Gegužės 31-ąją prisiminkime profesorių Steponą Roką

1929 metų gegužės 31 d. Rokų šeimoje Mančiušėnuose gimė berniukas, kuriam tėvai davė Stepono vardą. Keturių vaikų šeimoje augęs vaikas nuo mažens pasižymėjo potraukiu mokslams. Baigęs keturmetę pradžios mokyklą gimtajame kaime, jis lankė penktąjį skyrių Gelvonuose, o 1943 metais išlaikė egzaminus į Ukmergės gimnazijos antrąją klasę.

1949 metais gimnaziją baigęs aukso medaliu ir gavęs brandos atestatą, jis įstojo į Kauno valstybinį universitetą ir pasirinko automobilių kelių specialybę.

Studijuodamas, Steponas Rokas susidomėjo kelių tiesimo mokslų tyrimais. 1954 metais baigęs studijas tuo metu jau Kauno politechnikos institutu (KPI) pervadintoje aukštojoje mokykloje ir įgijęs kelių inžinieriaus kvalifikaciją, jaunas specialistas buvo paskirtas KPI Kelių katedros asistentu.

Siekdamas tobulėti ir plėsti žinias, 1956 metais jis įstojo į Maskvos automobilių ir kelių instituto (MADI) aspirantūrą. Ten studijuodamas parengė disertaciją apie gruntų įvertinimą bandant automobilių pravažumą. Joje jaunas mokslininkas analizavo gruntų mechaninių savybių įtaką automobilių padangų sankabumui ir saugiam eismui. Įdomu tai, kad jo sukurto originalaus kūginio medžiagų tankio matuoklio su sparnuote principas vėliau buvo pritaikytas net Mėnulio grunto tyrimams.

1961 metais Steponui Rokui buvo patvirtintas technikos mokslų kandidato (daktaro) laipsnis. Sugrįžus į KPI Kelių katedrą, 1963 metais jam suteiktas ir mokslo docento vardas.

Visą dešimtmetį, 1967-1977 metais, Steponas Rokas ėjo Kelių katedros vedėjo pareigas (iki 1969 metų – Kauno politechnikos institute, paskui – Vilniaus inžineriniame statybos institute). 1984 metais jis Charkovo automobilių ir kelių institute apgynė disertaciją ir jam buvo suteiktas technikos mokslų habilituoto daktaro laipsnis – pirmajam Lietuvos automobilių kelių specialybės inžinieriui. 1985 metais jam suteiktas profesoriaus vardas.

Deja, tų pačių metų gegužės 20-ąją, pakirstas sunkios ligos, Steponas Rokas mirė. Jis paliko apie 200 mokslo darbų, kurių 155 yra paskelbti įvairiuose leidiniuose. Na, o knyga „Kokybės vadyba tiesiant kelius“ buvo išleista Kinijoje ir Vengrijoje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top