Dar vienas Pakalnio skundas!?

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyta, kad valstybės politikai, kaip ir visi kiti valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys,…