Iš Anciūnų kilęs profesorius netgi išvertė giesmę „Pulkim ant kelių“

Iš Anciūnų kilusi, o dabar Ukmergėje gyvenanti Alfreda Kikutytė-Verbickienė yra nuolatinė „Širvintų krašto“ skaitytoja ir Zibalų bei Šešuolių parapijų patriotė. Moteris itin domisi savo giminės šaknimis, ieško informacijos apie garsius Lajauskų ir Kikučių šeimų giminaičius. Rugpjūčio pradžioje A. Verbickienė Zibaluose organizavo savo dėdės kunigo Kazimiero Lajausko 100-ųjų mirties metinių paminėjimo iškilmes, o prieš trejetą metų į Šešuolius buvo sukvietusi artimuosius į kunigo, vertėjo, teologijos mokslų daktaro Antano Kikučio-Kitkevičiaus atminimo paminėjimą.

Kunigas Antanas Kikutis-Kitkevičius irgi yra jos giminaitis. Moteris patikino, jog Anciūnų krašto žmonės galbūt net primiršę, jog iš šio kaimo kilęs garsus žmogus Lietuvai yra labai nusipelnęs.

Antanas Kitkevičius (tikroji pavardė Kikutis) yra gimęs 1805 m. Anciūnuose, miręs 1857 m. birželio 6 d. Nemenčinėje, ten ir palaidotas.

Šaltiniai teigia jog 1817 m. tėvas Ignas Kikutis iš Anciūnų dvylikametį sūnų Antaną išvežė mokytis į šešiaklasę Troškūnų bernardinų mokyklą. Ten jis mokėsi net 7 metus. 1825-1827 m. mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, o 1827-1830 m. Vilniaus universitete studijavo teologiją, filosofiją bei pedagogiką. 1830 m. Antanas Kikutis-Kitkevičius įšventintas kunigu. Nuo 1830 m. vikaravo Benekainyse (Gardino sritis), nuo 1831 m. – Maišiagaloje, nuo 1832 m. kunigavo Šešuoliuose. 1833-1839 m. dirbo tikybos mokytoju Svisločiaus gimnazijoje, nuo 1839 m. Vilniaus dvasinės akademijos profesorius. Akademiją perkėlus į Sankt Peterburgą, 1842 m. Antanas Kikutis-Kitkevičius tapo Vilniaus kunigų seminarijos rektoriumi, 1851 m., pablogėjus sveikatai, paskirtas Nemenčinės parapijos klebonu. Ten dirbo iki mirties.

Iš Anciūnų kilusi, o dabar Ukmergėje gyvenanti Alfreda Kikutytė-Verbickienė sako, jog giminėje yra buvę bent keli kunigai.

Vertėtų pažymėti, jog iš Anciūnų kilęs profesorius, kunigų seminarijos rektorius išvertė iš lietuvių kalbos į lenkų poeto Antano Strazdo giesmę „Pulkim ant kelių“, išleido knygą „Šventųjų Tėvų himnai“ (1848 m.), kurioje yra 81 giesmė lenkų kalba ir 16 giesmių lietuvių kalba. Dėl knygos leidybos artimai bendravo su Motiejumi Valančiumi. Už šią knygą gautą pelną Antanas Kikutis-Kitkevičius skyrė sudegusiai Nemenčinės bažnyčiai atstatyti. Mūsų kraštietis dar yra išleidęs knygą „Kristus – Dievo Sūnus, pasaulio Karalius“.

Romas Zibalas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Nuotraukos paimtos iš LIMIS internetinio puslapio ir A. Verbickienės asmeninio archyvo

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite spalio 22 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
5 (12 įvert.)
scroll to top