Atžalynas

Mokinių sveikata vertėtų labai rimtai susirūpinti

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Asta Žukauskienė: „Tik per 4 procentus mokinių, besimokančių progimnazijoje, neturi jokių sveikatos sutrikimų.“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Asta Žukauskienė: „Tik per 4 procentus mokinių, besimokančių progimnazijoje, neturi jokių sveikatos sutrikimų.“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje, kurioje mokosi per 300 V-VIII klasių vaikų, vis dar yra medicinos kabinetas. Tiesa, jis dirba tik tris dienas per savaitę. Suprasdama būtinybę rūpintis moksleivių sveikata bei jos profilaktika, mokyklos administracija šį kabinetą labai saugo. Neliko jis ir be medikės. Asta Žukauskienė, sveikatos priežiūros specialistė, vaikų švelniai vadinama „sesute“, nuolat apsupta lankytojų, nuolat bendrauja su progimnazijos mokiniais. Medicinos specialistė pataria ir moko vaikus, kaip saugoti savo sveikatą, bendradarbiauja su klasių vadovais, visose klasėse veda valandėles ir pokalbius. Asta Žukauskienė sutiko pasidalyti mintimis apie vaikų sveikatą, pastebimas negeroves, įvairias mokykloje vykdomas akcijas.

– Vienas iš Jūsų darbo tikslų yra saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą. Kokias su ligų ir traumų profilaktika susijusias priemones organizuojate ir įgyvendinate progimnazijoje?

– Aktyviai dalyvauju progimnazijos organizuojamuose renginiuose, akcijose, projektuose Skaityti daugiau »

Prisimintas „Lituanicos“ skrydis

Penktoko Kosto Barausko rankoje pagamintas „Lituanicos“ maketas.

Penktoko Kosto Barausko rankoje pagamintas „Lituanicos“ maketas.

Minėdama Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-ąsias metines, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazija surengė netradicinio ugdymo dieną „Lituanica skrenda“. Tai unikalus Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės projektas, kuriuo populiarinamas istorijos mokslas, žinios, ugdomas pilietinis smalsumas, skatinama domėtis Lietuvos didvyriais bei atmintinomis vietomis.

Lapkričio 14-ąją progimnazijoje šurmuliavę jaunieji istorikai demonstravo žinias viktorinoje ,,Mes skrisime į Lietuvą“, ruošė projektinius darbus, gamino aitvarus ir logotipus, domėjosi skrydžio istorija ir lakūnų atminimo įamžinimo vietomis. Pirmo aukšto fojė buvo surengta mokinių piešinių paroda, eksponuojamas aštuntokų Manto Jastremsko ir Luko Kulikovskio pagamintas lėktuvo maketas. Skaityti daugiau »

Konferencija „Mokykla su Meile“

Rašinius „Mano svajonių mokykla“ konferencijoje pristatė (iš kairės į dešinę) Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos penktokas Justinas Blažys bei Širvintų pradinės mokyklos mokinės Adrija Redeckaitė ir Ugnė Savickaitė.

Rašinius „Mano svajonių mokykla“ konferencijoje pristatė (iš kairės į dešinę) Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos penktokas Justinas Blažys bei Širvintų pradinės mokyklos mokinės Adrija Redeckaitė ir Ugnė Savickaitė.

„Mes gyvi protėvių veiklia meile gimtajam kraštui ir galime išlikti tik pratęsdami ją“, – šių edukologės, habilituotos socialinių mokslų daktarės Meilės Lukšienės žodžių lydimi, Širvintų rajono bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų pedagogai bei vadovai spalio 30 dieną susirinko į Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos aktų salę. Čia vyko konferencija „Mokykla su Meile“, skirta Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Tai Širvintų rajono švietimo centro, vadovaujamo Daivos Vinciūnienės, ir Širvintų rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio, vadovaujamo Romos Vareikienės, organizuotas renginys.

Konferencijos dalyvius sveikino Švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė. Konferencijos dalyviai galėjo pamatyti Elenos Tervidytės dokumentinį filmą apie Meilę Lukšienę, klausėsi skaitomų mokinių rašinių „Mano svajonių mokykla“. Rašinius pristatė Širvintų pradinės mokyklos mokinės Adrija Redeckaitė ir Ugnė Savickaitė bei Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos penktokas Justinas Blažys.

Rajono pedagogų bendruomenė turėjo galimybę ne tik susipažinti su išsamia Meilės Lukšienės biografija, kurią pristatė kultūros istorijos tyrinėtojas dr. Darius Kuolys ir lituanistė Danutė Miliukienė, bet ir suprasti, kodėl šie metai UNESCO paskelbti būtent Meilės Lukšienės metais. Skaityti daugiau »

Prisilietėme prie Lietuvos istorijos

„Atžalyno“ progimnazijos mokiniai lankėsi Vilniaus katedros požemiuose.

„Atžalyno“ progimnazijos mokiniai lankėsi Vilniaus katedros požemiuose.

Spalio 15-osios popietę lauke tykojo gana žvarbus oras, nosis žnaibė lengvas šaltukas. Užėmus pačias geriausias vietas geltonajame (prie rudens spalvų ypač derančiame!) mokykliniame autobuse, pasigirdo šnekos, juokas, muzikos garsai. Atmosfera raibuliavo nuo jaudulio. Kas bus? Ką naujo išgirsime? Ar nenuobodžiausime? Kelionė lapais nusagstytu keliu neužsitęsė. Vieni grožėjosi gamtos margumu, kiti mėgavosi bendravimu.

Neilgai trukus mes, „Atžalyno“ progimnazijos 8A klasės mokiniai, pasiekėme sostinę Vilnių. Mūsų tikslas – Vilniaus katedra. Stebėjomės jos grožiu bei dydžiu. Visi jautėmės mažyčiai it skruzdėlės. Katedros vidus nustebino dar labiau. Įspūdingos lubos, paveikslai ir tyla. Pagaliau nusileidome į požemius. Atmosferoje gyvavusį jaudulį pakeitė senovės kvapas ir išmintis. Didžioji Lietuvos istorija…

Visi buvome sužavėti gidės pasakojimu. Linksma greitakalbė mergina, mokanti sudominti kiekvienu ištartu žodžiu, užkrėtė visus mus žingeidumu. Tiesiog emocionalus pasakojimas nejučia vertė gilintis į tai, ko dar nebuvome girdėję ir matę. Skaityti daugiau »

„Šiandien kiekvienas yra priverstas nuolat mokytis ir tobulėti“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Gražina Gudonienė: „Kuo vaikas anksčiau pradės pažinti save, žinos karjeros galimybes, tuo jis labiau bus patenkintas savo ir savo šeimos gerove.“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Gražina Gudonienė: „Kuo vaikas anksčiau pradės pažinti save, žinos karjeros galimybes, tuo jis labiau bus patenkintas savo ir savo šeimos gerove.“

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose vykdomas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projektas vykdomas ir Širvintų miesto bei rajono mokyklose. Šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas. Jų ugdymą koordinuoja mokyklose dirbantys karjeros koordinatoriai. Apie projektą, karjeros kompetencijų ugdymą, apie jų būtinybę sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui papasakoti sutiko Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Gražina Gudonienė.

– Kodėl atsirado būtinybė mokyklos suole kalbėti apie karjerą? Kas šiandieną yra karjera? Ar galima pradėti dėlioti(s) jos planą dar mokykloje?

– Anksčiau žmogus galėdavo atsisakyti siekti savo karjeros ir gana saugiai jaustis, šiandien kiekvienas yra priverstas nuolat mokytis ir tobulėti. Priešingu atveju – neišlaikys savo, kaip darbuotojo, paklausos darbo rinkoje. Karjera šiandien suprantama kaip darbinių ir mokymosi patirčių seka, ji yra viena iš svarbiausių šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalių. Anot Danijos alternatyvaus švietimo centro vadovės Anne Hoejholt, vaikus mokykloje turime parengti 2050-iesiems, tačiau niekas nežino, kokie jie bus. Tai yra viena iš švietimo sistemos problemų. Skaityti daugiau »

Projekto sėkmę lemia kantrybė, atidumas bei kruopštumas

Kristina Blusevičiūtė - tarptautinio projekto „Sveika Europa - laiminga Europa“ koordinatorė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokytoja.

Kristina Blusevičiūtė - tarptautinio projekto „Sveika Europa - laiminga Europa“ koordinatorė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokytoja.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija baigė vykdyti dvejus metus besitęsusį COMENIUS daugiašalės partnerystės projektą „Sveika Europa – laiminga Europa“. Apie tai jau buvo ne kartą rašyta rajono laikraštyje, „Atžalyno“ mokiniai keliavo po Europą, Širvintose lankėsi užsieniečių delegacijos. Projektą finansavo Europos komisija ir Švietimo mainų paramos fondas. Apie projekto tikslus, veiklą, nuveiktus darbus „Širvintų kraštui“ papasakoti sutiko progimnazijos anglų kalbos mokytoja, projekto koordinatorė Kristina Blusevičiūtė.

– Tarptautinis projektas „Sveika Europa – laiminga Europa“ jau baigėsi. Kaip pavyko įgyvendinti tikslus ir uždavinius?

– Pagrindinis projekto tikslas buvo skatinti jaunimą propaguoti sveiką ir ekologišką gyvenimo būdą, rūpintis gamtos apsauga bei puoselėti vertybes ir tradicijas. Kas pusmetį šie dalykai buvo integruojami į mokomąją veiklą, tad mokiniai įgavo daugiau teorinių ir praktinių įgūdžių ugdytis toliau. Džiugu, kad ne tik iš vadovėlio, bet ir gyvai mokyklos bendruomenė galėjo pasikeisti kultūrine informacija, plėtoti IKT kompetencijas bei gilinti anglų kalbos, socialinius, oratorinius įgūdžius.

– Kuo projekto veikla sužavėjo progimnazijos bendruomenę ir partnerius iš Turkijos, Lenkijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Škotijos, Portugalijos ir Sicilijos?

– Projektas nėra nuobodus. Jis yra suskirstytas į keturis modulius: sveikas gyvenimo būdas, fizinis aktyvumas, ekologija ir aplinkosauga bei etnokultūra. Visa tai lėmė platų temų integravimą į mokomuosius dalykus. Be to, retai nutinka, kad tiek daug šalių dalyvautų viename projekte. Tai sudarė puikias sąlygas glaudesniam bendravimui, geresniam kitų kultūrų, tradicijų, elgesio pažinimui bei galimybei aplankyti skirtingas šalis. Skaityti daugiau »

Progimnazijoje pasidžiaugta, padėkota, pasveikinta

Pagerbti „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai, labiausiai nusipelnę mokslo, meno, sporto srityse. Tai (iš kairės į dešinę) Emilija Vasilionkaitė, Vidas Parnarauskas, Džiugas Tamašauskas, Simona Žirnytė, Lukrecija Parnarauskaitė, Lukas Cikanavičius, Eimantas Ivanauskas.

Pagerbti „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai, labiausiai nusipelnę mokslo, meno, sporto srityse. Tai (iš kairės į dešinę) Emilija Vasilionkaitė, Vidas Parnarauskas, Džiugas Tamašauskas, Simona Žirnytė, Lukrecija Parnarauskaitė, Lukas Cikanavičius, Eimantas Ivanauskas.

Birželio 6 dieną Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos aktų salėje vyko tradicinė „Pabaigtuvių vainiko“ šventė. Joje buvo pagerbti mokslo pirmūnai, dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai bei prizininkai, sportininkai. Į šventę atvyko daug svečių: rajono vadovai, miesto mokyklų direktoriai ir jų pavaduotojai, Švietimo centro komanda, mokyklos tarybos nariai, Rostarževo gimnazijos delegacija iš Lenkijos.

Jau septintus metus pagerbiami mokiniai, labiausiai nusipelnę mokslo, meno, sporto srityse. Jiems įteikiamos nominacijos. Šiais metaus garbingą titulą „Metų atžalynietis 2013“ pelnė aštuntokė Simona Žirnytė. Nominacija „Geriausias mokinys – geriausias sportininkas“ už gebėjimą suderinti mokslą ir sportą buvo apdovanotas septintokas Eimantas Ivanauskas. Mokslo metų baigimo proga nusipelniusiems atžalyniečiams buvo įteiktos ir kitos nominacijos. Nominacija „Metų matematikas 2013“ įteikta aštuntokui Vidui Parnarauskui, „Metų geografas 2013“ – septintokui Lukui Cikanavičiui, „Metų atradimas“ – septintokei Emilijai Vasilionkaitei, „Metų debiutas“ – penktokams Džiugui Tamašauskui ir Lukrecijai Parnarauskaitei.

Buvo apdovanoti olimpiadų ir konkursų laureatai ir prizininkai, progimnaziją garsinę sportininkai. Jiems ir juos rengusiems mokytojams įteiktos padėkos. Gražiausi „Pabaigtuvių vainiko“ žiedai – mokslo pirmūnai, kurie, norėdami pasiekti sėkmę, pamilo mokslą. Į sceną buvo pakviesta ir apdovanota 50 mokslo pirmūnų. Verta paminėti, jog 7 mokiniai mokslo metus baigė vien dešimtukais. Tai Edgaras Dvilevičius, Augustinas Kvaselis, Aistė Jurkevičiūtė, Deimantė Stankevičiūtė, Karolina Jočytė, Lukas Vyšniauskas, Auksė Ramaškevičiūtė. Skaityti daugiau »

Jaunieji „Atžalyno“ geografai pateko į Lietuvos geriausiųjų dešimtuką

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos geografai: (iš kairės į dešinę) septintokas Lukas Cikanavičius, mokytoja Aldona Barkauskienė, šeštokas Kostas Chmeliauskas ir aštuntokas Arnoldas Čiplys.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos geografai: (iš kairės į dešinę) septintokas Lukas Cikanavičius, mokytoja Aldona Barkauskienė, šeštokas Kostas Chmeliauskas ir aštuntokas Arnoldas Čiplys.

Tryliktąjį kartą Lietuvos edukologijos universitetas kvietė Lietuvos moksleivius į respublikinį Česlovo Kudabos geografijos konkursą. Šiais metais jame dalyvavo 909 VI – XII klasių pagrindinių, vidurinių mokyklų, progimnazijų bei gimnazijų mokiniai. Iš Širvintų vyko trys „Atžalyno“ progimnazijos geografijos mokytojos Aldonos Barkauskienės ugdytiniai: šeštokas Kostas Chmeliauskas, septintokas Lukas Cikanavičius ir aštuntokas Arnoldas Čiplys. Pasiekti rezultatai nudžiugino mokytoją: Kostas Chmeliauskas užėmė septintąją vietą Lietuvoje (iš 125 šeštokų), Lukas Cikanavičius – 10-ąją vietą respublikoje (iš 145 mokinių), Arnoldas Čiplys – 7-ąją (iš 147 dalyvavusių aštuntokų). Tai ilgalaikio ir nuoseklaus mokytojos ir mokinių darbo rezultatas.
– Jaunųjų geografų pasiekimai džiugina, – šypsosi mokytoja. – Drauge su rezultatų lentele gavome ir konkurso rengėjų žinutę: „Siunčiame 2013 metų nacionalinio Česlovo Kudabos geografijos konkurso rezultatus. Nuostabūs rezultatai! Džiaugiamės kartu.“

Būtina priminti, jog Širvintų „Atžalyno“ progimnazija unikali tuo, kad jaunieji geografai – mokytojos Aldonos Barkauskienės mokiniai – yra daug kartų parvežę laurus iš respublikinio Česlovo Kudabos geografijos konkurso: 2002, 2003, 2004 metais pirmąsias vietas užėmė dabar Islandijoje gyvenantis Saulius Genutis, 2006, 2007, 2008 metais nepralenkiamas pasirodė dabar VGTU studijuojantis Nerijus Vilčinskas, 2009, 2010 ir 2011 metais pirmasis buvo dabar gimnazijoje besimokantis Jonas Chmeliauskas, Kosto brolis. 2011 metais pirmą vietą yra pelnęs Arnoldas Čiplys. Skaityti daugiau »

Helena Vaicekauskienė: „Užauginau tris vaikus: sūnų, dukrą ir „Atžalyną“

 Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė Helena Vaicekauskienė: „28 metus auginau „Atžalyno“ medį. Tai, kas padaryta gražaus ir gero mokykloje, yra viso kolektyvo nuopelnas.“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė Helena Vaicekauskienė: „28 metus auginau „Atžalyno“ medį. Tai, kas padaryta gražaus ir gero mokykloje, yra viso kolektyvo nuopelnas.“

Balandžio 25 dieną vykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 19 tarybos narių, buvo apsvarstyta daugiau nei 40 sprendimų projektų. Posėdyje daug diskutuota, klausta, tartasi. Ne visi sprendimai buvo patvirtinti.

Pirmuoju klausimu buvo svarstomas sprendimo projektas „Dėl Helenos Vaicekauskienės atleidimo iš pareigų“. Projektą pristačiusi Teisės ir personalo skyriaus vedėja Roma Džiovėnaitė sakė: „Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Helenos Vaicekauskienės atleidimo iš pareigų“ projektas parengtas atsižvelgiant į LR vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punktą, kuriame nustatyta paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija – savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka <…>. 2013 m. balandžio 8 d. gautas Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorės Helenos Vaicekauskienės prašymas Nr. (5.8.)-15-22 „Dėl darbo sutarties nutraukimo“, kuriame prašoma atleisti iš užimamų pareigų 2013 m. birželio 10 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsniu (darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu). <…> Susitarime numatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukiama, kitos sutarties nutraukimo sąlygos (kompensacijų, nepanaudotų atostogų suteikimo ir kt.).“ Skaityti daugiau »

Sėkmė lydėjo taiklius progimnazijos šaulius

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos šauliai buvo taiklūs.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos šauliai buvo taiklūs.

Kovo 15 dieną Zujūnų (Vilniaus rajonas) sporto mokykloje vyko Lietuvos mokinių olimpinio festivalio tarpzoninės šaudymo varžybos. Dėl teisės dalyvauti finale turėjo varžytis Vilniaus miesto, Vilniaus, Molėtų ir Širvintų rajonų komandos.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos komandą, kuri šaudė iš pneumatinio šautuvo, sudarė 3 vaikinai ir 3 merginos. Šaudymo pratimas gana sunkus. Stovėdamas šaulys privalėjo per 20 minučių paleisti 20 šūvių. Pirmieji šaudymą baigė šauliai iš pneumatinio šautuvo, kadangi šaudė dviem šautuvais. Verta pasidžiaugti, kad šiais metais labai intensyviai treniravosi 5-6 klasių mergaitės. Labai malonu, kad atsirado tėvų entuziastų, kurie sudarė sąlygas vaikams treniruotis namuose. Eugenijus Baravykas įsigijo aukštos klasės ginklą ir varžybose leido naudotis visiems komandos dalyviams. Eugenijaus Baravyko dukra penktokė Augustė neapvylė nei tėčio, nei trenerio. Ji varžybose buvo taikliausia, surinko 126 taškus. Gerai pasirodė ir jos komandos draugė penktokė Viktorija Aliukonytė. Ji surinko 102 taškus. Komandai taškus pelnė Miglė Jarmalytė, Karolis Kazlauskas, Lukas Gimbickas, Lukas Kavaliauskas. Širvintiškių komanda, surinkusi 570 taškų, užėmė antrąją vietą. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos