Patvirtintas 2022 metų Savivaldybės biudžetas

Kaip ir kiekvienais metais, Savivaldybėje vasaris svarbus tuo, kad yra svarstomas ir Tarybos tvirtinamas metų biudžetas.

Metų biudžetas yra bene svarbiausias rajono gyvenimą įtakojantis dokumentas – jame atsispindi visų viešųjų sričių kasdienybės elementai, Savivaldybės tikslai, nacionalinės ir vietinės reikšmės projektai. Administracijai tenka didžiulė atsakomybė parengti biudžeto projektą, suderinant lūkesčius su galimybėmis. Pastaraisiais metais biudžeto formavimo procesą paveikė ir dar vienas veiksnys – koronaviruso pandemija.

Nežiūrint į iššūkius, 2022 metų Savivaldybės biudžeto projektas buvo parengtas taip, kad sudarytų galimybes maksimaliai įvykdyti visus keliamus tikslus.

Biudžeto projektas buvo parengtas ir sausio 27 d. – vasario 7 d. svarstomas su Savivaldybės vadovėmis, Administracijos darbuotojais, biudžetinių įstaigų atstovais, bendruomenių nariais. Vasario 2 d. projektas pristatytas Tarybos komitetuose.

Vasario mėn. 23 d., įvyko Savivaldybės tarybos posėdis, kuriame 2022 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžetas buvo patvirtintas.

Taryba nusprendė patvirtinti:

Savivaldybės biudžeto pajamas – 20 966,9 tūkst. eurų, iš jų:

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamas, kurios įmokamos į Savivaldybės biudžetą ir naudojamos šių įstaigų vykdomoms programoms finansuoti, – 842,0 tūkst. eurų. Pajamos koreguojamos pridedant 2021 m. nepanaudotą pajamų dalį – 1 372,8 tūkst. eurų;

ir asignavimus – 22 611,5 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 12 182,6 tūkst. eurų.

2022 metų biudžeto planuojamos pajamos sudaro 20 966,9 tūkst. eurų, iš jų:

mokesčiai, pajamos ir biudžetinių įstaigų pajamos (nuosavos lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti) – 13 456,0 tūkst.eurų.

dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti ir mokymo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti, dotacija kapitalui formuoti – 7 510,9 tūkst. eurų.

Detaliai susipažinti su patvirtintu rajono biudžetu galima www.sirvintos.lt

Biudžeto ir finansų reikaluose, naudingas gali būti ir faktoringas.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)

1 Atsakymas į "Patvirtintas 2022 metų Savivaldybės biudžetas"

  1. Alda parašė:

    Merė šaunuolė, o opozicija pas mus silpna.

Comments are closed.

scroll to top