Birželio 29-oji – Lietuvos pasieniečių diena

Sargybos patrulių pasikeitimas pasienio apsaugoje. Širvintos, 1926.04.02. Kitoje fotografijos pusėje įrašas rašalu: „Ilgai atmintei – P. Šeičius“. Pasieniečių muziejaus nuotr. LIMIS.

1922 metų sausio 26 dieną tuometinis Lietuvos krašto apsaugos ministras Jonas Šimkus (vėliau – pirmasis Lietuvos universiteto rektorius) pasirašė įsakymą kariuomenei, kuriame buvo įteisinta Pasienio pulko šventė – ji švenčiama birželio 29 dieną.

Pasieniečių mokyklos patalpose Medininkuose 2001 metais buvo įkurtas Pasieniečių muziejus, o jau po metų pristatyta pirmoji ekspozicija, kurios pagrindą sudarė ilgalaikės ir trumpalaikės privačių kolekcijų parodos.

Muziejuje saugoma eksponatų, liudijančių apie gyvenimą palei okupuotą Vilniaus kraštą. Viena jų – nuotrauka, kurioje įamžintas sargybos patrulių pasikeitimas pasienio apsaugoje. Fotografuota prie Širvintų, 1926 metų balandžio 2 dieną. Nuotrauka pristatoma ir virtualioje muziejų sistemoje LIMIS.

Istorija yra išsaugojusi kai kurias pasienio policijoje tarnavusių asmenų pavardes. Vieni jų vėliau buvo represuoti, kiti tapo Birželio sukilimo dalyviais, treti pasitraukė į Vakarus.

Ko gero, vienas žinomiausių pasienio policijos pareigūnų, kurio gyvenimas buvo susijęs ir su tarnyba Širvintų bare, buvo Juozas Juodenukis. Jam tarnaujant pasienio policijoje buvo pastatytas R. Antinio sukurtas paminklas Širvintose, pareigūnas buvo paminklo pastatymo komisijos narys. Gimęs Mogiliove, vėliau mokslus ėjo Latvijoje, kur baigė 3-ią Rygos mokyklą. 1915 metais jis buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, 1917 metais baigė Peterhofo Aleksandro II Karo mokyklą, jam suteiktas praporščiko laipsnis. Juozas Juodenukis vėliau išsitarnavo iki paporučiko laipsnio. Dalyvavo I Pasaulinio karo kautynėse su vokiečiais, tarnavo Polocko 28 pėstininkų pulke, o 1919 metų kovą bolševikų buvo mobilizuotas į Raudonosios armijos 2 darbininkų pulką. Tačiau lietuvis iš ten dezertyravo ir tarnavo Latvijos kariuomenės Rezeknės pėstininkų pulko 5 kuopoje. Dalyvavo latvių savanorių kovose su bermontininkais ir bolševikais.

1920 metų gegužę Juozas Juodenukis grįžo į Lietuvą ir tų pačių metų rugpjūčio 3 dieną buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. Joje Juozas Juodenukis buvo paskirtas I atsargos bataliono 5 kuopos jaunesniuoju karininku. 1920 metais jam suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis, jis dalyvavo kovose su lenkais. 1922 metų gegužės 1 dieną Juozui Juodenukiui suteiktas kapitono laipsnis.

Taigi, Juozas Juodenukis per trumpą laiką spėjo padalyvauti net keturiuose karuose skirtingų kariuomenių sudėtyje.

1923 metais pačiam prašant, karininkas buvo išleistas į atsargą, o 1924-1925 metais jis ėjo pasienio policijos Ukmergės baro viršininko pareigas. 1925-1926 metais Juozas Juodenukis buvo Širvintų pasienio baro viršininkas, 1927-1930 metais jis tarnavo Tauragės pasienio policijoje, o paskui visą dešimtmetį, 1930-1940 metais, – Seinų-Marijampolės pasienio policijoje.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite birželio 28 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top