Gruodžio 25-oji – Kaizerinės okupacijos pabaiga Širvintose

Pralaimėję karą, 1918 metų pabaigoje vokiečiai pradėjo kraustytis iš Lietuvos, užleisdami pozicijas iš Rytų atslenkantiems bolševikams. Vokietijoje žlugus monarchijai ir suirus Austrijai-Vengrijai, Rusija 1918 metų lapkričio 11 dieną anuliavo Brest-Litovsko taiką kaip primestą jėga. Tai tik pagreitino vokiečių pasitraukimą iš užimtų teritorijų.

Vokiečiai iš Širvintų pasitraukę 1918 metų gruodžio 25-ąją. Tuojau pat buvo sudarytas prolenkiškas parapijos komitetas, bet vokiečių 1915 metų lapkritį įkurtos Širvintų apskrities įstaigas perėmė lietuvių komitetas, kurį sudarė veterinaras Justas Kancleris-Drapas, pradžios mokyklų inspektorius Edvardas Barzdaitis, mokytojai Cezaris Petrauskas ir Adomaitis, Žmuidzinavičius.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite gruodžio 23 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top