Meno puoselėjimui Zibaluose negailėta nei laiko, nei sveikatos

Mokytojai Pranė ir Viktoras Kiškiai - Zibalų krašto šviesuoliai.

Mokytojai Pranė ir Viktoras Kiškiai - Zibalų krašto šviesuoliai.

Prieš daugiau nei metus reorganizuojamoje Zibalų pagrindinėje mokykloje radau nemažai kraštotyrininkų sukauptos medžiagos, senų nuotraukų, iliustruojančių Zibalų mokyklos gyvavimą nuo 1926 iki 2017 metų. Taip gimė straipsnių ciklas „Zibalų mokyklos istorija“. Būtina pažymėti, kad ypač ryškų pėdsaką mokyklos istorijoje įmynė ilgametis mokytojas Viktoras Kiškis, Zibalų mokykloje dirbęs pradinių klasių ir muzikos mokytoju. 

Archyviniai dokumentai teigia, jog 1952-1953 metais Zibaluose mokėsi 81 pradinukas, todėl nuo 1953 metų pradinė mokykla buvo reorganizuota į septynmetę, pirmuoju direktoriumi paskirtas mokytojas Viktoras Kiškis. Mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvaudavo saviveikloje, ypač daug su kaimo jaunimu dirbo mokytojas Viktoras Kiškis, jo dėka Zibaluose išpopuliarėjo dramos būrelis ir kaimo kapela. Mokykloje veikė daugiau nei 30 mokinių choras.

Mokykloje dirbo daug jaunų mokytojų, todėl prie jų šliejosi kaimo jaunimas, į šokių būrelio repeticijas atvykdavo jaunuoliai iš Drublionių, Karališkių ir kitų aplinkinių kaimų. Zibalų mokykloje buvo suvaidinti „Gieda gaideliai“, „Meška“, „Aktorius“, „Silva studentauja“ ir kiti veikalai. Saviveikloje dalyvavo Pranciškus Kalesnykas, Genovaitė Kalesnykaitė, Leokadija Pimpytė, Juozas Kazlauskas, Vaclovas Latvys ir daugelis kitų.

Dar prieš trejetą metų pakalbintas Vaclovas Latvys sakėsi, jog net po sunkaus darbo Šešuolėlių tarybinio ūkio laukuose panirdavęs į saviveiklą. Pasak pašnekovo, apie penketą metų Zibaluose veikė kultūros namai. Juose direktore dirbo Marcelė Zapareckaitė, o meno vadovu – Zibalų mokyklos direktorius, muzikos mokytojas Viktoras Kiškis. Vaclovo Latvio teigimu, iki 1960 metų kultūrinis gyvenimas Zibaluose virte viręs. Buvo suburtas tautinių šokių kolektyvas, kuriame šoko vaikinai ir merginos.

Ir po 1960-ųjų, uždarius kultūros namus, Zibalų krašte kultūrinis gyvenimas nenutrūko. Entuziazmu ir muzikalumu garsėjęs mokytojas Viktoras Kiškis į muzikinę veiklą įtraukė aštuonmetės mokyklos mokinius. Pedagogo Viktoro Kiškio dėka Zibalų mokykloje vykdavo didžiuliai šventiniai koncertai, kurių pasižiūrėti sueidavo ne tik miestelio gyventojai, bet ir žiūrovai iš aplinkinių kaimų.

Zibalų mokyklos šokėjai - 1970 metų respublikinės Dainų šventės dalyviai.

Zibalų mokyklos šokėjai - 1970 metų respublikinės Dainų šventės dalyviai.

Zibalų aštuonmetės mokyklos orkestras: (pirmoje eilėje sėdi iš kairės į dešinę) Roma Šikšnytė, Virginija Skorupskaitė, Virginija Maslinskaitė, Vida Kriaučiūnaitė, Danguolė Martinėlytė, Irena Andrikonytė, Laima Gudeikytė, Gražina Pivoraitė, (antroje eilėje iš kairės į dešinę) Asta Vinslauskaitė, Aldona Dasevičiūtė, Algis Kasinskas, Donatas Didžiokas, Dalia Kiškytė, Regina Burlėgaitė, Melanija Matulytė, (trečioje eilėje iš kairės į dešinę) Mikalina Latvytė, Danutė Jackūnaitė, Ona Raišytė, Audronė Lajauskaitė, Stasė Kapcevičiūtė, Zita Dikaitė, Aldona Kapcevičiūtė. Dešinėje stovi mokytojas Viktoras Kiškis. 1973 m.

Zibalų aštuonmetės mokyklos orkestras: (pirmoje eilėje sėdi iš kairės į dešinę) Roma Šikšnytė, Virginija Skorupskaitė, Virginija Maslinskaitė, Vida Kriaučiūnaitė, Danguolė Martinėlytė, Irena Andrikonytė, Laima Gudeikytė, Gražina Pivoraitė, (antroje eilėje iš kairės į dešinę) Asta Vinslauskaitė, Aldona Dasevičiūtė, Algis Kasinskas, Donatas Didžiokas, Dalia Kiškytė, Regina Burlėgaitė, Melanija Matulytė, (trečioje eilėje iš kairės į dešinę) Mikalina Latvytė, Danutė Jackūnaitė, Ona Raišytė, Audronė Lajauskaitė, Stasė Kapcevičiūtė, Zita Dikaitė, Aldona Kapcevičiūtė. Dešinėje stovi mokytojas Viktoras Kiškis. 1973 m.

Ypač populiarus buvo Zibalų mokyklos orkestras, veikęs iki 1974 metų vasaros atostogų. Orkestro, vadinamo kapela, orkestrėliu, veiklą ir koncertus prisimena daugelis buvusių mokyklos auklėtinių. Prisiminimais pasidalyti sutiko Stasė Kapcevičiūtė-Pivoriūnienė ir Zita Dikaitė-Markauskienė.

„Mokytojas Viktoras Kiškis mus mokė groti įvairiais instrumentais, taip ir atsirado kapela. Joje grojo 5-8 klasių mokiniai. Dalyvavome konkursuose Širvintų vidurinėje mokykloje, Puorių šile vykusiose Dainų šventėse ir įvairiuose mokyklos renginiuose, kurių tuomet būdavę labai daug. Mokytojas ieškojo talentingų vaikų ir siūlė tėvams leisti vaikus į Muzikos mokyklą. Norinčius mokytojas su malonumu pamokydavo groti keliais instrumentais. Aš mokiausi groti akordeonu, gitara ir tambūrinu. Jis buvo tiesiog Mokytojas, kurį mes gerbėme“, – sakė 1973 metais Zibalų mokyklą baigusi Stasė Kapcevičiūtė-Pivoriūnienė.

„Mokytojo Viktoro Kiškio kolektyvą mes, dalyviai, vadinome orkestrėliu. Jautėmės išskirtiniai. Groti mokytojas pakviesdavo kiekvieną, kuris turėjo klausą ir norėjo išmokti groti. Buvo savotiški laipteliai: metalofonas – pirmas instrumentas ketvirtokams ir penktokams, tada gitara – šeštokams ir septintokams, dar vėliau – akordeonas. Beveik kiekvienas dalyvis lipdavo tais laipteliais. Repeticijos paprastai vykdavo rytą, prieš pamokas. Jei artėdavo pasirodymas, repetuodavome ir po pamokų. Mokytojas buvo reiklus, kartais griežtas – liepdavo kartoti nevykusiai sugrotas vietas. Koncertuodavome švenčių proga, kiek pamenu, tik mokykloje, nes miestelis kitos salės neturėjo“, – prisiminimais pasidalijo dabar Ukmergėje lietuvių kalbos mokytoja dirbanti buvusi Zibalų mokyklos auklėtinė Zita Dikaitė-Markauskienė.

Zibalų mokyklos choras, vadovaujamas mokytojo Viktoro Kiškio. 1973 m.

Zibalų mokyklos choras, vadovaujamas mokytojo Viktoro Kiškio. 1973 m.

Zibalų mokyklos šokėjai su būrelio vadove mokytoja Irena Rozenbergaite (centre). 1970 m.

Zibalų mokyklos šokėjai su būrelio vadove mokytoja Irena Rozenbergaite (centre). 1970 m.

Zibalų mokyklos orkestro dalyvius prisiminė buvusi orkestro akordeonininkė Regina Burlėgaitė. Be Reginos Burlėgaitės, orkestre grojo Mikalina Latvytė, Danutė Jackūnaitė, Ona Raišytė, Audronė Lajauskaitė, Stasė Kapcevičiūtė, Zita Dikaitė, Aldona Kapcevičiūtė, Asta Vinslauskaitė, Aldona Dasevičiūtė, Algis Kasinskas, Donatas Didžiokas, Dalia Kiškytė, Melanija Matulytė, Roma Šikšnytė, Virginija Skorupskaitė, Virginija Maslinskaitė, Vida Kriaučiūnaitė, Danguolė Martinėlytė, Irena Andrikonytė, Laima Gudeikytė, Gražina Pivoraitė.

Pasak Zitos Markauskienės, tuo pačiu metu mokykloje veikė ne tik orkestras, bet ir merginų choras, kuriam vadovavo mokytojas Viktoras Kiškis, subūręs 40 balsingų chorisčių. Zita Markauskienė prisiminė ir Zibalų mokyklos šokių kolektyvą – 1970 metų Dainų šventės dalyvį. Šokėjams vadovavo mokytoja Irena Rozenbergaitė, iš Zibalų išvykusi vėlyvą 1973 metų rudenį. Zitos Markauskienės teigimu, šokių vadovės visi labai gailėję, nes iširo šaunus šokių kolektyvas.

Verta pažymėti, kad Viktoras Kiškis meno puoselėjimui negailėdavo nei laiko, nei sveikatos, grojo įvairiais muzikos instrumentais, buvo energingas, komunikabilus, vietos žmonių labai gerbiamas ir mylimas. Mokytojas iki pat mirties 1974 metais būrė savo mokinius į įvairius meno būrelius, ansamblį, chorą, mokė groti ne tik skudučiais ar metalofonais, bet ir akordeonu bei gitara. Būtina pabrėžti, jog gerbiamo mokytojo Viktoro Kiškio laidotuvėse dalyvavo keli šimtai žmonių, laidotuvių procesija nusitęsė per visą miestelį užimdama visas Zibalų gatves.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Nuotraukos iš Stasės Pivoriūnienės ir Zitos Markauskienės asmeninių albumų

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)

2 Atsakymai į “Meno puoselėjimui Zibaluose negailėta nei laiko, nei sveikatos”

  1. Elena parašė:

    Aciu , labai malonu ,primine vaikyte,smagu pamatyti ir prisiminti pazistamus veidus.

  2. Roma parašė:

    Didelis ačiū, Romai, už straipsnį ir nuotraukas. Labai malonu prisiminti tuos laikus.

Comments are closed.

scroll to top
+