Sausio 20-oji – Nikodemo Švogžlio-Milžino mirties diena

Kun. Nikodemas Švogžlys-Milžinas su skautų garbės ženklu – „Svastikos ordinu“ atlape. 1930 m., Kernavė. Kaišiadorių muziejaus nuotr.

1985 metų sausio 20 dieną mirė 85 metų amžiaus Romos katalikų kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas Nikodemas Švogžlys-Milžinas, su kuriuo siejamas Kernavės vardo garsinimas.

Kaip ir kiti kunigai, taip ir Nikodemas Švogžlys buvo kilnojamas per parapijas, po trijų dešimtmečių, 1968-aisiais, vėl grįžo į Kernavę, vienuolika metų buvo šios parapijos klebonas, 1979 metų vasarį-birželį paskirtas Musninkų klebonu. Tais pačiais metais paguldytas Vilniaus ligoninėn ir paliktas Kernavės rezidentu, o 1979 metų rugpjūčio viduryje paskiriamas Vievio rezidentu ir laikinu notaru. Apsigyveno Vievyje. Apsirgęs, 1984 metų visą rudenį jis vėl buvo gydomas Vilniuje, Geležinkelininkų ligoninėje.

Simboliška, kad po mirties kunigas buvo palaidotas būtent Kernavės bažnyčios šventoriuje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)
scroll to top