Medicina

D. Aleknienei – siūlymas atsistatydinti

Širvintų ligoninė – opiausias šių dienų klausimas. Taigi ir per rajono tarybos posėdį (balandžio 29 dieną) klausimai, susiję su ligonine, sukėlė daugiausia diskusijų. Svarstant klausimą dėl viešosios įstaigos Širvintų ligoninės metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai prabilo net tie, kurie paprastai per tarybos posėdžius neprataria nė žodžio. Deja, Jūratė Šiukštienė, skirtingai nuo kitų tarybos narių, neieškojo išeičių, kaip galima būtų pagerinti prie bankroto ribos priartėjusią ligoninę, o mėgino pateisinti merą Kęstutį Pakalnį ir vyr. gydytoją Dalią Aleknienę. Neva ne dėl blogo vadovavimo, o dėl sumažinto finansavimo ligoninė atsidūrė tokioje nepavydėtinoje situacijoje…

Tik ar iš tikrųjų finansavimas dėl visko kaltas? Remiantis 2007-2009 metų VšĮ Širvintų ligoninės finansinės veiklos rodikliais, 2007 metais ligoninės pajamos buvo 4 mln. 906 tūkst. litų (iš jų – 2 mln. 855 tūkst. litų buvo skirta darbo užmokesčiui) ir baigiant metus finansinis rezultatas buvo teigiamas – per 61 tūkst. litų; 2008 metais ligoninės pajamos išaugo iki 5 mln. 766 tūkst litų (iš jų – 3 mln. 514 tūkst. litų buvo skirta darbo užmokesčiui), tačiau metams baigiantis Širvintų ligoninė jau turėjo  per 139 tūkst. litų nuostolių, 2009 metais ligoninės pajamos truputį sumažėjo, bet buvo vis dar didesnės nei 2007 metais ir siekė 5 mln. 398 tūkst. litų (iš jų – 3 mln. 260 tūkst. litų buvo skirta darbo užmokesčiui), o metams baigiantis ligoninės skola siekė jau beveik 300 tūkst. litų. Skaityti daugiau »

Ministerijos atsakymas leidžia manyti, kad meras, ko gero, melavo?…

Po to, kai rašėme

Jau įpratome, kad vos pasitaikius progai Širvintų rajono meras Kęstutis Pakalnis vis giriasi, kaip jis stengėsi dėl Širvintų ligoninės, kad ne kartą važiavo ir į ministeriją, ir pas aukščiausius šalies vadovus ir t.t. Aišku, niekada nepraleidžia progos paverkšlenti, kaip jį skriaudžia žiniasklaida. Visai neseniai viename susitikime rajono gyventojas, remdamasis spauda, neva, apkaltino merą paslėpus žmonių surinktus parašus dėl Širvintų ligoninės. Nereikia būti visažiniui, kad suprastum, jog meras tąkart tikriausiai išsigynė. Tačiau iš tikrųjų – kurgi tie mūsų parašai?..

Pradėjome aiškintis…

Tačiau iš pradžių prisiminkime trumpą priešistorę… Vasario 13 dienos „Širvintų krašto“ laikraštyje buvo išspausdintas straipsnis „Savivaldybės koridoriuose „pasiklydo“ ne tik parašai, bet ir tiksli informacija“, kuriame aprašėme „detektyvą“, kuris prasidėjo, kai vasario 9 dieną pamėginome išsiaiškinti, kiek Širvintų rajono gyventojų pasirašė po Rezoliucija, kurioje prašoma ligoninėje palikti dienos chirurgijos I-IV, reanimacijos II ir neurologijos II paslaugas. Skaityti daugiau »

Ką slepia rajono ir ligoninės vadovai?

Šių metų kovo 29 dieną Širvintų rajono savivaldybė gavo LR sveikatos apsaugos ministerijos raštą dėl VšĮ Širvintų ligoninės finansinės-ūkinės būklės, kuriame rašoma, kad stebima įstaigos finansinių rezultatų blogėjimo tendencija: 2009 metų veiklos finansinis rezultatas buvo  minus 384 392 litai. O kreditorinis įsiskolinimas 2009 metų gruodžio 31 dieną 555 854 litais viršijo debitorinį  ir iš viso sudaro 25 proc. 2009 metų pajamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Matydama taip greitai blogėjančią Širvintų ligoninės finansinę ūkinę būklę LR sveikatos apsaugos ministerija atkreipė į tai Savivaldybės – steigėjos – dėmesį bei įpareigojo pranešti, kokių priemonių bus imtasi situacijai pagerinti.

Širvintų rajono savivaldybė, atsižvelgdama į ligoninės 2007, 2008, 2009 metų finansines veiklos ataskaitas ir į minėtą LR sveikatos apsaugos ministerijos raštą, tarybai svarstyti parengė sprendimą dėl audito atlikimo VšĮ Širvintų ligoninėje. Tačiau praėjusiame (balandžio 29 dienos) tarybos posėdyje buvo balsuota, kad auditas bus vietinės reikšmės, o ne nepriklausomas… Skaityti daugiau »

Likus be chirurgijos skyriaus, blaškymasis tarp Ukmergės ir Vilniaus

Balandžio 1 dienos „Širvintų krašto“ laikraštyje buvo išspausdintas straipsnis „Chirurgijos skyriaus nebėra. Ir tai – ne Juokų dienos pokštas“. Straipsnyje rašėme apie paskutines ligoninės chirurgijos skyriaus gyvavimo dienas… Tada žadėjome informuoti savo skaitytojus, kokias tiksliai paslaugas nuo balandžio 1-osios teiks rajono žmonėms Širvintų ligoninė ir kokia tolesnė jos vizija… Į klausimus, kokios paslaugos šiuo metu yra teikiamos mūsų ligoninėje, ar rajono gyventojams yra suteikta galimybė rinktis gydymo įstaigą ir t.t., atsako Širvintų ligoninės vyr. gydytoja Dalia Aleknienė:

– Kokias paslaugas nuo balandžio 1-osios teikia Širvintų ligoninė?

– Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 metų gruodžio 7 dienos nutarimą Nr. 1654 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“ yra įvykdyta restruktūrizacija ir nuo balandžio 1 dienos palikti šie skyriai: priėmimo – skubios pagalbos skyrius, reanimacijos, intensyviosios terapijos ir dienos chirurgijos, vidaus ligų, vaikų ligų, konsultacinės diagnostikos, slaugos ir palaikomojo gydymo bei kiti aptarnaujantys skyriai, t.y., klinikinės diagnostikos laboratorija, rentgeno diagnostikos skyrius, ūkį aptarnaujantis skyrius ir dantų protezavimo kabinetas. Skaityti daugiau »

A. Kriaunaitienės istorijos tęsinys. Juristė ir vadovė pradėjo „glaistymą“?

Po to, kai rašėme

Praėjusiame (balandžio 21 dienos) „Širvintų krašto“ numeryje buvo išspausdintas straipsnis „Juristė ir vadovė pasiklydo įstatymų labirintuose?“, kuriame rašėme, kad Aldonai Kriaunaitienei buvo įteikti du įspėjimai dėl darbo sutarties nutraukimo. Anot moters, antrasis įspėjimas buvo įteiktas atbuline data, jai gulint ligoninėje ir dar šeštadienį. Aldona Kriaunaitienė mano, kad dokumentų painiava atsirado dėl jos išeitinės kompensacijos. Remiantis lapkričio 2 dienos įspėjimu dėl darbo sutarties nutraukimo, išeitinė išmoka poniai Aldonai, matyt, turėjo būti išmokėta iš ligoninės biudžeto, o pagal antrą įspėjimą – tikriausiai iš ligonių kasos. Mat 2009 metų gruodžio 7 dieną buvo patvirtintas LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“.

Po to, kai „Širvintų krašte“ buvo išspausdintas minėtas straipsnis, Širvintų ligoninės vyr. gydytoja Dalia Aleknienė ir juristė Meilutė Saidienė, matyt, susizgribo, ką padarė. Mat ketvirtadienį (balandžio 22 dieną) Aldona Kriaunaitienė gavo registruotą laišką, kuriame rašoma: „Pranešame Jums, kad 2009-12-19 įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo Nr. 2 negalioja. Jūs esate atleista iš darbo pagal 2009-11-02 įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo Nr. 2.“ Skaityti daugiau »

Juristė ir vadovė pasiklydo įstatymų labirintuose?

Aldona Kriaunaitienė turi visus dokumentus, įrodančius, kad antras įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo, ko gero, negalioja.

Aldona Kriaunaitienė turi visus dokumentus, įrodančius, kad antras įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo, ko gero, negalioja.

Praėjusį penktadienį į „Širvintų krašto“ redakciją paskambino Aldona Kriaunaitienė, kuri panoro papasakoti savo atleidimo iš Širvintų ligoninės istoriją ir, jos manymu, padarytus teisinius pažeidimus.

Aldona Kriaunaitienė Širvintų ligoninėje išdirbo 40 metų, iš jų 30 – dietiste. Tačiau lapkričio 2 dieną, kaip ponia Aldona sakė, jai vienai iš pirmųjų buvo įteiktas įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo. Priežastis – ligoninėje vykdoma reorganizacija ir sunki finansinė būklė. Įteiktame įspėjime buvo parašyta: „Atleidimo iš darbo diena – 2010 metų sausio 2-oji. Jums bus sumokėtas neišmokėtas darbo užmokestis, 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka pagal LR darbo kodekso 140 str. ir kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.“ Skaityti daugiau »

Širvintų poliklinika imlesnė naujovėms nei daugelis šalies sveikatos priežiūros įstaigų

juodos rankosPo to, kai rašėme

Kovo 20 dienos „Širvintų krašto“ laikraštyje buvo išspausdintas straipsnis „Poliklinikoje naujovė“, kuriame rašėme, kad nuo balandžio 1-osios gydymo įstaigose planuojama įdiegti elektroninius nedarbingumo pažymėjimus. Tačiau žinant Sveikatos apsaugos ministerijos gana nesėkmingą mėginimą įgyvendinti elektroninės sveikatos projektą, buvo suabejota, kad ir šis užmojis laiku startuos.

Deja, abejonės pasitvirtino. Nors balandžio 1-ąją popierines nedarbingumo pažymas turėjo pakeisti elektroninės, realiai sistema veikia vos vienoje kitoje šalies įstaigoje. Bene daugiausia trikdžių diegiant elektroninę pažymų tvarkymo sistemą iškilo dėl kompiuterių trūkumo (ne kiekvienas gydytojas turi asmeninį kompiuterį), gydytojų laiko gaišinimo, kai kurių elektroninių parašų neatpažinimo ir kitų techninių kliūčių. Todėl planuojama, kad visu pajėgumu elektroninė pažymų tvarkymo sistema pradės veikti tik liepos mėnesį. Skaityti daugiau »

Dienos tema Chirurgijos skyriaus nebėra. Ir tai – ne Juokų dienos pokštas.

Dar praėjusių metų birželį chirurgijos skyriaus vedėjas R. Maskelis džiaugėsi nauju laparoskopu. Prabėgo geras pusmetis - ir nieko nebereikia...

Dar praėjusių metų birželį chirurgijos skyriaus vedėjas R. Maskelis džiaugėsi nauju laparoskopu. Prabėgo geras pusmetis - ir nieko nebereikia...

Kol meras viešai gyrėsi, kad prieš dvi savaites su dukra Sveikatos centro gydytojos D. Bliūdžiuvienės lydimas vyko pas Izraelio žymius gydytojus pasitikrinti sveikatos, Širvintų ligoninėje buvo atliekamos paskutinės operacijos. Šiandien – kovo 31-oji, tai yra – paskutinė ligoninės chirurgijos skyriaus gyvavimo diena, nes nuo rytojaus, sako, čia nebeliks nei chirurgų, nei slaugytojų, nei, ko gero, žadėtosios dienos chirurgijos… Pasidomėjome, ką ištikus nelaimei darys ir kur kreipsis chirurgijos skyriaus pacientai. Juk didžioji dauguma rajono gyventojų neturi nei pakankamai pinigų, nei pažįstamų, kurie jiems padėtų nuvykti sveikatos pasitikrinti ne tik pas žymius Izraelio gydytojus, bet ir į sostinės medicinos įstaigas.

4 palatos pacientė (vardas ir pavardė redakcijai žinomi): „Labai blogai, kad uždaro chirurgijos skyrių, bet, deja, nieko jau nebepakeisi. Turtingi žmonės kaip gyveno, taip ir gyvens, o mums, vargšams, bus tikrai labai sunku. Vakar man pašalino tulžies akmenis, esu labai patenkinta čia dirbančiais specialistais. Gydytojas R. Maskelis apskritai yra auksinis žmogus. Jis visai nebrangina savo laiko, jam svarbiausia – pacientai. Chirurgas nuolat stebi savo pacientus, vis užsuka pažiūrėti, ar gerai jaučiamės. O ir personalas labai geras, nuoširdus, visą laiką pataria, pabendrauja, paguodžia… Teko vieną kartą operuotis Ukmergėje, ten nėra tokios pacientų priežiūros, kaip čia. Esu labai dėkinga gydytojui R. Maskeliui ir aptarnaujančiam personalui. Skaityti daugiau »

1. Darbdavys visada teisus. 2. Jei darbdavys neteisus – žiūrėkite 1 punktą.

Kovo 24 dieną Širvintų rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjama administracinė byla, kurioje Širvintų ligoninės vyr. gydytoja Dalia Aleknienė kaltinta pažeidusi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(2) straipsnio 1-ąją dalį. Gydytojai protokolą dėl Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymo kovo pradžioje surašė šios Inspekcijos Vilniaus skyriaus vyr. inspektorė Danguolė Šernaitė. Už šį pažeidimą Kodeksas numato baudą nuo 100 iki 1300 litų darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims, o pareigūnams –  nuo 30 iki 900 litų.

Protokolas buvo surašytas po to, kai vyr. gydytoja Dalia Aleknienė per mėnesį neįvykdė Danguolės Šernaitės nurodymo ištaisyti su darbo santykiais susijusių pažeidimų ir sumokėti chirurgui Romualdui Maskeliui skirtumą, kuris atsirado praėjusių metų birželio 1 dieną sumažinus atlygį už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat – darbo sutartyse numatytus priedus.
Skaityti daugiau »

Argi ne antrarūšiai?

Skaitytojų laiškai

Dabar vyksta didžiausios diskusijos dėl Širvintų ligoninės uždarymo, žmonės gąsdinami, kad nuvažiavę į kitas gydymo įstaigas bus antrarūšiai ligoniai. Tačiau ar dabar taip nėra savo gydymo įstaigoje?

Štai kad ir nesenas pavyzdys. Gavau siuntimą pas kardiologę J. Šiukštienę kovo 23 d., 8.15 val. Atėjau 8 val., norėdama ramiai nusiteikti echoskopijai. Buvome 6 ligoniai ir visų laikas lapeliuose buvo vienodas – 8.15 val. O ant kardiologės kabineto durų – tik raštelis, kad dirba pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais. Laikas nenurodytas. Kabinete buvusi seselė į klausimą, kada ateis gydytoja ir kodėl visiems ligoniams paskirtas vienodas laikas, atsakė, kad reikia laukti, ji gydytojos darbo nereguliuoja…

Gydytoja pasirodė 9.50 val. Su ligoniais net nepasisveikino, neatsiprašė, nepaaiškino vėlavimo priežasties. Matyt, tai įprasta, juk mes – TIK ligoniai, o ji – DAKTARĖ.
Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos