Karštas komentaras: Tūkstančiai eurų iš valstybės kišenės vien tik už tai, kad rinkėjai už juos balsavo?

Tikriausiai, atsakymo į šią mįslę toli ieškoti nereikia. „Širvintų kraštas“ jau ne kartą rašė apie „tris muškietininkus“ – Tarybos narius Kęstutį Pakalnį, Andrių ir Giedrių Jozonius. Rajono žmonių išrinktus Tarybos narius, nevykdančius įstatymais jiems nustatytų pareigų. Nelankančius Tarybos komitetų posėdžių, o neretai – ir Tarybos posėdžių.

Kaip ir žadėjome, akylai sekame kaip klostosi šių „trijų muškietininkų“ istorija. Kai neapsikentusi šių veikėjų savivalės rajono merė Živilė Pinskuvienė kreipėsi į Etikos komisiją, po kurios išvadų balandžio 10 d. vyko Tarybos posėdis ir jame buvo sprendžiama, ar kreiptis į Lietuvos Vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados, ar Tarybos nariai Andrius ir Giedrius Jozoniai bei Kęstutis Pakalnis sulaužė priesaiką ir nevykdė jiems Vietos savivaldos ir kitais įstatymais nustatytų įgaliojimų.

Tikriausiai, nieko stebėtina, kad Tarybos narių dauguma balsavo UŽ, o V. Šimonėlis su V. Mateika stojo ginti „nuskriaustųjų“, surasdami jiems įvairių pateisinimų, ir kartu su savo bendražygiais balsavo PRIEŠ. Visgi, sprendimas kreiptis į Vyriausiąjį administracinį teismą daugumos sprendimu priimtas.

Kadangi šioje situacijoje nevisai suprantama Savivaldybės merės Ž. Pinskuvienės pozicija, nes, atrodo, juk būtų ramiau dirbti – kai posėdžiuose nėra opozicijos – nėra triukšmo, klausimų, trukdymo… To ir paklausėme pačios merės.

- Nekenčiu melo ir neteisybės. Esu tiesmukiška, nors galbūt daugeliui tai ir nepatinka. Tačiau matome, kad Tarybos nariai, kuriuos išrinko rajono žmonės vietoj to, kad dirbtų savo tiesioginį darbą, už kurį ir pinigus gauna, net nesiteikia ateiti į posėdžius. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Tarybos narius įpareigoja:

1) dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose;

2) būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;

3) dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;

4) reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Taigi, su įstatymų nesilaikymu taikstytis negalima. Juo labiau, kad kaip merė esu atsakinga už Tarybos darbą.

- Ar tiesa, kad šie trys Tarybos nariai, dėl kurių pareigų nevykdymo nuspręsta kreiptis į teismą, vis dėlto visus tuos metus gavo pinigus už Tarybos narių darbą?

- Tarybos nariai, kaip ir Seimo nariai, gali gauti kompensaciją už išlaidas, kurias jie patiria atlikdami savo tiesiogines pareigas, atstovaudami rinkėjams. Tiesa, kad šie žmonės be jokios sąžinės graužaties teikė Savivaldybės administracijai „čekiukus“ ir pasiimdavo vos ne maksimumą numatytų lėšų Tarybos nariams skiriamų lėšų už kanceliarines priemones, kurą ir kt. išlaidas.

- Skaitytojams būtų įdomu sužinoti tikslius skaičius?

- Pradėti reikėtų nuo to, kad K. Pakalnis, A. ir G. Jozonis 2016 metais nedalyvavo nė viename Tarybos komitetų posėdyje. 2017 m. – K. Pakalnis ir A. Jozonis taip pat praleido visus, o G. Jozonis teikėsi atvykti tik į vieną. Beje, ne geresnė situacija ir su Tarybos posėdžiais. Jau esame atkreipę dėmesį, kad sprendžiant svarbiausius rajono klausimus, balsuojant už didžiuosius projektus, šie Tarybos nariai neatvyksta. 2017 m. A. Jozonis nedalyvavo 8, K. Paklanis – 6, o G. Jozonis – 5 posėdžiuose.
Tuo tarpu per 2017 m. Andrius Jozonis gavo 1021,95 Eur, Giedrius Jozonis – 924,91 Eur, Kęstutis Pakalnis – 955,79 Eur.

