Balandžio 11-ąją prisiminkime kunigą Bernardą Sužiedėlį

Kaišiadorių vyskupijos kapitulos prelatas, tremtinys Bernardas Sužiedėlis gimė 1888 metais Lydos (dabar Baltarusija) apskrityje. Mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje ir Petrapilio dvasinėje akademijoje. Kunigu įšventintas 1912 metais, kelerius metus ėjo laikino Butrimonių vikaro, paskui – Onuškio ir Marcinkonių vikaro pareigas. 1917 metais laikinai klebonavo Čiobiškyje, paskui 5 metus – Alovėje, o 1922-1926 metais buvo Širvintų klebonu ir dekanu.

Jam darbuojantis Širvintose, miestelyje pradėjo veikti vidurinė mokykla, kurioje su vikaru Leonu Eidimtu dėstė tikybą.

1926 metais įsteigus Kaišiadorių vyskupiją, pakeltas prelatu ir vyskupijos kurijoje ėjo oficiolo, misijų direktoriaus ir knygų cenzoriaus pareigas, drauge būdamas Žiežmarių klebonu ir dekanu.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite balandžio 8 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top