Almantas Lukša

Širvintiškis – į Elektrėnus, šalčininkietis – į Širvintas

Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė padėkojo Almantui Lukšai už ilgametį darbą ir pažymėjo, kad vietos valdžia visada sulaukdavo pareigūno reakcijos.

Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė padėkojo Almantui Lukšai už ilgametį darbą ir pažymėjo, kad vietos valdžia visada sulaukdavo pareigūno reakcijos.

Širvintų policijo vadovas Almantas Lukša, ko gero, pateks į istoriją kaip vienas iš nedaugelio teritorinės įstaigos policijos pareigūnų, kuris nepabūgo ir pasiekė, kad vadovybė pakeistų jo atžvilgiu priimtus sprendimus. Skaityti daugiau »

Buvęs Širvintų polcijos vadovas siekia sugrįžti

Buvęs Širvintų polcijos vadovas siekia atsisėsti į prarastą kėdę
Buvęs Policijos komisariato viršininkas Almantas Lukša dar neprarado vilties vėl paimti į rankas Širvintų policijos vairą. Nors liepos pabaigoje Vilniaus apygardos admninistracinis teismas atmetė jo skundą dėl grąžinimo į ankstesnes pareigas, atlyginti už visą priverstinės pravaikštos laiką, priteisti iš Lietuvos valstybės 10 tūkst. litų kompensaciją neturtinei žalai atlyginti ir 120 Eur bylinėjimosi išlaidų, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė kitaip: Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas panaikintas, o byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Ši nutartis neskundžiama.
Almantas Lukša turėtų pareigų neteko 2014 metų balandžio 25 dienos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymu. Prieš tai rajono policijai vadovavęs pareigūnas informavo savo vadovybę, kad sutinka likti Širvintų rajono policijos komisariato viršininko pareigose arba būti rotuojamas į Vilniaus miesto 4-ojo policijos komisariato viršininko pareigas. Rotacijos komisijos posėdyje pareigūnui buvo žodžiu siūlyta užimti Rietavo policijos komisariato viršininko pareigas, tačiau jokio raštiško pasiūlymo dėl jų ar lygiaverčių pareigų Almantas Lukša teigė negavęs. Tiesa, jo tėvų adresu Širvintose buvo gautas informacinis lapelis, kuriame Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Almantui Lukšai siūlė užimti Vilniaus apskrityje esančias žemesnes pareigas, tačiau nebuvo pasiūlytos žemesnės, buvusios laisvos Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininko ar Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 4-ojo skyriaus viršininko pareigybės. 2014 metų balandį Almantui Lukšai buvo įteiktas dar vienas informacinis lapelis su siūlomomis užimti laisvomis Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate esančiomis pareigomis, tačiau nebuvo siūlomos tuo metu buvusios laisvos lygiavertės Šalčininkų rajono policijos komisariato viršininko pareigos.
Su atleidimu nesutikęs buvęs pareigūnas kreipėsi į teismą ir teigė, kad šis įsakymas buvo priimtas pažeidžiant bei neteisingai pritaikius teisės normas, todėl turi būti panaikintas.
„Rotacijos komisijos pirmininko savivalė ir saviveikla patvirtina arba visišką nekompetenciją, arba norą su juo susidoroti bet kokiomis priemonėmis, o iš milicijos perimti veikimo būdai yra neteisėti ir daro gėdą visai policijos sistemai“, – savo skunde teismui rašė Almantas Lukša ir aiškino, kad šiuo atleidimu buvo sugriauta jo reputacija, o tai sukėlė dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, jis buvo pažemintas visos policijos bendruomenės bei Širvintų rajono žmonių akivaizdoje. Buvęs pareigūnas nurodo, kad Širvintų rajono laikraštyje (jei kalbama apie „Širvintų kraštą“, tai 2014 metų kovo pabaigoje jame pasirodė straipsnis „Rajono policija – vis dar be „galvos“) buvo išspausdintas pašiepiančio turinio straipsnis, kurio vien tik pavadinimas žemino kaip žmogų ir pareigūną. Jis pradėjo abejoti savo galimybėmis dirbti vidaus tarnyboje, nors visada to norėjo ir kryptingai siekė.
Almanto Lukšos manymu, su juo buvo susidorota, kadangi visada turėjo savo nuomonę, nebijojo jos pasakyti, o tai labai nepatiko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui. Dėl šių ambicijų buvo sugriauta jo karjera ir atimta galimybė dirbti mėgstamą darbą. Tai tapo pagrindu prašyti priteisti 10 tūkst. litų neturtinės žalos atlyginimą.
Kaip nurodė skundą išnagrinėjusi apeliacinė instancija, rotacija Almanto Lukšos atžvilgiu vis dėlto buvo pradėta teisėtai ir pagrįstai, tačiau buvo pažeisti kai kurie procedūriniai reikalavimai. Kaip galima suprasti, svarbiausias jų – Almantui Lukšai nebuvo suteiktas protingumo požiūriu pakankamas laikas apsispręsti dėl siūlomų pareigų. Kolegijos išaiškinimu, Rotacijos komisija pirmiausia turi aptarti galimybę perkelti pareigūną į jo paties pasirinktas pareigas, o, nesant tokiai galimybei – aptarti klausimą dėl pareigūno perkėlimo į kitas paminėtame sąraše nurodytas pareigas. Pastarojoje situacijoje, kai nėra galimybės perkelti pareigūną į jo paties pasirinktas ir nurodytas pareigas, turi būti suteiktas naujas, ne mažesnis kaip 10 darbo dienų terminas pateikti savo naują pageidavimą dėl pareigų, į kurias jis galėtų būti perkeltas rotacijos tvarka. Sprendžiant pareigūno rotacijos klausimus, visose rotacijos stadijose pareigūno teisė į tam tikrų pareigų pasirinkimą negali būti niekaip ribojama. Tokios teisės apribojimas gali būti pripažintas esminiu rotacijos procedūros pažeidimu ir pagrindinės administracinės procedūros pažeidimu, kuris yra pagrindas pripažinti administracinį sprendimą neteisetu.
Vyriausiojo administracinio teismo kolegija padarė išvadą, kad Rotacijos komisijos pasiūlymas Almantui Lukšai, kokiu būdu jis buvo pateiktas, laikytinas esminiu nustatytos rotacijos procedūros pažeidimu. Tačiau, atsižvelgdama į Policijos departamento sprendimo reikšmę rotacijos procedūroje ir su šiuo sprendimu siejamus argumentus, kolegija padarė išvadą, kad šioje apeliacinėje byloje pareiškėjo teismui paduotas skundas negali būti išnagrinėtas iš esmės. Todėl byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo išaiškinimus.

Buvęs Policijos komisariato viršininkas Almantas Lukša dar neprarado vilties vėl paimti į rankas Širvintų policijos vairą. Nors liepos pabaigoje Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė jo skundą dėl grąžinimo į ankstesnes pareigas, atlyginti už visą priverstinės pravaikštos laiką, priteisti iš Lietuvos valstybės 10 tūkst. litų kompensaciją neturtinei žalai atlyginti ir 120 Eur bylinėjimosi išlaidų, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė kitaip: Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas panaikintas, o byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Ši nutartis neskundžiama. Skaityti daugiau »

Rajono policija – vis dar be „galvos“

Almantui Lukšai (dešinėje) negalint vadovauti įstaigai, rūpesčiai vis ilgesniam laikui gula ant pavaduotojo Giedriaus Dovidavičiaus (kairėje) pečių. Eiliniai pareigūnai juokauja, kad valstybei toks laikinas pareigų ėjimas yra naudingas, mat pavaduotojas įstaigai vadovauja už gerokai mažesnį atlyginimą.

Almantui Lukšai (dešinėje) negalint vadovauti įstaigai, rūpesčiai vis ilgesniam laikui gula ant pavaduotojo Giedriaus Dovidavičiaus (kairėje) pečių. Eiliniai pareigūnai juokauja, kad valstybei toks laikinas pareigų ėjimas yra naudingas, mat pavaduotojas įstaigai vadovauja už gerokai mažesnį atlyginimą.

Jei reikėtų įvardyti pagrindines problemas, kurios pastaruoju metu trukdo normaliai Širvintų rajono policijos komisariato veiklai, viena jų, tikėtina, būtų vadovaujančios grandies pareigūnų kaita ir su tuo susijusios priežastys.

Širvintiškį pakeitė širvintiškis

Kai 2009-ųjų pradžioje į tarnybinę pensiją išėjusį Komisariato viršininką Juozą Čepą pakeitė Almantas Lukša, mažai kas įtarė, jog ši rokiruotė esminių permainų neatneš. Kaip ir Juozas Čepas, Almantas Lukša buvo savas, kilęs iš Širvintų, tik ankstesnis vadovas baigė Širvintų 1-ąją, o Almantas Lukša 1992-aisiais – Širvintų 2-ąją vidurinę mokyklą.

Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate surengtą atranką į Širvintų rajono policijos komisariato viršininko pareigas Almantas Lukša, tuo metu dirbęs Vilniaus miesto 7-ojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininku, laimėjo nurungęs tris kolegas – Širvintų rajono policijos komisariato viršininko pavaduotoją Giedrių Dovidavičių, Policijos departamento prie VRM Kriminalinės policijos biuro vyresnįjį specialistą Audrių Šinkūną bei Vilniaus apskrities VPK Ekologijos ir teisės pažeidimų prevencijos skyriaus viršininką Algimantą Minkauską. Skaityti daugiau »

Gal Širvintų rajono policijos komisariato viršininkas jau sprendžia, kaip tramdys Einikį?

Ernestas Jurkonis sidabro medaliu „Už ištarnautus metus“ apdovanojo Algį Gelažauską (kairėje).

Ernestas Jurkonis sidabro medaliu „Už ištarnautus metus“ apdovanojo Algį Gelažauską (kairėje).

Trečiadienį visuomenei buvo pristatyta Širvintų rajono policijos komisariato 2013 metų veiklos ataskaita. Sakyti, kad pristatyta visuomenei, reikėtų su išlyga – pastarajai atstovavo rajono meras, keli seniūnai, Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė ir, suprantama, vietos žiniasklaidos atstovai.

Susirinkusieji neišvydo Policijos komisariato viršininko Almanto Lukšos. Neoficialias kalbas, kad vadovas šiuo metu susidūrė su karjeros galvosūkiu, sustiprino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Ernestas Jurkonis. Atsakydamas į darbuotojų klausimą dėl įstaigos vadovo rotacijos, pareigūnas sakė, kad, jo žiniomis, Policijos departamentas Almantui Lukšai siūlo pareigas Rietavo policijos komisariate. Sunku pasakyti, ar pareigūnas tuo yra patenkintas.

Rietavo paminėjimas sukėlė lengvą šurmulį. Šioje savivaldybėje gyvena garsusis krepšininkas, o dabar – smurtautojas artimoje aplinkoje Gintaras Einikis, kuriam vietos policija niekaip neuždeda tramdomųjų marškinių. Negi generalinis policijos komisaras Saulius Skvernelis Almantą Lukšą siunčia į Rietavą šiai problemai išspręsti? Skaityti daugiau »

Šįmet ataskaitas žadama pristatyti viešai ir visiems

Policijos departamentas informuoja, kad šalies policijos komisariatai jau pradėjo pristatyti visuomenei savo veiklos ataskaitas.  Skaityti daugiau »

Apskrities policijos vadas – tas pats

Policijos departamentas pranešė, kad 2013-ųjų pabaigoje arba šių metų pradžioje baigiasi kone 50-ies šalies policijos komisariatų vadovų kadencijos. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos