Anciūnai

Muzikuodami ir tardamiesi sutartinai žingsniuoja gyvenimo keliu

Alvyda ir Artūras Krapai jau 20 metų dalyvauja Anciūnų kapelos veikloje.

Alvyda ir Artūras Krapai jau 20 metų dalyvauja Anciūnų kapelos veikloje.

Anciūnuose gyvenantys Alvyda ir Artūras Krapai – vieni iš aktyviausių saviveiklininkų, ne tik muzikuojantys garsiojoje Anciūnų kapeloje, bet ir puoselėjantys teatrinį meną. Gražiai, darniai ir kūrybingai porai ateinantys metai išskirtiniai – Alvyda ir Artūras švęs 35 metų santuokinio gyvenimo jubiliejų. Atsirado unikali proga pasisvečiuoti Krapų namuose. Juolab kad tai ypatinga šeima: dorais žmonėmis užauginusi, išauklėjusi ir gyvenimo keliu išlydėjusi net 4 vaikus: du sūnus ir dvi dukteris, besidžiaugianti keturiais anūkais.  Skaityti daugiau »

Anciūnuose Mikei Pūkuotukui karstytis po medžius netrukdė net lietus

Nulėpausio gimtadienio tortas, kurį padovanojo verslininkė Nijolė Didžiokienė.

Nulėpausio gimtadienio tortas, kurį padovanojo verslininkė Nijolė Didžiokienė.

Netradiciškai papasakoti vaikų mylimo rašytojo Alano Aleksanderio Milno parašytas istorijas apie mažą smaližių meškiuką Mikę Pūkuotuką sumanė Anciūnų bibliotekos bibliotekininkė Rita Makauskienė. Ji rugpjūčio 5-osios vidurdienį susitikti su istorijų herojais, prisiminti jų nuotykius pakvietė Anciūnų krašto vaikus, jų tėvelius ir senelius. Tai jau tradicija tampantis renginys, vasarai riedant į pabaigą sukviečiantis anciūniškių ir jų svečių šeimas į gražią šventę. Skaityti daugiau »

Nuo Beivydžių iki Anciūnų bus kapitališkai tvarkomas kelias

Širvintų rajone vis dar yra nemažai žvyrkelių. Važiuojant jais blogai jaučiasi ne tik vairuotojai, bet ir aplinkiniai: kelias dulka, teršia aplinką, kelia rūpesčių abipus žvyrkelio gyvenantiems žmonėms. Norint išasfaltuoti tokį kelią, privaloma pertvarkyti kelio dangą, o tam reikia lėšų, kurių visuomet trūksta. Greiderio važiavimas, lyginant kelią, dalį jo paviršiaus nustumia į kelkraštį, žvyro sluoksnis plonėja, o kelias silpsta. Kiekvienas rajono gyventojas norėtų, kad iki jo namų būtų nutiestas pats geriausias kelias. Deja, ne viskas taip greitai vyksta, kaip dažnam atrodo. Dažnai klausimų dėl kelių kokybės pateikia Zibalų seniūnijos gyventojai. Į pateiktus klausimus atsakė Širvintų rajono savivaldybės Ūkio plėtros skyrius. Skaityti daugiau »

Kai darbas tampa ne tik darbu, bet ir gyvenimo būdu…

Anciūnų bibliotekos bibliotekininkė Rita Makauskienė: „Aš su didžiuliu noru ir meile prisidedu organizuojant Anciūnų kultūros namų, bendruomenės, seniūnijos šventes, susitikimus.“

Anciūnų bibliotekos bibliotekininkė Rita Makauskienė: „Aš su didžiuliu noru ir meile prisidedu organizuojant Anciūnų kultūros namų, bendruomenės, seniūnijos šventes, susitikimus.“

„Knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais“, – yra pasakęs garsus lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius. O būtent knygų šviesos skleidėjai yra bibliotekininkai. Tai žmonės, savo gyvenimą atiduodantys knygai, gimtajam žodžiui, kviečiantys bendruomenę burtis, imtis bendros veiklos. Išradinga, sumania ir kūrybine energija spinduliuojančia galima būtų pavadinti Anciūnų bibliotekos bibliotekininkę Ritą Makauskienę.

Po studijų Vilniuje į Anciūnus atvyko pagal paskyrimą

Rita Makauskienė Anciūnų bibliotekoje pradėjo dirbti 2014 metais, pasibaigus Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo pastato remontui. Skaityti daugiau »

Kaip į Anciūnus keliavo … pagrandukas

Anciūnų kultūros namų saviveiklininkai.

Anciūnų kultūros namų saviveiklininkai.

Pirmosios Kalėdų dienos popietę Anciūnų kultūros namuose laisvų vietų nebuvo. Norinčių pamatyti bibliotekininkės Ritos Makauskienės ir kultūros namų vadovo Gedimino Makausko parengtą šventinę programą susirinko apie šimtą Anciūnų ir aplinkinių kaimų gyventojų. Dažnas anciūniškis į šventę atvyko su vaikais, anūkais, todėl salėje aidėjo juokas, netilo džiaugsmo šūksniai ir plojimai. Skaityti daugiau »

Kaip Anciūnuose amerikonas piršo … kumelę

Scena iš spektaklio.

Scena iš spektaklio.

Kai lapkričio 11-osios vakaro palšos sutemos apgaubė kaimą, kai buvo nudirbti kasdieniai ūkio darbai, Anciūnų krašto žmonės rinkosi į tradicinę pabaigtuvių vakaronę-koncertą „Po rudens darbų“. Anciūnų kultūros namuose vėlyvą vakarą šventės dalyviai ir svečiai galėjo pasidžiaugti vadovo Gedimino Makausko išmone ir talentu organizuoti vakarones, linksminti publiką.  Skaityti daugiau »

Anciūnuose lankėsi rašytojos Astridos Lindgren knygų herojai

Atsirado norinčių pajodinėti ant arklio.

Atsirado norinčių pajodinėti ant arklio.

Mylimiausiai vaikų rašytojai Astridai Lindgren šių metų rudenį būtų sukakę 110 metų. Paminėti garsios švedų rašytojos jubiliejų, susitikti su jos knygų herojais, prisiminti kūrybos istoriją rugpjūčio 13-osios popietę Anciūnų krašto vaikus, jų tėvelius ir senelius pakvietė Anciūnų biblioteka ir Kultūros centro Anciūnų filialas.

Norinčių pamatyti teatralizuotą šventę „Vaikystės pašaukta atbėga pas vaikus knyga“ Anciūnuose susirinko gerokai daugiau nei pusė šimto. Patogiai įsitaisę ant šieno „kitkų“, ilgų suolų šventę susidomėję stebėjo, viktorinose ir linksmosiose rungtyse dalyvavo tiek vaikai, tiek suaugusieji. Skaityti daugiau »

Pagal senąsias tradicijas Anciūnuose švęstos Jurginės

Pagal senąsias tradicijas Anciūnuose švęstos Jurginės
Nei žvarbus vėjas, nei visą dieną žemę prausiantis lietus nesutrukdė balandžio 23-osios popietę Anciūnų kultūros namuose surengti Jurgines – tradicinę pavasario šventę po atviru dangumi. Kultūros namų kieme pastatyta palapinė, paruoštas ugniakuras su milžiniška keptuve, krepšiuose surikiuoti kiaušiniai, etnografinėmis detalėmis  papuošta aikštelė žadėjo gražią šventę. Juk Jurginės – tai pavasario žalumos, žemdirbių ir arkliaganių šventė.
Jurginių linksmybės prasidėjo Kultūros namų salėje. Šventės Šeimininkas (Gediminas Makauskas) ir Šeimininkė (Alvyda Krapienė) džiaugėsi atėjusiu pavasariu, dėkojo Šv. Jurgiui, kad pabudino žemę,  ir pakvietė į sceną svečius iš Vileikiškių.
Vileikiškių filialo etnografinis ansamblis „Vingiorykštė“, vadovaujamas Audronės Burakovienės, pažymėjo, kad pirmą kartą koncertuoja Anciūnuose, surengė gražų koncertą, padainavo lietuvių liaudies ir lyrinių dainų. Vileikiškiečiams dainininkams žiūrovai negailėjo plojimų ir labai atidžiai klausėsi į svečius „atvykusių viešnių“. Panelės iš Maskvos, kaimynės Genės ir „linksmuolės“ Liusės su pamušta akimi vaidmenis atliko artistinių gebėjimų nestokojanti saviveiklininkė Janina Jankauskienė iš Vileikiškių. Salė ošė nuo triskart pasirodžiusios saviveiklininkės pokštų ir įtaigių istorijų, iš širdies plojo scenos entuziastei, gebėjusiai įsijausti į 3 skirtingų moterų vaidmenis.
Solo numerius atliko jaunieji muzikantai Erikas Ašaka ir Alicija Garbatavičiūtė iš Vileikiškių. Jaunųjų atlikėjų muzikinius pasiekimus gražiai pristatė Audronė Burakovienė.
Nė vienas renginys Anciūnuose neapsieina be kapelos, vadovaujamos Gedimino Makausko, pasirodymo. Jų dainos ir muzika visada laukiamos ir palydimos plojimais. Šįkart scenoje armoniką virkdė ir smuiku griežė kraštiečiai muzikantai Mečislovas Giedrys su dukterėčia Lijana Žiedelyte.
Pasibaigus koncertui, vyko loterija. Salėje sėdėjusiems žiūrovams Šeimininkai pasiūlė atspėti ir laimėti dėžutėje esančius daiktus, pasislėpusius po raidėmis J, U, R, G, I, N, Ė, S. Buvo apdovanoti Antanas Ruseckas ir Antanas Jazukevičius, daugiausiai gyvulių laikantys Anciūnų ūkininkai. Anciūnų bendruomenę pasveikino Zibalų parapijos klebonas Egidijus Kazlauskas, Vileikiškių bendruomenės pirmininkas Zenonas Miselis ir Zibalų seniūnaitė Dalia Bulonienė.
Po visų koncertų, sveikinimų ir linkėjimų Šeimininkai susirinkusius svečius pakvietė į kiemą. Kieme jau liepsnojo didžiulis laužas, prie jo vikriai sukosi šeimininkų pakviesti ,,kulinarai“ vyrai, jie spirgino keptuvėje lašinius, pjaustė svogūnus, daužė kiaušinius, ruošė svečiams svarbiausią Jurginių patiekalą – lauke keptą kiaušinienę.
Šv. Jurgio šventė yra pirmoji gyvulių išginimo ganyklon diena. Anciūniškiai nepamiršo senovinių tradicijų. Į Kultūros namų kiemą iš tvarto buvo įvesta karvė Aliukė. Sunkiai jai sekėsi sutvardyti jaudulį, nes kieme susirinkusios kelios dešimtys žmonių ją gerokai išgąsdino. Genamą gyvulį Šeimininkė parūkė verba – kad raganos nepristotų, pikta akis nenužiūrėtų, Piemenukai (Mykolas Budzevičius, Arminas Meškerevičius ir Airida Meškerevičiūtė) pamalonino žilvičio šakelėmis, kad karvė būtų sveika ir riebi. Po simboliniu slenksčiu Šeimininkė su Piemenukais užkasė du dažytus kiaušinius ir spyną – kad gyvuliai ganykloje nesiskirstytų, kad vilkai nepjautų. Iškentusi visas apeigas, karvė Aliukė paliko Jurgines švenčiančių anciūniškių kiemą ir grįžo į savo tikrųjų šeimininkų Loretos ir Antano Ruseckų sodybą.
Šeimininkė pažymėjo, kad Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti, nes tądien pasodinti išaugina aukštus laiškus ir dideles galvas. Į Šeimininko paruoštą dirvą Šeimininkė su Piemenukais, lydimi pulko smalsių žiūrovų,  puolė sodinti svogūnus. Šeimininkas priminė, kad Jurginės – puikiausias laikas medeliams sodinti. Anciūnų ir Vileikiškių bendruomenių vadovai Gediminas Makauskas ir Zenonas Miselis pasodino ąžuoliukus.
Anciūniškiai ir šventės svečiai turėjo galimybę išvysti, kaip senovėje buvo švenčiamos Jurginės, įsitikinti, kokie papročiai išliko iki mūsų dienų, paskanauti Jurginių kiaušinienės. Šventę rengė Širvintų kultūros centro Anciūnų filialas, Anciūnų biblioteka ir Anciūnų bendruomenė.
Romas Zibalas
1. Šventiškai nusiteikę Šeimininkai (Alvyda Krapienė ir Gediminas Makauskas) bei Piemenukai (Mykolas Budzevičius, Arminas Meškerevičius ir Airida Meškerevičiūtė).
2. Kraštiečiai muzikantai Mečislovas Giedrys su dukterėčia Lijana Žiedelyte.
5. Vileikiškių saviveiklininkai Valė ir Rimantas Paciūnai.
7. Salė ošė nuo pasirodžiusios kaimynės Genės (Janina Jankauskienė) pokštų ir įtaigių istorijų.
8. Solo numerius atliko jaunieji muzikantai Erikas Ašaka ir Alicija Garbatavičiūtė iš Vileikiškių.
9. Genamą gyvulį Šeimininkė parūkė verba – kad raganos nepristotų, pikta akis nenužiūrėtų,  Piemenukai  pamalonino žilvičio šakelėmis, kad karvė būtų sveika ir riebi.
10. Kulinarai vyrai pasiruošę spirginti kiaušinienę.
13. Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti.
14. Anciūnų ir Vileikiškių bendruomenių vadovai Gediminas Makauskas ir Zenonas Miselis pasodino ąžuoliukus.
16. Apdovanoti Loreta ir Antanas Ruseckai, daugiausiai savo tvartuose gyvulių laikantys Anciūnų ūkininkai.
Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti.

Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti.

Nei žvarbus vėjas, nei visą dieną žemę prausiantis lietus nesutrukdė balandžio 23-osios popietę Anciūnų kultūros namuose surengti Jurgines – tradicinę pavasario šventę po atviru dangumi. Kultūros namų kieme pastatyta palapinė, paruoštas ugniakuras su milžiniška keptuve, krepšiuose surikiuoti kiaušiniai, etnografinėmis detalėmis  papuošta aikštelė žadėjo gražią šventę. Juk Jurginės – tai pavasario žalumos, žemdirbių ir arkliaganių šventė.

Jurginių linksmybės prasidėjo Kultūros namų salėje. Šventės Šeimininkas (Gediminas Makauskas) ir Šeimininkė (Alvyda Krapienė) džiaugėsi atėjusiu pavasariu, dėkojo Šv. Jurgiui, kad pabudino žemę,  ir pakvietė į sceną svečius iš Vileikiškių.

Vileikiškių filialo etnografinis ansamblis „Vingiorykštė“, vadovaujamas Audronės Burakovienės, pažymėjo, kad pirmą kartą koncertuoja Anciūnuose, surengė gražų koncertą, padainavo lietuvių liaudies ir lyrinių dainų. Vileikiškiečiams dainininkams žiūrovai negailėjo plojimų ir labai atidžiai klausėsi į svečius „atvykusių viešnių“. Panelės iš Maskvos, kaimynės Genės ir „linksmuolės“ Liusės su pamušta akimi vaidmenis atliko artistinių gebėjimų nestokojanti saviveiklininkė Janina Jankauskienė iš Vileikiškių. Salė ošė nuo triskart pasirodžiusios saviveiklininkės pokštų ir įtaigių istorijų, iš širdies plojo scenos entuziastei, gebėjusiai įsijausti į 3 skirtingų moterų vaidmenis. Skaityti daugiau »

Anciūniškiai šventė Jurgines

Šventės dekoracijos priminė lauko darbų pradžią.

Šventės dekoracijos priminė lauko darbų pradžią.

Balandžio 26 dieną Anciūnuose po atviru dangumi įvyko pavasario sutiktuvių šventė „Atverkime Jurginių vartus“. Tai jau tradicinis Jurginių renginys, kultūros namų kiemelyje vykstantis nuo 2010 metų, sudominantis krašto žmones savo išskirtiniu dėmesiu senosioms lietuvių tradicijoms bei papročiams. Jurginių šventė – itin laukiamas pavasario kvieslys, sutraukiantis minias žiūrovų iš aplinkinių kaimų, Širvintų, Vilniaus, Ukmergės. Verta pažymėti, kad išskirtinė Jurginių šventė Anciūnuose vyksta aktyvios kaimo bendruomenės pastangų dėka.

Šeštadienio popietę Jurginių šventėje saviveiklininkai Alvyda Krapienė, Rita Makauskienė ir Gediminas Makauskas priminė papročius, dainavo apeigines dainas, pasveikino, atgimstančią gamtą. Skaityti daugiau »

Kalėdinė pasaka Anciūnuose

Su dovanomis atvyko Kalėdų senis...

Su dovanomis atvyko Kalėdų senis...

Žiemos šventės ypatingas laikas, kai norisi džiaugtis, pabūti kartu, pabūti su vaikais – tikėti stebuklais. O gal kiekvieną kartą, kai mes šypsodamiesi vienas į kitą pasižiūrime širdies akimis
yra šventė? Šventė – nes tada gimsta taika, džiaugsmas, teisingumas, pasitikėjimas, viltis ir meilė.

Gruodžio 26 d. Anciūnų bendruomenė dovanojo Kalėdinę šventę vaikams ir jų šeimoms. Jaukiuose Anciūnų bendruomenės namuose skambėjo vaikų juokas, krykštavimas, muzika – pas vaikus atkeliavo Kalėdų Senelis. Tačiau įvyko tai, ko nesitikėjo niekas – Kalėdų Senelis paliko namuose dovanų maišą. Jis taip blogai pasijuto, kad iš sielvarto ir liūdesio net susirgo. Tačiau Kalėdos yra stebuklų metas. Su pūga, šalčiu ir vėju nušvito stebuklinga mėnulio šviesa ir mėnulio nušviestu taku į pagalbą Kalėdų Seneliui atskubėjo briedis, kuris atvežė Kalėdų Senelio pamirštą dovanų maišą. Žiniuonė gydė sunegalavusį Kalėdų Senelį vaistais, o briedis, Snieguolė, nykštukai su vaikais šoko, dainavo, žaidė, deklamavo eilėraščius – linksmino Kalėdų Senelį ir visus susirinkusius. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos