Seimo kontrolierius pasiūlė nustatyti, ar policijos pareigūnų veiksmai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės

Seimo kontrolierių išvadoje teigiama, kad Širvintų policija neteisėtai ir klaidingai nurodė, jog Saulius Baumila neturi galiojančio leidimo ginklams ir negali medžioti „Čiobiškio“ klube. Remiantis šia, tikroves neatitinkančia, pažyma medžiotojas buvo pašalintas iš klubo.

Seimo kontrolierių išvadoje teigiama, kad Širvintų policija neteisėtai ir klaidingai nurodė, jog Saulius Baumila neturi galiojančio leidimo ginklams ir negali medžioti „Čiobiškio“ klube. Remiantis šia, tikrovės neatitinkančia, pažyma medžiotojas buvo pašalintas iš klubo.

Nė trejų metų neišbuvęs Vilniaus medžiotojų klubo „Čiobiškis“ nariu, Vilniaus rajono gyventojas Saulius Baumila mano, kad, pasinaudojus policija, juo paprasčiausiai buvo atsikratyta, nes esą neįtiko klubo senbuviams.

– Matyt, neatitikau jų įsivaizduojamų standartų, – spėja Saulius Baumila.

O pradžia buvo daug žadanti. Sauliaus Baumilos šaknys – Čiobiškio apylinkėse, Lapelėse ir Pakerpėje, kur gyveno seneliai, jų tėvai, protėviai. Prie Čiobiškio esančiuose miškuose prabėgo Sauliaus vaikystė, šiuo metu Lapelėse gyvena medžiotojo tėvai.

Saulius Baumila sako, kad visada ieškojo kelių į Čiobiškio medžiotojų klubą.

– Kai sužinojau, kad klubas priims naujų narių, galinčių padėti įrengti medžiotojų namelį, su draugu pasiprašėme priimami, – prisimena medžiotojas ir priduria, kad tai jam kainavo 7 tūkst. litų ir nemažai laisvalaikio, kurį teko paaukoti prisidedant prie namelio statybos.

Tik iš arti susidūręs su santykiais klube pradėjo manyti, kad jie nepanašūs į tuos, kurių troško. Medžiotojo nuomone, anuomet „nomenklatūriniu“ laikytame klube išliko savita medžiotojų hierarchija, primenanti atskiras kastas su nerašytomis taisyklėmis ir teisėmis. Ne kartą dėl to išsakęs pastabų, Saulius teigia greitai išgirdęs, kad šiame klube, kurio nariais tebėra anuomet aukštus partinius postus ar neeilines pareigas užėmę veikėjai bei jiems palankūs asmenys, jis, „atėjūnas“, galįs ir neišsilaikyti.

Nustebino paėmęs leidimą

Medžiotojo nuomone, bėgant laikui nesusikalbėjimas ir atskyra tik gilėjo. Lemiamu tašku tapo 2012 metų rugsėjo 2-oji, kai per medžioklę tarp vieno senbuvio ir Sauliaus Baumilos kilo žodinis konfliktas.

– Klubo plotuose medžiojau su pasikviestu svečiu, kuris tą vakarą nušovė šernę. Viskas buvo teisėta, mes abu buvome įregistruoti medžioklės lape, nors, kaip paskui paaiškėjo, medžioklės grupės vadovas R.J. kažkodėl klubo vadovui telefonu nepranešė apie medžioklėje dalyvaujantį svečią, kaip to reikalavo „Čiobiškio“ klubo tarybos neseniai priimta nuostata. Bet esmė ne ta. Netrukus po šūvio prie mūsų privažiavo tos teritorijos medžioklės vadovas S.B. Metęs žvilgsnį, jis nusprendė, kad šernė buvo nušauta pažeidžiant „Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisykles“, kurios iki spalio 1 dienos draudžia medžioti suaugusias pateles. Mūsų nuomone, šernė buvo jaunesnė. Kadangi suabejojau, ar be išsamios apžiūros galima nustatyti šernės amžių, su teritorijos vadovu apsižodžiavome. Nenorėdamas gilinti konflikto, pasiūliau jį baigti ir apie nušautą šerną pranešti aplinkosaugininkams, kurie nustatytų, ar mano pakviestas svečias pažeidė minėtą taisyklių reikalavimą. Jei pažeidė – tegul baudžia. Tačiau S.B. to nepadarė ir išvažiavo.

Kitą dieną, rugsėjo 3-iąją, paaiškėjo, kad S.B. apie kilusį konfliktą žodžiu informavo klubo vadovą Joną Kukorį. Medžiotojas taip pat pranešė, kad Saulius Baumila negali medžioti, nes neturi … leidimo laikyti ginklus.

Šiai informacijai patikrinti Jonas Kukoris paprašė Sauliaus Baumilos atvežti leidimą ginklams laikyti. Šį leidimą Saulius Baumila pateikė. Be to, jis raštu informavo apie tai, kas įvyko, ir paprašė klubo tarybos, kad tarp medžiotojų kilęs konfliktas būtų išspręstas, ir tokie dalykai nebepasikartotų.

Po kelių dienų, rugsėjo 7-ąją, buvo sušauktas „Čiobiškio“ klubo tarybos posėdis.

Tiesa, dieną prieš tai, rugsėjo 6-ąją, nutiko keistas dalykas: kai Saulius Baumila su reikalais apsilankė Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate, Leidimų sistemos viršininkas Julius Vaiškūnas paėmė jo leidimą ginklams ir nurodė, kad jis … panaikintas. Jokio pranešimo apie papildomą patikrinimą nei sprendimo panaikinti leidimą Saulius Baumila nebuvo gavęs ir negavo. Jam išduotas leidimas galiojo iki 2016 metų lapkričio 21-osios.

Policija pribloškė spartuoliškais tempais

Pajutęs, kad kaupiasi debesys, Saulius Baumila į „Čiobiškio“ klubo tarybos posėdį atvyko su advokatu, tačiau tarybos nariai posėdį pavertė uždaruoju ir pareikalavo, kad advokatas paliktų patalpą.

– Nuo pirmų tarybos posėdžio minučių pajutau, kad visa tai, ko gero, surengta tam, kad su manimi susidorotų. Pirmiausia, nustebino tai, kad daug dėmesio šernės nušovimui skyrusi klubo taryba visiškai ignoravo faktą, jog medžioklės teritorijos vadovas S.B. atitinkamoms tarnyboms nepranešė apie galimą Medžioklės taisyklių pažeidimą. O štai grupės vadovas R.J. už tai, kad pažeidė, mano manymu, formalią klubo nuostatą telefonu pranešti apie svečius, buvo nušalintas nuo vadovavimo medžioklėms. Nustebino ir tai, jog tarybos nariai iš kelių pasakojimų vis tiek priėjo prie nuomonės, kad sumedžiota šerno patelė galimai buvo vyresnė nei antrametė ir medžioti neleistina. Tiesa, teisinių procedūrų vis dėlto buvo atsisakyta, nes nebuvo jokių medžioklės pažeidimo įrodymų, – sakė Saulius Baumila.

Toks dvigubus standartus primenantis požiūris Saulių Baumilą gerokai nustebino. Tik po kiek laiko, prisiminęs, kaip buvo vertinamas medžiotojo Juliaus Šakinio šaudymas gyvenvietėje į orą, jis susidarė nuomonę, kad kai kuriems klubo nariams, matyt, leidžiama daugiau.

Lyg ir padėję tašką medžiotojų konflikto istorijoje, tarybos nariai ėmėsi Sauliaus Baumilos personalijos. Jonas Kukoris pranešė, kad, gavęs žodinį S.B. pranešimą, rugsėjo 4-ąją kreipėsi į Širvintų rajono policijos komisariatą su prašymu nustatyti, ar Saulius Baumila teisėtai medžioja šiame klube, ar nėra baustas, ar nėra atimti leidimai ginklams. Rugsėjo 5-ąją gautas atsakymas „jį pribloškė“, nes buvo parašyta, kad nurodytas medžiotojas neturi galiojančio leidimo laikyti šaunamuosius ginklus ir negali medžioti „Čiobiškio“ klube.

– Iš pradžių net nesupratau visos šios nesąmonės, – purto galvą medžiotojas. – Viena, tuo metu galiojantį leidimą ginklams aš turėjau ir jį pateikiau klubo vadovui, kai šis paprašė. Antra, nuo kada policijai pavesta spręsti, kokiame klube aš turiu teisę medžioti?

Saulių Baumilą apstulbino ir tempai, kokiais buvo gautas šis atsakymas. Kaip galima suprasti iš oficialių dokumentų, prašymas policijai buvo parašytas 2012 metų rugsėjo 4-ąją, tą pačią dieną jis buvo įregistruotas Širvintų rajono policijos komisariate, o jau kitą dieną, rugsėjo 5-ąją, „Čiobiškio“ medžiotojų klubui buvo pateiktas paties Komisariato viršininko Almanto Lukšos pasirašytas atsakymas.

– Būtų šaunu, jei visi į policiją kreipęsi žmonės taip greitai gautų atsakymus, jie būtų įteikti tiesiai į rankas, o ne siuntinėjami paštu. Kai aš paskui kreipiausi į policiją, atsakymą gavau tik po 35 dienų. Visa tai leidžia įtarti, kad anuo atveju, matyt, nebuvo apsieita be galimo tarpininkavimo pačioje policijos įstaigoje, – Saulius Baumila spėliojo apie galimą privačiųjų ir viešųjų interesų derinimo konfliktą Širvintų rajono policijos komisariate.

Vadovaujantis policijos pateikta pažyma, kad Saulius Baumila „jokio leidimo medžioklinių ginklų laikymui ir medžioklei neturi (turėti leidimai panaikinti), todėl negali medžioti „Čiobiškio“ klube“, taigi „šiukščiai pažeidė „Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisykles“, buvo nuspręsta medžiotoją pašalinti iš klubo narių. Už šį sprendimą balsavo klubo tarybos nariai Jonas Kukoris, Vladimir’as Kornijenko, Petras Škiudas ir Stanislavas Jacyna, susilaikė Juozas Čepas.

Pusmečiui atėmė teisę medžioti

Bet tai buvo ne paskutinis antausis, kurį teko patirti medžiotojui. Kitas „Čiobiškio“ klubo žingsnis – du raštai, rugsėjo 27 dieną adresuoti Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui. Policijos prašyta įvertinti Sauliaus Baumilos veiksmus medžioklėse neteisėtai disponuojant panaikintame leidime įrašytais ginklais, o aplinkosaugininkų – už tai nubausti.

Paprašė – gavo. 2012 metų gruodžio 11 dieną aplinkosaugininkai už tai, kad Saulius Baumila medžiojo neturėdamas galiojančio leidimo laikyti ir nešioti ginklus, iš jo 6 mėnesiams atėmė teisę medžioti.

Šį aplinkosaugininkų sprendimą, taip pat nutarimą pašalinti iš klubo narių Saulius Baumila apskundė teismui. Jis sako siekiąs, kad būtų atstatytas teisingumas ir apginta reputacija. Juo labiau, kad čia gyvenantys tėvai skausmingai išgyvena kalbas apie sūnaus pašalinimą iš klubo ir tariamas to pašalinimo priežastis.

Širvintų policija neturėjo teisės suteikti tokios informacijos

Abejodamas, ar policijos pareigūnai teisėtai iš jo paėmė galiojantį leidimą ginklams, ar suteikė teisingą informaciją dėl leidimo ir teisės medžioti, Saulius Baumila Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus įstaigai apskundė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Širvintų rajono policijos komisariato pareigūnų veiksmus.

Šių metų sausio 8-ąją pateikta išvada nevienareikšmė – atlikus tyrimą nustatyta, kad Sauliui Baumilai išduotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikintas nebuvo, nes tam nebuvo teisinio pagrindo. Be to, šio leidimo paėmimo faktas negali būti traktuojamas kaip pareigūno sprendimas laikinai apriboti teisę disponuoti ginklais. Seimo kontrolieriaus Romo Valentukevičiaus nuomone, leidimą paėmęs Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas tam neturėjo pagrindo ir piktnaudžiavo savo pareigomis.

Dar daugiau kritikos teko širvintiškių adresu. Išanalizavus Širvintų rajono policijos komisariato pareigūnų veiksmus buvo nustatyta, kad teritorinė policijos įstaiga neturėjo teisės Licencijuojamos veiklos posistemio duomenų bazėje esančią informaciją teikti tretiesiems asmenims, nes tai gali daryti tik Policijos departamentas. Anot kontrolieriaus, darytina išvada, kad Širvintų rajono policijos komisariate buvo neteisėtai ir nepagrįstai prisijungta prie duomenų bazės ir disponuota informacija apie Saulių Baumilą, o Komisariato viršininkas Almantas Lukša priėmė neteisėtą sprendimą teikti informaciją Vilniaus medžiotojų klubo „Čiobiškis“ vadovui Jonui Kukoriui. Be to, Širvintų policijos rašte pateikta informacija yra klaidinga, nes leidimas iš Sauliaus Baumilos Vilniuje buvo paimtas diena vėliau, nei širvintiškiai čiobiškiečiams pateikė raštą.

Įstatymo prasme Seimo kontrolierius Širvintų rajono policijos komisariato pareigūnų veiksmus taip pat įvertino kaip galimą piktnaudžiavimą. Išvadoje nurodoma, kad Širvintų rajono policijos komisariato pareigūnai viršijo savo kompetenciją konstatavę, jog pareiškėjas neturi leidimo medžioklei (iš rašto turinio galima suprasti – medžiotojo bilieto). „Teisę naudoti gyvūnų išteklius nustato ne policija, o Aplinkos ministerijos regionų aplinkos departamentai; policijos įstaigos taip pat nėra Medžiotojų sąvado valdytojai ir tvarkytojai, todėl teikti informaciją ne iš savo žinybinių registrų negali“, – konstatuoja Seimo kontrolierius.

Romas Valentukevičius pasiūlė policijos generaliniam komisarui Sauliui Skverneliui atlikti patikrinimus ir nustatyti, ar išvadoje įvardytų policijos pareigūnų veiksmuose nėra Baudžiamojo kodekso 228 straipsnyje („Piktnaudžiavimas“) numatytos nusikaltimo ar tarnybinių nusižengimų sudėties. Už tai gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų.

Gintaras Bielskis
Nuotrauka iš Sauliaus Baumilos archyvo

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

5 Atsakymai į “Seimo kontrolierius pasiūlė nustatyti, ar policijos pareigūnų veiksmai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės”

 1. arba parašė:

  jo

 2. S.B parašė:

  Atejo „naujokas“ į būrelį medžioti, namelį pastatė o kai pradėjo savo teises reikšti tai nebereikalingas tapo. Manau „naujokui“ reikia būti santūresniam prieš senbūvius, dedovscina beveik kiekviename burelyje yra. Išsišokėlių ir revoliucionierių niekas nemėgsta. Aišku teisės žiauriai pažeistos, nors neaišku ir kaip „naujokas “ elgėsi. Gerą žmogų imesk ar į auksą ar į šūdą jis visada išliks geru žmogumi.

  Beprotybei rybų nėra.

 3. zinantis parašė:

  Istatymu nustatytos tvarkos privalo laikytis visi – net ir pareigunai!

 4. aiai parašė:

  vis kariaujam ir kariaujam su visais ir su viskuo, įdomu ar nepervargsim

 5. opapa parašė:

  Komisariato viršininkas Almantas Lukša priėmė neteisėtą sprendimą teikti informaciją Vilniaus medžiotojų klubo „Čiobiškis“ vadovui Jonui Kukoriui. Tai mano manymu ji ir reketu bausti

Comments are closed.

scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+