Kandidatu į merus prisistatantis A. Astikas antrą kartą į teisiamųjų suolą už šmeižtą?

Viename iš ankstesnių Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžių merė Živilė Pinskuvienė perskaitė pareiškimą, kuriame piktinosi tyčiniu buvusio tarybos nario Alfredo Astiko elgesiu. Praradęs tarybos nario mandatą dėl teistumo už šmeižtą, Alfredas Astikas internete paviešino straipsnį „Puota maro metu“, kuriame postringavo apie neva neatsakingai Savivaldybės naudojamas mokesčių mokėtojų lėšas. Merė tada pareiškė, kad tokius teiginius laiko šmeižikiškais ir sieks, kad A. Astikas ir šias žinias paskleidusi VšĮ Širvintų spauda tai paneigtų. 

Praėjus kiek laiko, „Širvintų kraštas“ pasidomėjo, kaip rutuliojasi šis ginčas. Savivaldybė mus informavo, kad lapkričio 26-ąją buvo parengtas ieškinys Kauno apylinkės teismui dėl tikrovės neatitinkančių duomenų per visuomenės informavimo priemonę paneigimo.

Kodėl Kauno apylinkės teismas? Esmė ta, kad rajone veikianti VšĮ „Širvintų spauda“, kurios tinklaraštyje „Krašto naujienos“ buvo paskelbtas straipsnis, yra įregistruota Kaune, viename Islandijos plente esančių pastatų. Kiek paieškojus internete nesunkiai randama, kad tuo pačiu adresu (tiksliau – biure) yra įregistruota ir daugiau įvairių įstaigų ir įmonių, taigi gali būti, kad tai tik registravimui pasirinktas adresas, vadinamoji „pašto dėžutė“, o tiksli įstaigos buveinė yra visai kita. Greičiausiai, Širvintose. Nes dar šių metų pavasarį per Širvintų savivaldybėje vykusį susitikimą su Žurnalistų sąjungos atstovais, kilus klausimui apie Kultūros ministerijos duomenų bazėje nurodomus turtinius santykius su Kęstučiu Pakalniu susijusia UAB „UHB Baltic“, VšĮ „Širvintų spauda“ atstovė Neringa Tuškevičienė Žurnalistų sąjungos pirmininkui Dainiui Radzevičiui kažką neaiškiai pakomentavo, kad jos vadovaujamas portalas su K. Pakalnio valdoma įmone susijusi tik dėl nuomos. Ką ir kaip ten vieni iš kitų šie veikėjai nuomojasi, taip ir lieka neaišku, tačiau gali būti, kad ir patalpas.

Grįžkime prie ieškinio. Mūsų žiniomis, tai – neturtinis reikalavimas. Širvintų rajono savivaldybės administracija pateikė šį ieškinį dėl tikrovės neatitinkančių duomenų per visuomenės informavimo priemonę paneigimo atsakovei VšĮ „Širvintų spauda“ bei trečiajam asmeniui Alfredui Astikui. Straipsnyje „Puota maro metu“ gana kategorišku tonu publikuojama informacija apie Savivaldybės administracijos vykdomus ir planuojamus konkrečius pirkimus. Savivaldybės administracija teigia nustačiusi, kad straipsnyje nurodoma informacija yra melaginga, neatitinka tikrovės, minimi duomenys buvo iškraipyti, paskelbti tik iš dalies, o svarbiausia – toks straipsnis klaidina skaitytojus.

Pasak Savivaldybės, straipsnis buvo publikuotas iš savanaudiškų paskatų – Alfredas Astikas, pakeitęs kelintą partiją ir dabar jau būdamas Darbo partijos kandidatas į Širvintų rajono savivaldybės merus, „siekė sukelti skaitytojų pasipiktinimą ir nepasitenkinimą Širvintų rajono savivaldybės valdžia, tarp jų ir savivaldybės mere Živile Pinskuviene.“

Ieškinyje teigiama, kad, vadovaujantis teisės aktais bei nuosekliai suformuota teismų praktika, tokio straipsnio publikavimas grubiai pažeidžia viešojo informavimo subjektui taikomus reikalavimus bei pareigas, todėl Savivaldybės administracija nusprendė imtis veiksmų tam, kad visuomenė būtų informuota tinkamai – per visuomenės informavimo priemones būtų paskelbta teisinga informacija ir būtų apginta pažeista Savivaldybės administracijos dalykinė reputacija. Dėl to Administracija pateikė pretenziją straipsnį publikavusiai VšĮ Širvintų spauda, kartu ją išsiųsdama ir straipsnio autoriui, su reikalavimu paneigti straipsnyje nurodytas melagingas aplinkybes.

