Tvarka pagal „konservatorius“: iki rinkimų du mėnesiai, o galimi pažeidimai jau dabar gniaužia kvapą

Širvintiškiai J. Meškutavičienė, R. Gujienė, V. Šeipūnė ir J. Kontrimavičius siekia skaidrių, sąžiningų ir įstatymiškai teisėtų rinkimų.

Liepos 22 dieną vykusiame Molėtų-Širvintų rinkimų apygardos Nr. 54 posėdyje buvo duodami komisijos narių rašytiniai pasižadėjimai, renkami komisijos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius, Taip pat nustatomas apylinkių rinkimų komisijų narių skaičius, renkama politinės reklamos stebėsenos, rinkėjų papirkimo tyrimo grupė. Apie tai informuoja trumpas pranešimas Molėtų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Mūsų žiniomis, posėdį vedė šios komisijos pirmininkė Irena Sabaliauskienė, kurią į apygardos komisiją delegavo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Nors pastarasis faktas tarsi turėtų sudaryti nuomonę, kad pirmininkė nėra įsipareigojusi jokiai politinei jėgai, kai kuriuos faktus išduoda spintoje subarškėjęs skeletas. Dar tuo metu, kai veikė Molėtų-Švenčionių rinkimų apygarda Nr. 54, t. y. 2012 metais, Irena Sabaliauskienė į komisijos pirmininkės pareigas buvo deleguota Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos, o tai jau iškalbingas faktas apie rinkimų organizatorės politines pažiūras.

Bet kitaip ir negalėjo būti! Jei pažvelgsime į istoriją, tai pamatysime, kad Molėtų rajone „konservatoriai“ lyg savo dvare tvarkosi jau antrą dešimtmetį, o gal net daugiau. Praėjusiame numeryje rašėme, kad šiuo metu Molėtų mero patarėju dirba buvęs Seimo narys Valentinas Stundys. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąraše ir šioje vienmandatėje apygardoje vėl mandato į Seimą sieksiantis „konservatorius“ 1997-2008 metais pats ėjo Molėtų savivaldybės mero pareigas. Jas perėmė iš tautininko, vėliau „konservatoriumi“ virtusio Virginijaus Širono, o išeidamas perdavė savo partiečiui Algimantui Žiukui. Po kelių kadencijų Algimantas Žiukas mero krėslą „priparkavo“ partiečiui Stasiui Žviniui, o šis – dabar rajoną valdančiam partiečiui Sauliui Jauneikai.

Galima tik įsivaizduoti, kaip Molėtų „konservatoriai“ trokšta revanšo didžiojoje politikoje ir dieną-naktį sapnuoja, kad Seime vėl turėtų saviškį.

Smulkmena, bet nieko nebereiškianti: į Molėtų valdžią Valentinas Stundys kažkada pateko kaip Lietuvos krikščionių demokratų atstovas, bet Tėvynės sąjungai prarijus „krikdemus“, Valentinas Stundys su savo politiniais bendražygiais tuojau pat nuplaukė pasroviui ir tapo Vytauto Landsbergio šalininku.

Jau pirmajame rinkimų apygardos posėdyje kortos buvo sudėliotos taip, kad stipriausi koziriai atsidurtų jei ne konservatorių, tai bent molėtiškių rankose. Iš esmės tai beveik tas pats.

Irena Sabaliauskienė pasiūlė komisijos pirmininko pavaduotoju išrinkti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio deleguotą Sandrą Šavelienę. Komisijos narė širvintiškė Jūratė Meškutavičienė, deleguota Lietuvos socialdemokratų darbo partijos, pastebėjo, kad apygarda yra sudaryta iš kelių rajonų, todėl komisijos pirmininku yra tikslinga paskirta asmenį, kuris gyvena Širvintų rajone, gerai žino Širvintų rajone dirbsiančius apylinkių rinkimų komisijos narius, jame esančias rinkimų apylinkes. Jos siūlymu, šias pareigas galėtų eiti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro deleguotas Justinas Kontrimavičius, kuris jau turi tokio darbo patirties: praėjusiais metais dirbo Širvintų rajono apygardos Nr. 48 rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoju ir galėtų kuruoti Širvintų rajone esančias apylinkes.

Beje, be minėtų dviejų širvintiškių į apygardos komisiją Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius delegavo Ūkio plėtros skyriaus vedėją Ritą Gujienę, o Lietuvos teisininkų draugija – Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoją Vaidą Šeipūnę.

Kaip teigia mūsų šaltiniai, iškėlus kelis kandidatus į komisijos pirmininko pavaduotojus, komisijos pirmininkė pasiūlė pirmiausia balsuoti už jos pasiūlytą Sandrą Šavelienę. Iš posėdyje dalyvavusių 14 narių pradžioje už šią kandidatūrą balsavo 7 komisijos nariai. Gal nesusigaudžiusi, kad pirmininkės balsas tokiais atvejais laikomas lemiamu, Irena Sabaliauskienė paskelbė pakartotiną balsavimą, tada jau rankas pakėlė 8 nariai, tarp jų ir pati Sandra Šavelienė, balsavusi už save.

Mūsų žiniomis, pasipiktinusi tokiu balsavimu Lietuvos socialdemokratų darbo partija Vyriausiajai rinkimų komisijai jau pateikė skundą, kuriame nurodyti galimi balsavimo procedūros pažeidimai. Išreiškus susirūpinimą, kad ne visi komisijos nariai turėjo galimybę išreikšti savo valią balsuojant, komisijos pirmininkė neva atsakė, jog komisijos darbo reglamento nėra, todėl posėdį ji ves taip, kaip jai atrodo.

