Apie „labai svarbias priežastis“ arba tai, kad trečią dešimtmetį Europoje gyvename su dvigubai vertinamais standartais

Anuomet Nacionalinėje žemės tarnyboje, tuo pačiu ir antraeilėse, o gal ir trečiaeilėse su savivaldybės įstaigomis siejamose pareigose besidarbavusi Meilutė Saidienė dažnai buvo linksniuojama tai per vieną, tai per kitą sukeltą skandalą. Paprastai tai nutikdavo per rinkimus, nes teisininke dirbusi valdininkė kitos pusės būdavo deleguojama į rinkimų organizatorių pareigas.

Paskui Meilutė Saidienė buvo pasiųsta kuriam laikui atvėsti nuo rinkimų organizavimo. Tačiau ir vėl grįžo. Šįkart į Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisiją ji buvo deleguota Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“. Sauliaus Skvernelio vietininkės rajone Alytės Skeberienės negąsdino (o gal priešingai – žavėjo) triukšminga Meilutės Saidienės patirtis.

Šįkart buvusi valdininkė į savivaldybės komisiją atėjo ne viena – atsivedė ir sutuoktinį Rimantą Saidį, kurį delegavo partija „Laisvė ir teisingumas“.

Kovo pabaigoje Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisija Nr. 48 posėdyje sudarė apylinkių komisijas ir skyrė jų pirmininkus. Kadangi į posėdį atvyko tik 6 iš 11 komisijos narių, iškilo klausimas dėl kvorumo. Juk posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 visų rinkimų komisijos narių.

Pirmininkė susisiekė su vienu komisijos nariu, kuris nedalyvavo, bet iš anksto buvo apie tai informavęs. Jis sutiko posėdyje dalyvauti nuotoliniu būdu.

Buvo įžvelgusiųjų paslėptą intrigą dėl nedalyvavimo. Kaip vėliau buvo rašoma Vyriausiajai rinkimų komisijai, „galimai siekiant sutrukdyti sudaryti minėtas komisijas ir paskirti šių komisijų pirmininkus“, dalis komisijos narių „galimai susitarė į posėdį neatvykti“. Tarp neatvykusių, kaip jau supratote, buvo minėti sutuoktiniai Saidžiai, taip pat Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota Justina Turbienė ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguota Inga Nevėrienė. Pastarosios dvi narės, kaip buvo pranešta komisijos posėdyje, apie savo nedalyvavimą informavo tą pačią dieną ir pareigos, nustatytos Komisijų posėdžių organizavimo tvarkos apraše, nepažeidė.

O štai komisijos nariai Saidžiai apie savo nedalyvavimą neinformavo komisijos pirmininkės. Jai posėdžio metu bandant daug kartų telefonu susisiekti su Meilute Saidiene ir Rimantu Saidžiu, jie neatsiliepė ir tik sutvirtino įtarimą, kad nedalyvauja tyčia.

Mūsų žiniomis, viena iš mūsų savivaldybėje įregistruotų penkių atstovų rinkimuose kreipėsi į VRK ir paprašė įvertinti Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 48 narių Rimanto Saidžio ir Meilutės Saidienės elgesį. Nustačius rašytinio pasižadėjimo sulaužymo faktą, paprašyta juos atleisti juos iš komisijos narių.

Kaip rodo VRK skelbiami posėdžių protokolai, ši situacija buvo nagrinėjama balandžio 4 dieną sušauktame posėdyje. Pasirodo, be jau minėto skundo buvo gautas dar vienas, kuriuo paprašyta tą posėdį ir jo metu priimtus sprendimus pripažinti neteisėtais.

VRK posėdžio metu Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Jūratė Meškutavičienė pasiteisino, kad posėdis buvo organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Komisijos nariams pranešta apie posėdį gerokai anksčiau nei prieš 24 valandas. Visi komisijos nariai, išskyrus vieną narį, raštu arba telefonu informavo, kad posėdyje dalyvaus ir data tinkama. Kodėl buvo pasirinkta paskutinė posėdžio surengimo data, pirmininkė pasiteisino objektyviomis priežastimis – rajone lankėsi garbingi svečiai (išvakarėse į Širvintas atvyko ir visą dieną čia dirbo Prezidentas Gitanas Nausėda, – red. past.), buvo užimta salė, vieni nariai buvo informavę, kad kitos datos jiems netinka. Kas dėl kvorumo, du nariai, kaip buvo minėta, apie savo nedalyvavimą informavo tą pačią dieną, o kiti du (Saidžiai, – red. past.) buvo informavę, kad dalyvaus, todėl kvorumo klausimo nebuvo. Vadovaujantis Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų posėdžių organizavimo tvarkos aprašo 4 ir 14 punktais, buvo nutarta posėdį organizuoti mišriuoju būdu. Telefonu dalyvavęs komisijos narys patvirtino savo tapatybę. Apraše nėra apibrėžiama, kas yra telekonferencijos platforma, todėl komisija vadovavosi viešai prieinama informacija. Vadovaujantis šiais argumentais kvorumas buvo (6 komisijos nariai dalyvavo gyvai, 1 narys – telefonu), posėdis vyko mišriuoju būdu ir esą yra teisėtas.  

Tačiau VRK posėdžio metu buvo išsakyta nuomonė, kad organizuoti posėdį nuotoliniu ar mišriuoju būdu galima tik naudojantis telekonferencijos platformomis, kurios yra saugios, apsaugotos, patikrintos, ištestuotos.

Atsižvelgus į posėdžio metu išdėstytas aplinkybes, pateiktus argumentus, VRK konstatavo, kad organizuojant Širvintų rajono savivaldybės rinkimų komisijos minėtą posėdį buvo pažeista Rinkimų kodekso 28 straipsnio 2 dalis, kadangi posėdyje dalyvavo mažiau nei 3/5 visų rinkimų komisijos narių, ir nutarė laikyti posėdį neįvykusiu.

O kaip gi dėl skundo apie savo nedalyvavimą nepranešusius Saidžius? Pabarė? Nubaudė? Gal pašalino iš komisijos narių?

Kodėl nedalyvavo, Rimantas Saidys esą VRK pasiaiškinęs „labai svarbiomis asmeninėmis priežastimis“, kurios „susidarė“ tik posėdžio dieną, „gal likus valandai iki numatyto komisijos posėdžio“. Komisijos narys sakė negalėjęs informuoti apie nedalyvavimą, nes jo telefonas … išsikrovė.

Bent iš atsakymo susidaro įspūdis, kad nė vienam VRK nariui netoptelėjo, kad tokiu atveju niekas netrukdė paimti žmonos telefoną ir informuoti, ar jos paprašyti, kad paskambintų. Galų gale, gal ne į vilkduobę komisijos narys įkrito, kur nėra kito žmogaus su telefonu. Juk davė priesaiką, žinojo apie pareigą informuoti. Būtų norėjęs, būtų radęs, kaip.

Pagaliau, tokia pat būtinybė iškilo ir pūdą druskos rinkimų organizavimų maratonuose suvalgiusiai sutuoktinei, kuri apie būtinybę informuoti, jog irgi nedalyvaus, būtų it poterius išbėrusi net iš miegų pakelta.

Bet irgi nedalyvavo „dėl labai svarbių priežasčių“. Ir apie tai neinformavo.

Jei perskaitėte iki šios vietos, paklausite: o kur gi čia šuo pakastas?!

Atsakymas gluminantis, nors jau trečią dešimtmetį gyvename Europos Sąjungoje. Lyg ir seniai buvo laikas išsivaduoti nuo biurokratinio požiūrio, pradėti vadovautis protingumo ir sąžiningumo kriterijais, kas net yra įtvirtinta mūsų teisėje. Atsižvelgdama į tai, kad pareigos informuoti rinkimų komisijos pirmininkę nevykdymas yra procesinio pobūdžio, iki šiol jokių pažeidimų šie komisijos nariai nėra padarę, ir, jų teigimu, posėdyje nedalyvavo dėl svarbių priežasčių, VRK laikė, kad tokio pobūdžio pažeidimas yra nepakankamas konstatuoti, jog Rimantas Saidys ir Meilutė Saidienė pažeidė rašytinį pasižadėjimą.

Pasirodo, vienu atveju išsikrovęs telefonas yra svarbi priežastis neinformuoti ir gali būti pakankamas įrodymas, kitu atveju neišsikrovęs telefonas yra svarbi priežastis laikyti tapatumą nenustatytu, nes nebuvo įjungta vaizdo kamera, o posėdyje nuotoliu kalbėjęs komisijos narys nesinaudojo saugia, ištestuota telekomunikacijos platforma, nors Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų posėdžių organizavimo tvarkos apraše nėra apibrėžiama, kas tai yra.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite gegužės 3 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
3.4 (5 įvert.)

2 Atsakymai į “Apie „labai svarbias priežastis“ arba tai, kad trečią dešimtmetį Europoje gyvename su dvigubai vertinamais standartais”

  1. Anonimas parašė:

    Pagarba Jūratei už kantrybę.

  2. Janė parašė:

    Patiko labai straipsnis, net neabejojau, kad taip viskas ir buvo. Tiesiog amzinas pagaliu kaisiojimas. O pirmininkei linkiu sekmės.

Comments are closed.

scroll to top