100 metų prabėgo kaip viena diena

Nekasdieniai susitikimai
100 metų prabėgo kaip viena diena
Vasario 16 dieną Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Širvintų rajono tarybos narys Romas Zibalas, l. e. Zibalų seniūno pareigas Sigitas Bankauskas, merės padėjėja Janina Greiciūnaitė garbingo 100 metų jubiliejaus proga pasveikino Zibalų kaime gyvenantį Silvestrą Jakubauską. Administracijos direktorė 100-mečiui senoliui  palinkėjo stiprios sveikatos, sėkmės ir džiaugsmo, sveikintojai jubiliatui įteikė gėlių puokštę, jubiliejinę juostą ir rajono merės Živilės Pinskuvienės dovanas.
Kilęs iš bajorų
1916 metų vasario 16 dieną gimusį, dukras Alfredą Lazauskienę ir Aldoną Urbonavičienę užauginusį, anūkų Zigfrido ir Jovitos, proanūkių Žygimanto ir Minvydo sulaukusį  jubiliatą gražaus jubiliejaus išvakarėse pasveikino ne tik būrys giminaičių, bet ir daug garbingų svečių iš Vilniaus, netgi atstovai iš Lietuvos Respublikos Seimo.
Iš Kyvonių kaimo (Zibalų seniūnija) kilęs Silvestras Jakubauskas kildina save iš bajorų. Šimtamečio tėtis Motiejus Jakubauskas buvo pasiturintis ūkininkas, kilęs iš totoriaus kazoko Tulušo, kuris 1511 metais iš karaliaus gavo Jakubovščyznos dvarą Vilniaus vaivadijoje. 1819 metais Lietuvos totoriai Jakubauskai pasitvirtino bajorystę herbu. Silvestro tėvas Motiejus Jakubauskas kartu su kaimynu Boleslavu Sperskiu iš dvarininkės Zofijos Praseckos-d’Ercewille įsigijo Kyvonių palivarką su 112, 32 dešimtinių žemės, už jį bendrai sumokėdami 109 tūkstančius rublių. Apie tai Vilniaus apygardos teismo knygose yra išlikę du įrašai: 1906 m. rugsėjo 25 d. ir 1909 m. rugpjūčio 13 d.
Kovėsi II pasauliniame kare
Puikią atmintį turintis, tik saulės šviesos jau nematantis senolis prisiminė savo vestuves su iš Kertušo kaimo kilusia Emilija Petkevičiūte, netgi kaip „šliūbą“  jaunavedžiai ėmę Šešuolių bažnyčioje per  II pasaulinį karą.
Jubiliatas pasakojo, kaip po dukters gimimo 1944 metais buvo paimtas į karą. Tuomet rusai varyte varė jaunus vyrus kariauti, keli pažįstami bandė pabėgti, bet buvo nušauti. Jį, dar nė trisdešimties neturintį jaunuolį, paėmė, kovėsi kare su vokiečiais, buvo skeveldros sužeistas prie Jelgavos, sulaukė karo pabaigos ir, karui pasibaigus, buvo apdovanotas medaliais.
Senolio anūkė parodė net 14 medalių, kurie jubiliatui buvo įteikti už narsumą, kovas su vokiečiais, pasiektą pergalę, už ilgametį ir sąžiningą darbą, pats naujausias buvo įteiktas pernai, minint pergalės kare 70-metį.
Stiklinė šilto karvės pieno su puta suteikdavo jėgų
Į svečių iš Širvintų rajono savivaldybės linkėjimus dar ilgai gyventi, keldamas šampano taurę, Silvestras Jakubauskas sakė:
– Vaikščioti jau nelabai galiu, bet labiausiai džiaugiuosi gyvenimu ir noriu dar pagyventi. 100 metų prabėgo kaip viena diena.
Jubiliato dukterys pasakojo, kad senolis dar labai guvus, Zibalų kaime įsigytame name gyvena 26 metus, todėl visus savo trobos kampelius žino kuo puikiausiai, likęs vienas namuose su lazdele visur apeina, pats susitvarko, galima tik pasidžiaugti, kad tokio amžiaus vyras yra toks savarankiškas.
– Mūsų tėvelis gimęs labai prasmingą dieną – vasario 16-ąją, – sakė dukra Alfreda Lazauskienė. – Ne jis prie šventės, bet šventė prie jo derinosi.
Silvestro gyvenimas nelepino: augo 8 brolių ir seserų šeimoje, daug dirbo, kariavo, sudegė namai, vėl statėsi, paskui turėjo išsikelti iš Kyvonių. Kol jėgos leido, dirbo Šešuolėlių tarybiniame ūkyje statybininku, statybos brigadininku, Zibalų pašte, it bitė sukosi savo namuose, rūpinosi ūkiu, nuo 1993 metų našlauja, todėl daug metų pats melžė karvę. Pasak artimųjų, kiekvieną rytą gerdavo po stiklinę šilto savos karvės pieno, kuris būtinai turėdavo būti su puta. Šiltas pienas suteikdavo jėgų iki pat pietų. Pasidomėjus, ar senolis „padarydavo gramą“, pats jubiliatas atsakė, jog tai būdavo tik jaunystėje, bet „gramai“ būdavo tik su saiku.
Ilgaamžiškumo paslaptis
Visiems susirinkusiems prie šventinio stalo, kurį puošė baltas tortas su užrašu „100“, buvo smalsu sužinoti, koks yra ilgaamžiškumo receptas. 100 metų švenčiantis senolis ilgai mąstė, kol visiems susirinkusiems išdavė ilgaamžiškumo paslaptį:
– Reikia anksti keltis, maždaug apie 4 valandą ryto, nepersivalgyti, nestresuoti, būtinai atsigulti popiečio pogulio, valgyti lašinius ir svogūnus.
Šiandien senoliu rūpinasi dukra Aldona, nuolat lanko dukra Alfreda, anūkė Jovita vis klausia, ar ko seneliui netrūksta. Zibalų kaime gyvenantis jubiliatas džiaugiasi, kad yra apsuptas artimųjų, kurie juo nuoširdžiai rūpinasi. Nors už nugaros jau 100 metų, daug vargo ir nervų kare teko patirti, daug netekčių išgyventi, bet liko pragyventų metų sukauptas turtas – santūrumas, išmintingumas, širdies gerumas. Visu šiuo turtu gali šiandien šimtametis Silvestras Jakubauskas pasidalyti su savo artimiausiais žmonėmis: dukromis, anūkais ir proanūkiais.
Romas Zibalas
Janinos Greiciūnaitės nuotraukos
1. Vasario 16-ąją 100 metų jubiliejų šventė Zibalų kaime gyvenantis Silvestras Jakubauskas.
2. Jubiliatas Silvestras Jakubauskas su artimaisiais.
3. Jubiliejaus progą Silvestrą Jakubauską sveikina Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, mero padėjėja Janina Greiciūnaitė, l. e. Zibalų seniūno pareigas Sigitas Bankauskas.
4. Su anūke Jovita.
5. Silvestras Jakubauskas jaunystėje.
6. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė jubiliatui įteikia gėlių puokštę.
7. Sveikintojai jubiliatui linkėjo stiprios sveikatos, sėkmės ir džiaugsmo.
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė jubiliatui įteikia gėlių puokštę.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė jubiliatui įteikia gėlių puokštę.

Vasario 16 dieną Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Širvintų rajono tarybos narys Romas Zibalas, l. e. Zibalų seniūno pareigas Sigitas Bankauskas, merės padėjėja Janina Greiciūnaitė garbingo 100 metų jubiliejaus proga pasveikino Zibalų kaime gyvenantį Silvestrą Jakubauską. Administracijos direktorė 100-mečiui senoliui  palinkėjo stiprios sveikatos, sėkmės ir džiaugsmo, sveikintojai jubiliatui įteikė gėlių puokštę, jubiliejinę juostą ir rajono merės Živilės Pinskuvienės dovanas.

Kilęs iš bajorų

1916 metų vasario 16 dieną gimusį, dukras Alfredą Lazauskienę ir Aldoną Urbonavičienę užauginusį, anūkų Zigfrido ir Jovitos, proanūkių Žygimanto ir Minvydo sulaukusį  jubiliatą gražaus jubiliejaus išvakarėse pasveikino ne tik būrys giminaičių, bet ir daug garbingų svečių iš Vilniaus, netgi atstovai iš Lietuvos Respublikos Seimo.

Iš Kyvonių kaimo (Zibalų seniūnija) kilęs Silvestras Jakubauskas kildina save iš bajorų. Šimtamečio tėtis Motiejus Jakubauskas buvo pasiturintis ūkininkas, kilęs iš totoriaus kazoko Tulušo, kuris 1511 metais iš karaliaus gavo Jakubovščyznos dvarą Vilniaus vaivadijoje. 1819 metais Lietuvos totoriai Jakubauskai pasitvirtino bajorystę herbu. Silvestro tėvas Motiejus Jakubauskas kartu su kaimynu Boleslavu Sperskiu iš dvarininkės Zofijos Praseckos-d’Ercewille įsigijo Kyvonių palivarką su 112, 32 dešimtinių žemės, už jį bendrai sumokėdami 109 tūkstančius rublių. Apie tai Vilniaus apygardos teismo knygose yra išlikę du įrašai: 1906 m. rugsėjo 25 d. ir 1909 m. rugpjūčio 13 d.

Kovėsi II pasauliniame kare

Puikią atmintį turintis, tik saulės šviesos jau nematantis senolis prisiminė savo vestuves su iš Kertušo kaimo kilusia Emilija Petkevičiūte, netgi kaip „šliūbą“  jaunavedžiai ėmę Šešuolių bažnyčioje per  II pasaulinį karą.

Jubiliatas Silvestras Jakubauskas su artimaisiais.

Jubiliatas Silvestras Jakubauskas su artimaisiais.

Jubiliatas pasakojo, kaip po dukters gimimo 1944 metais buvo paimtas į karą. Tuomet rusai varyte varė jaunus vyrus kariauti, keli pažįstami bandė pabėgti, bet buvo nušauti. Jį, dar nė trisdešimties neturintį jaunuolį, paėmė, kovėsi kare su vokiečiais, buvo skeveldros sužeistas prie Jelgavos, sulaukė karo pabaigos ir, karui pasibaigus, buvo apdovanotas medaliais.

Silvestras Jakubauskas jaunystėje.

Silvestras Jakubauskas jaunystėje.

Senolio anūkė parodė net 14 medalių, kurie jubiliatui buvo įteikti už narsumą, kovas su vokiečiais, pasiektą pergalę, už ilgametį ir sąžiningą darbą, pats naujausias buvo įteiktas pernai, minint pergalės kare 70-metį.

Stiklinė šilto karvės pieno su puta suteikdavo jėgų

Į svečių iš Širvintų rajono savivaldybės linkėjimus dar ilgai gyventi, keldamas šampano taurę, Silvestras Jakubauskas sakė:

– Vaikščioti jau nelabai galiu, bet labiausiai džiaugiuosi gyvenimu ir noriu dar pagyventi. 100 metų prabėgo kaip viena diena.

Jubiliato dukterys pasakojo, kad senolis dar labai guvus, Zibalų kaime įsigytame name gyvena 26 metus, todėl visus savo trobos kampelius žino kuo puikiausiai, likęs vienas namuose su lazdele visur apeina, pats susitvarko, galima tik pasidžiaugti, kad tokio amžiaus vyras yra toks savarankiškas.

– Mūsų tėvelis gimęs labai prasmingą dieną – vasario 16-ąją, – sakė dukra Alfreda Lazauskienė. – Ne jis prie šventės, bet šventė prie jo derinosi.

Silvestro gyvenimas nelepino: augo 8 brolių ir seserų šeimoje, daug dirbo, kariavo, sudegė namai, vėl statėsi, paskui turėjo išsikelti iš Kyvonių. Kol jėgos leido, dirbo Šešuolėlių tarybiniame ūkyje statybininku, statybos brigadininku, Zibalų pašte, it bitė sukosi savo namuose, rūpinosi ūkiu, nuo 1993 metų našlauja, todėl daug metų pats melžė karvę. Pasak artimųjų, kiekvieną rytą gerdavo po stiklinę šilto savos karvės pieno, kuris būtinai turėdavo būti su puta. Šiltas pienas suteikdavo jėgų iki pat pietų. Pasidomėjus, ar senolis „padarydavo gramą“, pats jubiliatas atsakė, jog tai būdavo tik jaunystėje, bet „gramai“ būdavo tik su saiku.

Ilgaamžiškumo paslaptis

Visiems susirinkusiems prie šventinio stalo, kurį puošė baltas tortas su užrašu „100“, buvo smalsu sužinoti, koks yra ilgaamžiškumo receptas. 100 metų švenčiantis senolis ilgai mąstė, kol visiems susirinkusiems išdavė ilgaamžiškumo paslaptį:

Jubiliejaus progą Silvestrą Jakubauską sveikina Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, mero padėjėja Janina Greiciūnaitė, l. e. Zibalų seniūno pareigas Sigitas Bankauskas.

Jubiliejaus progą Silvestrą Jakubauską sveikina Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, mero padėjėja Janina Greiciūnaitė, l. e. Zibalų seniūno pareigas Sigitas Bankauskas.

– Reikia anksti keltis, maždaug apie 4 valandą ryto, nepersivalgyti, nestresuoti, būtinai atsigulti popiečio pogulio, valgyti lašinius ir svogūnus.

Su anūke Jovita.

Su anūke Jovita.

Šiandien senoliu rūpinasi dukra Aldona, nuolat lanko dukra Alfreda, anūkė Jovita vis klausia, ar ko seneliui netrūksta. Zibalų kaime gyvenantis jubiliatas džiaugiasi, kad yra apsuptas artimųjų, kurie juo nuoširdžiai rūpinasi. Nors už nugaros jau 100 metų, daug vargo ir nervų kare teko patirti, daug netekčių išgyventi, bet liko pragyventų metų sukauptas turtas – santūrumas, išmintingumas, širdies gerumas. Visu šiuo turtu gali šiandien šimtametis Silvestras Jakubauskas pasidalyti su savo artimiausiais žmonėmis: dukromis, anūkais ir proanūkiais.

Romas Zibalas

Janinos Greiciūnaitės nuotraukos

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

1 Atsakymas į "100 metų prabėgo kaip viena diena"

  1. MILIUSTINA parašė:

    Man atrodo, kad šiame straipsnyje svarbiau pats garbus jubiliatas, o ne tie, kurie Jį sveikina kaip rašoma po nuotraukomis

Comments are closed.

scroll to top
+