Mūsų šaltiniai taip pat teigia, kad skunde atkreipiamas dėmesys į komisijos sekretoriaus rinkimus. Buvo iškelta viena kandidatūra, todėl visi pritarė pasiūlytai kandidatei. Tvirtinama, kad komisijos pirmininkė pasiūliusi balsuoti už visą komisijos sprendimą, paskirti komisijos pirmininko pavaduotoja Sandrą Šavelienę, o komisijos sekretore – Auksę Gaidienę. Kai kurie komisijos nariai pasiūlė šį klausimą išskirti į du atskirus klausimus, nes komisijos narių nuomonės išsiskyrė dėl siūlomų kandidatų. Bet į šį pasiūlymą nebuvo atsižvelgta.

Kai kuriuos posėdžio dalyvius nustebino ir kiti svarstyti klausimai, dėl kurių galimai buvo priimti netinkami sprendimai. Manoma, kad nepagrįstai buvo nustatytas apylinkių komisijos narių skaičius (10), kadangi tai pažeistų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatyme nustatytą tvarką. Molėtų-Širvintų rinkimų apygarda Nr. 54 yra sudaryta iš 3 skirtingų rajonų (Molėtų, Širvintų ir Vilniaus rajono) apylinkių, o pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos skelbiamą informaciją matyti, jog į mūsų apygardoje esančią Paberžės rinkimų apylinkę gali būti pasiūlyta 11 apylinkės rinkimų komisijos narių, nes tokią teisę turi 11 subjektų (čia papildomai turi teisę siūlyti ir Politinė partija „Rusų aljansas“).

Vyriausiosios rinkimų komisijos dėmesį tikimasi atkreipti ir galimų pažeidimų dėl komisijos narių priesaikos davimo faktais. Kaip teigia mūsų šaltiniai, posėdžio pirmininkė galimai nesilaikė tvarkos, kaip nustatyta narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos apraše. Dėl to manoma, kad buvo padaryti grubūs rašytinių pasižadėjimų priėmimo tvarkos pažeidimai ir komisijos narių rašytiniai pasižadėjimai turėtų būti pripažįstami negaliojančiais, pasižadėjimo davimas privalo būti organizuojamas iš naujo.

Tačiau svarbiausiu galimu pažeidimu laikoma, kaip komisijoje buvo prisaikdinta Darbo partijos deleguota atstovė. Pagal įstatymo nuostatas, rašytinius pasižadėjimus buvo privalu duoti iki liepos 23 dienos, bet, teigiama, Darbo partijos deleguota atstovė Ona Pumputienė rašytinio pasižadėjimo iki nurodytos datos nedavė. Jei tiesa, kad rašytinį pasižadėjimą ji davė tik liepos 28-ąją, kyla klausimas, kam apskritai yra kuriami įstatymai ir nustatoma tvarka, jei elgiamasi taip, kaip „pačiam atrodo“.

Gal tokie dalykai vyksta dėl to, kad Darbo partijos vedlio vaidmenyje vėl apsireiškęs Viktoras Uspaskich per visas žiniasklaidos priemones išplatino pranešimą apie jo vadovaujamos partijos nusiteikimą po Seimo rinkimų dirbti su „konservatoriais“? Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad mobilizavęs pakrikusią savo kariauną ir net pritraukęs legionierių, pats „feldmaršalas“ nėrė į krūmus ir net nesiteikia dalyvauti Seimo rinkimuose. Kas gali paneigti, kad įsitaisęs minkštoje europarlamentaro kėdėje ir su kosmosu bendraujantis Viktoras taip mulkina juo pasitikinčius, bet ne visai susigaudančius rinkėjus.

Grįžtant prie minėtos istorijos apie komisijos posėdį, šaltiniai tvirtina, jog Vyriausiajai rinkimų komisijai adresuotame skunde prašoma įvertinti Molėtų-Širvintų rinkimų apygardos Nr. 54 komisijos pirmininkės Irenos Sabaliauskienės veiksmus ir tinkamumą toliau eiti šios komisijos pirmininkės pareigas. Bet kuriuo atveju informuosime apie naujai paaiškėjus dalykus ir koks bus Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas. Turint omenyje, kad pastaruoju metu šalyje vyksta keistų ir net sunkiai prognozuojamų procesų, nenustebtume, jei pasitvirtinę faktai būtų palaikyti neesminiais. Jei Austėjai Landsbergienei galima sklypą sostinėje įsigyti už 1 eurą, o kai kas net teigia, kad čia „nieko blogo“, gal tada galima ir Landsbergio partiečiams tvarkytis taip, kaip patiems atrodo?

Gintaras Bielskis

Sending
Skaitytojų įvertinimas
2.67 (6 įvert.)

3 Atsakymai į “Tvarka pagal „konservatorius“: iki rinkimų du mėnesiai, o galimi pažeidimai jau dabar gniaužia kvapą”

  1. silva parašė:

    Kuo daryta nuotrauka? Muiline?

  2. skaitytoja parašė:

    Geras straipsnis. Patiko. Skaitytojai turi žinoti tiesą. Gerai, kad viešinate tokius dalykus.

  3. Kraštietis parašė:

    Bielski, tapote ponios dvaro liokajum. Giedokite ir toliau panašiom tonacijom. Čia ne žurnalistika, o prasčiokiška vienos šeimynėlės propaganda. Kieno vežime sėdi, to ir giesmėlę giedi.

Comments are closed.

scroll to top
+