Kernavėje vienų darbų pabaigtuvės tapo naujų darbų pradžia

Kernavės bažnyčioje po Vyskupo J. Matulaičio aukotų šv. Mišių gausiai susirinkusius neįgaliuosius, ligonius pasveikino Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, vicemerė Janina Pažusienė, seniūnė Birutė Jankauskienė.

Gegužės 30 d. Kernavės Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje buvo minima Parapijos ligonių diena, todėl į garbaus svečio – J. E. Vyskupo Juozo Matulaičio aukojamas šv. Mišias atvyko ne tik Kernavės, Musninkų parapijų neįgalieji, ligoniai, bet ir Širvintų socialinių paslaugų centro, Parapijos globos namų gyventojai, juos globojantys artimieji, darbuotojai, buvo žmonių ir iš tolimesnių vietovių.

Įvažiavimą pašventinti iš Kaišiadorių atvyko pats vyskupas Juozas Matulaitis.

Dar prieš šv. Mišias J. E. Vyskupas J. Matulaitis palaimino naują neįgaliesiems skirtą įvažiavimą į bažnyčią.

Iškilmėse dalyvavusi Širvintų r. savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė sakė, kad nei vienas iš mūsų nežino, kaip pasisuks gyvenimas.

„Nei vienas iš mūsų nežino, ar šiandien sveikas vaikščiodamas savo kojomis tai galės ir rytoj. Nežino ir to, ar nereikės rūpintis savo artimaisiais. Ir turbūt tik tas žmogus, kuriam likimas lėmė sunkią ligą, negalią, tik tie, kurie kasdien rūpinasi ir slaugo ligonius, gali suprasti, kad ir tokie, atrodytų, paprasti darbai yra labai reikalingi. Nesame vieni šioje žemėje.

Gyvename su kitais ir tarp kitų. Todėl bendrystė, globa, geri darbai, dėmesys ligoniams turi būti ne tik mūsų gyvenimo svarbi dalis, bet ir pareiga, kurią jaučiame. Tikiu, kad tai leis dar plačiau atverti Bažnyčios duris ir pakvies čia dažniau atvykti pasisemti stiprybės ir sielos ramybės iš tikėjimo tiek ligoniai, tiek jų artimieji, tiek globos įstaigų, medicinos darbuotojai, kurių kasdieninis darbas skirtas padėti.“

Merė drauge su pavaduotoja Janina Pažusiene ir seniūne Birute Jankauskiene padėkojo J. E. Vyskupui už pakilias šv. Mišias ir dėmesį Širvintų rajono ligoniams, neįgaliesiems, visai Kernavės Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplierinės parapijai, vienuolėms, labdaros ir paramos fondo „Esu šalia“ prezidentei Jurgitai Paškevičiūtei bei Eglei Gelminauskienei už suteiktą paramą, o nuoširdų ačiū kunigui Mariui Talučiui už iniciatyvą ir spartų darbų įgyvendinimą visi susirinkusieji palydėjo garsiais plojimais.

Savo ruožtu visiems prisidėjusiems prie darbų padėkojo ir Dievo palaimos linkėjo J. E. Vyskupas Matulaitis ir kunigas M. Talutis.

Tai publikacijos anonsas. Visą straipsnį skaitykite birželio 3 d. laikraščio numeryje.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top