„Širvintų šiluma“ jau svarsto ir ketina daugiabučių gyventojams pasiūlyti laiptinių valymo paslaugas

2019 metų gruodžio 20-osios „Širvintų krašto“ numeryje spausdinome straipsnį „Miestas gražėja. Bet to nepasakysi apie laiptines“. Jame skaitytojai svarstė, kodėl laiptinių priežiūros paslaugos neteikia Širvintų daugiabučius administruojanti įmonė. Taip yra kai kuriose šalies savivaldybėse, kur laiptinių švara patikėta daugiabučių administratoriui.

Kreipėmės į UAB „Širvintų šiluma“ ir paprašėme pasidalyti mintimis šia tema. Juk iš tiesų kartais švara bendrojo naudojimo patalpose priklauso nuo gyventojų sutarimo. Jo nesant, ir trūksta švaros, ir tvarkos, gyventojai prastai rūpinasi tokių patalpų priežiūra. Galbūt atsirastų daugiabučių ir Širvintose, kurių gyventojai laiptinių priežiūrą patikėtų administratoriui?

Gavome UAB „Širvintų šiluma“ atsakymą:

„Atsakant į Jūsų paklausimą, pirmiausia reikėtų pažymėti, kad Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas nustato teises ir pareigas savininkams patiems rūpintis savo bendru turtu. Būdą, kaip tai daryti, jie gali pasirinkti. Visuotinis butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas balsų dauguma gali nuspręsti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti steigti bendriją, sudaryti jungtinės veiklos sutartį. To nepadarius, nustatyta tvarka daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria Savivaldybė.

Širvintų rajono daugiabučių namų, kurių butų savininkai neįsteigė bendrijos, nesudarė jungtinės veiklos sutarties, bendro naudojimo objektų administratoriumi Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirta UAB „Širvintų šiluma“. Administratoriaus pareigos yra apibrėžtos nuostatuose, kurias tvirtina Vyriausybė. Administratorius organizuoja namo techninę priežiūrą, konsultuoja pastatų savininkus, dalyvauja jų susirinkimuose, tariasi su gyventojais dėl pastatų remonto, jų atnaujinimo, pagal poreikį planuoja ir organizuoja kitus pastato bendro naudojimo patalpų priežiūros darbus.

Jūsų skaitytojų iškeltas klausimas dėl daugiabučių namų bendro naudojimo patalpų valymo ir teritorijos aplink juos tvarkymo šiai dienai tikrai labai aktualus. Panašių klausimų esame sulaukę ir mes. Gyventojai susirinkimų su jais metu aiškinasi, kas įeina į laiptinių priežiūros darbus, ar jų valymas nėra mūsų prievolė. Suprantame, kad toks klausimas gali kilti dėl to, kad aukščiau paminėti nuostatai tarp kitų mokėjimų kuriuos administratorius kas mėnesį turi apskaičiuoti butų savininkams proporcingai jų bendrosios nuosavybės daliai, numato ir įmokos už bendrojo naudojimo patalpų valymą bei mokėjimo už žemės sklypo priežiūrą nustatymo tvarką. Remiantis šia tvarka, bendrųjų patalpų valymo ir sklypo priežiūros paslaugos gali būti perkamos iš šių paslaugų teikėjų arba šias paslaugas gali teikti administratorius pagal patalpų savininkų sprendimu patvirtintą šios paslaugos sąmatą ir tarifą.

Šiuo metu UAB „Širvintų šiluma“ tokių paslaugų neteikia. Tačiau periodiškai apžiūrint administruojamų daugiabučių pastatus, tenka pripažinti, kad didžioji dalis laiptinių tikrai nėra tinkamai tvarkoma – geriausiu atveju vieno ar kito buto gyventojų iniciatyva laikas nuo laiko pašluojamos (dažniausiai tik iki savo buto). Tiesa, būna retų išimčių, kai namo gyventojai susitaria tvarkyti laiptines pagal sudarytą grafiką. Tačiau ir čia iškyla sunkumų – ne visada į grafiką gali būti įtraukti visi gyventojai (dėl senyvo amžiaus, sveikatos problemų, užimtumo ir pan.).

Į visa tai atsižvelgdama, mūsų įmonė ketina pasiūlyti (pirmiausia savo administruojamiems daugiabučiams namams) laiptinių valymo paslaugas. Planuojama, kad ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę laiptai būtų plaunami, kitomis dienomis – šluojami, valomi turėklai, esant reikalui, plaunamos sienos, bent kartą per metus išvalomi langai. Šiuo metu skaičiuojama tokios paslaugos kaina. Taigi, jeigu daugiau nei pusė namo gyventojų duotų sutikimą administratoriui organizuoti laiptinių valymą, jiems būtų pateikta tvirtinti sąmata, ir tik sutarus dėl įkainio UAB „Širvintų šiluma“ galėtų pradėti teikti šias paslaugas.

Be to, susitikimų su daugiabučių gyventojais metu neretai teiraujamasi ir dėl smulkių remonto darbų atlikimo ne tik namo laiptinėse, bet ir butuose, taip pat dėl galimybės skubiai gauti įvairių santechnikos ar elektros prietaisų gedimų šalinimo ir kitas paslaugas. Informuojame, kad artimiausiu metu Širvintų gyventojams pasiūlysime ir šias paslaugas. Jų kainos bus viešai paskelbtos.“

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

1 Atsakymas į "„Širvintų šiluma“ jau svarsto ir ketina daugiabučių gyventojams pasiūlyti laiptinių valymo paslaugas"

  1. GYVENTOJAS parašė:

    AS BUCIAU UZ SUSIMOKI KAZKIEK IR TVARKA O CIA VIENI KAIMYNAI TVARKOSI VALO KITI NE

Comments are closed.

scroll to top
+