Alfredas Astikas

Stot A. Astikui ir N. Tuškevičienei! Teismas eina…

Senolių išmintis sako, jog protingas žmogus ant to paties grėblio du kartus nelipa. Tačiau kartą už šmeižtą jau teistam tarybos nariui „darbiečiui“ Alfredui Astikui tai negalioja. Kai 2018 metų rudenį „Krašto naujienose“ buvo patalpintas melagingas A. Astiko straipsnis „Puota maro metu“, Širvintų rajono savivaldybės administracija kreipėsi į teismą dėl tikrovės neatitinkančių duomenų paskelbimo. Paprasčiau tariant, dėl eilinio šmeižto.

Skaityti daugiau »

Kokia „natūra“ už savo mintis susimoka Šimonėlis, Mateika, Sarpauskas ir kiti opozicijos nariai?

Kauno apylinkės teisme pradėtas bylos nagrinėjimas pagal Širvintų rajono savivaldybės administracijos ieškinį VšĮ Širvintų spauda dėl paskleistos informacijos paneigimo. Šis teismas pasirinktas, kadangi atsakovo buveinė yra įregistruota laikinojoje sostinėje, viename Islandijos plente esančių pastatų.

Skaityti daugiau »

Vieno piršto kombinacija?

Astiko priesaika.

Prieš kelias savaites Širvintų kultūros centre vyko pirmasis 2019-2023 metų tarybos posėdis, kuriame iškilmingai prisiekė kovo 3-iąją išrinkti rajono tarybos nariai.

Skaityti daugiau »

Valdžia: „Šilumos kainos nemažinti, nes ji ir taip maža“

Sprendimai ir nuomonės
Valdžia: „Šilumos kainos nemažinti, nes ji ir taip maža“
Praėjusiame rajono tarybos posėdyje, vykusiame sausio 29 d., be kitų sprendimų, buvo patvirtinti UAB „Širvintų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir vandens įkainiai, konvertuoti į eurus. Šilumos ir karšto vandens kainos nepasikeitė, jos tiesiog buvo perskaičiuotos, taikant oficialų lito keitimo į eurą kursą. Kitaip tariant, taryba atliko paprasčiausią matematinį veiksmą: buvusi kaina litais padalyta iš 3,45280, gautas rezultatas – kainos ekvivalentas eurais. Aritmetiniais tarybos gebėjimais nėra ko abejoti, bet štai loginiais ir bendražmogiškaisiais – vertėtų.
„Širvintų šiluma“ šilumai ir karštam vandenui ruošti naudoja biokurą – smulkintą medieną. Jai apdirbti pasitelkiamos mechanizuotos priemonės ir įrengimai, naudojantys skystą kurą – dyzeliną. Kaip žinia, skystakam kurui gaminti naudojama nafta. O naftos kainos pasaulinėje rinkoje yra gerokai kritusios ir krinta toliau. Nereikia būti finansų analitikui, kad suprastum, jog dyzelino kainos tiesiogiai susijusios su pasaulinėmis naftos perdirbimo produktų kainomis. Pingant žaliavai, kuri naudojama gamyboje, mažėja ne tik degalų kainos, bet turėtų mažėti ir paslaugų bei produktų kainos. Štai šito tarybos valdantieji suvokti negeba.
Logika, kurios nesuvokia valdantieji (V. Jasiukevičius, A. Jozonis, E. Davidavičienė, R. Tamošiūnienė, K. Pakalnis), yra paprasta: mažėjant gamybos kaštams, turėtų mažėti ir galutinio produkto, šiuo atveju – šilumos ir karšto vandens kaina. Taigi, esant tokiai situacijai, būtų pats tinkamiausias laikas ją perskaičiuoti, kad centralizuotos šilumos vartotojų išlaidos atitinkamai sumažėtų. Darbo partijos frakcijos vardu tarybos narys Alfredas Astikas rajono merui priminė apie sumažėjusias naftos kainas ir tuo pagrindu pasiūlė šilumos kainas sumažinti. Pagrindas, nors ir paremtas visuotinai įsitvirtinusiais rinkos dėsniais, pasirodė nepakankamas – meras Vincas Jasiukevičius su jį palaikančiais tarybos nariais kainos mažinti nesutiko ir į jokias diskusijas šiuo gyventojams svarbiu klausimu nesileido.
Bendražmogiško geranoriškumo stygių (arba abejingumo perteklių) taryboje puikiausiai iliustruoja Vyto Šimonėlio pareiškimas: „Kam mažinti kainas, jei jos ir taip mažos?” Valdžioje esantiems ir privačiose pilaitėse įsikūrusiems, nuo eilinio žmogaus rūpesčių atitolusiems asmenims, pasirodo, neįmanoma įrodyti paprasto dalyko: kad gyventojų interesas yra mažesnė kaina. Ir dar: jei kaina atrodo „maža“ V. Šimonėliui, tai dar nereiškia, kad ji yra tikrai maža šeimai, gyvenančiai iš minimalaus atlyginimo.
DSC_5051 (palikti Astiką)
Rajono tarybos narys Alfredas Astikas Darbo partijos frakcijos vardu rajono merui priminė apie sumažėjusias naftos kainas ir tuo pagrindu pasiūlė šilumos kainas sumažinti.

