Važinėjantiems taršiais automobiliais – šimtinės baudos

Širvintiškiai jau buvo primiršę tokias patikras gatvėse. Anuomet jos buvo labiau prevencinio pobūdžio. Dabar gi paskutinius metus skaičiuojanti valdžia tikisi ir įplaukų į biudžetą srauto. Nuotr. iš archyvo

Nuo sausio pradžios Aplinkos apsaugos departamentas įgaliotas keliuose tikrinti automobilių keliamą taršą. Teisės aktų pakeitimai leis aplinkosaugininkams be kitų institucijų dalyvavimo tikrinti ir nustatyti, ar automobiliai viršija numatytas oro taršos normas techniškai tvarkingiems automobiliams ir „čia ir dabar“ panaikinti techninės apžiūros dokumentų galiojimą.

Kas keičiasi sausio 1 d.

Įsigaliojus Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pakeitimams, Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai gali be kitų institucijų pareigūnų dalyvavimo keliuose stabdyti ir atlikti operatyvinius transporto priemonių taršos matavimus, tai didina tokių patikrinimų operatyvumą ir mažina kaštus. Iki pakeitimų atliekant tokias patikras privalėjo dalyvauti policijos pareigūnai ir Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai. Kartu įsigalioja ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai, kurie sustiprins transporto priemonių taršos kontrolę keliuose. Nustačius, kad transporto priemonės išmetamųjų dujų kiekis viršija ribines vertes arba esant bet kokiam skysčio (pvz. tepalų, kuro) nuotėkiui dėl kurio gali būti padaryta žala aplinkai arba sukeltas pavojus kitiems kelių eismo dalyviams, bus naikinamas privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumento galiojimas ir transporto priemonė nebegalės dalyvauti eisme. Per metus planuojama patikrinti apie 9 000-15 000 automobilių.

Kaip atliekamas tikrinimas

Transporto priemonė tikrinimui stabdomos saugiai, netrukdant kitiems transporto dalyviams.

Transporto priemonę tikrinantis aplinkos apsaugos pareigūnai dėvi tarnybinę uniformą, paprašius turi patekti Aplinkos apsaugos departamento pareigūno pažymėjimą.

Tamsiuoju paros metu pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, vilki uniformą su šviesą atspindinčiais elementais.

Patrulis sudarytas ne mažiau kaip iš dviejų pareigūnų, stabdys transporto priemonę mojant šviečiančia reguliuotojo lazdele arba šviesą atspindinčiu skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti ir (arba) įjungęs patrulinės motorinės transporto priemonės mėlynos spalvos švyturėlius.

Teršalų koncentracijų matavimas atliekamas pačioje transporto priemonės dujų išmetimo sistemoje (į išmetimo vamzdį įkišus dujų analizatoriaus zondą). Rezultatai gaunami matavimo vietoje.

Atsakomybė

  • Įsigaliojus pakeitimams vairuotojams atsirado atsakomybė stoti stabdantiems pareigūnams, nustatytos baudos už pažeidimus.
  • Vairuotojai privalo sustoti, jei juos stabdo uniformuotas Aplinkos apsaugos departamento pareigūnas. Nepaklusus šiam reikalavimui numatyta galima bauda nuo 850 iki 1200 eurų. (Administracinių nusižengimų kodekso (ANK 426 straipsnio 4 dalis);
  • Už transporto priemonių, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius, ar su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema eksploatavimą numatyta atsakomybė: asmenims – 100-300 eurų (už pakartotinį 300-500 eurų), juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – 300-500 eurų (už pakartotinį – 600-900 eurų) (ANK 307 straipsnis);
  • Be oro taršos matavimų kreipiamas papildomas dėmesys ar automobilis neteršia aplinkos kitais būdais, pvz.: nevarva tepalai, kuras ar kiti aplinkai pavojingi skysčiai, dėl kurių gali būti padaryta žala aplinkai arba sukeltas pavojus kitiems eismo dalyviams;
  • Už aplinkos teršimą pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis ir cheminiais mišiniais nustatytos baudos: asmenims – 60-120 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – 150-300 eurų, už pakartotinai padarytą pažeidimą – 500-1200 eurų (ANK 244 straipsnis).

Aplinkos apsaugos departamento inf.

Kiek jūs pats ar šeima turi automobilių?

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Sending
Skaitytojų įvertinimas
1 (2 įvert.)
scroll to top