už suteiktą galimybę net penkiasdešimt metų praleisti kunigystėje

Kunigas Antanas Černa dėkojo Dievui už suteiktą galimybę net penkiasdešimt metų praleisti kunigystėje
Balandžio 19 dieną, sekmadienį, Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko neeilinės šv. Mišios. 1965 metų balandžio 14 dieną Kauno arkikatedroje kunigu buvo pašventintas dabartinis Širvintų bažnyčios kunigas altaristas Antanas Černa. Prieš 50 metų baigęs Kauno kunigų seminariją savo kunigystės kelyje darbavosi Jiezno, Palomenės, Krivonių, Nemunaičio, Kiauklių, Zibalų, Pivašiūnų, Vievio parapijose, o nuo 2005 m. balandžio mėnesio – Širvintų altarista.
Mišių pradžioje kunigas padėkojo Dievui, kad suteikė galimybę net penkiasdešimt metų praleisti kunigystėje, iš kurių dešimt – Širvintose. „Švenčiant jubiliejų yra apžvelgiamas kunigo nueitas kelias, atskleidžiami jo pasiekimai, išgyvenimai ir nelaimės. Pradėjau kunigauti, kai mūsų tauta buvo pasaulėžiūros kryžkelėje, kai daugelis mūsų tėvynės brolių ir seserų perkainojo vertybes. Laikas buvo pilnas tragizmo, kai likti savimi ir vadovautis tikromis vertybėmis buvo sunki pareiga. Ne vienas kunigas, gražiai pradėjęs savo kunigystę, vėliau palūžo. Žmonės nuo tikėjimo atsitraukdavo dėl įvairių priežasčių. Sunkūs buvo metai, tad melskime Dievą, kad jie niekada nepasikartotų. Kunigas būdavo lyg žiburys ant kalno, kurį visi galėjo įžeidinėti, pažeminti, paniekinti. Jokie įstatymai jo negynė. Stodamas į seminariją, visą šią situaciją žinojau. Daugelis pažįstamų sakė: „Tai ką, vaidini didvyrį, jeigu pats lipi ant laužo susideginti?“ Kunigo kelias yra gražus, bet nelengvas, nelengvas, – bet gražus… Šiandieną šalia nesėkmių turiu ir didelį džiaugsmą: tūkstančiai pakrikštyta, tūkstančiai sutuokta, tūkstančiai išpažinčių išklausyta, tūkstančiai mišių paaukota, tūkstančiai pamokslų pasakyta. Bet didžiausia mano kaip kunigo laimė yra ta, kad ne vienam teko dievišką priesaiką skleisti, padėti iš nuodėmių pakilti, nuodėmes nuo širdies nuplauti ir pažadinti norą toliau gyventi,“- kalbėjo kunigas Antanas Černa.
Po Šv. Mišių kunigą Antaną Černą pasveikino Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios dvasininkai, seserys vienuolės, Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, kunigo giminės, Motiejūnų kaimo žmonės, Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras, Širvintų moterų klubas, Švietimo ir sporto skyrius, Širvintų jaunimas, bažnyčios choras bei kiti tikintys žmonės.
Tą pačią dieną 16 valandą kunigas Antanas Černa aukojo Šv. Mišias  Bagaslaviškio šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Po šv. Mišių parapijiečiai pasveikino kunigą Antaną su penkiasdešimties kunigystės darbo metų ir palinkėjo dar ilgus metus pasilikti su Dievu maldoje.
Remigijus Bonikatas
155 – Kunigas Antanas Černa jau dešimt metų šv. Mišias aukoja Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje.
159 – Sekmadienį bažnyčioje sėdimų vietų nebuvo.
165 – Kunigas Antanas Černa (trečias iš kairės) tikintiesiems dalija Komuniją.
175 – Seserų vienuolių sveikinimo žodis.
181 – Tikintieji į bažnyčią atėjo su gėlėmis.
183 arba 185 – Kunigą Antaną Černą sveikina Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė.
234 – Kunigą su jubiliejumi pasveikino Bagaslaviškio parapijos žmonės.
240 – Kunigas Antanas Černa jaučiasi laimingas tarnaudamas žmonėms.
Kunigas Antanas Černa jaučiasi laimingas tarnaudamas žmonėms.

Kunigas Antanas Černa jaučiasi laimingas tarnaudamas žmonėms.

Balandžio 19 dieną, sekmadienį, Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko neeilinės šv. Mišios. 1965 metų balandžio 14 dieną Kauno arkikatedroje kunigu buvo pašventintas dabartinis Širvintų bažnyčios kunigas altaristas Antanas Černa. Prieš 50 metų baigęs Kauno kunigų seminariją savo kunigystės kelyje darbavosi Jiezno, Palomenės, Krivonių, Nemunaičio, Kiauklių, Zibalų, Pivašiūnų, Vievio parapijose, o nuo 2005 m. balandžio mėnesio – Širvintų altaristas.

Mišių pradžioje kunigas padėkojo Dievui, kad suteikė galimybę net penkiasdešimt metų praleisti kunigystėje, iš kurių dešimt – Širvintose. „Švenčiant jubiliejų yra apžvelgiamas kunigo nueitas kelias, atskleidžiami jo pasiekimai, išgyvenimai ir nelaimės. Pradėjau kunigauti, kai mūsų tauta buvo pasaulėžiūros kryžkelėje, kai daugelis mūsų tėvynės brolių ir seserų perkainojo vertybes. Laikas buvo pilnas tragizmo, kai likti savimi ir vadovautis tikromis vertybėmis buvo sunki pareiga. Ne vienas kunigas, gražiai pradėjęs savo kunigystę, vėliau palūžo. Skaityti daugiau »

Kiaukliuose lankėsi Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas

Kiaukliuose lankėsi Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas
Balandžio 16 dieną Kiaukliuose viešėjo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir generalvikaras Algirdas Jurevičius. Garbingus svečius, lydimus Širvintų dekanato dekano kun. Leono Klimo, pasitiko laikinai Širvintų rajono savivaldybės mero pareigas einanti Živilė Pinskuvienė, Kiauklių klebonas kun. Antanas Jasionis, bibliotekininkė Vidmantė Meškienė, Kiauklių parapijos ekonominės ir pastoracinės tarybos nariai, parapijiečiai.
J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir generalvikaras apžiūrėjo naująją Kiauklių bažnyčią, altorius, pasidžiaugė gražiai tvarkomu šventoriumi, varpine.
Kiauklių bibliotekoje J. E. Kaišiadorių vyskupas susitiko su parapijiečiais. Po bendros maldos, patogiai susėdus jaukioje kaimo bibliotekoje, buvo kalbamasi apie parapijos džiaugsmus ir rūpesčius. Svečiui viskas buvo įdomu: ir pagalba sunkiau besiverčiantiems žmonėms, ir maldos grupių veikla, ir parapijos ekonominiai bei dvasiniai reikalai, ir jaunimo problemos.
J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir laikinai Širvintų rajono savivaldybės mero pareigas einanti tarybos narė Živilė Pinskuvienė atsakė į kiaukliečių klausimus. J. E. vyskupas padėkojo Širvintų rajono vadovei už gražų bažnyčios ir Savivaldybės bendravimą, pasidžiaugė, kad Kiaukliuose daromi gražūs ir prasmingi darbai parapijiečių gerovei. „Prasmingiausias yra drauge atliekamas darbas. Auksinė idėja bus nieko verta, jeigu nebus bendro darbo, jeigu nebus puoselėjamas žmonių tarpusavio sutarimas ir geranoriškumas“, – pažymėjo J. E. vyskupas.
Laikinai Širvintų rajono savivaldybės mero pareigas einanti tarybos narė Živilė Pinskuvienė pagerbė Jo Ekscelenciją vyskupą Joną Ivanauską gražiais žodžiais, padėkojo svečiui už vizitą ir įteikė lelijų puokštę. Susitikimas buvo nuoširdus ir įdomus. Parapijos bendruomenei tai buvo nepaprastai svarbus įvykis. Kiaukliečiai liko sužavėti J. E. nuoširdumu ir  paprastumu.
* * *
Balandžio 19 dieną Kiauklių bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Jas koncelebravo J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas. Jam talkino generalvikaras Algirdas Jurevičius ir Kiauklių parapijos klebonas kun. Antanas Jasionis.
Prieš pamaldas J. E. vyskupas pasveikino gausiai susirinkusius tikinčiuosius, pakvietė melstis už parapijos bendruomenės ir šeimų vienybę. Parapijos tikinčiųjų atstovai padėkojo vyskupijos ganytojui, įteikė rožių puokštę ir kepalą duonos. Kiauklių klebonas kun. Antanas Jasionis perskaitė raportą, kuriame atsispindėjo parapijos veikla, bažnyčios lankytojų dinamika. Pasak klebono, parapijos gyventojų skaičius, lyginant su 1940 metais, sumažėjo daugiau nei 4 kartus.
Sakydamas pamokslą, J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas padėkojo kiaukliečiams, gausiai susirinkusiems į šv. Mišias,  pasidžiaugė žmonių nuoširdumu, linkėjo nepamiršti amžinųjų vertybių – gerumo, jautrumo, paslaugumo, artimo meilės. „Išsineškite Viešpaties artumą“, – baigdamas pamokslą, ragino ganytojas.
Pasibaigus šv. Mišioms, neseniai suburtas naujas choras iškilmingai vyskupui sugiedojo ,,Ilgiausių metų“.
Romas Zibalas
1. Laikinai Širvintų rajono savivaldybės mero pareigas einanti tarybos narė Živilė Pinskuvienė padėkojo Jo Ekscelencijai vyskupui Jonui Ivanauskui už vizitą ir įteikė lelijų puokštę.
2.  Širvintų dekanato dekanas kun. Leonas Klimas turėjo klausimų Živilei Pinskuvienei.
3. Kiauklių bažnyčios šventoriuje su J. E. vyskupu Jonu Ivanausku.
4. Susitikimas su vyskupu Kiauklių bibliotekoje.
5.  Kiauklių klebonui kun. Antanui Jasioniui Živilė Pinskuvienė įteikė knygą.
6. Kiauklių bažnyčioje sekmadienio šv. Mišias koncelebravo J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
7. Atidžiai klausomasi vyskupo žodžių.
Kiauklių bažnyčioje sekmadienio šv. Mišias koncelebravo J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Kiauklių bažnyčioje sekmadienio šv. Mišias koncelebravo J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Balandžio 16 dieną Kiaukliuose viešėjo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir generalvikaras Algirdas Jurevičius. Garbingus svečius, lydimus Širvintų dekanato dekano kun. Leono Klimo, pasitiko laikinai Širvintų rajono savivaldybės mero pareigas einanti Živilė Pinskuvienė, Kiauklių klebonas kun. Antanas Jasionis, bibliotekininkė Vidmantė Meškienė, Kiauklių parapijos ekonominės ir pastoracinės tarybos nariai, parapijiečiai.

J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir generalvikaras apžiūrėjo naująją Kiauklių bažnyčią, altorius, pasidžiaugė gražiai tvarkomu šventoriumi, varpine.

Kiauklių bibliotekoje J. E. Kaišiadorių vyskupas susitiko su parapijiečiais. Po bendros maldos, patogiai susėdus jaukioje kaimo bibliotekoje, buvo kalbamasi apie parapijos džiaugsmus ir rūpesčius. Svečiui viskas buvo įdomu: ir pagalba sunkiau besiverčiantiems žmonėms, ir maldos grupių veikla, ir parapijos ekonominiai bei dvasiniai reikalai, ir jaunimo problemos. Skaityti daugiau »

Pas neblaivų vairuotoją – neįregistruotas ginklas

Pas neblaivų vairuotoją – neįregistruotas ginklas
Balandžio 16 – 20 dienos
Per keturias dienas į policiją buvo pristatyta 10 asmenų, 7 jų – už padarytus administracinės teisės pažeidimus, 3 – už galimai nusikalstamas veikas.
Šiomis dienomis policijos pareigūnai išaiškino 17 administracinės teisės pažeidėjų. 6 asmenims surašyti protokolai už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, 1 – už gyvenimą be galiojančio asmens dokumento, 1 – už naftos produktų gabenimo tvarkos pažeidimą, 2 – už nedidelį chuliganizmą, 5 – už girtavimą ar girto pasirodymą viešoje vietoje, 1 – už smulkųjį turto grobimą, 1 – už užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ar išvykimo iš jos tvarkos pažeidimą.
Įkliuvo keli neblaivūs vairuotojai. Balandžio 19-ąją, 10.55 val., Širvintų seniūnijoje automobilį neblaivus vairavo 1992 metais gimęs vietos gyventojas. Tą pačią dieną, 22.28 val., Gelvonų seniūnijoje automobilio vairuotojas nepakluso teisėtam policijos pareigūno reikalavimui sustabdyti automobilį. Kai pareigūnai vis dėlto sustabdė automobilį, paaiškėjo, kad 1986 metais gimęs vietos gyventojas yra neblaivus, neturi teisės vairuoti. Dalinės apžiūros metu vairuotojo kelnių kišenėje buvo rastas dujinis pistoletas su viena dėtuve ir vienu šoviniu. Vyras neturėjo leidimo, ginklas nustatyta tvarka neįregistruotas. Po keliasdešimties minučių Gelvonų seniūnijoje įkliuvo ir 1991 metais gimęs Jonavos rajono gyventojas, neblaivus vairavęs automobilį. Tikrinimo metu vyras nepateikė vairuotojo pažymėjimo.
Sekmadienį policija užregistravo 1966 metais gimusios Zibalų seniūnijos gyventojos pareiškimą, kad tądien blaivus jos buvęs vyras, gimęs 1964 metais, su kuriuo yra išsiskyrusi, bet gyvena tame pat name, grasino ją užmušti, padegti namus.
Policija taip pat užregistravo 3 skundus ar pranešimus, kurių nedetalizuoja.
Parengta pagal Širvintų RPK pranešimus

Balandžio 16 – 20 dienos

Per keturias dienas į policiją buvo pristatyta 10 asmenų, 7 jų – už padarytus administracinės teisės pažeidimus, 3 – už galimai nusikalstamas veikas. Skaityti daugiau »

Problemos savo eilės taip ir nesulaukė…

Problemos – ne naujiena, bet savo eilės buvusios valdžios koridoriuose taip ir nesulaukė…
Daugelis nebe pirmus metus švietimo įstaigoms vadovaujančių direktorių lygiai taip pat nebe pirmus metus savo ataskaitose kone pažodžiui perrašo ir spręstinas problemas. Mat laikas bėga, o bėdų nemažėja.
Kai kurios jų – galima sakyti, „globalios“, bendros visos šalies mastu, jų sprendimas nuo vietinių vadovų ir politikų noro ar sugebėjimų beveik nepriklauso. Pavyzdžiui, mažėjantis mokinių skaičius, didėjantis mokinių, gyvenančių socialinių problemų turinčiose šeimose, skaičius, silpnėjanti mokinių mokymosi motyvacija, prastėjantys mokinių pasiekimai, mokinio taisyklių nesilaikymas, tėvų atsakomybės už vaikų priežiūrą stoka. Šios problemos domino kauliukų griūties principu kelia kitas: dėl mažėjančio mokinių skaičiaus kenčia ne tik mokytojų atlyginimai, bet prasčiau finansuojamos ir kitos su ugdymo procesu susijusios sritys, o dėl nepakankamo finansavimo trūksta pagalbos specialistų ir jų indėlio ugdant specialiųjų poreikių vaikus, pavyzdžiui, logopedų pagalbos. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija buvo priversta nuo rugsėjo mėnesio mažinti psichologo pareigybės dydį nuo 1 iki 0,65, o spalio pradžioje psichologas atsisakė užimamų pareigų…
Kitos problemos – „vietinės“, tačiau irgi daugmaž panašios daugumoje švietimo įstaigų: reikia didesnių ar mažesnių remontų, tačiau tam nėra pinigų.
Štai Pradinė mokykla jau nebe pirmus metus bėdoja, kad vis dar nesubalansuotas mokyklos šildymas, nebaigtos tvarkyti bibliotekos grindys, melioravimo (drenažo) darbams nėra pinigų.
„Atžalyno“ progimnazijos opi problema – silpna sporto bazė, reikalinga stadiono rekonstrukcija, valgykloje reikia įrengti uždarą vitriną šaltiesiems patiekalams.
L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje nebaigta pastato renovacija. O didžiausias skaudulys – stadiono būklė. Būtinas stadiono atnaujinimas. Didžioji dalis gimnazijos teritorijos yra labai drėgnoje vietoje, tad reikia gimnazijos sklypą nusausinti. Nuo nuolatinės drėgmės kenčia ne tik stadionas, irsta vidinės ir išorinės (jos jau renovuotos 2010 metais) pastato sienos, dalis sporto salės sienų ir lubų padengtos pelėsio sluoksniu. Problema buvusiai valdžiai buvo gerai žinoma, bet… kaip ir nemažai kitų problemų taip ir liko nepajudinta. Gimnazijos vadovybei nepavyko įtikinti rajono vadovų ir politikų, kad įsisenėjusių gimnazijos ūkio problemų sprendimo atidėliojimas negalimas.
Bartkuškio pagrindinė mokykla mokinių saugumui užtikrinti norėtų įrengti išorinės stebėsenos kameras bei apjuosti mokyklos teritoriją tvora, įrengti saugesnę pėsčiųjų perėją. Deja, geriems norams įgyvendinti nėra lėšų. Kita šios mokyklos problema – nors ir yra du mokykliniai autobusai, tačiau optimaliam mokinių atvežimui organizuoti trūksta lėšų vairuotojo darbo užmokesčiui finansuoti.
Vidaus ir išorės remonto prašosi Zibalų pagrindinė mokykla.
Apgailėtina „Saulutės“ lopšelio – darželio būklė. Būtina remontuoti vidaus patalpas (pasenusi santechnika, dažnai prakiūra vamzdynai, šildymo sistema neturi uždaro rato, elektros instaliacija neatitinka reikalavimų. Kaip ir „Buratine“, kyla tėvų nepasitenkinimas dėl lopšelio-darželio darbo vasarą. Mat tuomet grupės yra sujungiamos, kadangi auklėtojos atostogauja (atostogos 56 kalendorinės dienos), nepakanka lėšų pavadavimui, vaikų, norinčių lankyti vasarą, skaičius didėja, tėvai nepatenkinti, kad vaikai turi eiti į kitą grupę.
Meno mokyklai reikalingas pastato apšiltinimas, nes žiemą klasėse temperatūra būna apie 12-15 laipsnių šilumos, todėl tenka naudoti elektrinius šildytuvus, kad būtų įmanoma dirbti ir mokytis normaliomis sąlygomis. Meno mokyklos direktorius savo ataskaitoje pažymėjo, kad neapmokamos kelionės išlaidos važinėjantiems į darbą mokytojams, gyvenantiems Vilniuje, Ukmergėje (tokių yra net 7). Be to, dėl finansavimo trūkumo, mokiniams nėra galimybės įvairesnio ir platesnio mokomųjų dalykų spektro.
Sporto mokyklos problemų sąrašas bene pats ilgiausias. Žinovai sako, kad pastatyti naują sporto kompleksą būtų paprasčiau, nei remontuoti nuo pamatų iki stogo senąjį pastatą. Neatsitiktinai kovo pradžioje rajono tarybos narės Živilės Pinskuvienės iniciatyva Širvintose lankydamiesi Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Edis Urbanavičius ir Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjas Sigitas Stasiulis, apžiūrėję Sporto mokyklos salę, kurios sienos apipelijusios, balkone nuo sienų krinta tinkas, iš visų kampų smelkiasi drėgmė, buvo šokiruoti. Jie stebėjosi, kad Lietuvoje, vos 50 kilometrų nuo sostinės, dar egzistuoja tokie iš tolimos praeities užsilikę sporto kompleksai. Deja, praėjusios kadencijos valdžiai labiau rūpėjo „reformuoti“, o ne renovuoti. O kad Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto pirmininkui Kęstučiui Pakalniui švietimo reikalai, panašu, neitin rūpėjo, per ketverius praėjusios rajono tarybos kadencijos metus irgi buvo ne kartą suabejota.
Naujosios kadencijos valdžios laukia dideli darbai, nes – kur pirštu dursi, ten pataikysi į skylę. Norisi tikėti, kad ketverius metus jau nebebus nuolat „atsifutbolinama“ fraze: „Nėra pinigų“…
„Širvintų krašto“ informacija
Stadionas – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bėda, buvusios rajono valdžios – gėda…
Stadionas - Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bėda, buvusios rajono valdžios - gėda...

Stadionas - Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bėda, buvusios rajono valdžios - gėda...

Daugelis nebe pirmus metus švietimo įstaigoms vadovaujančių direktorių lygiai taip pat nebe pirmus metus savo ataskaitose kone pažodžiui perrašo ir spręstinas problemas. Mat laikas bėga, o bėdų nemažėja. Skaityti daugiau »

Ką ir kiek apšviesti, sprendė Savivaldybės administracija

Ką ir kiek apšviesti, sprendė Savivaldybės administracija
Paskutiniajame praėjusios kadencijos rajono tarybos posėdyje UAB Širvintų komunalinio ūkio direktorius Dangeras Pečiulis, pristatydamas savo 2014 metų ataskaitą, pažymėjo, jog bendrovė užsiima gatvių, kelių, stovėjimo aikštelių tvarkymu, kapinių priežiūra, turgavietės eksploatacija, daugiabučių namų administravimu ir kita veikla. 2014 metais bendrovėje darbavosi 34 darbuotojai, viešuosius darbus dirbo 40 žmonių. Ataskaitoje aprašyta veikla, nurodytos pajamos ir sąnaudos bei bendrovės veiklos planai.
Tarp komunalininkų kuruojamų sričių – ir gatvių apšvietimas: „Bendrovė su Širvintų rajono savivaldybės administracija sudaro komunalinių paslaugų ir miesto bei rajono apšvietimo priežiūros vidaus sandorius. <…> Prižiūrimas gatvių apšvietimas mieste ir seniūnijose.“ Būtent dėl gatvių apšvietimo klausimų turėjo tarybos nariai Alfonsas Romas Maršalka ir Irena Vasiliauskienė.
Daugelis širvintiškių pastebėjo, kad prieš pirmąjį ir antrąjį rinkimų turą bei vykstant rinkimams šviesos miesto gatvėse plieskė visu pajėgumu. Rinkimų maratonui nurimus, šviesos irgi prigeso. Dažnam pastabiam miestelėnui knieti sužinoti, nuo ko priklauso tokie pasikeitimai miesto gatvėse.
Tarybos nariams pasidomėjus, kodėl taip nevienodai apšviestos gatvės, Dangeras Pečiulis sakė, jog UAB Širvintų komunalinis ūkis veiklą reglamentuoja Širvintų rajono tarybos ir savivaldybės administracijos sprendimai. Bendrovė vykdo Širvintų  savivaldybės administracijos nurodymus, todėl iniciatyvos pati imtis negali, nes visur reikalingi pinigai. Pasak direktoriaus, šviesa miesto gatvėse išjungiama 23.00 val., o įjungiama 5.00 val. ryto. Jeigu būtų buvęs nurodymas „iš aukščiau“, šviesa būtų galėjusi degti ir visą naktį.
Romas Zibalas

Paskutiniajame praėjusios kadencijos rajono tarybos posėdyje UAB Širvintų komunalinio ūkio direktorius Dangeras Pečiulis, pristatydamas savo 2014 metų ataskaitą, pažymėjo, jog bendrovė užsiima gatvių, kelių, stovėjimo aikštelių tvarkymu, kapinių priežiūra, turgavietės eksploatacija, daugiabučių namų administravimu ir kita veikla. 2014 metais bendrovėje darbavosi 34 darbuotojai, viešuosius darbus dirbo 40 žmonių. Ataskaitoje aprašyta veikla, nurodytos pajamos ir sąnaudos bei bendrovės veiklos planai. Skaityti daugiau »

Susitikimas su rašytoju kraštiečiu Petru Naraškevičiumi

Susitikimas su rašytoju kraštiečiu Petru Naraškevičiumi
Musninkuose Atvelykio savaitgalis prasidėjo maloniu renginiu – susitikimu su mūsų kraštiečiu rašytoju prozininku Petru Naraškevičiumi.
Rašytojas gimė Širvintų rajone, Trakų kaime. Mokėsi Vindeikių, Musninkų mokyklose. Kūryba sugulė į 17 knygų, dar 2 parašytos, reikia tik suredaguoti ir išleisti. Rašytojo kūriniai išversti į uzbekų, ukrainiečių, lenkų, baltarusių, estų, latvių kalbas. Dabar, kaip sakė rašytojas, jo kūryba susidomėjo ir japonai.
Su Petru Naraškevičiumi kalbėjomės apie žmones, tėviškę, laiką. Laiką – praėjusį, esamą, būsimą. Rašytojas prisiminė savo vaikystę praleistą Vindeikiuose, mokyklines išdaigas, nelengvus pokario metus. „Nors ir skaudūs tie prisiminimai tėviškėje, bet jie man davė daug, labai daug…“, – sakė knygų autorius.
Su širdgėla kalbėjo apie tai, kas vyksta dabartinėje Lietuvoje: valdžios abejingumą, nusikaltimus, emigraciją. Apgailestavo, jog nedaug rašančių lietuvių rašytojų, o pilna verstinės užsienio literatūros, kad kultūra nebėra valstybės pamatas, iš kurios ir gimsta tikrosios vertybės.
Bet, kaip sakė rašytojas: „Aš esu optimistas ir tikiu, kad Lietuvoje viskas susitvarkys, keisis Lietuvos valdžios nuomonė, keisimės ir mes, Lietuvos žmonės.“
Skaitovai Audronė Janušauskienė, Regina Mažrimienė, Eglė Dikčienė, Valentina Brazaitienė, Asta Meiduvienė, Marytė Galvosienė, Virginija Gigaškaitė, Steponas Mažrimas, Erika Kaštaljanovaitė iš naujausios autoriaus knygos „Širvintų grindinys“ skaitė rašytojo kūrybą. Kanklėmis grojo Neda Černiauskaitė.
Vasario mėnesį rašytojui sukako gražus 75-erių metų jubiliejus. Ta proga Petrą Naraškevičių sveikino Viešosios bibliotekos direktorė Laima Kutiščeva, Musninkų seniūnė Birutė Jankauskienė, Musninkų miestelio bendruomenės „Spindulys“ pirmininkas Alvydas Rolis.
Dar ilgai prie arbatos puodelio dalijomės prisiminimais, kalbėjomės, bendravome. Rašytojo Petro Naraškevičiaus žodžiai: „Išlieka tai, kas tikra, paprasta ir nuoširdu“.  Tokia buvo ir ši popietė.
Janė Rolienė
Viešosios bibliotekos Musninkų filialo vyr. bibliotekininkė
Ta proga Petrą Naraškevičių sveikino Musninkų seniūnė Birutė Jankauskienė.

Ta proga Petrą Naraškevičių sveikino Musninkų seniūnė Birutė Jankauskienė.

Musninkuose Atvelykio savaitgalis prasidėjo maloniu renginiu – susitikimu su mūsų kraštiečiu rašytoju prozininku Petru Naraškevičiumi. Skaityti daugiau »
Padėkime išpildyti mažosios Faustos svajonę - pasveikti. Paaukoti Faustos gydymui galime pervesdami lėšas į tėčio Mindaugo Kanapecko sąskaitą Nr.:
LT 644010042000163771
AB DNB banke.

Siūlo darbą

 Facebook puslapių kūrimas javascript   SEO  Reklama internete  ajax     rss  Puslapių kūrimas     web   Mobiliųjų aplikacijų kūrimas       Reklama Google     CSS   web   Reklama facebook     blog  Kontekstinė reklama internete python html   Programavimo paslaugos   blog   
Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa

Ar šiemet dalyvaujate akcijoje „Darom“?

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Archyvas
Reklama
SveikinimaiFilmaiMuzika
AutomobiliaiSapnaivardai
PavardesVietovardziaiTrinkeliu klojimas
  • Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
  • Top100 counter
  
Statistika
Dabar svetainėje: 14 lankytojai
Nuotraukos
Atsisiųsti Flash Player slideshow žiūrėjimui.