+

Elektra Širvintų krašte

Motiejūnų HE statyba 1957-1959 metais

Motiejūnų HE statyba 1957-1959 metais

1956 metais buvęs Širvintų rajono Dzeržinskio kolūkio pirmininkas S. Aleksandravičius sumanė pasistatyti kolūkio hidroelektrinę Motiejūnų kaime ant Širvintos upės. Pasikvietė kauniečius projektuotojus, kurie Dzeržinskio kolūkiui suprojektavo 170 kW galios hidroelektrinę (HE).

Elektrinės statybai buvo pasirinkta Panevėžio SMK, kuriai vadovavo Vladas Šiupienis. HE statybos darbams vykdyti 1957 metais jis paskyrė vyr. darbų vykdytoją Vytautą Paznanskį. 1957 metų kovą Vytautas Poznanskis atvyko į Dzeržinskio kolūkį ir pasikalbėjo su jo pirmininku S. Aleksandravičiumi. Paskui sėdo į arklio traukiamą važelį ir apsilankė Motiejūnų kaime, numatytos HE statybos vietoje, kur vienoje sodyboje sutarė išsinuomoti kambarį raštinei. Sodybos šeimininkė kalbėjo lietuviškai, o jos vyras – lenkiškai. Tačiau kolūkio pirmininkui tarpininkaujant, viskas vyko puikiai. Pavasarį, išėjus žemės pašalui, iš Kauno atvyko projektuotojas E. Grigelis ir lauke pažymėjo kelią bei HE ašį statybai.

Spaudoje buvo paskelbta, kad pradedamai statyti Motiejūnų HE reikalingi darbininkai. Netrukus iš Panevėžio buvo atsiųstas M. Bogdelio valdomas 0,25 kub. m kaušo talpos ekskavatorius. Darbams pasistūmėjus, iš Kauno SMV į Motiejūnus atsiuntė metalo konstrukcijų ir tų įrengimų montuotojus – J. Masiulį, Justą Daubarą. Motiejūnų HE statybos darbams tęsti nuo 1958 metų vidurio vadovavo KPI auklėtinis Petras Striaukas, kuris ir užbaigė statyti Motiėjūnų HE. 1959 metų rudenį VEEV vyr. inžinieriaus Algirdo Stumbro vadovaujama komisija priėmė eksploatuoti Motiejūnų HE.

Ši Motiėjūnų HE per metus galėjo pagaminti apie 600 tūkst. kWh elektros energijos. Šią HE Dzeržinskio kolūkis statė pasiėmęs paskolą iš banko, kurią jam reikėjo gražinti nustatytu laiku. Statydamas HE, kolūkio pirmininkas manė, kad kolūkio reikmėms pakaks tik dalies pagamintos elektros, o kitą kolūkis parduos Širvintų miestui ir taip gaus pelno. Aišku, kažkiek perteklinės elektros energijos kolūkio elektrinė pardavė, bet laukto didelio pelno negavo. Priėmimo komisijos pirmininkas HE priėmimo eksploatacijon metu buvo pasiūlęs kolūkio pirmininkui parduoti elektrinę valstybei, bet kolūkio pirmininkas manė, kad elektrinė jiems „neš auksinius kiaušinius“ ir jos nepardavė.

Vis dėlto 1960 metų pradžioje kolūkio pirmininkas užėjo pas vyr. inžinierių Algį Stumbrą ir pasiūlė jam pirkti Motiejūnų HE, nes skola bankui ėmė smukdyti kolūkio ekonomiką. Taigi, praėjus gal metams, valstybė nupirko iš Dzeržinskio kolūkio neseniai pastatytą elektrinę, o kolūkis grąžino skolą bankui ir sėkmingai ėmėsi žemės ūkio darbų.

Motiejūnų HE vėlesniais metais

Motiejūnų HE vėlesniais metais

Veikiančioje Motiejūnų HE kurį laiką budinčiaisiais operatoriais dirbo P. Janickas ir Geleževičius. 1964 metais buvę Motėjūnų HE darbuotojai: P. Janickas ir Geleževičius įsidarbino Molėtų elektros tinklų skyriaus Giedraičių monteriniame punkte elektromonteriais.

Apie 1966 metus Motiejūnų HE veikla sustojo, nes Lietuvos energetinei sistemai užteko didžiųjų elektrinių pagamintos elektros, taigi veikusios mažosios elektrinės buvo sustabdytos. Po 1992 metų ši Motiejūnų HE perėjo į privačias rankas. Buvo įkurta UAB Motiejūnų HE. Įmonė rekonstravo elektrinę, kuri šiuo metu turi 240 kW elektros galios.

Siekdama pagerinti Širvintų miestą aprūpinti elektrą, ant Širvintos upės Širvintų mieste 1958 metais Anykščių SMK pradėjo rekonstruoti hidroelektrinę. Rekonsytukcijai buvo sunkios sąlygos, trūko kvalifikuotos darbo jėgos, medžiagų, nes Anykščių SMK tuo metu statė ir rekonstravo gal septynias hidroelektrines. Šios HE rekonstrukcija buvo baigta apie 1962 metus (kai kurie šaltiniai mini vėlesnę datą). Pradėjusios veikti Širvintų HE pajėgumas siekė per 120 kW galios. Ši HE buvo eksploatuojama gal 5 metus.

Jau nepriklausomybės laikais netoliese buvo pastatyta ir pradėjo veikti 180 kW elektros galios HE.

Širvintų rajone H. Krakausko firma įsigijo ir atstatė ant Musės upės pastatytą Bartkuškio HE, kuri dabar turi 150 kW galios.

Apie 1965 metus Vilniaus elektros tinklai įsteigė Širvintų skyrių (ETS), kuriame Anykščių SMK tais metais pradėjo statyti ir jau kitais metais pridavė gamybinę bazę. Šiame Širvintų elektros tinklų skyriuje apie 1968 metus buvo įsteigta dispečerinė grupė, kuri skubiai šalino elektros tinklo linijų ir transformatorinių pastočių gedimus. 2000 metais šiame skyriuje elektros įrenginius prižiūrėjo apie 40 žmonių, iš kurių praėjusių metų pradžioje, mano žiniomis, buvo likę gal dvylika.

Kitais metais Lietuvoje ketinama įsteigti dvi dispečerines tarnybas, Vilniaus ir Kauno, kurios vadovaus visoms likusioms šalies avarinių gedimų šalinimo brigadoms, koordinuos nutraukto elektros tiekimo atstatymą.

Jonas Sriubas

Apie autorių:

Kaip teigia Anykštėnų biografijų žinynas, Jonas Sriubas, praeityje „Žemprojekto“ vyresnysis inžinierius, sovietmečiu veikusio Visasąjunginio mokslinio tyrimo elektroterminių įrenginių projektavimo-konstravimo instituto Lietuvos skyriaus konstruktorius, specialiojo sektoriaus vadovas, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę – Valstybinės energetikos inspekcijos vyresnysis inžinierius inspektorius (1995-2006). Jonas Sriubas vykdė valstybinę Ignalinos atominės elektrinės priežiūrą, kai buvo modernizuojamos saugumo sistemos, buvo Ignalinos atominės elektrinės centrinės atestavimo komisijos narys. Vienuolika metų jis dirbo ir Energetikų mokymo centre dėstytoju.

J. Sriubas parašė ir išleido ar padaugino daugiau kaip 30 knygų, brošiūrų, mokymo priemonių bei kraštotyros leidinių. Nuo 2012 metų jis Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys.

     

Jau veikia ŠIRVINTŲ KRAŠTO skelbimų lentos. Jomis naudotis gali tiek užsiregistravę lankytojai, tiek Svečiai. Registruotiems vartotojams - daugiau galimybių. Jau įdiegta galimybė į serverį įkelti savo nuotraukas prie dedamų skelbimų. Apie pastebėtas klaidas rašykite Administratoriui: gintaras@sirvinta.net . Ačiū, kad naudojatės Skelbimų lentomis!
Naujausi komentarai

Kiti straipsniai:

Rankų nepritrūko

Gelvoniškiai gali didžiuotis pas juos gimus olimpiniam čempionui

Registrų centras pažymėjo Širvintų krašto istorines vietoves ir vietovardžius

Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje

Kas geriau – Širvintos ar Širvintai?

Skaudi Bartkuškio dvaro istorijos detalė – paskutinis savininkas ir jo dukra nusižudė

Ar ruošiamame spaudai leidinyje bus širvintiškių turimų tarpukario atvirukų?

Kiauklių pavasarininkus būrė ir garsus 1941-ųjų birželio mėnesio sukilėlis

Kodėl senovės lietuviai virė arbatą iš kanapių žiedų ir kodėl ant beržinio rąstigalio jodinėjo miręs dvarponis?

Pėsčiųjų žygis 1919-1920 metų Musninkų valsčiaus savanorių kovų keliu

Šiandien rajone turime keturis kartus daugiau automobilių, nei anuomet buvo visoje Lietuvoje

Istorija glaudžiai susijusi su fotografija

Viena primiršta vasario 16-osios istorija

Laikas nubėga ir nebegrįžta

Atmintis gyva

Kazys Gaigalas – Lietuvos savanoris ir šaulių būrio vadas

Žirnius vogė? O gal – valgė?

Pašto darbuotojas būdavęs labai svarbus žmogus, autoritetas…

Širvintos pasauliui davė garsų sionistą

Bažnyčia Kiaukliuose buvo keliskart perstatyta

Dariaus ir Girėno tiltas. Bet ne vienintelis…

Kaip alioniškė Zuzana savo nuopelnais prilygo Stalinui ir Brežnevui

Ar kada nors pagerbsime pirmąją Širvintų tarybą ir jos merą?

Širvintų ugniagesių istorija praturtėjo mažiausiai 5 metais

Kernavė pasitinka Lietuvą

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos


+