Opozicija draskosi tik dėl miesto, o kaimo net nemato

Sprendimas priimtas: gimnazistai keliaus į „Atžalyną“, pradinukai – arčiau Meno mokyklos. Nuotr. iš archyvo

Praėjusi savaitė baigėsi galbūt svarbiausiu šios kadencijos Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, kuriuo patvirtintas rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas. Apie tai, ar reikia kokių nors pertvarkymų, o jei reikia – tai kuris variantas geresnis, diskutuota beveik tris mėnesius. Samprotavimai ir ginčai virė tarp pedagogų ir tėvų, diskusijoms buvo pasitelkti socialiniai tinklai, internetas, vaizdo konferencijos, argumentais dalytasi virtualiuose susitikimuose su tais, kuriuos ši pertvarka paliestų, kurie nėra abejingi.

Tikimasi švietimo kokybės gerinimo

Nors kartais garas ir išsiverždavo per kraštus, pasitaikė neargumentuotų pasisakymų, nepageidaujamos leksikos, bet procesas judėjo į priekį. Vien jau tai rodė, kad pats diskusijų dalykas turi skaudulių, kuriuos būtina gydyti. Ne žmonėms iš gatvės, ne bendruomenės sueigai, o Savivaldybei, kuri pagal galiojančius įstatymus yra švietimo tinklo valdytoja.

Prieš balsavimą šiuo klausimu, į Širvintų rajono savivaldybės tarybos narius bei rajono gyventojus kreipėsi merė Živilė Pinskuvienė. Ji pastebėjo, jog iš tiesų kelias iki šio sprendimo buvo gerokai ilgesnis. Procesas truko kelerius metus, per kuriuos buvo atidžiai stebima ir analizuojama švietimo situacija rajone. 2020-ųjų gruodį buvo sudaryta darbo grupė, kuriai ir patikėta parengti Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021-2025 metų tinklo pertvarkos planą. Apie tai informuota visuomenė.

Ginčų esmė ta, kad pagal pertvarkos planą Širvintų gimnazija iš užimamų patalpų miesto centre turi persikelti į dabartines „Atžalyno“ progimnazijos patalpas Ukmergės gatvėje, jas atlaisvindama Širvintų pradinei mokyklai. Pradinukai čia persikraustys iš dabar užimamo pastato J. Janonio gatvėje.

Argumentai už pertvarką

Merė tarybai pateikė keliolika argumentų, kodėl reikėtų patvirtinti darbo grupės parengto sprendimo projektą:

 • Viena švietimo įstaiga – vieningas mokinio pažangos planavimas, vieningi vertinimo ir įsivertinimo kriterijai;
 • Vienodos mokymo platformos;
 • Vieningas ugdymo metodų parinkimas;
 • Užtikrinta pagalba mokiniui (psichologas, spec. pedagogas, logopedas);
 • Vieningas mokinių vežiojimo organizavimas: 5 mokykliniai autobusai atveš mokinius vienu laiku;
 • Daugiau ugdymo plano valandų bus galima skirti mokinių poreikiams tenkinti: konsultacijoms, moduliams, pasirenkamiesiems dalykams;
 • Pradinių klasių mokiniams – visos dienos mokykla: pamokos-meno mokykla-pailgintos dienos grupė;
 • Užtikrinamas kiekvieno mokinio pažangos skatinimas ir stebėjimas pereinant iš vienos ugdymo pakopos į kitą: nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 4, 6 ir 8 klasėse rezultatų analizė ir pasiūlymų įgyvendinimas neįmanomas neužtikrinant ugdymo tęstinumo (iš progimnazijos 8 klasės mokiniai išeina į kitą pakopą kitoje mokykloje, kurioje minėti patikrinimai nevykdomi ir neanalizuojami);
 • Didės neformaliojo švietimo programų pasiūla ir bus išlaikomas jų tęstinumas;
 • Didės antrosios užsienio kalbos pasirinkimo galimybės;
 • Bus išspręsti pamokų pavadavimo klausimai.

Reikės daugiau klasių ir kabinetų

Darbo grupė suskaičiavo, kad pagal esamą mokinių skaičių naujai švietimo įstaigai visiškai pakanka dviejų pastatų. Vadinasi, 5-12 klasių mokiniai turi mokytis viename pastate. Dabartiniame gimnazijos pastate yra 26 kabinetai, o pagal ugdymo planus, mokytojų bei mokinių skaičių kiekvieną dieną reikia beveik trečdaliu daugiau, t. y. net 34 kabinetų. „Atžalyno“ progimnazijos pastate kaip tik yra 34 kabinetai, tačiau dėl patogumo numatoma įrengti papildomų kabinetų. Jų iš viso bus 40. Tai labai patogu, jei mokinių skaičius didėtų.

Ji pateikė ir kitus skaičius. Perkėlus 407 pradinės mokyklos mokinius į gimnazijos pastatą, būtų laimėta dėl to, kad čia pat yra Meno mokykla, kurią lanko dauguma pradinukų. Mokiniams būtų užtikrintas saugumas: pavalgę po pamokų, jie tiesiog koridoriumi nueitų į muzikos ar dailės pamokas. Tarp muzikos specialybės ir solfedžio pamokų labai dažnai tenka vaikams laukti. Mokinukai laukti galės savo klasėje arba pailgintos dienos grupėje, ten galės paruošti pamokas, naudotis nauja modernia biblioteka.

Jei pradinukų patogumas ir saugumas keliaujant iš vienos įstaigos į kitą ką nors nejaudina, yra kitas argumentas. Nuo 2021-2022 mokslo metų pradžios visi pradinių klasių mokiniai turės informacinių technologijų pamokas. Jų metu klasės yra skaidomos į grupes. Todėl patalpų dabartiniame Pradinės mokyklos pastate nebepakaktų – reikėtų ieškoti būdų, kaip išspręsti šią problemą.

Kas kelia sumaištį?

„Visgi, kaip sakiau ir Tarybos komitetų posėdžio metu, matome, kad didžiausia sumaištis yra keliama ne dėl ugdymo kokybės, kurią pagerinti yra svarbiausias šio sprendimo tikslas, o dėl pavienių asmenų ambicijų. Taip, gimnazistai nenori sugrįžti į „Atžalyną“ ir tai yra suprantama, nes visai neseniai iš tos mokyklos išėjo. Progimnazijos pastatas yra toliau nuo miesto centro, čia įsikūrusių užkandinių, kuriose jaunimas mėgsta nusipirkti greitojo maisto. Daliai mokinių teks toliau paeiti. Tačiau, manau, šie aspektai prieš ugdymo tęstinumo, geresnės kokybės siekius negali būti svarbesni. Antras dalykas yra tai, kad išanalizavę mokytojų krūvius pamatėme, jog „Atžalyno“ progimnazijoje daug mokytojų neturi maksimalių krūvių. Tuo tarpu gimnazijoje yra mokytojų, kurie dėstydami ne vieną dalyką, o net kelis, turi valandų, sudarančių gerokai daugiau nei vadinamąjį pilną etatą. Sujungus mokyklas ir esant didesniam mokytojų skaičiui, krūviai išsilygins. Labai gaila, kad būtent tie žmonės, kurie jaučia grėsmę dėl savo asmeninės gerovės ir kelia didžiausią triukšmą. Nes tai daroma ne dėl visumos – vaikų, mokytojų gerovės, ugdymo kokybės, bet tik dėl savęs,“ – sako merė Živilė Pinskuvienė, pabrėždama, kad šis sprendimas palietė ir kaimiškų vietovių bendruomenę. Juk dėl nepakankamo mokinių skaičiaus naujais mokslo metais Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras prijungiamas prie Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos, tačiau dėl šio klausimo nepasisakė nė vienas Tarybos opozicijos narys nei komitete, nei Taryboje, o ir viešojoje erdvėje atgarsių nebuvo girdėti.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite kovo 5 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
2.92 (12 įvert.)

37 Atsakymai į “Opozicija draskosi tik dėl miesto, o kaimo net nemato”

 1. Anonimas parašė:

  Pinskuvienė yra visų laikų geriausia merė.

 2. pries tai rasiusiai parašė:

  Nekalbėkite netiesos. Taip be galo ir be krašto pilamas purvas ant merės. Ar nors vienas meras taip stengėsi dėl žmonių???

 3. Anonimas parašė:

  Kas nupirko Pinskuvienei gėlių puokštę? Ir kiek ji kainavo mūsų pinigėlių? Merė draskosi dėl savo gerbūvio, o ne dėl rajono žmonių. Liaudiškai pasakyčiau, kas jai tie žmonės, vaikai, ligoniai, seneliai, mokiniai, bet susilaikysiu. Lauksime sekančių jos veiksmų ir reklamų.
  Ateitis viską parodys. Yra pradžia, yra ir pabaiga. Sėkmės jai skleidžiant tarp žmonių neapykantą.

 4. copy paste parašė:

  Yra pasiektas visiškas dugnas šiandien. Nuotoliniam mokymui visiškai nebuvo pasiruošta nuo pat pradžių. Nebuvo net sudaryta plano pagal kurį būtų naudojama viena mokymo sistema nuotoliniam mokymui užtikrinti. Praėjo jau beveik metai nuo nuotolinio mokymo pradžios, tačiau skirtingos mokyklos vis dar naudoja keliatą skirtingų nuotolinio mokymo platformų. Kurias žinoma reikia perprast, ištestuot, išsisaiškint ar jos atitinka visus keliamus reikalavimus pagal funkcionalumą ir t.t. Tai nebuvo padaryta ir buvo viskas permesta individualiai kiekvienai mokyklai. Kas privedė prie to, kad šiandien turimas visiškas bardakas. Kiek laiko užtrunka programų siuntimas, paskirų kūrimas, mokymasis kaip tos programos veikia, tada paaiškinimas apie tai vaikams, tada susiderinimas mikrafonų ir kamerų, jeigu dar tokios turimos ir t.t. Šiandien netgi keliami reikalavimai mokytojams apie tai kaip jie turėtų filmuotis pamokos metu – kad vaikai juos tinkamai girdėtų, matytų, kad jie būtų tvarkingai apsirengę, kad vaizdas netrūkinėtų ir garsas nedinginėtų ir t.t. Kas turi tokias sąlygas užtikrinti? Mokytojas savo namuose? Jam dabar reikia įsirengti profesionalią filmavimo įrangą, kad galėtų geriau pravest pamoką, nei profesionalaus lygio, nemokama medžiaga prieinama youtube platformoje? Kas atsakingas už tokios sprendimu? Kodėl švietimo ministerija neturėjo plano, kaip užtikrinti tokį mokymo procesą su kuo mažiau nesklandumų? Ar negalėjo būti padarytas planas ir iš anksto nufilmuotos pamokos pagal atitinkamas temas, sudaryta bendra duomenų bazė iš kurios tas pamokas kiekvienas mokytojas galėtų rodyti vaikams ? Gal reikėtų pagalvot apie sistemą kuri veikia? Ką turim šiandien tai yra siaubinga. Tai yra skestančio laivo gelbėjimas bandant vandenį semti su šaukteliu…

 5. copy paste parašė:

  Mokytojas šiai dienai įspraustas į visiškai nepamatuotus perteklinės biurokratijos ir nesąmoningų, nelogiškų sprendimų rėmus. Kurie pavertė mokytojo darbą kažkokiu nesuprantamu miksu tarp mokytojo/buhalterės/auklėtojo/pavaduotojo. Šiandien mokytojas praleidžia 70proc. savo darbo laiko, atsakinėdamas į kvailus mokinių tėvų klausimus, bandydamas administracijai įrodyt kaip vaikai išsisukinėja nuo darbų darymo, bandydamas sudalyvauti visuose pertekliniuose nuotoliniuose kursuose, kurie iš principo visiškai neturi nieko bendro su mokytojo pamatine kompetencija, ruošdamas mokymo planus ir pildydamas ataskaitas apie visiškus niekus. Tai kas šiandien vyksta mokymo įstaigose yra tolygu mokytojų beprotnamiui, kur vaikai lieka stebėtojo pozicijoje. Atėjom iki tokio laiko, kai vaikas gali tiesiog pameluoti, kad darbus mokytojui atsiuntė, o tada jau mokytojas turi leist vakarus prie kompiuterio bandydamas surasty tuos „atsiūstus“ darbus, skambinėdamas auklėtojams, vaiko tėvams, tikrindamas ar tikrai vaikas teisingą el.pašto adresą nurodė, tikrindamas per 5 skirtingas susisiekimo platformas, kurioje iš jų tas darbas nusiūstas ir t.t. Tai yra visiška nepagarba ir tiesiog nesugebėjimas sukurti veikiančios sistemos, kurios tikslas būtų ne „sistemos sukūrimas“, o mokymo proceso užtikrinimas…

 6. ?? parašė:

  Ar matet, kaip graziai mūsų mere buvo pasveikinta? Kokia puokštė? Koiek žių? Koks grazumas. Pavydi mums visi tokios meres. Tiesiog darbas paskui darbą lekia. Opozicijai turbut labai pavydu? A NE?

 7. Ne Fredis parašė:

  Dainiui: kodėl tamsta interpretuojate faktus??? Supraskite ponulis teisingai. Buvę merai buvo labai geri, todėl ir dabar elgiamasi taip pat gerai.

 8. Dainius Graužinis parašė:

  Buve merai buvo blogi, tai mes irgi būsime lygiai tokie patys blogi. Su tokiu mąstymu toli važiuosite…

 9. pries rasiusiam parašė:

  Pinskuviene jau turi patirties buvimo opozicijoje ir ji labai gerai atsimena, kaip su ja buvo elgiamasi. Niekas jos nepaise ir komisiju ar kokiu ten komitetu pirmininke netvirtino. Kodel ji dabar turetu elgtis kitaip??? Kaip buvo šaukta, taip ji atsiliepia. Ar pries tai buve merai paise opozicijos nuomones ?

 10. Dainius Graužinis parašė:

  Sakytum lyg ir teisingas teiginys. Juk demokratija, a ne? Dauguma daro ką nori. Tai teisėta, bet ar teisinga? O kai mažuma kažkada taps dauguma, ar tai senai daugumai patiks kai su ja niekas nesiskaitys ir darys ką tik panorėję? Ar sėdės tada jie ramiai sakydami: „ai, mes tik mažuma, todėl tyliai sėdėkime ir ramiai žiūrėkime ką dauguma daro“? Turbūt, kad ne

 11. paskutiniam parašė:

  Tiesiog mažuma negali būti daugiau už didumą. Ji atstovauja didumai. Kas jums netinka? Negi ji turi pataikauti mažumai. Visuomet mažesnis taikosi prie didesnio, o ne atvirkščiai.

 12. Dainius Graužinis > Anonimas parašė:

  Visi puikiai supranta kokius žaidimus ŽP komanda žaidžia. Bet kadangi
  A) dalies žmonių pajamos priklauso nuo ŽP malonės/nemalonės,
  B) kita dalis nežino, kas galėtų tinkamai atstovauti jų interesus, nes opozicija vangi, negausi ir dar susiskaldžiusi,
  tai žmonės į ŽP komandos nešvarius žaidimus ir savivaliavimą žiūri pro pirštus, o tada turime rezultatą tokį, kokį turime.
  O kas dėl viso to kaltas? A velnias žino kas

 13. Anonimas parašė:

  Būtų valdžioje Žmogus, kuris sugebėtų bendrauti ir surastų bendrą kalbą su visais. Živilę Pinskuvienę rinko juk rajono žmonės ir ji turi gerbti jų nuomonę, jų pageidavimus, atkreipti dėmesį į jų norus. Tačiau šito mes neturime. Živile Pinskuviene ir jos komanda pasitikiu 20 procentų, kadangi daug informacijos nuslėpta. Šalia jos yra sustatyti ir įdarbinti tik jai palankūs žmonės, o su opozijos nariais mažai šnekama, bendraujama priimant sprendimus.

 14. aliodija parašė:

  Širvintų Intos gimnazija. Labai moteriškai jautru ir vienetinis egzempliorius.

 15. Anonimas parašė:

  Būtų gražu Kaštonų gimnazija, nes prie mokyklos auga kaštonų alėja.

 16. vijola parašė:

  koki pavadinima duosim naujajai gimnazijai? kaip idomu siulyt

 17. Kazimiera parašė:

  Rajonas atsigavo Pinskuvienę isrinkus mere.

 18. lorena parašė:

  už pervarką!

 19. pasktutiniam parašė:

  Tokie empatiški nebūna. Stuburo turėtojai visada turi dar ir storą odą. Tokie moka tik vandenį drumsti, o naudos 0.

 20. Atsakymas parašė:

  Greičiausiai Jūs teisus, netaps mokslininku, bet tikrai gyvens turėdamas stuburą.
  Reikalavimas tik vienas – nors minimumas empatijos.

 21. to to parašė:

  Vargu ar jūsų ypatingas vaikas bus mokslininkas, kad ir 1000 reikalavimų keltumėte kitiems, o ne savo vaikui ir sau. Psichologų pastebėjimai rodo visai ką kita.

 22. Dainius Graužinis parašė:

  Ir dar. Galite neįsiklausyti ir viską neigti, ką sako kita pusė. Turite tokią teisę. Tik kas iš to? Ar nekentės mūsų visų vaikai, jei į visas pastabas bus numota atžagaria ranka. Savaime viskas juk neišsispręs. Tik suvokus būsimas problemas ir jau dabar pradėjus visiems drauge nagrinėti kaip jas išspręsti, galima būtų tikėtis daugiau mažiau normalaus mokymo proceso rudenį. Potencialių problemų sąrašas ilgas, o laiko yra labai nedaug.pasiruošimui. Visgi 4 įstaigos transformuojamos.
  Įdomu, kas prisiims atsakomybę už problemas rudenį?

 23. Dainius Graužinis parašė:

  Su Atžalyno valgykla yra kita bėda. Vaikai nespėja pavalgyti (iš asmeninės patirties). Labai įdomu, kaip spės dvigubai daugiau vaikų?

 24. Anonimui parašė:

  Taip, mano vaikas yra ypatingas. Ir jei taip nemanot apie savo vaiką, tai aš užjaučiu jį.
  Paskaitykit kaip vaikus augina žydai. Gal todėl jie turi daugiausiai žymių mokslininkų.
  Va, kaip tik pataikėt apie pasulio bambą. Bet čia apie kitą gerai žinomą personą.

 25. Anonimas parašė:

  Aš ir mano vaikas yra pasaulio bamba! Visi kiti aplinkui yra niekas ir niekis. Aš noriu/nenoriu, mano vaikas mėgsta/nemėgsta. Aš ir mano vaikas pasakėme, taip ir bus/nebus.

 26. Anonimui parašė:

  Labau gaila, nepataikėt. Nemėgstu kebabų. Ne tik mano vaikas nebevalgi valgykloj

 27. Anonimas parašė:

  to Nuomone
  Jūsu ypatingam vaikui atves pica ir kebabu.
  Obuolys nuo obels netoli rieda.

 28. Nuomonė parašė:

  Onutei. Kada paskutinį kartą buvot Atžalyno valgykoj? Nebevalgo ten vaikai po Verygos reformų.

  Dar. Rašo, kad steigėja savivaldybė ir ką nori tą daro. Užsimiršot ponai.Savivalda tai ne uab’as. Pažiūrėkit ką reiškia „savivalda“. Be to esat išlaikomi mokesčių mokėtojų.

  Aš nenoriu, kad mano vaiką mokytų mokytojai, kurie per paskutinius 10 metų neruošė egzaminams abiturientų. Bus prarastoji karta dabartiniai 5-8-okai

 29. bananų puokštė parašė:

  Pokyčiai visada gerai, nes stovinti bala rūgsta.

 30. va taip parašė:

  Tai aisku nerupi, svarbu garsiai rekti, kad demesio gautu ir butu matomi, kur jiems daugiau pasireiksti??? taigi matom per posedziu, kada dar buvo gyvi, kokius spektaklius opozicija rengia

 31. c parašė:

  Pertvarka tikrai labai reikalinga ir gana tos nereikalingos konkurencijos. Visi vaikai bus po vienu stogu ir gales narūraliai ateiti jaunų mokytojų pamaina. Gana to bereikalingo triukšmo ir dirbtino rupinimosi nežinia kuo.

 32. Onutė parašė:

  Mokymosi sąlygos niekam neblogės, mokytojai lieka tie patys. Reikia tik lankyt pamokas, atlikti namų darbus. Pavalgyti sveiko maisto galės puikioje valgykloje (dabartinė ,,Atžalyno“ mokykla. Visi žino, kaip ten skaniai gamina. Pradinukams iš viso idealu – meno mokykla viename pastate, vaikui nereikės per pusę miesto tampytis su dailės segtuvais, muzikos instrumentais ir pan., informatikos kabinetai. Ilgai laukta pertvarka! Sėkmės!

 33. paskutiniam komentarui parašė:

  Nenori mokytis arba negabus, tai ir nebaigia, o tevai labai nori pasigirti , kad lanko meno mokykla, tai ir kis avaikus per prievartą. O kam to reikia?

 34. Ne parašė:

  Dauguma pradinukų lanko meno mokyklą. Nežinot, kas yra dauguma?
  Ir dar gerai pagalvokit, kodėl priima 10, o baigia kokie 5.

 35. Raimonda parašė:

  Tik už pertvarką!

 36. Vel parašė:

  Jau pirmose pastraipos melas. Kodėl rašoma, kad prie sprendimo eita daug metų?
  Jei taip, kodėl gimnazija remintuojama pagal gimnazistų poreikį, o ne pradinukų?
  Kodėl „Saulutė“ vis dar remontuojama kaip darželis.

 37. vivi parašė:

  Opozicija labai silpna, deja…..

Comments are closed.

scroll to top
+