Praėjusiame rajono tarybos posėdyje, vykusiame sausio 29 d., be kitų sprendimų, buvo patvirtinti UAB „Širvintų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir vandens įkainiai, konvertuoti į eurus. Šilumos ir karšto vandens kainos nepasikeitė, jos tiesiog buvo perskaičiuotos, taikant oficialų lito keitimo į eurą kursą. Kitaip tariant, taryba atliko paprasčiausią matematinį veiksmą: buvusi kaina litais padalyta iš 3,45280, gautas rezultatas – kainos ekvivalentas eurais. Aritmetiniais tarybos gebėjimais nėra ko abejoti, bet štai loginiais ir bendražmogiškaisiais – vertėtų. Skaityti daugiau »

Valdžios dėka – amžino prašytojo dalia

Širvintų rajono tarybos narys Alfredas Astikas

Širvintų rajono tarybos narys Alfredas Astikas

Man, kaip rajono Savivaldybės tarybos nariui, kaip piliečiui ir kaip mokyklinio amžiaus vaiko tėvui, didelį susirūpinimą kelia Širvintų švietimo sistemos situacija. Švietimas neabejotinai yra viena pagrindinių, svarbiausių visuomenės gyvenimo sričių – su tuo tikrai nesiginčytų niekas, nebent Širvintų valdžia – meras, mero pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktorė, Švietimo komiteto pirmininkas (K. Pakalnis). Juk kiekvienam, atrodytų, turi rūpėti, kaip, kokiomis sąlygomis, kokias priemones pasitelkiant yra mokomi ir ugdomi mūsų vaikai – tik valdantieji, deja, į tai užsimerkia. Rajono švietimo sistema ne tik šlubuoja, bet apskritai vos velkasi, kaip persenusi elgeta su išmaldai ištiesta ranka. Skaityti daugiau »

Širvintų dumblo kaina – 3,5 mln. litų

Alfredas Astikas

Alfredas Astikas.

Reklaminis skelbimas: „Parduodamas dumblas. Didmeninė kaina, jeigu imsite visus išraustus 110 000 kubinių metrų, bus 3,5 mln. litų. Paskubėkite, nes akcija, prasidėjusi liepos mėnesį, tęsis tik iki lapkričio pabaigos.“

Ką darytumėte, jei už savo automobilio valytuvų rastumėte ar ant pakelės stulpo pastebėtumėte skrajutę su tokiu reklaminiu tekstu? Vieni pagalvotumėte, kad kažkas pokštauja. Kiti pasukiotumėte pirštą ties smilkiniu ir padarytumėte išvadą, kad „visokių durnių būna“. Treti pamąstytumėte apie užsitęsusią pilnatį ir jos metu žmonėms į galvas šaunančius pačius įvairiausius marazmus, kurių nei reikia, nei verta vertinti sveiku protu. Skaityti daugiau »

