Buvęs Širvintų polcijos vadovas siekia sugrįžti

Buvęs Širvintų polcijos vadovas siekia atsisėsti į prarastą kėdę
Buvęs Policijos komisariato viršininkas Almantas Lukša dar neprarado vilties vėl paimti į rankas Širvintų policijos vairą. Nors liepos pabaigoje Vilniaus apygardos admninistracinis teismas atmetė jo skundą dėl grąžinimo į ankstesnes pareigas, atlyginti už visą priverstinės pravaikštos laiką, priteisti iš Lietuvos valstybės 10 tūkst. litų kompensaciją neturtinei žalai atlyginti ir 120 Eur bylinėjimosi išlaidų, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė kitaip: Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas panaikintas, o byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Ši nutartis neskundžiama.
Almantas Lukša turėtų pareigų neteko 2014 metų balandžio 25 dienos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymu. Prieš tai rajono policijai vadovavęs pareigūnas informavo savo vadovybę, kad sutinka likti Širvintų rajono policijos komisariato viršininko pareigose arba būti rotuojamas į Vilniaus miesto 4-ojo policijos komisariato viršininko pareigas. Rotacijos komisijos posėdyje pareigūnui buvo žodžiu siūlyta užimti Rietavo policijos komisariato viršininko pareigas, tačiau jokio raštiško pasiūlymo dėl jų ar lygiaverčių pareigų Almantas Lukša teigė negavęs. Tiesa, jo tėvų adresu Širvintose buvo gautas informacinis lapelis, kuriame Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Almantui Lukšai siūlė užimti Vilniaus apskrityje esančias žemesnes pareigas, tačiau nebuvo pasiūlytos žemesnės, buvusios laisvos Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininko ar Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 4-ojo skyriaus viršininko pareigybės. 2014 metų balandį Almantui Lukšai buvo įteiktas dar vienas informacinis lapelis su siūlomomis užimti laisvomis Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate esančiomis pareigomis, tačiau nebuvo siūlomos tuo metu buvusios laisvos lygiavertės Šalčininkų rajono policijos komisariato viršininko pareigos.
Su atleidimu nesutikęs buvęs pareigūnas kreipėsi į teismą ir teigė, kad šis įsakymas buvo priimtas pažeidžiant bei neteisingai pritaikius teisės normas, todėl turi būti panaikintas.
„Rotacijos komisijos pirmininko savivalė ir saviveikla patvirtina arba visišką nekompetenciją, arba norą su juo susidoroti bet kokiomis priemonėmis, o iš milicijos perimti veikimo būdai yra neteisėti ir daro gėdą visai policijos sistemai“, – savo skunde teismui rašė Almantas Lukša ir aiškino, kad šiuo atleidimu buvo sugriauta jo reputacija, o tai sukėlė dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, jis buvo pažemintas visos policijos bendruomenės bei Širvintų rajono žmonių akivaizdoje. Buvęs pareigūnas nurodo, kad Širvintų rajono laikraštyje (jei kalbama apie „Širvintų kraštą“, tai 2014 metų kovo pabaigoje jame pasirodė straipsnis „Rajono policija – vis dar be „galvos“) buvo išspausdintas pašiepiančio turinio straipsnis, kurio vien tik pavadinimas žemino kaip žmogų ir pareigūną. Jis pradėjo abejoti savo galimybėmis dirbti vidaus tarnyboje, nors visada to norėjo ir kryptingai siekė.
Almanto Lukšos manymu, su juo buvo susidorota, kadangi visada turėjo savo nuomonę, nebijojo jos pasakyti, o tai labai nepatiko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui. Dėl šių ambicijų buvo sugriauta jo karjera ir atimta galimybė dirbti mėgstamą darbą. Tai tapo pagrindu prašyti priteisti 10 tūkst. litų neturtinės žalos atlyginimą.
Kaip nurodė skundą išnagrinėjusi apeliacinė instancija, rotacija Almanto Lukšos atžvilgiu vis dėlto buvo pradėta teisėtai ir pagrįstai, tačiau buvo pažeisti kai kurie procedūriniai reikalavimai. Kaip galima suprasti, svarbiausias jų – Almantui Lukšai nebuvo suteiktas protingumo požiūriu pakankamas laikas apsispręsti dėl siūlomų pareigų. Kolegijos išaiškinimu, Rotacijos komisija pirmiausia turi aptarti galimybę perkelti pareigūną į jo paties pasirinktas pareigas, o, nesant tokiai galimybei – aptarti klausimą dėl pareigūno perkėlimo į kitas paminėtame sąraše nurodytas pareigas. Pastarojoje situacijoje, kai nėra galimybės perkelti pareigūną į jo paties pasirinktas ir nurodytas pareigas, turi būti suteiktas naujas, ne mažesnis kaip 10 darbo dienų terminas pateikti savo naują pageidavimą dėl pareigų, į kurias jis galėtų būti perkeltas rotacijos tvarka. Sprendžiant pareigūno rotacijos klausimus, visose rotacijos stadijose pareigūno teisė į tam tikrų pareigų pasirinkimą negali būti niekaip ribojama. Tokios teisės apribojimas gali būti pripažintas esminiu rotacijos procedūros pažeidimu ir pagrindinės administracinės procedūros pažeidimu, kuris yra pagrindas pripažinti administracinį sprendimą neteisetu.
Vyriausiojo administracinio teismo kolegija padarė išvadą, kad Rotacijos komisijos pasiūlymas Almantui Lukšai, kokiu būdu jis buvo pateiktas, laikytinas esminiu nustatytos rotacijos procedūros pažeidimu. Tačiau, atsižvelgdama į Policijos departamento sprendimo reikšmę rotacijos procedūroje ir su šiuo sprendimu siejamus argumentus, kolegija padarė išvadą, kad šioje apeliacinėje byloje pareiškėjo teismui paduotas skundas negali būti išnagrinėtas iš esmės. Todėl byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo išaiškinimus.

Buvęs Policijos komisariato viršininkas Almantas Lukša dar neprarado vilties vėl paimti į rankas Širvintų policijos vairą. Nors liepos pabaigoje Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė jo skundą dėl grąžinimo į ankstesnes pareigas, atlyginti už visą priverstinės pravaikštos laiką, priteisti iš Lietuvos valstybės 10 tūkst. litų kompensaciją neturtinei žalai atlyginti ir 120 Eur bylinėjimosi išlaidų, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė kitaip: Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas panaikintas, o byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Ši nutartis neskundžiama.

Almantas Lukša turėtų pareigų neteko 2014 metų balandžio 25 dienos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymu. Prieš tai rajono policijai vadovavęs pareigūnas informavo savo vadovybę, kad sutinka likti Širvintų rajono policijos komisariato viršininko pareigose arba būti rotuojamas į Vilniaus miesto 4-ojo policijos komisariato viršininko pareigas. Rotacijos komisijos posėdyje pareigūnui buvo žodžiu siūlyta užimti Rietavo policijos komisariato viršininko pareigas, tačiau jokio raštiško pasiūlymo dėl jų ar lygiaverčių pareigų Almantas Lukša teigė negavęs. Tiesa, jo tėvų adresu Širvintose buvo gautas informacinis lapelis, kuriame Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Almantui Lukšai siūlė užimti Vilniaus apskrityje esančias žemesnes pareigas, tačiau nebuvo pasiūlytos žemesnės, buvusios laisvos Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininko ar Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 4-ojo skyriaus viršininko pareigybės. 2014 metų balandį Almantui Lukšai buvo įteiktas dar vienas informacinis lapelis su siūlomomis užimti laisvomis Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate esančiomis pareigomis, tačiau nebuvo siūlomos tuo metu buvusios laisvos lygiavertės Šalčininkų rajono policijos komisariato viršininko pareigos.

Su atleidimu nesutikęs buvęs pareigūnas kreipėsi į teismą ir teigė, kad šis įsakymas buvo priimtas pažeidžiant bei neteisingai pritaikius teisės normas, todėl turi būti panaikintas.

„Rotacijos komisijos pirmininko savivalė ir saviveikla patvirtina arba visišką nekompetenciją, arba norą su juo susidoroti bet kokiomis priemonėmis, o iš milicijos perimti veikimo būdai yra neteisėti ir daro gėdą visai policijos sistemai“, – savo skunde teismui rašė Almantas Lukša ir aiškino, kad šiuo atleidimu buvo sugriauta jo reputacija, o tai sukėlė dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, jis buvo pažemintas visos policijos bendruomenės bei Širvintų rajono žmonių akivaizdoje. Buvęs pareigūnas nurodo, kad Širvintų rajono laikraštyje (jei kalbama apie „Širvintų kraštą“, tai 2014 metų kovo pabaigoje jame pasirodė straipsnis „Rajono policija – vis dar be „galvos“) buvo išspausdintas pašiepiančio turinio straipsnis, kurio vien tik pavadinimas žemino kaip žmogų ir pareigūną. Jis pradėjo abejoti savo galimybėmis dirbti vidaus tarnyboje, nors visada to norėjo ir kryptingai siekė.