Ieškinyje teigiama, kad akivaizdu, jog Alfredas Astikas remiasi Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinu pirkimų planu, tačiau sąmoningai ir neteisingai iškraipė to plano informaciją. Gerai žinomas ne švariausios reputacijos veikėjas skaitytojams nurodė tikslias suplanuotų viešųjų pirkimų sumas, tačiau visiškai arba iš dalies neįvardino plane plačiai aprašytų pirkimo objektų bei jų turinio ir masto. Straipsnyje publikuojama tik ta plano dalis, kuri sukeltų visuomenės pasipiktinimą, galimai dėl to, jog Savivaldybės administracija neva netinkamai naudoja viešiesiems pirkimams skirtas lėšas. Straipsnyje yra akcentuojama pirkimo objekto kaina, o pati informacija apie pirkimo objektą sudarančius dedamuosius, nutylima.

Savo straipsnyje Alfredas Astikas teigė, kad „pagal savivaldybės pirkimų planą – 2018 metais tų švenčių ir minėjimų įgarsinimo įranga kainuoja 52 tūkst. 778 eurus. Pasibuvimams skirti maisto produktai ir gėrimai sveteliams vaišinti kainuoja 23 tūkst. 065 eurus. Skintos gėlės kainuoja 18 tūkst. eurų.“ Anot Savivaldybės administracijos ieškinio, pagal straipsnyje nurodytas aplinkybes ir teksto stilistiką akivaizdu, kad Alfredas Astikas siekia sukelti visuomenės pasipiktinimą ir nepasitikėjimą Savivaldybės administracija bei Širvintų rajono savivaldybės mere Živile Pinskuviene, melagingai nurodant, kad biudžeto lėšos yra naudojamos pramogoms, įrangai, maistui, skintoms gėlėms ir pan.

„Tačiau, būtina pažymėti, kad plane aiškiai nurodyta, jog straipsnyje minima „Įgarsinimo įranga“ kaip pirkimo objektas bus perkamas įgyvendinant Europos Sąjungos projektą ir bus skirta Širvintų rajono savivaldybėje esančios Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos aktų salei (sutikite, naujos, modernios aktų salės gimnazijos bendruomenė laukė dešimtmečius. Juo labiau, kad projektas – europinis ir garso įranga perkama ne iš Savivaldybės biudžeto, o iš projekto lėšų). Straipsnyje tikslingai nutylima, jog 18 000 Eur dydžio suma buvo skirta ne tik gėlėms – o aiškiai nurodomas pirkimo objektas – „Sodininkystės ir medelynų produktai, skintos gėlės ir kt.“, kaina – 18 000,00 Eur dydžio suma“. Ši suma skirta visų augalų – krūmų, medelynų medžių bei kitų su Širvintų miesto želdinimo tikslu susijusių prekių pirkimui. Taigi, matyti, kad Straipsnio autorius iškraipydamas faktines aplinkybes siekė pabrėžti būtent tai, kad neva už 18 000 Eur perkamos gėlės, kas automatiškai, pagal Straipsnio autoriaus lūkestį, turėjo sukelti gyventojų nepasitenkinimą vietos valdžios veiksmais naudojant savivaldybės lėšas,“ – savo ieškinį motyvuoja Savivaldybės administracija.

Pretenzijoje išsamiai aptartas kiekvienas straipsnyje nurodytas melagingas teiginys bei rašytiniais įrodymais paneigiami straipsnyje pateikti, klaidinantys faktai, iš kurių galima spręsti, kad Alfredas Astikas tikslingai nuslėpė dalį informacijos ir jos neatskleidė, taip sąmoningai iškraipydamas faktus ir duomenis.

Po pateiktos pretenzijos VšĮ Širvintų spauda priklausančiame tinklaraštyje „Krašto naujienos“ buvo publikuotas straipsnio paneigimas, tačiau Savivaldybės administracija mano, kad paneigimu buvo įvykdyti ne visi Savivaldybės administracijos reikalavimai. Kaip teigiama ieškinyje, VšĮ Širvintų spauda, publikuodama paneigimą, tikslingai iškraipė prašomo paneigimo turinį – paneigime buvo publikuotas ne pretenzijoje nurodytas paneigimas, o jo interpretacijos. Straipsnis po pateiktos pretenzijos ir publikuoto paneigimo net ir šio ieškinio pateikimo dienai nebuvo pašalintas iš viešosios erdvės. Be to nebuvo nuorodos į patį paneigimą.

„Taigi, matome, kad visuomenė yra klaidinama tyčia dėl atsakovės bei trečiojo asmens kaltės,“ – ieškinyje Kauno apylinkės teismui tvirtina Širvintų rajono savivaldybės administracija, kuri dėl minėtų priežasčių kreipėsi į VšĮ Širvintų spauda bei straipsnio autorių Alfredą Astiką su papildomą pretenzija, kurioje prašyta pilnai įvykdyti pirmojoje pretenzijoje nurodytus reikalavimus. Šis reikalavimas nebuvo įvykdytas. Paneigime buvo tik formaliai nurodoma, kad „Ruošiant informaciją apie Savivaldybės numatomus pirkimus 2018 metams, straipsnyje „Puota maro metu“ įsivėlė techninės klaidos, todėl buvo pateikta neteisinga informacija, susijusi su Širvintų rajono savivaldybės administracijos organizuojamais viešaisiais pirkimais ir ju tiksline paskirtimi.“

Savivaldybės administracija mano, kad straipsnyje nurodyta melaginga informacija buvo paskleista tikslingai. Kadangi skaičiai buvo pateikti tiksliai, techninės klaidos padaryti elementariai buvo neįmanoma. Galima daryti išvadą, kad tokiu neva paneigimu siekiama išvengti prisipažinimo, ir taip pakartotinai vėl yra klaidinami skaitytojai.

Jei Kauno apylinkės teismas pripažintų Savivaldybės administracijos pretenzijas pagrįstomis, atsivertų teisinės galimybės siekti, kad Alfredas Astikas atsakytų už šmeižtą. Už šmeižtą šis politikas, dabar – kandidatas į Širvintų merus nuo Darbo partijos, buvo nuteistas ir dėl to VRK sprendimu prarado Tarybos nario mandatą… Tačiau, matyt, čia kaip toje reklamoje: „Kartą paragavęs, negali sustoti!“

„Širvintų kraštas“ elektroniniu paštu kreipėsi į Alfredą Astiką ir paprašė atsakyti, ar šis sutinka su Savivaldybės išsakytais kaltinimais, kad straipsnyje jo nurodoma informacija yra melaginga, neatitinka tikrovės, kai kurie cituojami duomenys iš Širvintų rajono savivaldybės administracijos reikmėms reikalingų darbo, prekių ir paslaugų plano (2018-03-14) buvo iškraipyti, paskelbti tik iš dalies. Paprašėme informuoti, jei savo komentaro jis nutartų nepateikti. Tačiau Alfredo Astiko atsakymo nesulaukėme.

Tad ir toliau seksime šią situaciją ir stebėsime, ar Alfredas Astikas antrą kartą sės į teisiamųjų suolą už šmeižtą.

ŠK

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

31 Atsakymas į "Kandidatu į merus prisistatantis A. Astikas antrą kartą į teisiamųjų suolą už šmeižtą?"

 1. ismintis parašė:

  kelias ne ten kur zvyru pabarstyta, o ten kur zmones vaiksto

 2. to VBS parašė:

  NEŠMEIŽK.

 3. VBS parašė:

  Visada už Astiką ir pasikalbėjus su žmonėmis tai susidaro nuomonė, kad jis palaikymą turi. O dėl Pinskuvienės nežinau nes visos Širvintos žino jos praeitį ir dabar nieko nenuveikė, o reklamuojasi už savivaldybės pinigus.

 4. anupras parašė:

  Mere 2019 aiski, bet kaip su valdancia dauguma bus? Jeigu nebus, tai visi darbai stos?

 5. Anonimas parašė:

  Uz Pinskuviene !

 6. vale parašė:

  Daugiausia gero rajonui padare Pinskuviene, todel palaikyma tures didelį.

 7. v parašė:

  tai ten sena gvardija

 8. o ka parašė:

  bulke raumenu kalnas uzsigeide seniuno posto :))))))))))))))))) tipo ims fredziuks ir duos ant lekstutes, norint seniunu bur, reik atatinkamus mokslus baigt, ir dar nacionalinius tesus islaikyt, bulkei kaip iki menulio :)))))

 9. ???? parašė:

  cia kandidatas i merus????? jus gal juokaujat??? ar cia pilnatis visus veikia, jei tiesa, nezinia ar juoktis ar verkti :))))))))))))))) alfredas :)))))))))))))) boze boze

 10. to birute parašė:

  o kur galima ta sarasa pamatyt? labai noreciau nuotaika pasikelti pries miega

 11. lagaris parašė:

  Rinkimus laimes pinskuvene su svo komiteteu, nent nediskutuojamas dalykas. Aisku, bus daug skundu, kibimo, persekiojimo, bet visa tai bus daroma is nevilties. Gero vakaro visems!!!

 12. birute parašė:

  tiek prisikvatojau is konservatoriu saraso
  oi gerai kerta

 13. hmmm parašė:

  hmmm o tai pupkaite eis vyro sarase? kazkur dingus….

 14. to vox parašė:

  Juolab kaad ankstesnieji „viska taip skelbe“ Nebuvo darbu, nebuvo pinigu :))) Nenoriu, kad vel kartotųsi ta maldele. Valdzia ir yra tam, kad rinkejams rodytu darbus, o ne čekiukus uz prekes ir palaugas. Nelaiminga ta seima, kur vyras tikrina zmonos čekius arba atvirkciai – vyras duoda ataskaita uz cigareciu pakeli.
  Geda ‘

 15. Vox parašė:

  Dalykinė valdžios reputacija nenukentėtų, jeigu būtų viešai kas mėnesį skelbiama, kiek ir kokiems tikslams išleista mokesčių mokėtojų lėšų. Paskelbia finansininkai paprastą lentelę, ir visi mato viską. O dabar ne visiems užtenka laiko kapstytis viešųjų pirkimų džiunglėse.

 16. Lsdp parašė:

  Atėjo Leninas visiems laikams.

 17. Majus parašė:

  O dar nesenai tokie draugai buvo…

 18. karamele parašė:

  As irgi galvoju, kad daugiausia balsu gaus dabartine mere. Paziurekim, kiek darbu padaryta, kaip dziaugiasi zmones, kad pas mus taip viskas is esmes pasikeite. O jei dar bus padaryta, kas toliau numatyta, tai isvis fantastika.

 19. vietinis parašė:

  pinskuviene maziausiai dar 3 kadencijos, tai i sirvintas ir sostine perkels, o sitas ale kandidatas geriau lai slepias, baisu

 20. agata parašė:

  Pinskuviene pateisino rinkejų lukescius, todel vel uz ją balsuosime. Bu dar vienai kadencijai mere.

 21. sirvintiskis parašė:

  Alfredai, pasidomėk kiek ecoservisui moka už kęlių – gatvių priežiūrą i….. Nustebinsi visus….

 22. Teresė parašė:

  Bus sunku ir sudėtinga. Ir neprognozuojama.

 23. jo parašė:

  sitam tik patylet reiketu, visi zino ji, niekas nepasitiki jau seniai, tikiuosi teismo sprendimas bus teisingas

 24. Saulius parašė:

  Gerai zmogelis apie save galvoja, kad i merus kandidatuoja, tik va, kad zmones nelabai gerai apie ji galvoja….

 25. PASIŪLYMAS parašė:

  ŠK PARAŠYKITE APIE KANDIDATO NAMO STATYBAS UŽ ES LĖŠAS, BŪTŲ VISIEMS ĮDOMU

 26. darka parašė:

  teisibe nugales merei sekmes tokie kaip sitas veikejas zmoniu neapmulkins kad ir kaip saldziai suokia

 27. Juozas parašė:

  brudu brudas, koktu nuo tokiu

 28. paskutiniam parašė:

  Koks netaktiskas ir nekulturinkomentaras, toks K/N lygio.

 29. Lsdp parašė:

  Teisybé bado akis. Skaisčiausios ir jos komanda norédami likti tyriausiais, bijodami tiesos, visus vadina šmeižikais ir skundikais, nes užprogramuota jų neprincipingooje ir pataikūniškoje prederméje. Alfredas laikykis, ši komanda visais būdais bandys tave sumaišyti su purvais.

 30. sirvintiskis parašė:

  Alfredai, pasidomėk kiek ecoservisui moka už kęlių – gatvių priežiūrą i….. Nustebinsi visus….

 31. tutis parašė:

  kandidatas i merus…….cha cha cha

Comments are closed.

scroll to top
+