Balandžio 23-iąją prisiminkime kunigą Romualdą Šalčiūną

1925 metų balandžio 23 dieną Lyduokių parapijos Juodžiūnų kaime gimė kunigas Romualdas Šalčiūnas. Kai Romualdui buvo ketveri, jo tėvas Vladislovas šalia Širvintų nusipirko 40 ha žemės ir persikėlė į naujai pastatytą sodybą.

Romualdas ir metais jaunesnis jo brolis Vytautas lankė Širvintų pradžios mokyklą ir progimnaziją, o nuo 1942 metų Romualdas mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 1944 metais su kitais gimnazistais įstojo į Karo mokyklą, kuri ruošė karius generolo Povilo Plechavičiaus organizuojamai Vietinei rinktinei.

Vokiečiams išvaikius Vietinę rinktinę, grįžo į Širvintas, o 1944 metų rudenį persikėlė į Vilnių, dirbo sandėlininku, prekybos agentu. Po metų įstojo į Kauno kunigų seminariją, tačiau po ketverių metų saugumiečių su būriu kitų klierikų buvo pašalintas. 1950 metais paimtas į sovietinę kariuomenę. Grįžęs, baigė kunigų seminariją ir 1957 metų balandžio 17 dieną buvo įšventintas kunigu. Romualdo dirbta Molėtuose, Semeliškėse (čia jis darbavosi net 25 metus, nuo 1977-ųjų iki 2002-ųjų), Vievyje…

2001 metais Romualdui Šalčiūnui buvo suteiktas Lietuvos Respublikos rezistencijos dalyvio – kario savanorio statusas.

Sulaukęs 86 metų, kunigas jubiliatas Romualdas Šalčiūnas po sunkios ligos mirė 2014 metų kovo 5 dieną Vievyje.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite balandžio 22 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top