Bylai pasiekus teismą, pirkėjas staiga prisiminė, kad alkoholį ne pirko, o skolinosi

Esame ne kartą rašę, jog internete veikia projektas „Lietuva be šešėlio“, kur interaktyviame žemėlapyje pažymėti taškai, kuriuose nelegaliai prekiaujama alkoholiu, tabako gaminiais, degalais. T.y. tokiomis akcizinėmis prekėmis, kurias realizuoti galima tik laikantis tam tikrų reikalavimų. Informacija apie tokius šešėlinės prekybos taškus gaunama iš gyventojų, kurie anonimiškai gali nurodyti adresus, prekybos pobūdį.

Savaitgalį fiksuotais duomenimis, Lietuvoje veikė 1324 taškai, kuriuose buvo galima įsigyti nelegaliai siūlomo alkoholio, 1737 prekybos tabako gaminiais (paprastai – kontrabandinėmis cigaretėmis) taškai, 629 nelegalios „degalinės“.

Skelbiamais duomenimis, iš mūsų rajono daugiausia sulaukiama pranešimų apie „cigarečių kioskus“, štai vien tik Širvintose galimai veikė 4 tokios prekyvietės, Motiejūnų I kaime – 3, Mančiušėnuose – 2, kai kur kitur – po 1. Iš viso informuojama apie 18 rajone veikiančių cigaretėmis prekiaujančių taškų, tačiau ne visur ši informacija yra patvirtinta kitų asmenų.

O štai pagal prekybą alkoholiu rajone pirmauja Širvintos ir Mančiušėnai, kur, nurodoma, veikia po 3 tokias „girdyklas“. 2 veikia Motiejūnų I kaime. Bartkuškyje, Šešuolėliuose I, Juodiškiuose, Medžiukuose, Aukštosiose Viesose – po 1. Aukštosiose Viesose nurodomas neva veikiantis vienintelis nelegalios prekybos degalais adresas.

Naujausiais duomenimis, Širvintų rajone nurodyta 20 nelegalios prekybos taškų, 3 jų – vien tik per praėjusį ketvirtį. Uždaryti buvo 8. Vieno tokio taško istorijoje praėjusią savaitę tašką padėjo Vilniaus apygardos teismas.

Informacija apie šio taško veiklą buvo pateikta ne tik internetiniame tinklalapyje „Lietuva be šešėlio“. Per praėjusius 2018 metus Vilniaus apskrities VPK Širvintų rajono PK gavo keturis anoniminius pranešimus, kad pas sutuoktinius D. ir J. J. galima įsigyti alkoholinių gėrimų ir kontrabandinių cigarečių. Pranešimą apie nelegalią prekybą 2018 metų gegužės 18 dieną gavo ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 2018 metų rugpjūčio 10 dieną taško šeimininkei J.J. buvo surašytas administracinis nurodymas, už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla jai skirta bauda. Administracinių nusižengimų kodeksas už tai numato 390-1100 Eur baudą.

Šio taško veikla buvo susidomėta ir praėjusių metų pabaigoje. 2018 metų gruodžio 22 dieną, apie 21 val., policija nustatė, kad D. J. vertėsi komercine veikla, neturėdamas licencijos (leidimo) pardavė du po 0,7 l talpos butelius „Sobieski Superior Vodka“ degtinės su banderole „Parduodama Lietuvoje“. Policija pripažino, kad šiais savo veiksmais D. J. pažeidė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą bei padarė administracinį nusižengimą. D. J. už vertimąsi neteisėta komercine veikla 2019 metų vasario 14 dieną buvo skirta 575 Eur dydžio bauda.

D. J. nesutiko su administracine nuobauda ir ją apskundė Vilniaus regiono apylinkės teismui, tačiau Širvintų rūmai balandžio 1 dieną nutarė šio skundo netenkinti ir policijos nutarimą paliko nepakeistą, tada ši nutartis buvo apskųsta Vilniaus apygardos teismui. Paprašyta panaikinti Širvintų rūmų nutartį, policijos priimtą nutarimą ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

Nesigilinant į teisinius advokato išvedžiojimus, Vilniaus apygardos teismas bandytas įtikinti, kad D. J. veiksmų negalima traktuoti kaip komercinę veiklą, nes ji nebuvo sisteminga, kuria siekiama gauti ar gaunama pajamų. Būtent tai yra komercinės veiklos požymiai. Anot D. J. advokato, „sąvoka „vertimasis veikla“ suprantama kaip visuma tarpusavyje susijusių veiksmų, kuriais paprastai siekiama gauti pajamų; tai tokia veikla, kuriai būdingas pastovumas, sistemingumas, aktyvūs veiksmai. Taigi surašant D. J. administracinio nusižengimo protokolą ir taikant administracinę atsakomybę už aptariamą veiką turėjo būti nurodytas ne tik vienkartinis dviejų butelių degtinės pardavimo faktas, bet sistemingo vertimosi komercine veikla neturint licencijos aplinkybės, gautų pajamų dydis, kokius teisės aktus parduodamas alkoholį jis pažeidė, byloje surinkti įrodymai ne tik apie licencijos alkoholio prekybai turėjimą (neturėjimą), bet ir apie tokios veikos sistemingą pobūdį, ko, pripažįstant D. J. kaltu padarius jam inkriminuojamą administracinį nusižengimą“.

Anot skundo, teismas vadovavosi pateiktais duomenimis apie gautus anoniminius pranešimus, taip pat J. J. baudimas negali būti siejami su D. J. veiksmais, nes, kaip patvirtino policija, tikrinant minėtus anoniminius skundus abstraktaus pobūdžio informacija apie pardavinėjamą alkoholį, cigaretes, nepasitvirtino. Be to, teismas vadovavosi neblaivaus asmens rašytiniu paaiškinimu, kurį jis paneigė bylos nagrinėjimo metu.

Būtent tas asmuo ir įkliuvo policijai, kai pirko iš D. J. alkoholio. 2018 metų gruodžio 22-osios vėlų vakarą įtariamą tašką stebėję policijos pareigūnai pamatė, kaip į D. J. namus atvažiavo automobilis, iš jo išlipęs žmogus priėjo prie namo, po kurio laiko grįžo ir išvažiavo. Sustabdžius, automobilyje vyras po kojomis laikė du butelius degtinės. Rašydamas paaiškinimą, tas vyras nurodė paprašęs draugo pavežti jį Širvintų link, nurodė važiuoti prie D. J. namo. Atvykęs į kiemą, jis nuėjo prie lango, pasibeldė. Prie lango priėjo vyriškis, šiam pradarius langą, pasakė, kad nori dviejų butelių degtinės bei padavė jam 50 Eur. Vyras netrukus jam padavė du butelius degtinės „Sobieski Superior Vodka“ ir grąžą – 24 Eur.

Tiesa, vėliau Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų posėdžio metu šis vyras jau teigė, kad ne pirko degtinę iš D. J., o tik skolinosi du butelius, paskui jam juos „atpirko“. Savo pozicijos pasikeitimą žmogus grindė tuo, kad pareigūnai jį gąsdino, jog uždarys į areštinę. Tokia liudytojo pozicija pirmosios instancijos teismo buvo motyvuotai paneigta. Visų pirma, jo paaiškinimas buvo išsamus, jame nurodytas aplinkybes patvirtina ir kiti byloje surinkti duomenys. Nors apeliaciniame skunde akcentuojama, jog įkliuvęs buvus neblaivus, byloje nėra duomenų apie neblaivumo nustatymo faktą, nėra ir jokių duomenų, kad šio asmens būsena buvo tokia, kad jis negalėjo adekvačiai suvokti aplinkybių ir duoti dėl jų paaiškinimus. Pasirašydamas policijoje, alkoholio pirkėjas savo parašu patvirtino, kad jo teikti paaiškinimai yra surašyti teisingai. Tad pastarojo teisme iškelta versija apie degtinės skolinimąsi sutampa ir su pažeidėjo teisme pateikta pozicija, todėl tokie parodymai buvo įvertinti kaip siekimas padėti išvengti administracinės atsakomybės D. J., su kuriuo minėtas liudytojas yra pažįstami.

Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad D. J. veika buvo įvertinta, ir ji patenka į komercinės veiklos srities kategoriją, pastarasis licencijos versti tokia veikla neturėjo, o pati veika buvo sisteminga. Tokios pirmosios instancijos teismo išvados pagrįstos išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių ištyrimu ir įvertinimu, aukštesnės instancijos teismas su tokiomis skundžiamos nutarties išvadomis neturi pagrindo nesutikti.

ŠK

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+