Kai darbas tampa ne tik darbu, bet ir gyvenimo būdu…

Anciūnų bibliotekos bibliotekininkė Rita Makauskienė: „Aš su didžiuliu noru ir meile prisidedu organizuojant Anciūnų kultūros namų, bendruomenės, seniūnijos šventes, susitikimus.“

Anciūnų bibliotekos bibliotekininkė Rita Makauskienė: „Aš su didžiuliu noru ir meile prisidedu organizuojant Anciūnų kultūros namų, bendruomenės, seniūnijos šventes, susitikimus.“

„Knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais“, – yra pasakęs garsus lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius. O būtent knygų šviesos skleidėjai yra bibliotekininkai. Tai žmonės, savo gyvenimą atiduodantys knygai, gimtajam žodžiui, kviečiantys bendruomenę burtis, imtis bendros veiklos. Išradinga, sumania ir kūrybine energija spinduliuojančia galima būtų pavadinti Anciūnų bibliotekos bibliotekininkę Ritą Makauskienę.

Po studijų Vilniuje į Anciūnus atvyko pagal paskyrimą

Rita Makauskienė Anciūnų bibliotekoje pradėjo dirbti 2014 metais, pasibaigus Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo pastato remontui. Pasak pašnekovės, visada mėgdavusi skaityti knygas, prisidėdavusi ir pati dalyvaudavusi Anciūnų filialo organizuojamuose renginiuose, todėl puoselėjusi svajonę dirbti bibliotekininke. Vos tik atsirado laisva vieta, ilgai negalvojusi ir sutikusi imtis šios gražios ir prasmingos veiklos.

Džiugu, kad Rita Makauskienė yra labai gerai Anciūnų krašto žmonėms pažįstama moteris, kilusi iš šalia esančio Ukmergės rajono, po studijų Vilniuje 1982 metais pagal paskyrimą atvykusi dirbti į tuometį Vlado Žvirblio kolūkį. Čia aktyviai įsitraukusi į meno saviveiklą, dainavusi estradiniame ansamblyje, šokusi, buvusi aktyvi bibliotekos skaitytoja, Anciūnuose sukūrusi šeimą ir pasilikusi visam laikui.

Teatralizuoti renginiai pelnė žiūrovų simpatijas

Pasidomėjus, kuo ypatinga Anciūnų biblioteka, bibliotekininkė Rita Makauskienė pateikė labai išsamią informaciją:

- Biblioteka – ne tik knygų saugykla, bet ir vieta, kur renkasi žmonės, vieta, kurioje jie gali susitikti ir bendrauti, dalintis idėjomis, žaisti, mokytis, dirbti ar užsiimti mėgstama veikla. Čia vyksta literatūrinės popietės, parodos, renginiai vaikams ir suaugusiems. Anciūnų biblioteka įsikūrusi gražiose, šiltose patalpose. Bibliotekos fondą sudaro 3 587 fiziniai vienetai dokumentų. Per 2017 metus bibliotekos fondas papildytas 339 knygomis ir kitais leidiniais. Šiandien biblioteka turi 83 skaitytojus.

Verta pažymėti, jog Anciūnų bibliotekoje rengiamos parodos, skirtos rašytojų jubiliejams, atmintinoms datoms, šventėms, tautinėms tradicijoms paminėti, galima susipažinti su informacinėmis, tapybos darbų, mėgstamiausių knygų personažų parodomis. Bibliotekininkė turi galimybę padovanoti skaitytojams ir bibliotekos lankytojams knygų, nes yra gavusi daug leidinių iš mielo bibliotekos bičiulio Stanislovo Bagvilo, buvusio „Asvejos“ leidyklos savininko.

Biblioteką puošia audimo staklės, atvežtos iš Gedimino Makausko tėvų namų Sedūnuose.

Biblioteką puošia audimo staklės, atvežtos iš Gedimino Makausko tėvų namų Sedūnuose.

