Lapkričio 3-ioji – Šv. Huberto, Medžiotojų diena

Boleslovas Dirmantas prie Anciūnų apylinkėse nušautų vilkų. „Medžiotojo“ (1930) nuotr.

Tądien nuo seno Lietuvoje prasidėdavo medžioklės sezonas. Lietuvių pagonių medžioklės deivė buvo Medeinė, o su krikščionybe įsitvirtino šv. Hubertas, kuris laikomas medžiotojų globėju.

Tarpukariu žinomiausias medžiotojas mūsų kraštuose buvo Boleslovas Dirmantas. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, Dirmantas, kaip Lietuvos Laikinosios vyriausybės įgaliotinis Ukmergėje apskrities komisaro pareigoms, organizavo savivaldos organų kūrimąsi ir darbą. 1918-1919 metais jis buvo Ukmergės apskrities viršininkas, paskui – pirmasis Ukmergės taikos teisėjas. 1919 metais bolševikų suimtas ir kaip įkaitas ištremtas į Rusiją, 1920-aisiais grįžo ir buvo išrinktas Ukmergės miesto burmistru. 1926 metais Vyriausybei nutarus, kad prisiekusieji advokatai negali užimti valdžios postų, Boleslovas Dirmantas atsistatydino. 1944 metais pasitraukė į Vokietiją, ten mirė ir buvo palaidotas.

Boleslovas Dirmantas buvo plačiai žinomas Lietuvoje dėl savo aistros medžioti. Jis asmeniškai ir su Ukmergės apskrities komanda laimėjo nemažai šaudymo varžybų, apie jį daug rašyta prieškario žurnale „Medžiotojas“. 1929 metais „vilkmergiškių ekipa“, kurią sudarė Dirmantas, gydytojas Henrikas Urbanavičius ir taikos teisėjas Vytautas Montvilas, trečią kartą laimėjo sidabrinę Prezidento taurę.

Viename „Medžiotojo“ numerių 1930-aisiais buvo publikuotas paties Boleslovo Dirmanto pasakojimas, kaip jis vieną medžioklę nušovė tris vilkus. Juos advokatas 1930 metų vasario 19 dieną patiesė Šešuolių miške, kuris driekiasi ir mūsų rajone. Tada vilkai buvo medžiojami šalia Kertušo ežero, netoli Medilių, Ragaunės ir Anciūnų, kurie, kaip ir Kiaukliai, tada priklausė Šešuolių valsčiui. Dabar šios vietos priskirtos Šešuolių-Širvintų medžioklės ploto vienetui, kuris mūsų rajone siekia Zasiną, Spadviliškius, Širvintas, Motiejūnus I, Gavėnius, Šešuolėlius I, Levaniškį I, Anciūnus.

Boleslovui Dirmantui apie kvartale apsuptus tris vilkus (paskui paaiškėjo, kad jų buvo 5, ėję „pėda į pėdą“) pranešė Šešuolių viršaitis, kurio geriausią skaliką, ištreniruotą lapių medžioklėms, buvo papjovęs vilkas.

1930 metų vasario 19-osios vilkų medžioklei jis organizavo 40 mišniūniečių. Visi – „vyras į vyrą, ir visi pikti ant vilkų: kiek šunų, kumeliukų ir visokio gyvo inventoriaus jie papjovė!“

Smulkiai neperpasakosime aprašytos medžioklės. Pamatęs nuo aptvarinių vėliavėlių du bėgančius vilkus, Boleslovas Dirmantas iš už 80 žingsnių 7 mm šratais šovė į vieną, bet tik sužeidė. Vos pakeitė šovinius, pamatė trečią, už 50 žingsnių. Pataikė į krūtinę. Šis griuvo, o tada medžiotojas pamatė dar ir ketvirtą, didžiausią, už 60 žingsnių. Vos spėjo įdėti į šautuvą du patronus ir iššovė. Pataikė, bet vilkas nušliaužė į tankumyną.

Patikrinus rasti du nušauti vilkai – Dirmanto ir daktaro Ambrazevičiaus (greičiausiai atsargos majoro V. Ambrazevičiaus – Ukmergės apskrities veterinarijos gydytojo, – „Š.k.“ past.). Per antrą varymą medžiotojų dar buvo patiesta vilkė, rastas ir jau sustingęs Dirmanto pašautas beveik 50 kg vilkas. „Gavęs tris grankulkes jis „ėjo“ dar 50 metrų“.

Kitą dieną paaiškėjo ir trečio, didžiausio vilko likimas. Jį pasisavino per tą medžioklę prie medžiotojų prisišliejęs „slaptas medžiotojas“ – taip anuomet vadino medžiojančius varovus, kartais ir brakonierius. Per neapsižiūrėjimą medžiotojai pasiuntė tą slapuką ieškoti sužeisto vilko. Rado, tačiau atimti radinio iš jo nepavykę.

1930 metų kovo 8 dieną netoli tos pačios vietos buvo apsupti dar du vilkai. Vieną nušovė Pauliukas, kitą – Jakštys.

Apie vilkų daromą žalą Boleslovas Dirmantas užsiminė neatsitiktinai. To paties „Medžiotojo“ duomenimis, nuo 1929 metų sausio 1 d. iki 1930 metų kovo 1 dienos Šešuolių valsčiuje vilkų buvo papjauta 117 gyvulių: 74 avys, 28 šunys, 7 kiaulės, 4 paukščiai, 1 arklys, 1 kumeliukas, 1 karvė, 1 teliukas. Žala siekė 4395 litus.

Vilkai siautėjo ir kituose valsčiuose. Pavyzdžiui, Musninkų valsčiuje jie papjovė 3 kumeliukus, 30 avių, 1 kiaulę, 25 paukščius (1500 litų), Širvintų valsčiuje – 7 avis, 3 šunis, 1 kiaulę (440 litų), Gelvonų valsčiuje – 4 arklius, 2 karves, 4 šunis (1580 litų).

Parengė Gintaras Bielskis

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top