Kovo 1-oji – įkaito dramos diena Avižonyse

Prie Vievio klebonijos (sudegė 1944 metais). Pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės – Vievio klebonas Juozapas Mincevičius, jam iš dešinės – 1917 m. laikinas Čiobiškio klebonas, 1922-1926 metais – Širvintų klebonas ir dekanas, o nuo 1926 metų – Žiežmarių klebonas ir dekanas Bernardas Sužiedėlis. Antroje eilėje pirmas iš kairės – Kernavės klebonas Zenonas Baužys (sovietų represuotas, mirė kalėjime), paskutinėje eilėje antras iš kairės – 1938-1944 m. Zibalų klebonas Jurgis Kazlauskas (pasakojama, kad kunigas mirė per savo gimtadienį mirtinai sumuštas Lietuvą antrą kartą okupuojančios sovietinės kariuomenės arba NKVD dalinių kareivių). 1939 m. rugpjūčio 23 d. Facebook’o paskyros „Senos fotografijos“ nuotr.

Daugeliui krašto praeities mylėtojų žinoma apie tai, kad 1921 metų kovo 16 dieną Lipuvkos miške Neutraliojoje zonoje veikusių lenkų partizanų ir kariškių buvo apiplėštas, nukankintas ir nužudytas Zibalų kunigas Kazimieras Lajauskas. Tačiau mažiau girdėta apie tai, kad keliom savaitėm anksčiau panašus pavojus buvo kilęs Širvintų vikarui Juozapui Mincevičiui.

Istoriko Juozo Lebionkos pasakojimu, kuris buvo publikuotas „Versmės“ leidyklos išleistame rinkinyje „Širvintos“, kaip Vievio bažnyčios statytojas vėliau išgarsėjęs Jupzapas Mincevičius vykupo J. Matulaičio į Širvintas buvo atsiųstas iš Žaslių padėti klebonui Navickui. Tuo metu lenkų okupuotose Širvintose aktyviai darbavosi jiems prijaučiantis kunigas Macejevičius.

„Širvintose praleisti ketveri sunkiausi metai – bene pats šviesiausias puslapis visoje kun. J. Mincevičiaus biografijoje,“ – svarsto Juozas Lebionka ir pasakoja, kad didžiausią pavojų kun. J. Mincevičiui teko išgyventi 1921 m. kovo 1 dieną, kai jį, atvežtą į Avižonių kaimą išklausyti ligonio išpažinties ir suteikti jam paskutinį patepimą, užpuolė 13-ojo lenkų ulonų pulko kareiviai, apiplėšė ir pareikalavo iš jo 5000 carinių rublių išpirkos. Kol parapijiečiai surinko ir pristatė banditams tą sumą, kunigas su bažnytinėmis insignacijomis – kamža ir stula – buvo laikomas miške, įrėmus į jo kaktą revolverius. Visa laimė, kad parapijiečiai greitai apsisuko ir tuo išgelbėjo savo vikarą nuo mirties.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top