Setupad reklamos tinkle – komunikacijos pasiūlymas palankiomis sąlygomis

Setupad reklamos tinkle galite informuoti apie savo teikiamas paslaugas.

Corona virusas įnešė daug neapibrėžtumo daugelyje kasdieninio gyvenimo sričių, ypač kai kuriuose verslo segmentuose. Daugiausiai nukentėjo tie verslai, kurie glaudžiai siejami su bendravimu su žmonėmis. Tai – maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, pramogų verslo, grožio industrijos atstovai, odontologai, kelionių agentūros. Žinoma, ir kiti verslai.

Daugeliui dienas tenka leisti namuose, sekant vis naujas žinias apie viruso plitimą. Taigi, smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, asmenys, užsiimantys individualia veikla, gali ieškoti kūrybinių sprendimų, kaip padėti savo verslui ir neprarasti klientų. Netgi imtis naujos veiklos interneto erdvėje, kur žmonės šiomis dienomis ir leidžia daugiausiai laiko.

Reklamos technologijas kurianti kompanija Setupad.com paskelbė apie galimybę smulkaus ir vidutinio verslo atstovams itin palankiomis sąlygomis užsakyti reklamą didelę aprėptį turinčiame reklamos tinkle. Lietuvoje Setupad reklamos tinklas jungia didžiuosius portalus, nišines svetaines. Taip pat padengia daug regionų, savivaldybių per vietines žiniasklaidos priemones.

„Nusprendėme suteikti galimybę verslininkams neprarasti ryšio su klientais. Priminti apie save, pasiekti potencialius klientus tiek visos Lietuvos mastu, tiek ir pasirinktuose miestuose, regionuose. Arba – tiesiog atrinktų svetainių reklamos plotuose, kuriuos valdome savo tinkle. Kai kuriais atvejais karantino metu verslas gali tiesiog konsultuoti klientus, su kuriais atsirastų galimybė dirbti gyvai jau po karantino. Galbūt suteikti jiems nuolaidos kuponus, rasti kitus būdus, kaip pristatyti savo paslaugas. Bet kuriuo atveju užsakovus konsultuosime ir patarsime, kokią žinutę geriausia komunikuoti būtent jų verslui.” – kalba Povilas Goberis, Setupad vadovas Lietuvoje. – „Esame netgi pasirengę atlikti paprastus dizaino darbus užsakovams, kurie neturi reklaminės medžiagos, nemokamai. Be to, tai tam tikra prasme ir socialinis projektas. Vietoje to, kad remti užsienio reklamos platformas, verčiau paremti vietinę žiniasklaidą. juk ji šiuo laikotarpiu irgi stipriai nukenčia.“

sirvinta.net taip pat yra pasiekiama per Setupad reklamos tinklą. Todėl reklamą mūsų svetainėje galite užsakyti arba tiesiogiai, arba per Setupad.

Daugiau informacijos apie Setupad pasiūlymą rasite https://reklama.setupad.com/ puslapyje.

Kontaktai pasiteirauti: supportlt@setupad.com , +370 609 88386.

***

Communication offering business-friendly terms on the Setupad advertising network

The Corona virus has introduced a great deal of uncertainty into many areas of daily life, and especially in some segments of the business. Businesses that are closely associated with people – food service companies, entertainment business, beauty industry, dentists, travel agencies and more – are the hardest hit.

Despite the need to spend days at home following the ever-expanding knowledge of the spread of the virus, small and medium business individuals can still look for creative solutions to help their business without losing customers. Even take up new activities in the online space where people these days spend most of their time.

Advertising technology firm Setupad.com has announced the possibility for small and medium-sized businesses to outsource advertising on a high-coverage ad network. In Lithuania, the Setupad advertising network connects major portals, niche sites, and covers many regions and municipalities through local media.

„We decided to give entrepreneurs the opportunity to stay in touch with customers, remind themselves, reach potential customers across Lithuania, in selected cities, regions, or simply in the advertising space of selected sites that we manage within our network. In some cases, during quarantine, businesses may simply be advising clients who will be able to work live after the quarantine. Maybe give them discount coupons, find other ways to present their services. In any case, we will advise our customers and advise on the best message for their business. ” – Speaks Povilas Goberis, Head of Setupad Lithuania. – „We are even ready to do simple design work for clients who do not have any promotional material for free. But in a sense, it is also a social project – instead of supporting foreign advertising platforms, it is better to support the local media, which is also suffering greatly during this period. ”

sirvinta.net is also available through the Setupad advertising network. So you can order advertising on our site either directly or via Setupad.

For more information on Setupad’s offer, visit https://reklama.setupad.com/.

Contact: supportlt@setupad.com , +370 609 88386.

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+