Ramygaloje saugomas mūsų kraštiečio atminimas

Ramygaloje saugomas mūsų kraštiečio atminimas
Lituanistas, mokytojas ekspertas, kraštotyrininkas, Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros departamento švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Rytas Tamašauskas (beje, kilęs iš Gelvonų), lankydamasis Ramygalos gimnazijos (Panevėžio rajonas) muziejuje, atkreipė dėmesį į šią kunigo Kazimiero Lajausko nuotrauką. Kraštotyra besidomintis pedagogas dar niekur nepublikuotą fotografiją nuskenavo ir atsiuntė „Širvintų kraštui“. Pasak Ryto Tamašausko, kaip nuotrauka atsidūrė gimnazijos muziejuje, ramygaliečiai nežino.
Verta priminti širvintiškiams, kad iš Levaniškių kaimo kilęs ir Zibaluose klebonavęs kunigas Kazimieras Lajauskas ypatingai puoselėjo lietuviškumą. Kaip tik su jo atėjimu buvo atkurta Zibalų parapija. Kunigas priešinosi prievartiniam gyventojų lenkinimui ir rėmė lietuvių atgimimą. 1921 m. kovo 14 d. buvo lenkų žandarų suimtas, apiplėštas, tardytas ir be jokio teismo po trijų dienų Lipuvkos miške, sulaukęs vos 29 metų amžiaus ir 6 metų kunigystės, nužudytas. Ši niekšybė, anot istoriko Juozo Lebionkos, įvykdyta todėl, kad „kunigas buvo žinomas kaip sąmoningas lietuvis patriotas“. Kituose šaltiniuose minima, jog, tvarkydamas Zibalų bažnyčią, kun. Kazimieras Lajauskas per klaidą sudegino dvi senas 1863 m. sukilimo lenkų vėliavas, dėl to užsirūstino vietiniai dvarininkai ir apskundė kleboną pasienio žandarams.
2013 metų gegužės 24 dieną prie pat kelio Širvintos-Maišiagala, Lipuvkos (Liepaukos) miške, atidengtas paminklinis akmuo lietuvybės puoselėtojui ir skleidėjui kunigui Kazimierui Lajauskui. Augenijus Baravykas (įmonė „Baltoji savingė“) padovanojo atminimo lentą, kurioje iškalti žodžiai: „Šioje vietoje 1921 m. kovo 17 d. buvo nužudytas 29 metų lietuvybės puoselėtojas, kunigas Kazimieras Lajauskas“. Algirdas Didžiokas (UAB „Alnitransa“) padovanojo akmenį, širvintiškis Kazimieras Autukevičius nukaldino kryžių. Paminklinį akmenį pašventino Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vikaras kunigas Marius Talutis.
Romas Zibalas
Ryto Tamašausko nuotrauka
XX a. pirmoje pusėje Kazio Lajausko atminimui išleista atvirutė.

XX a. pirmoje pusėje Kazio Lajausko atminimui išleista atvirutė.

Lituanistas, mokytojas ekspertas, kraštotyrininkas, Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros departamento švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Rytas Tamašauskas (beje, kilęs iš Gelvonų), lankydamasis Ramygalos gimnazijos (Panevėžio rajonas) muziejuje, atkreipė dėmesį į šią kunigo Kazimiero Lajausko nuotrauką. Kraštotyra besidomintis pedagogas dar niekur nepublikuotą fotografiją nuskenavo ir atsiuntė „Širvintų kraštui“. Pasak Ryto Tamašausko, kaip nuotrauka atsidūrė gimnazijos muziejuje, ramygaliečiai nežino.

Verta priminti širvintiškiams, kad iš Levaniškių kaimo kilęs ir Zibaluose klebonavęs kunigas Kazimieras Lajauskas ypatingai puoselėjo lietuviškumą. Kaip tik su jo atėjimu buvo atkurta Zibalų parapija. Kunigas priešinosi prievartiniam gyventojų lenkinimui ir rėmė lietuvių atgimimą. 1921 m. kovo 14 d. buvo lenkų žandarų suimtas, apiplėštas, tardytas ir be jokio teismo po trijų dienų Lipuvkos miške, sulaukęs vos 29 metų amžiaus ir 6 metų kunigystės, nužudytas. Ši niekšybė, anot istoriko Juozo Lebionkos, įvykdyta todėl, kad „kunigas buvo žinomas kaip sąmoningas lietuvis patriotas“. Kituose šaltiniuose minima, jog, tvarkydamas Zibalų bažnyčią, kun. Kazimieras Lajauskas per klaidą sudegino dvi senas 1863 m. sukilimo lenkų vėliavas, dėl to užsirūstino vietiniai dvarininkai ir apskundė kleboną pasienio žandarams.

2013 metų gegužės 24 dieną prie pat kelio Širvintos-Maišiagala, Lipuvkos (Liepaukos) miške, atidengtas paminklinis akmuo lietuvybės puoselėtojui ir skleidėjui kunigui Kazimierui Lajauskui. Augenijus Baravykas (įmonė „Baltoji savingė“) padovanojo atminimo lentą, kurioje iškalti žodžiai: „Šioje vietoje 1921 m. kovo 17 d. buvo nužudytas 29 metų lietuvybės puoselėtojas, kunigas Kazimieras Lajauskas“. Algirdas Didžiokas (UAB „Alnitransa“) padovanojo akmenį, širvintiškis Kazimieras Autukevičius nukaldino kryžių. Paminklinį akmenį pašventino Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vikaras kunigas Marius Talutis.

Romas Zibalas

Ryto Tamašausko nuotrauka

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (1 įvert.)

3 Atsakymai į “Ramygaloje saugomas mūsų kraštiečio atminimas”

  1. Pritariu Jonui parašė:

    Žmonių savimonė, o tiksliau paprastas elgesys yra ne atmestinas, o barbariškas. Ne kartą rinkau šiukšles toje vietoje ir sunku pasakoti, ko tik ten neradome išmesto….

  2. Jasius parašė:

    Na apie žmonių savimonę atskira kalba. Gaila, kad atmintina vieta paversta nelabai kokia vieta. Ten reikėtų elgtis santūriau ir pagarbiau.

  3. Jonas parašė:

    Labai sveikintina pagarba mūsų kraštiečiui. Ir paminklinis akmuo su užrašu atsirado 2013 metais. Ir medinis tautine ornamentika papuoštas kryžius ant pušies , net nežinau tikslios datos kada jis atsirado. Bet tik va viena bėda – visa ši vieta labiau panaši į padangų ir šiaip šiukšlių išmetimo vieta. Gaila, kad žmonių savimonė, o ir valdžios požiūris į kunigo žuties vietą atmestinas.

Comments are closed.

scroll to top