Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

„Jaunosios Lietuvos“ Gelvonų skyrius. 1930 metai. Antroje eilėje iš kairės pirmas sėdi sekretorius, vėliau knygininkas K. Morkūnas. Antroje eilėje pirmas iš dešinės sėdi tuo metu knygininko pareigas ėjęs V. Viršulys. „Jaunosios kartos“ nuotr.

Tą dieną 1904-aisiais buvo panaikintas keturis dešimtmečius trukęs lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas.

Kova dėl spaudos išjudino sąmoningųjų lietuvių dalį, laimėjimas sustiprino pasitikėjimą savimi. Spaudos atgavimas prikėlė visą tautą naujam gyvenimui – po kelerių metų lietuvių visuomeninis kultūrinis gyvenimas tiesiog pražydo – auga talentingų rašytojų karta, suklesti menai – Lietuva pamažu žengia į tikrą kultūrinį atgimimą. Vos po kelių dešimtmečių knygų skaitymas ir jų turėjimas tapo išsilavinusio, kultūringo Lietuvos gyventojo požymiu. Netrukus biblioteka tapo tokia pat svarbi, kaip mokykla, paštas, vaistinė. Švietimo ministro įsakymu, 1937 metų kovo 15 dieną Širvintose buvo įsteigta trečios eilės Valstybinė viešoji biblioteka, o pirmuoju bibliotekininku Širvintų bibliotekoje buvo paskirtas Povilas Valeika.

Tačiau iki tol jau buvo įvairių bibliotekėlių, kurias įkūrė įvairios tautinės organizacijos, religinės bendruomenės. Bene daugiausiai šioje srityje nuveikė Jaunosios Lietuvos organizacija, išvysčiusi plačią veiklą. Dažname skyriuje buvo ir taip vadinami knygininkai, kurie tvarkė bibliotekėles, rūpinosi įvairios spaudos platinimu.

1931 metais Gelvonų skyriaus knygininku darbavosi K. Morkūnas.

Kaip skelbta toje pat „Jaunojoje kartoje“ (1940, Nr. 11), 1939-ųjų kovą Gelvonuose duris atvėrė viešoji valstybinė biblioteka. „Per tą laiką biblioteka gavo apie 1000 knygų, kuriomis naudojosi apie 120 skaitytojų. Biblioteką padeda išlaikyti Gelvonų valsčiaus savivaldybė, duodama nemokamai patalpas, kurą ir šviesą. Bibliotekos vedėjas mokytojas A. Juškevičius. Daugiausia naudojasi mokyklos mokiniai. Apylinkės kaimų jaunimas, ypač dabar ilgais žiemos vakarais, irgi galėtų naudotis taja biblioteka,“ – rašė korespondentas A. M.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite gegužės 7 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
1 (1 įvert.)
scroll to top