Nikodemas Švogžlys-Milžinas

Kernavė pasitinka Lietuvą

Fotografijų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti

Šv. Mikalojaus (senoji) bažnyčia Kernavėje. Autorius nežinomas, apie 1900m. N. Švogžlys, Kernavės bažnyčios istorija, XXa. ketvirtasis dešimtmetis. Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas

Šv. Mikalojaus (senoji) bažnyčia Kernavėje. Autorius nežinomas, apie 1900m. N. Švogžlys, Kernavės bažnyčios istorija, XXa. ketvirtasis dešimtmetis. Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas

Kernavė pasitinka Lietuvą – taip kunigas, kraštotyrininkas ir rašytojas Nikodemas Švogžlys-Milžinas (1899-1985) pavadino savo Kernavės istorijos dalį, nušviečiančią pirmuosius Lietuvos nepriklausomybės metus. Tuo metu Kernavės ir jos apylinkių gyventojai pateko į kovų už Lietuvos nepriklausomybę sūkurį, o miestelis ilgam atsidūrė pafrontėje. Amžininkai piešia gana niūrų tarpukario Kernavės paveikslą. 1932 m. mokytojas Juozas Šiaučiūnas (1906-1943) rašė: Kas pažįsta dabartinę Kernavę, tą suvargusią, nutautusią, tolimosios pafrontės, netoli Vilniaus (35 km.), gražiame Panery esančią vietovę, tam suskausta širdį, Kernavės praeitį prisiminus…  Skaityti daugiau »

Širvintų rajono skautams yra kuo didžiuotis

Klaipėdos sukilimo dalyviai Šilutėje. 1923 metai. Viduryje ištiesęs ranką su popieriaus lapu - husarų leitenantas Izidorius Kraunaitis („Kraušait“). Jis - vienas pirmųjų Skautininkų Rusijos imperijoje, tuo pačiu - ir Lietuvoje (Foto: plienosparnai.lt).

Klaipėdos sukilimo dalyviai Šilutėje. 1923 metai. Viduryje ištiesęs ranką su popieriaus lapu - husarų leitenantas Izidorius Kraunaitis („Kraušait“). Jis - vienas pirmųjų Skautininkų Rusijos imperijoje, tuo pačiu - ir Lietuvoje (Foto: plienosparnai.lt).

Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius paskelbė Skautų judėjimo metais. Prieš šimtmetį, 1918 metų lapkričio 1 dieną, Vilniuje įvyko pirmoji skautų Vytauto draugovės sueiga, taigi ši diena laikoma Lietuvos skautų „gimtadieniu“. Jos istorija tokia, kad 1918 metais Vytauto gimnazijoje įvyko ateitininkų susirinkimas, kuriame JAV gimęs Lietuvos kariuomenės savanoris Petras Jurgelevičius-Jurgėla skaitė paskaitą apie skautus. Po šios paskaitos 2 mergaitės ir 10 berniukų susibūrė į skiltį, kuri augo ir 1918 metų lapkričio 1 dieną gimnazijos salėje įvyko Vilniaus lietuvių skautų ir skaučių draugovės pirmoji sueiga. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos