Apie tai, kaip kiaušinis nutarė pamokyti vištą, arba Pakalnis su Purvanecku – kalti, o Jozonis – ne

Apie tai, kaip kiaušinis nutarė pamokyti vištą, arba Pakalnis su Purvanecku – kalti, o Jozonis – ne
Šiomis dienomis šalį sudrebino naujas skandalas, susijęs su Premjeru – ryšių su visuomene bendrovę „Ministerium“ įkūręs socialdemokratų lyderio žentas Evaldas Vaitasius įtariamas karteliniais santykiais. Liepos pabaigoje Konkurencijos taryba pranešė, kad baigė tyrimą dėl programavimo ir komunikacijos paslaugas teikiančių įmonių galbūt sudaryto kartelio. Kelios įmonės, tarp kurių buvo ir „Ministerium“, galėjo sudaryti draudžiamą susitarimą, dalyvaudamos viešajame pirkime programinės įrangos sukūrimo darbams pirkti.
Dar labiau visuomenė nustebo sužinojusi, kad prieš premjero žentą minėtai įmonei vadovavo Algirdo Butkevičiaus patarėjos Dalios Kutraitės-Giedraitienės sūnus Simonas Giedraitis, o patarėja metus buvo „Ministerium“ valdybos pirmininkė. Nei pats premjeras, nei jo patarėja ryšių su šia įmone ar jos akcininkais nėra deklaravę Vyriausiajai etikos komisijai pateiktoje interesų deklaracijoje.
Kilus skandalui, Algirdas Butkevičius suskubo „pakoreguoti“ savo interesų deklaracija, o paskui ėmė lyg ir teisintis, kad tai buvę nesvarbu, tiesiog iš šių „nereikšmingų faktų“ pučiamas didelis burbulas. Interesų konflikto rizikos teigia anksčiau nemačiusi ir Vyriausybės veiklos viešinimo klausimais lyg ir už dyką (?) jam patarinėjanti Dalia Kutraitė-Giedraitienė.
Kaip ten būtų, tačiau visuomenei peršasi išvada, kad „krištolinę sąžinę“ mėgstantys deklaruoti socialdemokratai galbūt gyvena pagal principą, jog šventa socialdemokratų uodega svilti negali. Ir tam surandama ne tik gudrių išvedžiojimų, bet kartais net pagalbininkų. Kaip tik toks pavyzdys šiomis dienomis nutiko Širvintų rajone, kai mūsų Savivaldybės tarybos sudaryta Etikos komisija nagrinėjo rugpjūčio 31 dieną gautą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštą dėl pavedimo ištirti galimą viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimą.
Prieš kovą vykusius rinkimus Komisija ne kartą ragino savivaldybių tarybų narius vykdyti prievolę deklaruoti privačius interesus, tačiau 40 savivaldybių tarybų narių, 2015 metų rugpjūčio 25 dienos duomenimis, taip ir nepateikė privačių interesų deklaracijos. Komisijos duomenimis, dalis pareigas einančių savivaldybių tarybų narių, kurie nepateikė deklaracijos iki 2015 metų liepos 22-osios, nuo 2014 metų sausio 1 d. iki 2015 metų liepos 22 d. galimai dalyvavo savivaldybių tarybos posėdžiuose sprendžiant klausimus, susijusius su privačiais interesais.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, įvertinusi susidariusią situaciją, pavedė Širvintų rajono savivaldybės merei ištirti rajono tarybos narių Jono Purvanecko, Kęstučio Pakalnio ir Andriaus Jozonio veikų atitiktį viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui.
Šiuo raštu buvo pavesta atlikti tyrimus ir nustatyti, ar Jonas Purvaneckas ir Kęstutis Pakalnis nepažeidė įstatymo reikalavimų, kai iki 2015 metų rugpjūčio 25 dienos Komisijai nepateikė privačių interesų deklaracijos, taip pat ar Andrius Jozonis, Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktose deklaracijose nurodęs, kad jo tėvas Sigitas Jozonis yra UAB „Širvintų šiluma“ direktorius, nepažeidė įstatymo reikalavimų, kai 2014-2015 metais penkis kartus galimai dalyvavo Tarybos posėdyje priimant sprendimus, susijusius su tėvo valdomos įmonės veikla.
Merės Živilės Pinskuvienės pavedimu posėdžiavusi Savivaldybės etikos komisija nusprendė, kad interesų deklaracijos nepateikę Kęstutis Pakalnis ir Jonas Purvaneckas galimai pažeidė įstatymo reikalavimus, o štai svarstant dėl Andriaus Jozonio poelgių komisijos narių nuomonės išsiskyrė. Galbūt stebuklingai suveikė nerašytas „Socialdemokratų uodegos neliečiamybės įstatymas“, kad penki iš dešimties Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos narių – „zuokininkas“ Vidmantas Mateika, jo bendražygis Jonas Purvaneckas, socialdemokratė Ana Kuznecovienė, „tomaševskininkė“ Rasa Tamošiūnienė ir VO „Gelvonų krašto bendruomenė“ pirmininkė Ona Valančienė – suabejojo, kad tuometinis mero pavaduotojas Andrius Jozonis galimai nusižengė etikai svarstydamas ir balsuodamas priimant minėtus sprendimus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, Etikos komisijos pirmininko Vidmanto Mateikos balsas lėmė, kad nenusišalindamas nuo šių reikalų svarstymo, dalyvaudamas posėdžiuose ir net balsuodamas, Andrius Jozonis, komisijos nuomone,  valstybinėje tarnyboje galimai suderino viešuosius ir privačius interesus.
Tiesa, Savivaldybės etikos komisijos nuomonė nėra galutinis verdiktas, kadangi lemiamą sprendimą vis dėlto priims Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. O ir pareikšta mūsiškės komisijos išvada dar gali būti ne paskutinė, kadangi dar gali tekti grįžti prie Andriaus Jozonio poelgių svarstymo. Reikalas tas, kad trys mūsiškės komisijos nariai – liberalas Darius Valkauskas, „konservatorė“ Irena Vasiliauskienė ir „darbietė Daiva Puzinienė – pateikė prašymą šį dalyką apsvarstyti iš naujo, kadangi paaiškėjo nauja aplinkybė, jog tarybos nario ir tuometinio mero pavaduotojo tėvas Sigitas Jozonis nurodytu laikotarpiu ne tik vadovavo šilumininkų įmonei, kurios reikalai buvo svarstomi, bet ir buvo vienas šios įmonės akcininkų. Taigi dalies rajono tarybos Etikos komisijos narių noras pirštu parodyti Vyriausiajai tarnybos etikos komisijai, kas gali būti laikoma pažeidimais, o kas ne, gali ir neišdegti…

Šiomis dienomis šalį sudrebino naujas skandalas, susijęs su Premjeru – ryšių su visuomene bendrovę „Ministerium“ įkūręs socialdemokratų lyderio žentas Evaldas Vaitasius įtariamas karteliniais santykiais. Liepos pabaigoje Konkurencijos taryba pranešė, kad baigė tyrimą dėl programavimo ir komunikacijos paslaugas teikiančių įmonių galbūt sudaryto kartelio. Kelios įmonės, tarp kurių buvo ir „Ministerium“, galėjo sudaryti draudžiamą susitarimą, dalyvaudamos viešajame pirkime programinės įrangos sukūrimo darbams pirkti.

Dar labiau visuomenė nustebo sužinojusi, kad prieš premjero žentą minėtai įmonei vadovavo Algirdo Butkevičiaus patarėjos Dalios Kutraitės-Giedraitienės sūnus Simonas Giedraitis, o patarėja metus buvo „Ministerium“ valdybos pirmininkė. Nei pats premjeras, nei jo patarėja ryšių su šia įmone ar jos akcininkais nėra deklaravę Vyriausiajai etikos komisijai pateiktoje interesų deklaracijoje.

Kilus skandalui, Algirdas Butkevičius suskubo „pakoreguoti“ savo interesų deklaracija, o paskui ėmė lyg ir teisintis, kad tai buvę nesvarbu, tiesiog iš šių „nereikšmingų faktų“ pučiamas didelis burbulas. Interesų konflikto rizikos teigia anksčiau nemačiusi ir Vyriausybės veiklos viešinimo klausimais lyg ir už dyką (?) jam patarinėjanti Dalia Kutraitė-Giedraitienė.

Kaip ten būtų, tačiau visuomenei peršasi išvada, kad „krištolinę sąžinę“ mėgstantys deklaruoti socialdemokratai galbūt gyvena pagal principą, jog šventa socialdemokratų uodega svilti negali. Ir tam surandama ne tik gudrių išvedžiojimų, bet kartais net pagalbininkų. Kaip tik toks pavyzdys šiomis dienomis nutiko Širvintų rajone, kai mūsų Savivaldybės tarybos sudaryta Etikos komisija nagrinėjo rugpjūčio 31 dieną gautą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštą dėl pavedimo ištirti galimą viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimą.

Prieš kovą vykusius rinkimus Komisija ne kartą ragino savivaldybių tarybų narius vykdyti prievolę deklaruoti privačius interesus, tačiau 40 savivaldybių tarybų narių, 2015 metų rugpjūčio 25 dienos duomenimis, taip ir nepateikė privačių interesų deklaracijos. Komisijos duomenimis, dalis pareigas einančių savivaldybių tarybų narių, kurie nepateikė deklaracijos iki 2015 metų liepos 22-osios, nuo 2014 metų sausio 1 d. iki 2015 metų liepos 22 d. galimai dalyvavo savivaldybių tarybos posėdžiuose sprendžiant klausimus, susijusius su privačiais interesais.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, įvertinusi susidariusią situaciją, pavedė Širvintų rajono savivaldybės merei ištirti rajono tarybos narių Jono Purvanecko, Kęstučio Pakalnio ir Andriaus Jozonio veikų atitiktį viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui.

Šiuo raštu buvo pavesta atlikti tyrimus ir nustatyti, ar Jonas Purvaneckas ir Kęstutis Pakalnis nepažeidė įstatymo reikalavimų, kai iki 2015 metų rugpjūčio 25 dienos Komisijai nepateikė privačių interesų deklaracijos, taip pat ar Andrius Jozonis, Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktose deklaracijose nurodęs, kad jo tėvas Sigitas Jozonis yra UAB „Širvintų šiluma“ direktorius, nepažeidė įstatymo reikalavimų, kai 2014-2015 metais penkis kartus galimai dalyvavo Tarybos posėdyje priimant sprendimus, susijusius su tėvo valdomos įmonės veikla.

Posėdžiavusi Savivaldybės etikos komisija nusprendė, kad interesų deklaracijos nepateikę Kęstutis Pakalnis ir Jonas Purvaneckas galimai pažeidė įstatymo reikalavimus, o štai svarstant dėl Andriaus Jozonio poelgių komisijos narių nuomonės išsiskyrė. Galbūt stebuklingai suveikė nerašytas „Socialdemokratų uodegos neliečiamybės įstatymas“, kad penki iš dešimties Širvintų rajono savivaldybės etikos komisijos narių – „zuokininkas“ Vidmantas Mateika, jo bendražygis Jonas Purvaneckas, socialdemokratė Ana Kuznecovienė, „tomaševskininkė“ Rasa Tamošiūnienė ir VO „Gelvonų krašto bendruomenė“ pirmininkė Ona Valančienė – suabejojo, kad tuometinis mero pavaduotojas Andrius Jozonis galimai nusižengė etikai svarstydamas ir balsuodamas priimant minėtus sprendimus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, Etikos komisijos pirmininko Vidmanto Mateikos balsas lėmė, kad nenusišalindamas nuo šių reikalų svarstymo, dalyvaudamas posėdžiuose ir net balsuodamas, Andrius Jozonis, komisijos nuomone,  valstybinėje tarnyboje galimai suderino viešuosius ir privačius interesus.

Tiesa, Savivaldybės etikos komisijos nuomonė nėra galutinis verdiktas, kadangi lemiamą sprendimą vis dėlto priims Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. O ir pareikšta mūsiškės komisijos išvada dar gali būti ne paskutinė, kadangi dar gali tekti grįžti prie Andriaus Jozonio poelgių svarstymo. Reikalas tas, kad trys mūsiškės komisijos nariai – liberalas Darius Valkauskas, „konservatorė“ Irena Vasiliauskienė ir „darbietė Daiva Puzinienė – pateikė prašymą šį dalyką apsvarstyti iš naujo, kadangi paaiškėjo nauja aplinkybė, jog tarybos nario ir tuometinio mero pavaduotojo tėvas Sigitas Jozonis nurodytu laikotarpiu ne tik vadovavo šilumininkų įmonei, kurios reikalai buvo svarstomi, bet ir buvo vienas šios įmonės akcininkų. Taigi dalies rajono tarybos Etikos komisijos narių noras pirštu parodyti Vyriausiajai tarnybos etikos komisijai, kas gali būti laikoma pažeidimais, o kas ne, gali ir neišdegti…

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

10 Atsakymų į “Apie tai, kaip kiaušinis nutarė pamokyti vištą, arba Pakalnis su Purvanecku – kalti, o Jozonis – ne”

 1. Jadvyga parašė:

  Nejaugi jums dar neatsibodo? Gyvenimas tioks trumpas

 2. aha parašė:

  Pažiūrėsim kas bus kalti kai baigsis ši kadencija, kas tada pils purvus

 3. pastebėjimas parašė:

  kodėl Širvintos nepriima pabėgėlių? Juk tokios puikios sąlygos

 4. Klausimas parašė:

  Įdomu kas ta „višta“

 5. Pastebėjimas parašė:

  Pasirašyti pamiršot „ŠK informacija“, daugiau komentarų ir nereikia…

 6. ?? parašė:

  Kiekvienas kandidatas pateikia tas deklaracijas. Kitaip VRK neleistų kandidatuoti. Juk nuo rinkimų net pusmetis nepraėjo!!! Tai manau, kad tos deklaracijos dar galioja

 7. Ruta parašė:

  Fuiiiii… bet kaip slykstu skaityti (neabejoju, greitai koktu bus ir pati laikrasti paimti i rankas), kai straipsnis tiesiog dvokia bobiskom intrigom, pletkais, sugaudytais kazkur… Taip ir „dvelkteli“ kaprizingo, pilno ambiciju asmens nuomone ir ji palaikanciojo „juridinio vieneto“ nuolankiu pritarimu… Zinot, o koks visgi neidomus tapo anksciau taip megiamas musu krasto laikrastelis…

 8. TO parašė:

  taip viskas aisku … kalta sena valzia

 9. paulius parašė:

  tai gaunasi taip ,kad matuika uz pazeidimus.tai koks cia etikos pirmininkas

 10. iopt parašė:

  ,,skundikai,,

Comments are closed.

scroll to top