Mokykla Sudokiuose buvo atidaryta po gaisro Kiaukliuose

Sudokių mokyklos mokiniai su mokytoja Filomena Juraite. 1961 m.

Rugsėjo mėnesį teko dalyvauti labai gražiame renginyje po atviru dangumi Sudokių kaime (Zibalų seniūnija). Ten buvo atidarytas kaimo muziejukas „Atverk“. Idėjos iniciatoriai Valentinas ir Jolita Jurkevičiai pasistengė įgyvendinti Sudokiuose gyvenusio Valentino tėčio Klemenso Jurkevičiaus – Mažeikių, Akmenės, Ignalinos, Šakių rajonų laikraščių žurnalisto bei redaktoriaus, kraštotyrininko – norą turėti Sudokių kaimo istorijos atminimą.

Netrukus po muziejuko atidarymo socialiniuose tinkluose buvo sukurta kraštiečių grupė „Sudokių kaimo durys“, ten pateikta daug vaizdinės medžiagos, grupės nariai dalijasi prisiminimais apie prabėgusius metus. Juk eina metai ir viskas keičiasi, kaimai tuštėja, mokyklos uždaromos. Seniai neliko jau ir senosios Sudokių mokyklos, kaip ir daugelio kitų kaimo mokyklų. Lieka tik prisiminimai, lieka mūsų krašto istorija, kurios dalimi esame ir mes patys. Privalome tuos prisiminimus po kruopelytę surinkti ir išsaugoti ateities kartoms.

Labai daug informacijos apie Sudokių mokyklą mena vyriausia kaimo gyventoja Veronika Meškerevičienė. Tai gyvoji kaimo enciklopedija. Pasidomėjus apie mokyklos atsiradimą, moteris prisiminė net atidarymo metus.

Sudokių kaimo gyventoja Veronika Meškerevičienė, skaičiuojanti 92-uosius gyvenimo metus, sakė, kad 1 ir 2 klasę lankiusi Kiauklių mokykloje. Ją mokę mokytojai Daugantas, Daugantienė ir Kazimiera Pieškaitė, Kiauklių parapijos kunigo Dominyko Pieškaus sesuo. Dar buvo Smetonos laikų mokytojas Uselis, jis špitolėje mokino tik 5 mergaites. Po 1941 metų gaisro, sudeginusio Kiauklių bažnyčią, mokyklą ir dalį Kiauklių kaimo pastatų, mokyklos Kiaukliuose nebeliko.

Karo metais mokyklos buvo atidarytos šalia Kiauklių esančiuose Kriaunų, Pažusių ir Sudokių kaimuose. Sudokiuose vaikus mokiusi Kazimiera Pieškaitė, pėsčia kasdien ateidavusi iš Kiauklių. Mokykla Sudokiuose buvo atidaryta 1941 metais Jono Repečkos privačiame name. Mokyklą lankė Pariešių, Sudokių, Limonių, Šventakalnio kaimų vaikai, ateidavo ir iš Beivydžių. Kiek mokinių glaudėsi Sudokių mokykloje, pašnekovė sakėsi tiksliai nepamenanti. Mokykloje mokėsi 1-4 klasių mokiniai ir jų buvo labai daug. Visus dalykus dėstė Kazimiera Pieškaitė, tik į tikybos pamokas ateidavo pats kunigas Dominykas Pieškus. Jis, jeigu kitos pamokos būdavo nepasibaigusios, prisėsdavo Jono Repečkos kambaryje ir su šeimininku maloniai šnekučiuodavosi. Pasak Veronikos Meškerevičienės, vaikai labai laukdavo kunigo pamokos, nes jis ne tik tikėjimo tiesas dėstė, bet ir papasakodavo įdomių istorijų iš skaitytų knygų, kokių kaimo vaikai net nebūdavo girdėję.

Sudokių pradinės mokyklos mokiniai: (I eilėje iš kairės į dešinę) Ona Repečkaitė, Vacė Radzevičiūtė, Irena Vainauskaitė, Vanda Stundytė, Elena Vainauskaitė, (II eilėje iš kairės į dešinę) Vladas Pusvaškis, Vytautas Guiga, Stasys Jackūnas, Vytautas Kisielius, Stasys Bendorius, (III eilėje iš kairės) Jonas Bendorius, Stasys Kisielius, Jonas Stundys, Romas Vainauskas. Mokytoja Augustinavičienė.

Pati Veronika Meškerevičienė Sudokių mokykloje mokėsi 3 metus ir baigė ją vokiečių okupacijos metais. Tai buvo 1943 metų pavasarį. Moteris puikiai prisimena, kaip vyko pradžios mokyklos baigimo egzaminai, kaip į Sudokius atvyko Kriaunų ir Pažusių mokyklų ketvirtokai, kaip juos visus egzaminavo mokytojai Gumbaragis, Palaima ir Pieškaitė. Pašnekovė sakė, kad yra išsaugojusi pradžios mokyklos baigimo pažymėjimą, jame vien tik penketai iš matematikos, geografijos, istorijos, paišybos, gamtos, rankų darbų, tikybos. Vienintelis ketvertas – iš lietuvių kalbos. Garbaus amžiaus moteris ir šiandien prisimena, kaip per lietuvių kalbos egzaminą reikėjo linksniuoti, ir ji išlinksniavusi ne savo grupės žodžius. Nors klaidų darbe nebuvo, bet egzaminuotojai pažymį sumažino už neatidumą. Pasak Veronikos Meškerevičienės, mokytoja Kazimiera Pieškaitė buvo baigusi pedagogikos mokslus, už altruistinę ir švietėjišką veiklą pelniusi Kiauklių krašto žmonių meilę ir pagarbą.

Veronika Meškerevičienė pasakojo, kad Sudokiuose mokykla veikė iki 1966 metų. Joje per daugiau nei 20 gyvavimo metų keitėsi mokytojai, kol dėl mažo mokinių skaičiaus ugdymo įstaiga buvo uždaryta.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Nuotraukos paimtos iš FB grupės „Sudokių kaimo durys“

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite sausio 6 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
4.43 (7 įvert.)
scroll to top