Širvintose bus pastatytas naujas prekybos centras

Širvintose bus pastatytas naujas prekybos centras
Vienas iš svarbiausių Širvintų rajono savivaldybės administracijos skyrių yra  Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyrius. Jis teikia pasiūlymus Savivaldybės strateginio planavimo sistemai kurti ir plėtoti, teikia paraiškas ir koordinuoja gaunamą paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų investicinių programų. Apie tai pokalbis su Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja Dovile Audėjūte.
– Patvirtinkite teiginį, kad būtent Jūsų skyriaus specialistai ieško ne tik informacijos apie investicijų poreikį Širvintų rajone, bet ir suranda investicinius šaltinius. Kokie jie?
– Galiu drąsiai teigti, kad rajono valdžia bei Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus specialistai ne tik analizuoja investicijų poreikį Širvintų rajone, bet ir suranda investicinius šaltinius. Šių metų birželį naujoji Savivaldybės taryba patvirtino tvarkos aprašą, pagal kurį investuotojai turi galimybę savo lėšas skirti Širvintų rajono savivaldybės gamybos ir paslaugų sričiai. Tai lėmė, kad jau lapkričio 26 dieną, Savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinta Investicijų į Širvintų rajono Savivaldybės infrastruktūrą sutartis, kurią pasirašius merei Živilei Pinskuvienei, bus statomas „Maximos“ prekybos centras, įmonė savo lėšomis suprojektuos ir pagal visus reikalavimus įrengs I. Šeiniaus gatvės atkarpą.
– Teigiama, kad Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyrius administruoja milijoninės vertės investicinius projektus. Kiek šiuo metu įgyvendinate projektų ir kokia jų vertė? Kokiame projekte „sukasi“ daugiausia milijonų?
– Širvintų rajono savivaldybė įgyvendins 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų ir Valstybės investicijų programas. Galima pasidžiaugti, kad Širvintų miestas yra išskirtas kaip tikslinė teritorija, kuriai bus skiriamas tikslinis finansavimas. Gautas lėšas panaudosime pėsčiųjų tiltui, takui aplink Širvintų tvenkinį ir skverui prie skulptūros „Širvinta“ įrengti, modernizuoti ar pakeisti neišnaudojamas, apleistas infrastruktūras, teritorijas ar pastatus. Dar numatoma plėsti socialinių būstų fondą – vietoj buvusių gimdymo namų pastatyti naują socialinių būstų daugiabutį. 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos periodas dar tik prasidėjo, šiuo metu intensyviai dirbame rengdami projektinius pasiūlymus ir investicijų projektus Vilniaus regiono plėtros tarybai. Atliekamos būtinos procedūros projektų įgyvendinimui.
– Reikia manyti, kad yra investuojama į žmogiškąjį sektorių, kvalifikacijos kėlimą, planavimą, paslaugų diegimą, bet rajono gyventojams tai nėra matoma, įdomu ir svarbu. Didžioji dauguma nori matyti renovuotus pastatus, išasfaltuotas gatves ir kitus ūkio objektus. Sakykite, kokius investicinius projektus ruošiate, kurių rezultatą žmonės pamatys po metų ar dvejų?
– Širvintų rajono gyventojams viena aktualiausių problemų yra Kalnalaukio gatvės rekonstrukcija. Siekdama pagerinti eismo saugumą bei gyvenimo kokybę, Širvintų rajono savivaldybė planuoja įgyvendinti parengtą Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės rekonstravimo investicijų projektą. Širvintų rajonas garsus bendrojo ugdymo mokyklų ugdytinių sportiniais pasiekimais šalies ir net tarptautiniu mastu, tačiau sporto infrastruktūra yra nusidėvėjusi, netinkama tiek sportuojantiems, tiek aktyvų poilsį propaguojantiems gyventojams, svečiams, verslininkams. Šiais metais jau atlikti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono teritorijos nusausinimo darbai ir parengtas investicijų projektas. Kitais metais planuojama pradėti statybas. Naujoji valdžia turi daugybę sumanymų, kaip pagerinti tiek miesto, tiek rajono žmonių gerovę (ne tik įrengti naujų socialinių būstų, bet ir visuomeninę pirtį, atnaujinti sporto kompleksą, jaunimo parką ir kt.).
– Labai renovacijos laukia šalia Savivaldybės esantis Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“. Dėl idealios strateginės vietos jis yra ypač mėgiamas širvintiškių. Šis pastatas skaičiuoja penktą dešimtmetį, bet jokios realios pagalbos niekada nėra sulaukęs. Gal yra vilčių, kad jo atnaujinimui bus parengtas investicinis projektas ir prasidės darbai?
– Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ problemos yra žinomos ir, sakyčiau, aiškiai matomos. Savivaldybės vadovių nuomone, tame pačiame mieste negali būti matomas toks akibrokštas, kai tas pačias paslaugas teikiančiai vienai įstaigai buvo skirtas dėmesys, rengtas projektas ir gautos lėšos, o kita palikta likimo valiai. Kaip minėjau, 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos periodas yra dar tik pradėtas, todėl planuojama ieškoti finansavimo galimybių rekonstruoti pastatą ir pagerinti vaikų ugdymo kokybę.
– Investicinius projektus riboja griežti terminai, o visą veiklą stebi kontroliuojančios institucijos. Kaip pavyksta viską laiku ir tiksliai surikiuoti bei suskaičiuoti?
– Geri rezultatai pasiekiami tik komandiniu darbu, tiek derinant veiksmus su Savivaldybės vadovais, tiek Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus viduje, tiek ir dirbant su kitų skyrių specialistais.
– Kiek skyriuje dirba už investicijas atsakingų žmonių?
– Šiuo metu skyriuje dirbame keturiese, tačiau tiesiogiai su investicijomis – aš ir specialistė Stanislava Norušienė. Darbas iš tiesų intensyvus, o prasidėjęs 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos etapas reikalauja daug pastangų ir laiko, todėl labai tikimės, kad po Administracijos reorganizacijos mūsų skyriuje dirbs daugiau specialistų, padėsiančių koordinuoti investicijų sritį.
– Esate labai jauna, Širvintų savivaldybėje dirbate palyginti neseniai. Ar darbas, kurį dabar dirbate, yra Jums artima veiklos sritis? Ką veikėte iki pradėdama dirbti Širvintose?
– Esu baigusi nekilnojamojo turto vadybą Vilniaus Gedimino technikos universitete. Iki pradėdama dirbti Širvintose, trejus metus dirbau Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Turto valdymo skyriuje. Darbas Vilniuje buvo susijęs su Savivaldybės nekilnojamuoju turtu, jo valdymu ir naudojimu, todėl tai, ką dirbu dabar, man yra ir artima, ir platesnė veiklos sritis.
– Lapkričio 26-osios posėdyje pristatėte net 9 sprendimų projektus. Trumpai aptarkite juos. Plačiau pakomentuokite 19-tu numeriu įrašytą spendimo projektą „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo“. Manytina, jog tai kaimų gyventojams labai svarbus klausimas.
– Lapkričio mėnesio Tarybos posėdžiui kartu su skyriaus specialistėmis parengėme 9 sprendimų projektus, kuriuos pristačiau ir kuriuos Tarybos nariai balsuodami patvirtino. Minimo sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo“ kelio pradžia buvo merės Živilės Pinskuvienės ir Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės susitikimai su seniūnijų gyventojais, kurių metu žmonės išsakė juos gąsdinančią problemą dėl griūvančių, nenaudojamų vandens bokštų. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė įsakymu sudarė komisiją, kuri, apžiūrėjusi Vileikiškių, Juodiškių ir Barskūnų kaimų vandens bokštus, pateikė siūlymą juos likviduoti, kadangi jie yra netinkami naudoti, kelia grėsmę aplinkai ir žmonėms (Vileikiškių kaime esantis vandens bokštas dar ir nugriuvęs). Džiugu, kad ilgą laiką gyventojų susirūpinimą kėlęs klausimas bus išspręstas.
– Tiek komitetų, tiek tarybos posėdžiuose džiuginate taisyklinga lietuvių kalba, esate nepriekaištingos tarties bei sklandaus kalbėjimo pavyzdys? Kas mokė gimtosios kalbos? Pagarba Jūsų mokytojams.
– Baigiau Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją. Tiesa, geriau sekėsi tikslieji mokslai: matematika, chemija, fizika, bet stengiausi mokytis ir gimtosios kalbos. Už įgytas lietuvių kalbos žinias dėkoju mokytojoms Janinai Martinaitienei, Editai Rutkauskienei, o labiausiai – lietuvių kalbos specialistei savo mamai.
– Ačiū už pokalbį.
Romas Zibalas
1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja Dovilė Audėjūtė: „Galima pasidžiaugti, kad Širvintų miestas yra išskirtas kaip tikslinė teritorija, kuriai bus skiriamas tikslinis finansavimas.“
 Širvintų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja Dovilė Audėjūtė: „Galima pasidžiaugti, kad Širvintų miestas yra išskirtas kaip tikslinė teritorija, kuriai bus skiriamas tikslinis finansavimas.“

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja Dovilė Audėjūtė: „Galima pasidžiaugti, kad Širvintų miestas yra išskirtas kaip tikslinė teritorija, kuriai bus skiriamas tikslinis finansavimas.“

Vienas iš svarbiausių Širvintų rajono savivaldybės administracijos skyrių yra  Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyrius. Jis teikia pasiūlymus Savivaldybės strateginio planavimo sistemai kurti ir plėtoti, teikia paraiškas ir koordinuoja gaunamą paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų investicinių programų. Apie tai pokalbis su Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėja Dovile Audėjūte.

– Patvirtinkite teiginį, kad būtent Jūsų skyriaus specialistai ieško ne tik informacijos apie investicijų poreikį Širvintų rajone, bet ir suranda investicinius šaltinius. Kokie jie?

– Galiu drąsiai teigti, kad rajono valdžia bei Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus specialistai ne tik analizuoja investicijų poreikį Širvintų rajone, bet ir suranda investicinius šaltinius. Šių metų birželį naujoji Savivaldybės taryba patvirtino tvarkos aprašą, pagal kurį investuotojai turi galimybę savo lėšas skirti Širvintų rajono savivaldybės gamybos ir paslaugų sričiai. Tai lėmė, kad jau lapkričio 26 dieną, Savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinta Investicijų į Širvintų rajono Savivaldybės infrastruktūrą sutartis, kurią pasirašius merei Živilei Pinskuvienei, bus statomas „Maximos“ prekybos centras, įmonė savo lėšomis suprojektuos ir pagal visus reikalavimus įrengs I. Šeiniaus gatvės atkarpą.

– Teigiama, kad Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyrius administruoja milijoninės vertės investicinius projektus. Kiek šiuo metu įgyvendinate projektų ir kokia jų vertė? Kokiame projekte „sukasi“ daugiausia milijonų?

– Širvintų rajono savivaldybė įgyvendins 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų ir Valstybės investicijų programas. Galima pasidžiaugti, kad Širvintų miestas yra išskirtas kaip tikslinė teritorija, kuriai bus skiriamas tikslinis finansavimas. Gautas lėšas panaudosime pėsčiųjų tiltui, takui aplink Širvintų tvenkinį ir skverui prie skulptūros „Širvinta“ įrengti, modernizuoti ar pakeisti neišnaudojamas, apleistas infrastruktūras, teritorijas ar pastatus. Dar numatoma plėsti socialinių būstų fondą – vietoj buvusių gimdymo namų pastatyti naują socialinių būstų daugiabutį. 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos periodas dar tik prasidėjo, šiuo metu intensyviai dirbame rengdami projektinius pasiūlymus ir investicijų projektus Vilniaus regiono plėtros tarybai. Atliekamos būtinos procedūros projektų įgyvendinimui.

– Reikia manyti, kad yra investuojama į žmogiškąjį sektorių, kvalifikacijos kėlimą, planavimą, paslaugų diegimą, bet rajono gyventojams tai nėra matoma, įdomu ir svarbu. Didžioji dauguma nori matyti renovuotus pastatus, išasfaltuotas gatves ir kitus ūkio objektus. Sakykite, kokius investicinius projektus ruošiate, kurių rezultatą žmonės pamatys po metų ar dvejų?

– Širvintų rajono gyventojams viena aktualiausių problemų yra Kalnalaukio gatvės rekonstrukcija. Siekdama pagerinti eismo saugumą bei gyvenimo kokybę, Širvintų rajono savivaldybė planuoja įgyvendinti parengtą Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės rekonstravimo investicijų projektą. Širvintų rajonas garsus bendrojo ugdymo mokyklų ugdytinių sportiniais pasiekimais šalies ir net tarptautiniu mastu, tačiau sporto infrastruktūra yra nusidėvėjusi, netinkama tiek sportuojantiems, tiek aktyvų poilsį propaguojantiems gyventojams, svečiams, verslininkams. Šiais metais jau atlikti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono teritorijos nusausinimo darbai ir parengtas investicijų projektas. Kitais metais planuojama pradėti statybas. Naujoji valdžia turi daugybę sumanymų, kaip pagerinti tiek miesto, tiek rajono žmonių gerovę (ne tik įrengti naujų socialinių būstų, bet ir visuomeninę pirtį, atnaujinti sporto kompleksą, jaunimo parką ir kt.).

– Labai renovacijos laukia šalia Savivaldybės esantis Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“. Dėl idealios strateginės vietos jis yra ypač mėgiamas širvintiškių. Šis pastatas skaičiuoja penktą dešimtmetį, bet jokios realios pagalbos niekada nėra sulaukęs. Gal yra vilčių, kad jo atnaujinimui bus parengtas investicinis projektas ir prasidės darbai?

– Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ problemos yra žinomos ir, sakyčiau, aiškiai matomos. Savivaldybės vadovių nuomone, tame pačiame mieste negali būti matomas toks akibrokštas, kai tas pačias paslaugas teikiančiai vienai įstaigai buvo skirtas dėmesys, rengtas projektas ir gautos lėšos, o kita palikta likimo valiai. Kaip minėjau, 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų programos periodas yra dar tik pradėtas, todėl planuojama ieškoti finansavimo galimybių rekonstruoti pastatą ir pagerinti vaikų ugdymo kokybę.

– Investicinius projektus riboja griežti terminai, o visą veiklą stebi kontroliuojančios institucijos. Kaip pavyksta viską laiku ir tiksliai surikiuoti bei suskaičiuoti?

– Geri rezultatai pasiekiami tik komandiniu darbu, tiek derinant veiksmus su Savivaldybės vadovais, tiek Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus viduje, tiek ir dirbant su kitų skyrių specialistais.

– Kiek skyriuje dirba už investicijas atsakingų žmonių?

– Šiuo metu skyriuje dirbame keturiese, tačiau tiesiogiai su investicijomis – aš ir specialistė Stanislava Norušienė. Darbas iš tiesų intensyvus, o prasidėjęs 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos etapas reikalauja daug pastangų ir laiko, todėl labai tikimės, kad po Administracijos reorganizacijos mūsų skyriuje dirbs daugiau specialistų, padėsiančių koordinuoti investicijų sritį.

– Esate labai jauna, Širvintų savivaldybėje dirbate palyginti neseniai. Ar darbas, kurį dabar dirbate, yra Jums artima veiklos sritis? Ką veikėte iki pradėdama dirbti Širvintose?

– Esu baigusi nekilnojamojo turto vadybą Vilniaus Gedimino technikos universitete. Iki pradėdama dirbti Širvintose, trejus metus dirbau Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Turto valdymo skyriuje. Darbas Vilniuje buvo susijęs su Savivaldybės nekilnojamuoju turtu, jo valdymu ir naudojimu, todėl tai, ką dirbu dabar, man yra ir artima, ir platesnė veiklos sritis.

– Lapkričio 26-osios posėdyje pristatėte net 9 sprendimų projektus. Trumpai aptarkite juos. Plačiau pakomentuokite 19-tu numeriu įrašytą spendimo projektą „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo“. Manytina, jog tai kaimų gyventojams labai svarbus klausimas.

– Lapkričio mėnesio Tarybos posėdžiui kartu su skyriaus specialistėmis parengėme 9 sprendimų projektus, kuriuos pristačiau ir kuriuos Tarybos nariai balsuodami patvirtino. Minimo sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo“ kelio pradžia buvo merės Živilės Pinskuvienės ir Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės susitikimai su seniūnijų gyventojais, kurių metu žmonės išsakė juos gąsdinančią problemą dėl griūvančių, nenaudojamų vandens bokštų. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė įsakymu sudarė komisiją, kuri, apžiūrėjusi Vileikiškių, Juodiškių ir Barskūnų kaimų vandens bokštus, pateikė siūlymą juos likviduoti, kadangi jie yra netinkami naudoti, kelia grėsmę aplinkai ir žmonėms (Vileikiškių kaime esantis vandens bokštas dar ir nugriuvęs). Džiugu, kad ilgą laiką gyventojų susirūpinimą kėlęs klausimas bus išspręstas.

– Tiek komitetų, tiek tarybos posėdžiuose džiuginate taisyklinga lietuvių kalba, esate nepriekaištingos tarties bei sklandaus kalbėjimo pavyzdys? Kas mokė gimtosios kalbos? Pagarba Jūsų mokytojams.

– Baigiau Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją. Tiesa, geriau sekėsi tikslieji mokslai: matematika, chemija, fizika, bet stengiausi mokytis ir gimtosios kalbos. Už įgytas lietuvių kalbos žinias dėkoju mokytojoms Janinai Martinaitienei, Editai Rutkauskienei, o labiausiai – lietuvių kalbos specialistei savo mamai.

– Ačiū už pokalbį.

Romas Zibalas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

31 Atsakymas į "Širvintose bus pastatytas naujas prekybos centras"

 1. Anonimas parašė:

  labai gerai

 2. aTomas parašė:

  Š. buvo ir bus provincija.

 3. saviva parašė:

  Tai kokia ten reorganizacija, jeigu visi liko ir tik kedes perstumde. Galvojau, kad bent puse atleis, o dabar nieko. O sitaip opozicija su savo klapciukais trimitavo, i kova sauke, skundus rase. Biaurus melas buvo. O jeigu ka ir atleido, tai turbut buvo uz ka. Visais laikais nelojalius kadrus meta lauk.

 4. jo parašė:

  darbo bus.

 5. tikrai parašė:

  Va tokie žmonės turi dirbti savivaldoje – išsilavinę, matę pasaulio, mokantys užsienio kalbą, iniciatyvūs ir jauni. Senukų era jau praėjo, metas užleisti vietą jauniems.

 6. . parašė:

  kaip ner ko pykti/ kaip ner? Ko dabar viska daro, o pavydas baigia sugrauzt….

 7. Ne partine parašė:

  Miestas atgijo, labai grazu.Ner ko pykti Pasijutau,kad gyvenu ne provincijoje.

 8. klara cetkin parašė:

  as ir uz sviesa

 9. xxx parašė:

  Nesisielokit, užteks tų euriukų…Ar geriau buvo kai anieji užspaudę tuėjo, savo poreikiams,žmonėms nieko? O paskui girdavosi vai vai kaip mes čia taupiai, šimtus tūkstančių dar į valstybės biudžetą grąžinom. Nemokėjo su pimigais elgtis ir žmonėms džiaugsmo suteikti. Niūrūs laikai baigės. Teguvuoja šviesa.

 10. jo parašė:

  tik kazkodel nieks nekalba kiek tai kaimavo ? Jei tiksliai isgirdau 100 000 euriuku, na uz tokius pinigus suorganizos bet kas, manau.

 11. dovile parašė:

  Sirvintos atgijo.Eglutes iziebimas ir miesto papuosimas nuoooostabuuus.

 12. :) parašė:

  🙂

 13. va va parašė:

  Penktadienio vakarą susirinkusios minios žmonių parodė, kad reikia ir švenčių. Žmonės ėjo žinodami, kad pamatys rezultatą. Didžioji dauguma liko patenkinti. Pavyduoliai ir niurzgliai puolė į neviltį. Belieka palinkėti susitaikyti ir išgyventi tą baisų pavydo jausmą.

 14. adomas parašė:

  Taip ir norisi apsukti rata per miestą…….

 15. xxx parašė:

  Tokio šventinio miesto dar nebuvo! Žiauriai smagu. Tiek metų skendėję tamsoje, pagaliau ir Širvintos nušvito.

 16. cha parašė:

  Po vakar dienos buvusieji vargu ar suprato, kad jų žvaigzde 🙂 jau nusileido 🙂

 17. maxima parašė:

  Žiūriu šiandien nuo Maximos iki Stuokos jau takas tiesiamas. Jeigu tokiais tempais bus ir toliau dirbama, tai už merę kitą kartą balsuos 90 proc. rinkejų. O šventė įspūdinga.

 18. birute parašė:

  egles iziebimo svente nuostabi,to dar nebuvo

 19. Kęstutis parašė:

  Labai gražu, įspūdinga. Puiki eglutes įžiebimo šventė.Labai gera eglės vieta . Labai viskas skoninga . Labai gražus sveikinimo plakatai prie NORFOS ir stoties . AČIŪ už gerus darbus .

 20. praeiviui parašė:

  Buvusieji nuo rusų laiku state toj pacioj vietoj ir buvo gerai. O dabar matai ponui vieta nepatiko

 21. praeiviui parašė:

  prie norfos tiek zmoniu butu netilpe ir nieko nesimate

 22. LANKYTOJAS parašė:

  Lražu, įspūdinga

 23. sas parašė:

  grazi mergina

 24. oooo parašė:

  O aš prisimenu seną tiltą prie buvusios sporto mokyklos. Ten buvo mano pirmas pasimatymas. Biržuose per visą ežerą yra tiltas ir zmones džiaugiasi.

 25. praeivis parašė:

  Eglės vieta skvere prie Norfos būtų daug tinkamesnė miesto gyventojams

 26. klausimas parašė:

  Kam reikalingas akivaizdus pinigų išmetimas į balą galvojant apie pėsčiųjų tiltą per tvenkinį. Ar įvertinta kas juo vaikščios rudenį, žiemą, pavasarį? Ar labai kas naudojasi pėsčiųjų taku į pliažą nuo bažnyčios tilto. I

 27. egle parašė:

  Puiki eglutes įžiebimo šventė. Širvintos dar tiek žmonių nėra mačiusios. Gražu, įspūdinga ir apie viską pagalvota. Net nepagalvotum, kad Širvintose tiek žmonių gyvena. Moteriška logika visai kitaip ziūri į šventę. Galbūt todėl vyrų valdymo laikais nieko net panašaus nėra buvę. Be abejo, buvusieji niekins ir ieskos minusų. Deja, žiūrovai buvo sužavėti. Idealiai parinkta eglutei vieta, todėl tūkstančiai žmonių pamatė tokį grožį.

 28. aga parašė:

  Greiciau medicinos istaigų reorganizacija butu. Kada bus?

 29. bandeline parašė:

  tai blin bus bandeline ar ne

 30. tiesa parašė:

  Labai gera vedeja. Išmintinga ir žinanti savo darbą.

 31. kur parašė:

  gerai bus

Comments are closed.

scroll to top
+