Pagal senąsias tradicijas Anciūnuose švęstos Jurginės

Pagal senąsias tradicijas Anciūnuose švęstos Jurginės
Nei žvarbus vėjas, nei visą dieną žemę prausiantis lietus nesutrukdė balandžio 23-osios popietę Anciūnų kultūros namuose surengti Jurgines – tradicinę pavasario šventę po atviru dangumi. Kultūros namų kieme pastatyta palapinė, paruoštas ugniakuras su milžiniška keptuve, krepšiuose surikiuoti kiaušiniai, etnografinėmis detalėmis  papuošta aikštelė žadėjo gražią šventę. Juk Jurginės – tai pavasario žalumos, žemdirbių ir arkliaganių šventė.
Jurginių linksmybės prasidėjo Kultūros namų salėje. Šventės Šeimininkas (Gediminas Makauskas) ir Šeimininkė (Alvyda Krapienė) džiaugėsi atėjusiu pavasariu, dėkojo Šv. Jurgiui, kad pabudino žemę,  ir pakvietė į sceną svečius iš Vileikiškių.
Vileikiškių filialo etnografinis ansamblis „Vingiorykštė“, vadovaujamas Audronės Burakovienės, pažymėjo, kad pirmą kartą koncertuoja Anciūnuose, surengė gražų koncertą, padainavo lietuvių liaudies ir lyrinių dainų. Vileikiškiečiams dainininkams žiūrovai negailėjo plojimų ir labai atidžiai klausėsi į svečius „atvykusių viešnių“. Panelės iš Maskvos, kaimynės Genės ir „linksmuolės“ Liusės su pamušta akimi vaidmenis atliko artistinių gebėjimų nestokojanti saviveiklininkė Janina Jankauskienė iš Vileikiškių. Salė ošė nuo triskart pasirodžiusios saviveiklininkės pokštų ir įtaigių istorijų, iš širdies plojo scenos entuziastei, gebėjusiai įsijausti į 3 skirtingų moterų vaidmenis.
Solo numerius atliko jaunieji muzikantai Erikas Ašaka ir Alicija Garbatavičiūtė iš Vileikiškių. Jaunųjų atlikėjų muzikinius pasiekimus gražiai pristatė Audronė Burakovienė.
Nė vienas renginys Anciūnuose neapsieina be kapelos, vadovaujamos Gedimino Makausko, pasirodymo. Jų dainos ir muzika visada laukiamos ir palydimos plojimais. Šįkart scenoje armoniką virkdė ir smuiku griežė kraštiečiai muzikantai Mečislovas Giedrys su dukterėčia Lijana Žiedelyte.
Pasibaigus koncertui, vyko loterija. Salėje sėdėjusiems žiūrovams Šeimininkai pasiūlė atspėti ir laimėti dėžutėje esančius daiktus, pasislėpusius po raidėmis J, U, R, G, I, N, Ė, S. Buvo apdovanoti Antanas Ruseckas ir Antanas Jazukevičius, daugiausiai gyvulių laikantys Anciūnų ūkininkai. Anciūnų bendruomenę pasveikino Zibalų parapijos klebonas Egidijus Kazlauskas, Vileikiškių bendruomenės pirmininkas Zenonas Miselis ir Zibalų seniūnaitė Dalia Bulonienė.
Po visų koncertų, sveikinimų ir linkėjimų Šeimininkai susirinkusius svečius pakvietė į kiemą. Kieme jau liepsnojo didžiulis laužas, prie jo vikriai sukosi šeimininkų pakviesti ,,kulinarai“ vyrai, jie spirgino keptuvėje lašinius, pjaustė svogūnus, daužė kiaušinius, ruošė svečiams svarbiausią Jurginių patiekalą – lauke keptą kiaušinienę.
Šv. Jurgio šventė yra pirmoji gyvulių išginimo ganyklon diena. Anciūniškiai nepamiršo senovinių tradicijų. Į Kultūros namų kiemą iš tvarto buvo įvesta karvė Aliukė. Sunkiai jai sekėsi sutvardyti jaudulį, nes kieme susirinkusios kelios dešimtys žmonių ją gerokai išgąsdino. Genamą gyvulį Šeimininkė parūkė verba – kad raganos nepristotų, pikta akis nenužiūrėtų, Piemenukai (Mykolas Budzevičius, Arminas Meškerevičius ir Airida Meškerevičiūtė) pamalonino žilvičio šakelėmis, kad karvė būtų sveika ir riebi. Po simboliniu slenksčiu Šeimininkė su Piemenukais užkasė du dažytus kiaušinius ir spyną – kad gyvuliai ganykloje nesiskirstytų, kad vilkai nepjautų. Iškentusi visas apeigas, karvė Aliukė paliko Jurgines švenčiančių anciūniškių kiemą ir grįžo į savo tikrųjų šeimininkų Loretos ir Antano Ruseckų sodybą.
Šeimininkė pažymėjo, kad Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti, nes tądien pasodinti išaugina aukštus laiškus ir dideles galvas. Į Šeimininko paruoštą dirvą Šeimininkė su Piemenukais, lydimi pulko smalsių žiūrovų,  puolė sodinti svogūnus. Šeimininkas priminė, kad Jurginės – puikiausias laikas medeliams sodinti. Anciūnų ir Vileikiškių bendruomenių vadovai Gediminas Makauskas ir Zenonas Miselis pasodino ąžuoliukus.
Anciūniškiai ir šventės svečiai turėjo galimybę išvysti, kaip senovėje buvo švenčiamos Jurginės, įsitikinti, kokie papročiai išliko iki mūsų dienų, paskanauti Jurginių kiaušinienės. Šventę rengė Širvintų kultūros centro Anciūnų filialas, Anciūnų biblioteka ir Anciūnų bendruomenė.
Romas Zibalas
1. Šventiškai nusiteikę Šeimininkai (Alvyda Krapienė ir Gediminas Makauskas) bei Piemenukai (Mykolas Budzevičius, Arminas Meškerevičius ir Airida Meškerevičiūtė).
2. Kraštiečiai muzikantai Mečislovas Giedrys su dukterėčia Lijana Žiedelyte.
5. Vileikiškių saviveiklininkai Valė ir Rimantas Paciūnai.
7. Salė ošė nuo pasirodžiusios kaimynės Genės (Janina Jankauskienė) pokštų ir įtaigių istorijų.
8. Solo numerius atliko jaunieji muzikantai Erikas Ašaka ir Alicija Garbatavičiūtė iš Vileikiškių.
9. Genamą gyvulį Šeimininkė parūkė verba – kad raganos nepristotų, pikta akis nenužiūrėtų,  Piemenukai  pamalonino žilvičio šakelėmis, kad karvė būtų sveika ir riebi.
10. Kulinarai vyrai pasiruošę spirginti kiaušinienę.
13. Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti.
14. Anciūnų ir Vileikiškių bendruomenių vadovai Gediminas Makauskas ir Zenonas Miselis pasodino ąžuoliukus.
16. Apdovanoti Loreta ir Antanas Ruseckai, daugiausiai savo tvartuose gyvulių laikantys Anciūnų ūkininkai.
Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti.

Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti.

Nei žvarbus vėjas, nei visą dieną žemę prausiantis lietus nesutrukdė balandžio 23-osios popietę Anciūnų kultūros namuose surengti Jurgines – tradicinę pavasario šventę po atviru dangumi. Kultūros namų kieme pastatyta palapinė, paruoštas ugniakuras su milžiniška keptuve, krepšiuose surikiuoti kiaušiniai, etnografinėmis detalėmis  papuošta aikštelė žadėjo gražią šventę. Juk Jurginės – tai pavasario žalumos, žemdirbių ir arkliaganių šventė.

Jurginių linksmybės prasidėjo Kultūros namų salėje. Šventės Šeimininkas (Gediminas Makauskas) ir Šeimininkė (Alvyda Krapienė) džiaugėsi atėjusiu pavasariu, dėkojo Šv. Jurgiui, kad pabudino žemę,  ir pakvietė į sceną svečius iš Vileikiškių.

Vileikiškių filialo etnografinis ansamblis „Vingiorykštė“, vadovaujamas Audronės Burakovienės, pažymėjo, kad pirmą kartą koncertuoja Anciūnuose, surengė gražų koncertą, padainavo lietuvių liaudies ir lyrinių dainų. Vileikiškiečiams dainininkams žiūrovai negailėjo plojimų ir labai atidžiai klausėsi į svečius „atvykusių viešnių“. Panelės iš Maskvos, kaimynės Genės ir „linksmuolės“ Liusės su pamušta akimi vaidmenis atliko artistinių gebėjimų nestokojanti saviveiklininkė Janina Jankauskienė iš Vileikiškių. Salė ošė nuo triskart pasirodžiusios saviveiklininkės pokštų ir įtaigių istorijų, iš širdies plojo scenos entuziastei, gebėjusiai įsijausti į 3 skirtingų moterų vaidmenis.

Solo numerius atliko jaunieji muzikantai Erikas Ašaka ir Alicija Garbatavičiūtė iš Vileikiškių. Jaunųjų atlikėjų muzikinius pasiekimus gražiai pristatė Audronė Burakovienė.

Vileikiškių saviveiklininkai Valė ir Rimantas Paciūnai.

Vileikiškių saviveiklininkai Valė ir Rimantas Paciūnai.

Kraštiečiai muzikantai Mečislovas Giedrys su dukterėčia Lijana Žiedelyte.

Kraštiečiai muzikantai Mečislovas Giedrys su dukterėčia Lijana Žiedelyte.

Šventiškai nusiteikę Šeimininkai (Alvyda Krapienė ir Gediminas Makauskas) bei Piemenukai (Mykolas Budzevičius, Arminas Meškerevičius ir Airida Meškerevičiūtė).

Šventiškai nusiteikę Šeimininkai (Alvyda Krapienė ir Gediminas Makauskas) bei Piemenukai (Mykolas Budzevičius, Arminas Meškerevičius ir Airida Meškerevičiūtė).

Nė vienas renginys Anciūnuose neapsieina be kapelos, vadovaujamos Gedimino Makausko, pasirodymo. Jų dainos ir muzika visada laukiamos ir palydimos plojimais. Šįkart scenoje armoniką virkdė ir smuiku griežė kraštiečiai muzikantai Mečislovas Giedrys su dukterėčia Lijana Žiedelyte.

Salė ošė nuo pasirodžiusios kaimynės Genės (Janina Jankauskienė) pokštų ir įtaigių istorijų.

Salė ošė nuo pasirodžiusios kaimynės Genės (Janina Jankauskienė) pokštų ir įtaigių istorijų.

Pasibaigus koncertui, vyko loterija. Salėje sėdėjusiems žiūrovams Šeimininkai pasiūlė atspėti ir laimėti dėžutėje esančius daiktus, pasislėpusius po raidėmis J, U, R, G, I, N, Ė, S. Buvo apdovanoti Antanas Ruseckas ir Antanas Jazukevičius, daugiausiai gyvulių laikantys Anciūnų ūkininkai. Anciūnų bendruomenę pasveikino Zibalų parapijos klebonas Egidijus Kazlauskas, Vileikiškių bendruomenės pirmininkas Zenonas Miselis ir Zibalų seniūnaitė Dalia Bulonienė.

Po visų koncertų, sveikinimų ir linkėjimų Šeimininkai susirinkusius svečius pakvietė į kiemą. Kieme jau liepsnojo didžiulis laužas, prie jo vikriai sukosi šeimininkų pakviesti ,,kulinarai“ vyrai, jie spirgino keptuvėje lašinius, pjaustė svogūnus, daužė kiaušinius, ruošė svečiams svarbiausią Jurginių patiekalą – lauke keptą kiaušinienę.

Šv. Jurgio šventė yra pirmoji gyvulių išginimo ganyklon diena. Anciūniškiai nepamiršo senovinių tradicijų. Į Kultūros namų kiemą iš tvarto buvo įvesta karvė Aliukė. Sunkiai jai sekėsi sutvardyti jaudulį, nes kieme susirinkusios kelios dešimtys žmonių ją gerokai išgąsdino. Genamą gyvulį Šeimininkė parūkė verba – kad raganos nepristotų, pikta akis nenužiūrėtų, Piemenukai (Mykolas Budzevičius, Arminas Meškerevičius ir Airida Meškerevičiūtė) pamalonino žilvičio šakelėmis, kad karvė būtų sveika ir riebi. Po simboliniu slenksčiu Šeimininkė su Piemenukais užkasė du dažytus kiaušinius ir spyną – kad gyvuliai ganykloje nesiskirstytų, kad vilkai nepjautų. Iškentusi visas apeigas, karvė Aliukė paliko Jurgines švenčiančių anciūniškių kiemą ir grįžo į savo tikrųjų šeimininkų Loretos ir Antano Ruseckų sodybą.

Šeimininkė pažymėjo, kad Jurginių diena yra pati tinkamiausia svogūnams sodinti, nes tądien pasodinti išaugina aukštus laiškus ir dideles galvas. Į Šeimininko paruoštą dirvą Šeimininkė su Piemenukais, lydimi pulko smalsių žiūrovų,  puolė sodinti svogūnus. Šeimininkas priminė, kad Jurginės – puikiausias laikas medeliams sodinti. Anciūnų ir Vileikiškių bendruomenių vadovai Gediminas Makauskas ir Zenonas Miselis pasodino ąžuoliukus.

Apdovanoti Loreta ir Antanas Ruseckai, daugiausiai savo tvartuose gyvulių laikantys Anciūnų ūkininkai.

Apdovanoti Loreta ir Antanas Ruseckai, daugiausiai savo tvartuose gyvulių laikantys Anciūnų ūkininkai.

Genamą gyvulį Šeimininkė parūkė verba - kad raganos nepristotų, pikta akis nenužiūrėtų, Piemenukai pamalonino žilvičio šakelėmis, kad karvė būtų sveika ir riebi.

Genamą gyvulį Šeimininkė parūkė verba - kad raganos nepristotų, pikta akis nenužiūrėtų, Piemenukai pamalonino žilvičio šakelėmis, kad karvė būtų sveika ir riebi.

Kulinarai vyrai pasiruošę spirginti kiaušinienę.

Kulinarai vyrai pasiruošę spirginti kiaušinienę.

Anciūnų ir Vileikiškių bendruomenių vadovai Gediminas Makauskas ir Zenonas Miselis pasodino ąžuoliukus.

Anciūnų ir Vileikiškių bendruomenių vadovai Gediminas Makauskas ir Zenonas Miselis pasodino ąžuoliukus.

Anciūniškiai ir šventės svečiai turėjo galimybę išvysti, kaip senovėje buvo švenčiamos Jurginės, įsitikinti, kokie papročiai išliko iki mūsų dienų, paskanauti Jurginių kiaušinienės. Šventę rengė Širvintų kultūros centro Anciūnų filialas, Anciūnų biblioteka ir Anciūnų bendruomenė.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

3 Atsakymai į “Pagal senąsias tradicijas Anciūnuose švęstos Jurginės”

 1. teip parašė:

  Anciunai geriausi ant visos seniūnijos.
  Va teip.

 2. pastebejimas parašė:

  Turi p.n Jankauskienė talentą, tikrai turi.

 3. jonas parašė:

  Anciūnu kapela labai gera

Comments are closed.

scroll to top
+