Rugsėjo 8-oji – Stasio Grinio-Vanago žūties diena

Memorialas Želvoje.

1944-ųjų rugsėjį ginklus į rankas paėmė du Želvos valsčiaus ūkininko Prano Grinio dvyniai – 1924 metais gimę Viktoras, pasirinkęs Perkūno slapyvardį, ir Stasys, pasivadinęs Vanagu . Pastarajam buvo lemta tapti didžiulio Vanago būrio, veikusio Zibalų, Kiauklių, Šešuolėlių, Gavėnių apylinkėse, vadu. Skaičiuojama, kad būryje būta net 70 ginkluotų partizanų.

Stasys Grinis ėjo Didžiosios kovos rinktinės B rinktinės būrio, kuopos, bataliono vado pareigas.

Vanago dalinyje buvo keturi būriai po 13-15 žmonių. Vanagas gaudavo įsakymus ne tik iš Balninkiečių laisvės rinktinės vado J. Šibailos-Dieduko, bet kartais ir tiesiogiai iš Žalio Velnio. 1945 metų liepos 14 dieną Vanago daliniui stovyklaujant Širvintų valsčiuje, atėjo paauglys ir pranešė, kad į Širvintas atvažiavo daug mašinų su kareiviais. Supratęs, kad bus „šukuojami“ miškai, o jėgos nelygios, vadas sukvietė savo vyrus, liepė jiems išsiskirstyti po 3-5 vyrus ir veikti savarankiškai, kad išlikti, o, kariuomenei pasitraukus, nurodė susitikimo vietą.

Vienas iš reikšmingesnių mūšių įvyko Zibalų seniūnijos Rubikonių kaimo laukuose, kai 1945 metų rugpjūčio 17 dieną žuvo vienuolika Vanago būrio grupės partizanų, tarp jų ir vado brolis Viktoras-Perkūnas.

Keturi žuvę prie Rubikonių taip ir nebuvo identifikuoti.

Iki rugsėjo būrys smarkiai nukentėjo. Sauginių kaime susirėmus 50-čiai Vanago partizanų su 60-ties enkavedistų bei stribų daliniu, žuvo du partizanai, 2 buvo sužeisti ir 2 dingo be žinios. Giedraičių valsčiuje buvo likviduotas 6 žmonių būrys.

Netrukus žuvo ir Stasys Grinis-Vanagas. Tai nutiko 1945 metų rugsėjo 8 dieną Bajorų kaime, susidūrus su stambiu NKVD daliniu. Kartu žuvo jo būrio ryšininkė, partizanė Zofija Pagalytė-Ramunė, slapyvardžiu Rožytė, gimusi 1925 metais.

Žuvusio vanago ir Rožytės palaikai buvo nuvežti į Želvą. Ten miestelio centre buvusioje turgaus aikštėje sovietai niekindavo partizanų palaikus. Vėliau juos per kalnelį, kuris tuo metu nebuvo apstatytas pastatais, nutempdavo į žvyrduobes už žydų kapinių ir ten užkasdavo. Taip buvo užkasti 89 žuvusių kovotojų palaikai.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite rugsėjo 8 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top