Kraštiečio knyga, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Stasys Miliukas

Stasys Miliukas

Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacijos narys, savo veiklą vystantis Klaipėdos nevyriausybinių organizacijų taryboje, Stasys Miliukas pirmąją knygą „Giminės ir ne tik“ išleido 2015 metais. Neseniai dienos šviesą išvydo jo kitas leidinys “ Nuo senovės ir viduramžių iki Žalio Velnio”, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Knygos “Įžanginiame žodyje” iš Širvintų rajono kilęs, Musninkuose mokyklą baigęs ir chemiko kelią Vilniaus universitete pasirinkęs autorius rašo:

„Susidomėjimą Lietuvos istorija paskatino Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis ir artėjantis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Kruopščiai išanalizavęs daugelį istorinių publikacijų ir leidinių, pateikiau mūsų šalies vystymosi sanklodą, reikšmingus istorinius įvykius, pradedant nuo įtikinamų lietuvių kilmės ir Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose versijų. Lietuvos kelias į krikščionybę ir europinę bendruomenę per ilgus jos gyvavimo šimtmečius buvo ne kartą nutraukiamas svetimųjų invazijomis, okupacijomis, nulemtas galingųjų interesais. Pateiktos temos skiriamos apibrėžti ryškiausius Lietuvos istorijos kontūrus, patriotinio pasididžiavimo vertus įvykius, faktus ir žmones, priminti skaudžius politinius, karinius, represinius kruvinus įvykius, tekusius Lietuvai šimtmečių sūkuryje.“

Stasio Miliuko knyga

Stasio Miliuko knyga

Knygoje pateiktas ne tik buvusių garbių Lietuvos valdovų, didžiųjų kunigaikščių, indėlis į šalies vystymą, plėtojimą, gynybą, bet ir kai kurių jų šeimos narių (motinų, dukterų, sutuoktinių), kaip antai: Ona, Vytauto žmona; Elžbieta Habsburgaitė; Bona Sforca; Aldona Ona; Danutė Ona, Ona Jogailaitė, Barbora Radvilaitė ir kt., pastangos ir tam tikra prasme, pagalba savo iškiliems vyrams jų įvairiapusiškame gyvenime, sudėtingoje kasdienybėje. Paliestos lietuvių kautynių peripetijos (kai kurių – nuodugniai, kitų – fragmentiškai) sukilimuose prieš carinės Rusijos valdžią, taip pat Saulės, Žalgirio, Oršos, Klecko,Vorsklos, Pabaisko mūšiuose, Septynerių Metų kare, Mėlynųjų Vandenų kare, Šiaurės kare, Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose. Paminėtina, jog Septynerių Metų karas, Šiaurės karas ir kt. viduramžiu vyko ir buvusios Mažosios Lietuvos teritorijoje.

Stasio Miliuko knyga

Stasio Miliuko knyga

Nušviestas lietuvių gyvenimo laikotarpis Abiejų Tautų Respublikoje, carinės Rusijos imperijos ir Sovietų Sąjungos sudėtyje ir lietuvių tautos pastangos išsivaduoti iš svetimųjų jungo. Pateiktos tarpukario Lietuvos prezidentų asmenybės, senosios Lietuvos sostinių, didžiųjų šalies miestų, apskričių ir rajonų (savivaldybių) centrų istorinės ir kultūrinės ištakos. Itin plačiai pateikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Jonavos, Kėdainių miestų, taip pat Vilniaus ir Klaipėdos kraštų vystymosi istorinė ir kultūrinė raida.

Gyvojo liudininko prisiminimuose nušviestos Antrojo pasaulinio karo ir pokario laikotarpiu Lietuvos partizanų pasipriešinimo kovos prieš sovietų valdžią, vadovaujant Jonui Misiūnui – Žaliam Velniui, Didžiosios Kovos Apygardos vadui. Taip pat pateiktos antisovietinio pogrindžio kovos Klaipėdos krašte.

Genealogija – istorijos dalis. Tiesiog buvo nepaprastai įdomu panirti į senų dokumentų pasaulį, prisiliesti prie autentiškos giminės istorijos, kurią, kaip ir daugelis iš mūsų, žinome labai paviršutiniškai. Be abejonės, šis darbas reikalauja kruopštumo, preciziškumo, kantrybės.

Kaip ne keista daugiau tvarkos archyvuose atsirado ne sovietiniais, bet jau carinės Rusijos laikais, tuomet archyviniai dokumentai buvo unifikuoti. Iš archyvinių dokumentų galima sužinoti įdomios informacijos apie protėvius: luomą, kam kaimas priklausė – ar žemė buvo valstybinė, ar bajoro, informacijos apie ūkį, jo dydį ir pan. Tarpukario dokumentuose galima surasti pasus, nuotraukas, kariuomenės dokumentus, jei vyras joje tarnavo. Visais laikais pasitaikydavo ir nesantuokinių vaikų – kai kuriais laikotarpiais mažiau, kai kuriais – daugiau. Sakykim, užėjus Napoleono armijai, jų buvo tiesiog pasipylę. Tikėtina, kad to laikotarpio nesantuokiniai vaikai galėjo turėti prancūziško kraujo. Tačiau bėda ta, jog tokių vaikų gimimo metrikuose nepateikiama jokių duomenų apie vaiko tėvą, juose yra tik motinos vardas ir pavardė, tad iškart nutrūksta viena giminės šaka.

Genealoginio medžio lajų vainikuose pavyko aprėpti 321 metų laikotarpį nuo Lietuvos ir Lenkijos Abiejų Tautų Respublikos laikų. Dviejų dalių genealoginį medį sudaro dešimties kartų 165 žmonės.

Iškilmingai minėjome šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Koks gi turėtų būti tautos vienybę įamžinantis paminklas? Vytis buvo mūsų tautos vedlys ištisus šimtmečius. Jeigu ne sostinėje Vilniuje, tai laikinoje sostinėje Kaune, tikėkime, iškils didingas paminklas – Vytis.

Kristina Buslajeva
Klaipėdos Miesto Pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė

Naujausi komentarai
  •     2018-03-14 11:06         

    Vaclovo ir Stasės Miliukų sūnus

  • zps    2018-03-14 10:37         

    O kieno sunus yra St.Miliukas? Ar nuo Pasperiu?

  • zps    2018-03-14 10:37         

    O kieno sunus yra St.Miliukas? Ar nuo Pasperiu?

Savivaldybės naujienos

Širvintų parapija

Web ir SEO sprendimai

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa

Ar jau pasinaudojote proga po Širvintas pasivažinėti Kalėdiniu traukinuku?

Rezultatai

Loading ... Loading ...
Archyvas
Reklama

Farming simulator 19 mods
Apskaitos paslaugos
Židiniai
Kreditas
Plytelės
Buitinė technika namams
Pigūs baldai
Vertimai iš anglų
Lagaminai
Microblading
NeoLife vitaminai
Įmonių steigimas
Išparduotuvė
Optimizavimas paieškos sistemoms

  
Statistika
Dabar svetainėje: 11 lankytojai
Nuotraukos
Atsisiųsti Flash Player slideshow žiūrėjimui.