- Kokio teismo sprendimo tikitės? Juk iš viešojoje erdvėje pateiktų pasisakymų, šie Tarybos nariai nusiteikę kovoti?

- Tiek aš, tiek valdančioji koalicija esame tvirtos nuomonės, kad Tarybos nariai turi sąžiningai atstovauti savo rinkėjams. Kodėl kiekvienas šios šalies žmogus privalo laikytis įstatymų, o jie ne? Nėra jie kažkokie išskirtiniai, neliečiami. Turi pagaliau nusileisti ant žemės. Dėl to ir priimtas toks sprendimas.

Taip, matome, kad ši trijulė nusiteikusi kovoti. Belieka tik apgailestauti, kad jie kovoja vien tik už save, už savo interesus. O kai reikia pakovoti už rajono žmones, pateikti jiems reikalingus sprendimus, „kovotojų“ nebelieka nė kvapo. Gali skųstis sau lojaliems žurnalistams, gali rinkti parašus po peticijomis, bandyti vaidinti aukas Andriui Tapinui, tačiau jų veiksmai, o teisingiau sakant, neveikimas kalba patys už save.

Beje, skaitytojams norime priminti, kad apskundęs sau nepalankų Etikos komisijos sprendimą Lietuvos Administracinių ginčų komisijai, K. Pakalnis pirmąjį antausį jau gavo. Šitiek metų prabuvus Tarybos nariu, netgi rajono meru, jam pagaliau buvo išaiškinta apie pareigas, kurias privalo vykdyti. O skundas pripažintas nepagrįstu.

Balandžio 10 d. Tarybos posėdyje merė Živilė Pinskuvienė pacitavo Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimo ištraukas:

„Kęstutis Pakalnis kreipėsi į Komisiją prašydamas panaikinti Širvintų r. savivaldybės etikos komisijos 2018-02-01 sprendimą Nr. (1.16)-1E-3, įpareigoti Širvintų rajono savivaldybės administraciją pakeisti jo kontaktinius duomenis bei siųsti informaciją tinkamai ir laiku.“

„Lietuvos administracinė ginčų komisija, įvertinusi teisinį reglamentavimą, į bylą pateiktus dokumentus bei pareiškėjo (K. Pakalnio red. pastaba) paaiškinimus Komisijos posėdžio metu, daro išvadą, jog pareiškėjas, tapdamas Savivaldybės tarybos nariu ir prisiekdamas sąžiningai atlikti numatytas pareigas, privalėjo domėtis ir dalyvauti tarybos komiteto (bendruose komitetų) posėdžiuose, rūpintis, kad jis kaip Savivaldybės tarybos narys gautų visą būtiną jo pareigoms eiti informaciją bei vadovautis Valstybės politikų elgesiu kodeksu įtvirtintais principais, tačiau to nedarė.  “

Ko gero, sunku būtų kažką bepridėti. Nebent tik palinkėti Tarybos nariams susiimti ir pradėti dirbti. Juk pinigus gaunate iš mokesčių mokėtojų, gyventojų, kurie jumis pasitikėjo.

Naujausi komentarai
  • to ne    2018-04-18 17:06         

    Nereikia nusisneketi ir spresti pagal savo sugedimo laipsnį.

Savivaldybės naujienos

Širvintų parapija

Web ir SEO sprendimai

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa

Ar jau pasinaudojote proga po Širvintas pasivažinėti Kalėdiniu traukinuku?

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Archyvas
Reklama

Farming simulator 19 mods
Apskaitos paslaugos
Židiniai
Kreditas
Plytelės
Buitinė technika namams
Pigūs baldai
Vertimai iš anglų
Lagaminai
Microblading
NeoLife vitaminai
Įmonių steigimas
Išparduotuvė
Optimizavimas paieškos sistemoms

  
Statistika
Dabar svetainėje: 10 lankytojai
Nuotraukos
Atsisiųsti Flash Player slideshow žiūrėjimui.