Almanto Lukšos manymu, su juo buvo susidorota, kadangi visada turėjo savo nuomonę, nebijojo jos pasakyti, o tai labai nepatiko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui. Dėl šių ambicijų buvo sugriauta jo karjera ir atimta galimybė dirbti mėgstamą darbą. Tai tapo pagrindu prašyti priteisti 10 tūkst. litų neturtinės žalos atlyginimą.

Kaip nurodė skundą išnagrinėjusi apeliacinė instancija, rotacija Almanto Lukšos atžvilgiu vis dėlto buvo pradėta teisėtai ir pagrįstai, tačiau buvo pažeisti kai kurie procedūriniai reikalavimai. Kaip galima suprasti, svarbiausias jų – Almantui Lukšai nebuvo suteiktas protingumo požiūriu pakankamas laikas apsispręsti dėl siūlomų pareigų. Kolegijos išaiškinimu, Rotacijos komisija pirmiausia turi aptarti galimybę perkelti pareigūną į jo paties pasirinktas pareigas, o, nesant tokiai galimybei – aptarti klausimą dėl pareigūno perkėlimo į kitas paminėtame sąraše nurodytas pareigas. Pastarojoje situacijoje, kai nėra galimybės perkelti pareigūną į jo paties pasirinktas ir nurodytas pareigas, turi būti suteiktas naujas, ne mažesnis kaip 10 darbo dienų terminas pateikti savo naują pageidavimą dėl pareigų, į kurias jis galėtų būti perkeltas rotacijos tvarka. Sprendžiant pareigūno rotacijos klausimus, visose rotacijos stadijose pareigūno teisė į tam tikrų pareigų pasirinkimą negali būti niekaip ribojama. Tokios teisės apribojimas gali būti pripažintas esminiu rotacijos procedūros pažeidimu ir pagrindinės administracinės procedūros pažeidimu, kuris yra pagrindas pripažinti administracinį sprendimą neteisėtu.

Vyriausiojo administracinio teismo kolegija padarė išvadą, kad Rotacijos komisijos pasiūlymas Almantui Lukšai, kokiu būdu jis buvo pateiktas, laikytinas esminiu nustatytos rotacijos procedūros pažeidimu. Tačiau, atsižvelgdama į Policijos departamento sprendimo reikšmę rotacijos procedūroje ir su šiuo sprendimu siejamus argumentus, kolegija padarė išvadą, kad šioje apeliacinėje byloje pareiškėjo teismui paduotas skundas negali būti išnagrinėtas iš esmės. Todėl byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo išaiškinimus.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

10 Atsakymų į “Buvęs Širvintų polcijos vadovas siekia sugrįžti”

 1. jo parašė:

  negrazu

 2. Aleksas parašė:

  Buvęs komisaras atrodo taip ir nesuprato kas čia parašyta. Tikrai graudu skaityt.

 3. OHO parašė:

  Koks susireikšminimas!

 4. Nereikia parašė:

  Negrįžkit. Komisarai iš toli bent neturi miestelyje „švogerių“.

 5. 456 parašė:

  o kam cia pyktis?

 6. Lukšai parašė:

  Turbūt savo nuomonę pasakėt paduodamas ieškinį. Kam dar ją kartoti?

 7. siaip parašė:

  gerrus zodzius reikia uzsitarnauti, va pavyzdziui kaip Skvernelis

 8. copy parašė:

  Niekas nesusimąsto, kokią galią turi žodžiai!.. Geras žodis gali prikelti mirštantį naujam gyvenimui, blogas žodis gali – užmušti net stipruolį. Negailėkime gerų žodžių vieni kitiems, sakykime juos dažniau. Galvokime apie tai, ką mes pasakome, nes pasakyti žodžiai kaip išskridę paukščiai, jų nesugrąžinsi atgalios. Venkime blogų žodžių, kurie mūsų aplinkiniams gali būti skaudesni ir pavojingesni už paleistą kulką ar kirvio kirtį….

 9. ku ku parašė:

  o prie ko cia komisariatas

 10. Almantas Lukša parašė:

  Graudu skaityti. Save gerbiantis žurnalistas turėtų bent paskambinti ir išklausyti mano nuomonę, jei jau suteikia man tokią „garbę“ apie mane rašydamas. Gerbkite skaitytoją, jei negerbiate savęs. O komisariate, matyt, kažkam nėra ką veikti, kad tenka užsiimti tokiais dalykais arba svyla kuri nors vieta?

Comments are closed.

scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+