Kiekvienais metais Kalėdų proga Anciūnuose vyksta teatralizuotas renginys „Kalėdinė pasaka visai šeimai“. Vasarą bibliotekininkė rengia teatralizuotą šventę vaikams su vaikų mėgstamiausių knygų herojais.
Rita Makauskienė patikino, kad šių metų vasarai jau turinti idėją, todėl aplinkinių kaimų vaikai bus pakviesti į gražią šventę.

Šiuo metu bibliotekoje yra keturios kompiuterizuotos vietos, kopijavimo aparatas, teikiantis kopijavimo paslaugas. Lankytojai gali ne tik pasirinkti norimą knygą, bet ir pasinaudoti nemokama interneto prieiga. Jeigu bibliotekoje nėra reikiamos knygos, skaitytojas gauna informaciją, kur galima šiuo metu ją rasti. Bibliotekoje gausu įvairių žurnalų ir laikraščių. Šiuo metu biblioteka gauna laikraštį „Širvintų kraštas“, žurnalus „Prie kavos‘‘, „Liaudies kultūra“, „Muzikos barai“, „Naujoji Romuva“, „Teatro žurnalas“, vaikams skirtą žurnalą „Justė“.

Biblioteką puošia audimo staklės, audinių kolekcija, gausu etnografinių akcentų. Audimo staklės yra atvežtos iš Gedimino Makausko tėvų namų Sedūnuose, tai yra mamos brangus prisiminimas, kuri audimo staklėmis visą gyvenimą audė gražias lino lovatieses, staltieses, rankšluosčius.

Rita Makauskienė pasidžiaugė, kad Anciūnų močiutės jaunystėje staklėmis austas lovatieses, rankšluosčius padovanoja bibliotekai arba maloniai skolina eksponuoti parodose. Visa tai suteikia malonumą pasigrožėti šeimos relikvijomis tapusiais dirbiniais.
Gretimoje patalpoje, esančioje šalia bibliotekos, stovi Anciūnų bendruomenės biliardo ir teniso stalai, todėl lankytojai gali ir tenai apsilankyti.

Lankytojų bibliotekoje netrūksta

Lankytojų bibliotekoje tikrai netrūksta. Nors yra perkančių knygas, turinčių namuose gausią knygų kolekciją, tačiau nė vienas žmogus negali turėti tiek, kiek turi biblioteka. Užsukę į biblioteką, žmonės teiraujasi pagal poreikius: vienus domina fantastinė literatūra, kitus – detektyvai, nuotykiai, meilės romanai, kiti ateina paskaityti periodinės spaudos.

Teatralizuota šventė vaikams su vaikų mėgstamiausių knygų herojais. 2017 m.

Teatralizuota šventė vaikams su vaikų mėgstamiausių knygų herojais. 2017 m.

Bibliotekoje randama vietos netgi etnografinėms detalėms.

Bibliotekoje randama vietos netgi etnografinėms detalėms.

Pasidomėjus, kas yra aktyviausi bibliotekos lankytojai, bibliotekininkė Rita Makauskienė išvardijo bent dvi dešimtis:

- Visi skaitytojai – ir jauni, ir vyresni – yra laukiami ir raginami dažniau užsukti į biblioteką. Aktyviausi skaitytojai yra Danutė ir Jonas Mackevičiai, Virginija Greiciūnienė (šie trys skaitytojai perskaitė visas knygas, esančias bibliotekoje, ir laukia, kada bus naujų), Henrikas Ragauskas, Loreta Ruseckienė, Virginija Baranauskienė, Regina Jasionienė, Ona Bendorienė, Leonora Vinslovienė, Gediminas Makauskas. Iš vaikų dažniausiai apsilanko Fausta Bendorytė, Milda Bendorytė, Viktorija Petrauskaitė, Mykolas Budzevičius, Samanta ir Auksė Stundžaitės, Toma ir Kamilė Stankevičiūtės, Viltė Melnikovaitė, Kamilė Deksnytė. Žiema, ruduo – tai metas, kai kaime gyvenantis žmogus atranda daugiau laiko sau. Vaikams yra vasara, kada reikia perskaityti privalomus programinius kūrinius, todėl vasarą bibliotekoje padaugėja miestuose gyvenančių ir pas senelius atostogaujančių vaikų.

„Biblioteka, kultūros, bendruomenės namai yra šviesos ir jungčių namai“

Bibliotekininkė Rita Makauskienė stengiasi, kad Anciūnų kaimo biblioteka būtų šiuolaikiška, bendradarbiaujanti su kultūros ir švietimo įstaigomis. Verta pažymėti, kad ji tikrai yra viena iš pagrindinių kultūros židinių kaime. Į biblioteką atėjęs lankytojas randa to, ko jam labiausiai reikia, yra maloniai ir kultūringai aptarnaujamas.

Pasak pašnekovės, tenka nuveikti darbus, kurių skaitytojai nemato. Daug laiko tenka paaukoti knygų fondo tvarkymui, renginių medžiagos paieškai, scenarijų kūrimui, kraštotyros darbų rengimui. Rita Makauskienė yra parengusi du didžiulius kraštotyros darbus: „Prasmė mūsų dienų“, skirtą Anciūnų kaimo kapelos 20-ties metų kūrybinės veiklos keliui apžvelgti, ir „Kai armonika grodavo tyliai“, skirtą krašto muzikantui Antanui Zarembai.

Po teatralizuoto renginio „Kalėdinė pasaka visai šeimai“. 2017 m.

Po teatralizuoto renginio „Kalėdinė pasaka visai šeimai“. 2017 m.

Anciūnai garsėja įdomiais ir prasmingais kultūriniais renginiais. Rita Makauskienė dirba išvien su vyru Gediminu Makausku – kultūrinio darbo organizatoriumi, filialo vadovu. Pasiklausus, iš kur semiasi idėjų, kaip sekasi suderinti bibliotekos renginius su kultūros namų renginiais, Rita Makauskienė pasidžiaugė:

- Biblioteka, kultūros, bendruomenės namai yra šviesos ir jungčių namai. Stiprybė yra vienybėje. Visiems kartu susijungus galima padaryti daug gražių dalykų. Mano vyras Gediminas dirba Širvintų kultūros centro Anciūnų filiale. Kartu yra lengviau įgyvendinti planus ir idėjas, kai nuolat jauti vienas kito palaikymą ir paramą. Aš su didžiuliu noru ir meile prisidedu organizuojant Anciūnų kultūros namų, bendruomenės, seniūnijos šventes, susitikimus. Su didele pagarba ir atsakomybe žiūriu į savo krašto ir rajono kultūrą. Man šis darbas yra ne tik darbas, o gyvenimo būdas, noras padėti, dalyvauti kultūriniame gyvenime, kurti gėrį ir grožį. Mūsų krašte, mano aplinkoje tokių žmonių yra daug, kuriems rūpi krašto likimas. Viskas, kas nutinka gyvenime, priklauso nuo žmogaus požiūrio: jei nori gyvenime patirti kuo daugiau teigiamų dalykų, tai ir stenkis į gyvenimą žiūrėti teigiamai. Dirbdama bibliotekoje (o ir šiaip tik reikia noro turėti) turiu galimybę kelti kvalifikaciją, mokytis įvairiuose seminaruose, kursuose. Ko trokštama, kur einama, visada pasiekiama – reikia tik ryžto, noro dirbti su meile, atsakomybe, turėti bendraminčių, draugų, mylėti savo krašto žmones. Norint pasibelsti į žmogaus širdį renginio metu, reikia sukurti tinkamą scenarijų. Scenarijų rašant pirmiausia reikia turėti idėją, didelį norą, laiko. Idėjas padiktuoja pats gyvenimas: išskirtinės datos, progos, perskaitytos knygos. Rašydami scenarijus, remiamės literatūros, meno kūriniais, žmonių pasakojimais, prisiminimais, kraštotyros darbais, internete rasta medžiaga. Vyksta kūrybinis procesas: kuo daugiau, gražiau, išradingiau žiūrovui perteikti norimas mintis. Į kiekvieną scenarijų įnešame savo širdies dalelę. Visa tai mes darome kartu su vyru Gediminu. Norint įsiskverbt į žiūrovo vidų, reikia artistinių bei vaidybos pastangų. Už viską ačiū Anciūnų žmonėms, kurie tai padeda įgyvendint. Mes visi kartu tobulėjame. Juk be žiūrovų renginys netektų esmės. Visada padėkojame už bendravimą ir bendrystę.

Rita Makauskienė kultūrai ir knygai neabejingus Širvintų krašto žmones kviečia į Anciūnų kultūros namuose balandžio 12 dieną vyksiantį renginį. 17.30 val. prasidėsiančiame renginyje „Man užteko ilgesio“ bus prisiminta rašytojo Mariaus Katiliškio kūryba.

Anciūniškių pastatytą spektaklį „Vilkas ir septyni ožiukai“ matė ir rajono švietimo įstaigų auklėtiniai. 2016 m.

Anciūniškių pastatytą spektaklį „Vilkas ir septyni ožiukai“ matė ir rajono švietimo įstaigų auklėtiniai. 2016 m.

- Bibliotekos lankytojams linkiu kuo dažniau užsukti į biblioteką, laukiu vis daugiau skaitymą pamilusių žmonių. Pritariu garsaus poeto Rasulo Gamzatovo žodžiams: „Norint pažinti patiems save, reikia knygos. Norint pažinti kitus, reikia knygos. Tauta be knygos panaši į žmogų, einantį užrištomis akimis: ji nemato pasaulio.“, – atsisveikindama sakė Anciūnų bibliotekos bibliotekininkė Rita Makauskienė.

Romas Zibalas
Nuotraukos iš Ritos Makauskienės asmeninio albumo

     
Naujausi komentarai
 • Stasė    2018-04-18 18:31         

  Rita, noriu tau palinkėti sekmės. Tegu ligiuojasi į tave ir kiti.

 • :-)    2018-04-14 22:33         

  sekmės Ritai…labai nuoširdi ir darbšti! Moka organizuoti įdomiai renginius:-)

 • Daiva    2018-04-14 17:05         

  Labai śauni moterys

Kiti straipsniai:

Širvintose atidarytas vaikų universitetas

Zibaluose išgirstas jaunų šeimų balsas

Užgavėnės Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“

Vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų šventė „Patrepsėlis“

Vijo vijo ir išvijo…

Širvintų meno mokykloje – projekto „Muzika mus vienija renginys“

Musninkuose – dėmesys Vytauto Kernagio kūrybai

Širvintose kuriasi Vaikų universitetas

Smulkiosios tautosakos naudojimas ugdymo procese

Gimtinės keleliai lydėjo Širvintų seniūnijos saviveiklininkus

Seniūnijų kultūros dienų maratonas pradėtas Alionyse

Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje svečiavosi dailininkas Arvydas Bagdonas

„Esu Musninkų krašto žmogus…“

Filosofas Vytautas Radžvilas: apie globalizmą ir savivaldą, provinciją ir provincialumą, „žalius“ ir „mūsiškius“…

Informacija iš naujausio numerio: Mindaugas Papinigis: „Dainavimas man, kaip aktoriui, kelia nerimą“

Širvintose – Moksleivių Universitetas!

Bendrystė jungia ir stiprina

Knygos „Kiek kartų gali atgimti tauta?“ pristatymas

Kai „karalius“ užgrojo akordeonu, sunki ligonė visiems parodė, kad dar nepamiršo šokių judesių…

Projektas „Gerumo nebūna per daug“

Projektas pasiteisino „šimtu procentų“

Padovanojo suknelę, batelius ar aksesuarą

Sėkminga spektaklio premjera

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa

Jei turėtumėt rinktis, jūs...

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Archyvas
Reklama

Farming simulator 19 mods
Apskaitos paslaugos

 • Kasyba.com
 • VSA

Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

  
Statistika
Dabar svetainėje: 19 lankytojai
Nuotraukos
Atsisiųsti Flash Player slideshow žiūrėjimui.