Rugsėjo 29-oji – Literatūros tyrinėtojo ir istoriko Juozo Lebionkos gimtadienis

Širvintų rajono mokytojų kraštotyrininkų pasitarimo dalyviai. Pirmoje eilėje antras iš dešinės – J. Lebionka. 1985-02-15.

Rugsėjo 29 dieną sukanka 105 metai, kai gimė Juozas Lebionka – Literatūros tyrinėtojas, kultūros istorikas, kraštotyrininkas.

Jis gimė 1918 m. rugsėjo 29 d. Širvintų rajone, Šešuolėlių II dvare. Tuo metu sulenkinta buvo beveik visa Širvintų parapija, tad lenkiškai skaityti Juozą išmokiusios motina ir dvaro ekonomė. Rašyti ir aritmetikos pradmenų kurį laiką mokė pati dvarininkė Ona Untulienė.

Dvarininkei pasiūlius Juozuko motinai leisti sūnų mokytis į Ukmergės lenkų gimnaziją (iki tol mokėsi dvare veikusioje lenkiškoje mokykloje), motina paklausė kunigo patarimo leisti sūnų į lietuvišką mokyklą. Juozukas lankė lietuviškas Bartkūnų ir Alionių pradines mokyklas, mokėsi Giedraičių vidurinėje mokykloje (taip tuomet buvo vadinamos keturklasės progimnazijos). Šioje mokykloje besimokydamas J. Lebionka pradėjo skelbtis spaudoje. 1933 m. „Mūsų Vilniuje“ (Nr. 7. P. 102) rašoma: „… Daug dar pas mus yra sulenkėjusių lietuvių, kurie nors ir žino, kad jų bočiai buvo lietuviai, bet dar nedrįsta kalbėti lietuvių kalba. Jeigu šioj pusėj pavergtojo krašto žmonės bus kultūringesni už engėjus lenkus, tai pavergtieji broliai, kurie dar ir nesusipratę lietuviai, nerims po Lenkijos globa. Visai tautai svarbu su pasieniu susipažinti, nes tai yra tas kelias, kuriuo turėsime visi eiti į mūsų šventovę – Vilnių…“. Vargu ar žinojo redakcija, skelbdama šį rašinį, kad šių žodžių autorius keturiolikmetis mokinukas Juozas Lebionka.

Baigęs Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojavo, dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, dėstė Šiaulių pedagoginiame institute. Paskelbė straipsnių apie S. Rapolionį, V. Kudirką, A.Strazdą, A. Baranauską ir k. t. Paskelbė daugiau negu 280 mokslinių, kraštotyrinių bei publikacinių straipsnių. Straipsniai dažniausiai grindžiami archyviniais ir retų šaltinių duomenimis.

Mirė Juozas Lebionka 2005 metų balandžio 23 dieną, sulaikęs 86 metų. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

Minint sukaktį, Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitykloje, surengta spaudinių paroda „Kraštietį kultūros istoriką Juozą Lebionką prisimenant“.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos informacija

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite rugsėjo 29 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top