Apie mokinio krepšelį ir „nemokamą“ mokslą

Alfredas Astikas

Alfredas Astikas

Dėl švietimo ir mokslo prasmės bei reikalingumo nesiginčija niekas. Tik išsilavinęs, visapusiškai išprusęs žmogus gali tapti progresyvios, demokratinės, kultūringos, pažangiai mąstančios visuomenės dalimi. Beraščiai ar mažaraščiai nei tautos, nei valstybės vystymosi ir tobulėjimo niekada neužtikrino ir niekada neužtikrins. Švietimui skiriamos lėšos – tai investicija į šalies ateitį, jos žmogiškąjį kapitalą. Tą suvokia visi, išskyrus Širvintų rajono valdžią.

Rajonų švietimo įstaigos, kurių didžiosios daugumos steigėjas yra savivaldybė, yra išlaikomos valstybės lėšomis. Savivaldybes pinigai pasiekia per vadinamąją specialią valstybės skiriamą dotaciją. Kadangi ši dotacija yra tikslinė, lėšos pagal įstatymą privalo būti panaudojamos išskirtinai švietimui – t. y. mokymo reikmėms tenkinti. Nei pirkti naujų automobilių, nei dengti valdininkų abejotinų komandiruočių abejotinų išlaidų, nei remontuoti savivaldybės kabinetų ar tvarkytis savo kiemo savivaldybės už šiuos pinigus neturi teisės. Skaityti daugiau »

Pasroviui neplauksiu

Alfredas Astikas

Alfredas Astikas

Šį kartą į jus, mieli skaitytojai, noriu kreiptis dviem tikslais. Pirmasis ir svarbiausias – informuoti, kad Savivaldybės taryboje vyksta pasikeitimai, o jūs, miesto ir rajono gyventojai, prieš kuriuos taryba privalo atsiskaityti, turite teisę apie pasikeitimus žinoti. Nors į Tarybą buvau išrinktas kaip partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas, pats nuo pačių pagrindų kūriau šios partijos Širvintų skyrių, būriau žmones, kuriuos vienijo partijos idėjos, šiandieną turiu pripažinti, jog esu kaip politikas ir kaip žmogus nusivylęs šios partijos, o tiksliau – jai dabar priklausančių žmonių politiniais veiksmais.

Nors formaliai dar priklausau partijai „Tvarka ir teisingumas“, realiai jau stoviu ant kitokio pasirinkimo slenksčio. Todėl antrasis šio kreipimosi į skaitytoją tikslas ir yra paaiškinti, kas man yra politika, ko aš joje siekiu, kodėl man priimtina partinė veikla nebeatitinka partijos „Tvarka ir teisingumas“ brėžiamos ir primetamos partinės linijos. Žinoma, atsiras tokių, kurie piktdžiugiškai trins rankas ir mane vadins išdaviku, štai taip sau kasantį duobę ir atsisakantį politinės jėgos užnugario. O aš pasakysiu kitaip – žinau per daug, kad likčiau toje partijoje. Skaityti daugiau »

Byra valdančioji koalicija!

Išseko kai kurių rajono tarybos valdančiosios koalicijos narių kantrybė. Apie savo apsisprendimą, kad traukiasi iš valdančiosios koalicijos ir pereina į opoziciją, ketvirtadienį rajono tarybos posėdžio pradžioje pareiškė Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovės rajono taryboje Irena Vasiliauskienė ir Daiva Sakalauskienė bei partijai „Tvarka ir teisingumas“ atstovaujantys rajono tarybos nariai Alfredas Astikas ir Darius Paliukėnas. Taigi, dabar rajono tarybos opozicija, vadovaujama Živilės Pinskuvienės, turi 10 narių, o valdančiojoje koalicijoje beliko 11. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos