Vėjo elektrinių parko vystytojai antrą kartą susitiko su bendruomene ir pasiūlė su Širvintų savivaldybe pasirašyti įsipareigojimą dėl projekto teikiamų naudų

Šią savaitę, antradienį, Širvintų kultūros centre vyko dar vienas bendruomenės susitikimas su planuojamo vėjo elektrinių parko vystytojų atstovais. Susitikime UAB „Evecon“ ir jos valdoma UAB „Žalia žemė“ atstovai atsakė į gyventojams kilusius klausimus bei pasiūlė pasirašyti įsipareigojimų susitarimą su Širvintų rajono administracija dėl bendruomenei teikiamų naudų.

Vystytojai pasisiūlė teisiškai įsipareigoti mokėti NT mokestį ir įmokas į bendruomenių fondą

Susitikimo metu Širvintų rajono savivaldybės administracijai buvo pateikti pasiūlymai ir išvardintos visos naudos Širvintų rajonui bei bendruomenei.

„Viešumoje pasigirsta netikros informacijos, kad naudos yra tik popierinės ir iš tiesų šios naudos nepasieks gyventojų. Norėdami panaikinti šias spekuliacijas norime aiškiai ir nedviprasmiškai įsipareigoti dėl mokamų mokesčių, suteikiamų papildomų naudų gyventojams, organizacijoms ir žemės savininkams. Šios įplaukos pasieks Širvintų biudžetą, asmenines gyventojų sąskaitas ir mažins elektros kainas“, – komentuoja Darius Narmontas, projekto vadovas iš bendrovės „Evecon“.

Įsipareigojime numatyti ir detaliai aprašyti du punktai. Pirmasis – vėjo elektrinių parko vystytojai įsipareigojo visą parko eksploatacijos laikotarpį teisės aktų ir Savivaldybės nustatyta tvarka mokėti nekilnojamojo turto mokestį, įskaitytiną į Savivaldybės biudžetą, už Savivaldybės teritorijoje pastatytas vėjo jėgaines.

Pagal įstatymuose numatytą tvarką ir metodiką, NT vertė nustatoma bokšto aukštį metrais dauginant iš 8440 Eur: „Mūsų projekto atveju planuojamas bokšto aukštis yra 167 m ir atitinkamai NT vertė 1,409 mln Eur. Pagal galiojantį 3 % NT tarifą NT mokestis tenkantis vienai vėjo elektrinei yra 42 284 Eur per metus. Iš viso Širvintų rajone planuojama apie 30 vėjo elektrinių, tokiu atveju NT mokesčio suma sudarytų iš viso 1,268 mln Eur per metus“, – aiškina D. Narmontas.

Antrasis įsipareigojimas, dėl kurio pasirašė vystytojai, yra visą parko eksploatacijos laikotarpį mokėti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytą gamybos įmoką pagal šio susitarimo pasirašymo dieną galiojantį tarifą.

„Nustatytas mokestis yra 1 Eur/MWh, viena turbina, planuojama, bus 7,2 MW ir vidutiniškai vienas MW per metus pagamins apie 3500 MWh elektros energijos. Labiausiai tikėtina, kad viena turbina pagamins apie 25 200 MWh ir atitinkamai bus sumokama apie 25 200 Eur bendruomenės mokesčio vienai turbinai ir apie 757 tūkstančius eurų bendruomenės mokesčio per metus“, – komentuoja D. Narmontas.

Svarbu paminėti, kad pagal atnaujintą įstatymo redakciją 15 proc. šios sumos keliaus tiesiogiai į gyventojų, gyvenančių 5 km atstumu nuo vėjo jėgainių, sąskaitas, o 85 proc. – skirti bendruomeninėms organizacijoms.

Papildomai gyventojams, esantiems arčiausiai vėjo elektrinių nemokama elektra apie 2000 kWh per metus, iki 1 km esantiems gyventojams teikiama lengvatine kaina. Taip pat numatyta 100 000 kWh per metus nemokamas elektros savivaldybės nurodytai organizacijai ir iki 10 000 000 kWh elektros paskirtoms institucijoms lengvatine kaina. Ši elektra būtų tiekiama iš kitų UAB „Evecon“ vystomų nutolusių gaminančių vartotojų parkų.

Paspauskite pasididinti

Atsakymai į aktualiausius gyventojų klausimus

Susitikimo metu projekto vystytojai dar kartą detaliai pristatė svarbiausius parko vystymo aspektus bei atsakė į dažniausius gyventojų klausimus. Pateikiame juos čia.

Kodėl taip ilgai nebuvo įvardintos tikslios vėjo elektrinių vietos?

Konkrečias vėjo elektrinių vietas įvardyti galėjome tik atlikę visas būtinas procedūras, poveikio aplinkai vertinimą (PAV) bei gavę gyventojų rekomendacijas, dėl to anksčiau jų pateikti negalėjome. Projektas pradėtas analizuoti nuo 143 vėjo jėgainių vietų ir 117 vietų Širvintų rajone. Atsižvelgiant į gyventojų, ornitologų rekomendacijas, PAV metu tiriamų vietų kiekis sumažintas iki 72. Buvo gauta apie 1000 laiškų iš gyventojų. PAV metu neigiama išvada gauta 24 vėjo elektrinėms, dar 14 numatyti ribojimai, dėl kurių elektrinių veikimas sunkiai įmanomas. Objektyviai vertinant galėsime pastatyti apie 30 vnt. vėjo jėgainių visame Širvintų rajone.

Kaip vyksta, vyko gyventojų sutikimų gavimo procedūra? Kodėl ne visi gyventojai privalo pasirašyti sutikimus?

Gyventojų informavimas ir sutikimai yra griežtai apibrėžti LR įstatymų, kuriais vadovaujamės.

Jeigu vėjo elektrinė sukelia didesnį negu 45 db garsą prie gyvenamųjų namų, tokiu atveju vėjo elektrinių statyba toje zonoje yra draudžiama. Paprastai didesnį nei tokį garsą elektrinės sukelia tuomet, kai yra arčiau nei 300 m atstumu nuo gyvenamųjų pastatų. Tikslus atstumas, įvertinus daugyvę parametrų, yra sumodeliuotas PAV ataskaitoje. Šioje zonoje komercinės paskirties pastatų statyba ir žemės ūkio veikla yra leidžiama.

Vėjo elektrinių statyba 670 m atstumu (4 stiebų aukštis) galima tik gavus gyventojų, gyvenančių šioje zonoje, pritarimą. Visiems žemės ūkio sklypų savininkams šiose zonose išsiųsti pranešimai registruotu laišku, su gyvenamųjų pastatų savininkais bus kalbamasi individualiai.

Į šiuo metu gautus gyventojų prieštaravimus galėsime pilnai atsakyti, kai bus aiškūs PAV rezultatai, rasti sprendimai su vietiniais gyventojais konkrečios turbinos atveju.

Ar vėjo elektrinių infragarsas žalingas žmonėms?

Vėjo elektrinės skleidžia nežymų infragarsą. Kaip rodo kelių dešimčių vėjo jėgainių parko sukuriamo infragarso tyrimai, jau net kelių šimtų metrų atstumu nuo artimiausios jėgainės infragarso stiprumas yra gerokai mažesnis negu leidžiama norma.

Taip pat tyrimų rezultatai atskleidžia, kad vėjo jėgainių skleidžiamo infragarso lygis yra žemas, lyginant su foniniais gamtiniais ir kitais žmogaus sukurtais infragarso šaltiniais (pavyzdžiui, automobilio). Vėjo jėgainių infragarsas neviršija saugaus lygio ir nesukelia žalos žmonių sveikatai ar savijautai. Pavyzdžiui infragarso dydis 360 m atstumu nuo vėjo elektrinės yra toks pats kaip esant 8 km atstumu nuo jūros.

Svarbu ir tai, kad kuo toliau jėgainės esame, tuo infragarsas yra silpnesnis. Jėgainės skleidžiamas infragarsas 1 km nuotolyje nusilpsta tiek, kad jis ne tik nesukelia jokio poveikio, bet jį net ir sunku užregistruoti natūralių gamtinių šaltinių ir aplinkos triukšmo fone.

SF6 dujų naudojimas vėjo elektrinėse

SF6 dujos iš tiesų naudojamos energetikoje, tačiau jos atsakingos vos už 0,3 % klimato kaitos. Vėjo elektrinės sumažina CO2 emisijas dešimtimis tūkstančių kartų daugiau, lyginant su SF6 dujų sukuriamu neigiamu efektu.

SF6 dujos yra naudojamos daugiausia elektros srityje. Daugiausia jas naudoja ESO, „Litgrid“ vidutinės ir aukštos įtampos įrangoje. Šių įrenginių Lietuvoje yra šimtai tūkstančių. Dėl poveikio klimatui taikomi specialūs reikalavimai dėl įrenginių sandarumo, utilizavimo, o nuo 2028 m. iki 145 kV elektros įrenginiuose bus šios dujos bus uždraustos.

Vėjo elektrinių gamintojai skaičiuoja, kad 95 % visų skirstomųjų įrenginių bus grąžinti perdirbti pasibaigus jų eksploatavimo laikui.

Ar nekilnojamasis turtas nuvertėja prie vėjo elektrinių?

Nagrinėjant NT kainų statistiką NT kainos nėra mažesnės negu teritorijose, toliau nuo vėjo elektrinių. Žemės ūkio paskirties sklypo gaunamos pajamos padidės dėl mokamo papildomo 100 Eur/ha mokesčio, o vėjo elektrinių teritorijose žemės ūkio veiklą vykdyti galima ir toliau.

Lietuvoje geriausias pavyzdys galėtų būti Palangos teritorija, kur 7 km spinduliu, arba 4 kartus mažesnėje teritorijoje nei Molėtų – Širvintų projektas, jau daugiau nei 10 metų veikia 23 vėjo jėgainės: NT kainos netoli vėjo jėgainių nėra mažesnės. Skundų dėl vėjo jėgainių neigiamo poveikio institucijos ir savivaldybė negauna. Vyksta aktyvi plėtra ir statomi nauji namai šioje teritorijoje.

Užs. Nr. 50.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
1 (2 įvert.)
scroll to top