GLOBA – DOVANA

Gyventojų nuotraukos iš akcijos „Ačiū už vaikų globą“

Vaikai – tai Dievo DOVANA, kurią gavę įsipareigojame juos besąlygiškai mylėti, gerbti, saugoti ir išauklėti geresniais žmonėmis, negu esame patys. Gaila, jog ne visi šią dovaną vertina. Dažnai matome tokius atvejus, kuomet vaikai nepatiria augimo džiaugsmo darniose, rūpestingose bei mylinčiose šeimose, nes dėl vienokių ar kitokių priežasčių jiems tenka augti vaikų globos namuose. Tad Širvintų Globos centro pagrindinė veikla paremta tikslus – skatinti globą (rūpybą) šeimose, įvaikinimą tais atvejais, kai vaikas negali augti savo biologinių tėvų šeimoje, bei teikti jiems abipusę konsultacinę, psichosocialinę pagalbą.

Visoje Lietuvoje nuo 2020 m. birželio 29 d. iki liepos 5 d. Globos centrai organizavo renginius skirtus pagerbti vaikų globėjus (rūpintojus) ir įtėvius, bei informuoti visuomenę apie vaikų globą. Ne išimtis ir Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras. Praėjusi savaitė buvo skirta būtent vaikų globos minėjimui ir vyko įvairios veiklos.

Birželio 29 d. vyko globos (rūpybos) ir įvaikinimo viešinimas Alionių, Jauniūnų, Kernavės ir Musninkų seniūnijose. Gyventojai buvo kviečiami iš arčiau susipažinti su Globos centro veikla, globos (rūpybos) ir įvaikinimo procedūra bei užduoti rūpimus klausimus apie globą. Tą pačią dieną startavo socialinė akcija „AČIŪ UŽ VAIKŲ GLOBĄ“ – rajono gyventojai buvo kviečiami savo namų languose pasikabinti širdeles su šiuo užrašu. Globos centro darbuotojai neslėpė džiaugsmo matydami, kad į šią akciją Širvintiškiai įsitraukė gana aktyviai. Akcijos tikslas buvo padėkoti tiems, kurie dirba šį sunkų ir prasmingą darbą, už jų gerumą ir didelę širdį globojant ar įvaikinant vaikus.

Medelio sodinio akcija „Auginu medį – auginu vaiką“

Birželio 30 d. buvo organizuota akcija „AUGINU MEDĮ – AUGINU VAIKĄ“, kurios metu Širvintų Globos centro darbuotojai, globėjai (rūpintojai) ir jų globojami vaikai, Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė su vicemere Janina Pažusiene, Socialinių paslaugų centro direktorė Neringa Lubyte bei kiti susirinkę svečiai drauge pasodino žaliuojantį klevą. Šis medis ypatingas tuo, kad padeda žmonėms atgauti dvasinę pusiausvyrą, nusiraminimą ir pasitikėjimą savimi, ko dažniausiai reikia vaikų globėjams (rūpintojams), įtėviams.

„To neišmoksi jokioje mokykloje ir jokiame universitete. Tai turi būti duota. Ir už šį darbą tikrai neužtenka ačiū, neužtenka žodžių. Tikiu, kad kiekvienam, dovanojančiam savo širdies šilumą, atvėrusiam savo namų ir šeimų duris vaikui, netekusiam tėvų globos, už tai bus atlyginta Dievo ir gyvenime sugrįš didžiausiu gerumu,“ – akcijos metu sakė Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, kartu su vicemere pasveikinusios ir įteikusios globėjams bei vaikams simbolinių atminimo dovanėlių, padėkojusios Socialinių paslaugų centro komandai. Po socialinės akcijos visi atvykę buvo kviečiami pasivaišinti į kavinę „Terasą‘.

Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė taria padėkos žodį globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.

Liepos 2 d. visi rajono globėjai (rūpintojai), įtėviai ir jų vaikai buvo kviečiami į naująjį vaikų žaidimų kambarį „Sapnas“. Kol globėjai mėgavosi draugija su Tarnybos atestuotais asmenimis gamtos apsuptyje, dalindamiesi džiaugsmais ir rūpesčiais, jų vaikai smagiai leido laiką su Globos koordinatorėmis. Juos su ledais pasitiko Mikė ir Drakonas. Puikus oras dovanojo geras nuotaikas bei galimybę leisti laiką gryname ore. Visą pusdienį vaikai pramogavo aktyviai pūsdami didžiulius muilo burbulus, varžydamiesi estafetėse, gamindami popierinius darbelius, šokdami, bendraudami tarpusavyje bei mėgaudamiesi kitomis, žaidimų kambaryje esančiomis pramogomis. Širvintų Globos centras džiaugiasi tokiu dideliu būriu susirinkusių vaikų ir dėkoja jų globėjams, kurie net dirbdami rado laiko vaikus atlydėti į šią smagią popietę. Kai kurie globėjai, nepabūgę tolimo kelio, atvyko iš Vilniaus ir Šiaulių miestų, kurie globoja Širvintų rajono vaikus. Tik atvykę nestokojo pagyrų Širvintų miesteliui, kuris jiems pasirodė be galo gražus ir jaukus. Pasibaigus pramogoms su šeimomis jie nuskubėjo iš arčiau pasigrožėti išpuoselėtu centru, alėja ir naujai atidarytu skvereliu su nuostabiais muzikiniais fontanais, žaidimų zona bei pėsčiųjų tiltu, kurį Širvintų gyventojams ir jų svečiams dovanojo Širvintų savivaldybė. Po visų veiklų vaikų laukė diplomų įteikimai, Globos centro dovanėlės ir cukraus vata.

Vaikai džiaugiasi gautomis padėkomis

Liepos 3 d. Globos centro specialistės vykdė globos (rūpybos) ir įvaikinimo viešinimą Gelvonų, Čiobiškio, Zibalų ir Širvintų seniūnijose.

Liepos 5 d. visi kraštiečiai buvo kviečiami į Šv. Mišias, kurios vyko Širvintų Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Mišių metu buvo pabrėžiama globos svarba, meldžiamasi už globėjus (rūpintojus), įtėvius, jų globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.

Medelio sodinimo akcijos metu pavyko pakalbinti kelis atvykusius globėjus.

Bronius ir Svetlana beveik prieš ketverius metus į savo namus įsileido naujas širdis, kurioms trūko mylinčios šeimos.

Pramogų metu vaikai atliko bendrą darbelį su vašku. Iš jų pagamino užrašą ŠIRVINTŲ GLOBOS CENTRAS
Globėjai (rūpintojai) mėgaujasi draugija su Direktore ir Tarnybos atestuotais asmenimis

Mes labai seniai su vyru norėjome globoti vaikus ir suteikti jiems trūkstamą rūpestį bei meilę. Iš pradžių globojome penkis vaikus, kuriuos atsivežėme iš Čižiūnų vaikų globos namų, o šiuo metu globojame tris berniukus, nes vieną berniuką įsivaikino kita šeima, o mergaitę sugrąžino biologinei jos šeimai. Viresnysis vaikas turi tam tikrų raidos sutrikimų, tad jam, kartu su logopedu, pedagogu bei prižiūrinčiu asmeniu, skiriame ypatingą dėmesį, kad jis ateityje galėtų lengviau socializuotis. Pradžioje buvo kiek sudėtinga, kol vyko adaptacinis periodas, nes jiems reikėjo prisitaikyti prie naujų taisyklių, bet po kurio laiko savaime viskas susidėliojo į tam tikras lentynas. Ilgai netrukus jie pradėjo vartoti kreipinius tėveli ir mamyte, nė nejausdami, kad mes nesame jų tikrieji tėvai. Vaikai tapo tokie savi, kad kai tenka atsisveikinti – braukiame ašarą ir išlydime skaudančia širdimi. Jų mielumui, lipšnumui nėra ribų. Nieko nėra gražiau, nei išgirsti iš jų žodžius: „Mamyte, tu mano brangiausia.“ Tokiais momentais nesulaikau ašarų, tiesiog visas kūnas pašiurpsta, – graudinasi globėja Svetlana, be globojamų vaikų dar turinti su vyru keturis savus vaikus, dešimt anūkų ir trijų mėnesių proanūkę.

Globos (rūpybos) ir įvaikinimo viešinimas Širvintų rajone

Globėja Živilė prieš metus laiko tapo globėja (rūpintoja) mergaitei, kuriai šiuo metu yra treji su puse.

Su šia mergaite susipažinome gerokai anksčiau, nes ji pateko pas mano seserį. Tuomet sprendėsi jos likimas ir reikėjo greitai priimti sprendimą. Per tą laiką, kol ji gyveno pas sesę, atsirado emocinis ryšys, visi labai prisirišome prie jos, tad kaip įmanydami siekėme gauti teisę į globą, kad mergaitė liktų su mumis. Mes buvome jai patys artimiausi žmonės. Didžiausi sunkumai, su kuriais teko susidurti – pats procesas, kol pavyko tapti mergaitės globėjais. Nelengva buvo išgyventi teisminius procesus. Šiuo metu globa yra nuolatinė, iki jos pilnametystės ir mes esame mergaitės tikroji šeima, bet neaišku, kaip bus ateityje, nes biologiniai tėvai ja pasidomi, parašo žinutę, susitinkame su tikrąja mama, – pasakoja Živilė.
Globėja Valda turi tris savo sūnus ir keturis globotinius brolius, kuriuos taip pat vadina savo sūnumis. Vyriausiam globotiniui dvidešimt metų. Jis vis dar gyvena jos namuose, o buvo įvaikintas devynerių metukų.

Antram globotiniui neužilgo bus penkiolika. Jis įsiliejo į mūsų šeimą nuo šešerių. Dar du – jo broliukai, vienam dešimt metų, o kitam ketveri. Visą laiką labai gerbiau tuos žmones, kurie globoja vaikus, bet niekada negalvojau, kad ir man teks. Sūnus dirbo vaikų teisėse ir sužinojo, jog iš Vilniaus vaikų globos namų nori perkelti vieną mūsų rajono vaiką į kitus vaikų namus. Tas vaikas buvo labai geras, naminukas toks, tad jam būtų buvęs didelis stresas pereiti į naujus namus. Sūnus pradėjo siūlyti: „Gal paimame jį?“ Tačiau vis dvejojau: „Nepažįstu jo. Gal jis mane nervins, iki kol jam sukaks aštuoniolika metų?“ Sunkiai sekėsi žengti pirmąjį žingsnį. Galiausiai surado jo krikšto mamą ir ji sutiko juo rūpintis, bet po mėnesio grąžino jį atgal į vaikų namus. Po šio poelgio, pamaniau: „Bus, kaip bus, bet važiuoju jo paimti.“ Labai džiaugiuosi šiuo sprendimu, nes vaikas tiesiog auksinis. Šiuo metu jam yra dvidešimt metų, bet jis vis dar gyvena mūsų namuose. Tad atsirado vienas, o tada jau buvo nebaisu ir kitą paimti. Taip auginu jau keturis. Man pasisekė, kad visi vaikai yra auksiniai. Netenka susidurti su kažkokiais sunkumais. Tikrai negaliu skųstis. Didžiausias sunkumas – laikina globa, kuomet prisiriši prie vaikų, visi tampa savais ir tenka grąžinti atgal į vaikų namus, o iš ten jie pakliūna kitiems laikiniems globėjams. Vaikams ypatingai sunku pakelti tokią emocinę naštą. Dar gerai, jei gyventų kažkur Širvintų rajone, tai susitiktume, o jei išveš kur toliau – nebematysiu jų. Šių vaikų mama turėjo šešis vaikus ir visus juos paliko. Dabar dar septintą turi. Ji visiškai dėl jų nesijaudina, net neskambina, nepasidomi kaip jiems sekasi. Pykstu ant tokių tėvų. Paskambinu jai tik tada, kai būna vaikų gimtadieniai, kad bent telefonu pasveikintų.

Globos (rūpybos) ir įvaikinimo viešinimas Širvintų rajone
Širvintų Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo aukojamos mišios
už globėjus (rūpintojus), įtėvius ir jų vaikus

Džiaugiuosi Gobos centro darbuotojais, kurie dažnai mus kalbina. Nuolatos paskambina, lanko. Kadangi man netenka susidurti su problemomis dėl vaikų globos, tai aš ir nesikreipiu į juos. Tačiau jie niekada neleidžia apie save pamiršti, aktyviai bendrauja, sveikina įvairiomis progomis bei kviečia į renginius. Jaučiame nuolatinę globą iš jų pusės, – globėja Valda negaili gražių žodžių Globos centro darbuotojams.

Ne žmonės, o Dievo siųsti angelai, iš visos širdies pasišventę auginti bei rūpintis likimo nuskriaustais vaikais. Neveltui yra sakoma, kad tikrieji tėvai ne tie, kurie paleidžia gyvybes į šį pasaulį, o tie, kurie jas augina, besąlygiškai myli ir pažadina jose gyvenimo prasmę. Tad globa – abipusė dovana tiek vaikui, tiek pačiam globėjui.

Praėjus globos ir įvaikinimo viešinimo savaitei Globos centras nori padėkoti visiems dalyvavusiems bei prisidėjusiems prie šventės organizavimo: dėkojame Širvintų rajono savivaldybės administracijai, savanorei Rugilei Petuškaitei, kavinei „Terasa“, Jaunimo užimtumo specialistei Agnei Lazarevičiūtei, UAB „Lingreta“ vadovui Rolandui Gotovskiui, prekybos centrui „IKI“, žaidimų kambariui „Sapnas“, Donatai Bankauskienei, Širvintų parapijos dekanui Leonui Klimui, Mariui Stankevičiui, ir Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro komandai prisidėjusiai prie renginių organizavimo.

Parengė Odeta Bagdžiūnė
Nuotraukos organizatorių

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+