+

Kraštiečio knyga, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Stasys Miliukas

Stasys Miliukas

Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacijos narys, savo veiklą vystantis Klaipėdos nevyriausybinių organizacijų taryboje, Stasys Miliukas pirmąją knygą „Giminės ir ne tik“ išleido 2015 metais. Neseniai dienos šviesą išvydo jo kitas leidinys “ Nuo senovės ir viduramžių iki Žalio Velnio”, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Knygos “Įžanginiame žodyje” iš Širvintų rajono kilęs, Musninkuose mokyklą baigęs ir chemiko kelią Vilniaus universitete pasirinkęs autorius rašo:

„Susidomėjimą Lietuvos istorija paskatino Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetis ir artėjantis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Kruopščiai išanalizavęs daugelį istorinių publikacijų ir leidinių, pateikiau mūsų šalies vystymosi sanklodą, reikšmingus istorinius įvykius, pradedant nuo įtikinamų lietuvių kilmės ir Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose versijų. Lietuvos kelias į krikščionybę ir europinę bendruomenę per ilgus jos gyvavimo šimtmečius buvo ne kartą nutraukiamas svetimųjų invazijomis, okupacijomis, nulemtas galingųjų interesais. Pateiktos temos skiriamos apibrėžti ryškiausius Lietuvos istorijos kontūrus, patriotinio pasididžiavimo vertus įvykius, faktus ir žmones, priminti skaudžius politinius, karinius, represinius kruvinus įvykius, tekusius Lietuvai šimtmečių sūkuryje.“

Stasio Miliuko knyga

Stasio Miliuko knyga

Knygoje pateiktas ne tik buvusių garbių Lietuvos valdovų, didžiųjų kunigaikščių, indėlis į šalies vystymą, plėtojimą, gynybą, bet ir kai kurių jų šeimos narių (motinų, dukterų, sutuoktinių), kaip antai: Ona, Vytauto žmona; Elžbieta Habsburgaitė; Bona Sforca; Aldona Ona; Danutė Ona, Ona Jogailaitė, Barbora Radvilaitė ir kt., pastangos ir tam tikra prasme, pagalba savo iškiliems vyrams jų įvairiapusiškame gyvenime, sudėtingoje kasdienybėje. Paliestos lietuvių kautynių peripetijos (kai kurių – nuodugniai, kitų – fragmentiškai) sukilimuose prieš carinės Rusijos valdžią, taip pat Saulės, Žalgirio, Oršos, Klecko,Vorsklos, Pabaisko mūšiuose, Septynerių Metų kare, Mėlynųjų Vandenų kare, Šiaurės kare, Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose. Paminėtina, jog Septynerių Metų karas, Šiaurės karas ir kt. viduramžiu vyko ir buvusios Mažosios Lietuvos teritorijoje.

Stasio Miliuko knyga

Stasio Miliuko knyga

Nušviestas lietuvių gyvenimo laikotarpis Abiejų Tautų Respublikoje, carinės Rusijos imperijos ir Sovietų Sąjungos sudėtyje ir lietuvių tautos pastangos išsivaduoti iš svetimųjų jungo. Pateiktos tarpukario Lietuvos prezidentų asmenybės, senosios Lietuvos sostinių, didžiųjų šalies miestų, apskričių ir rajonų (savivaldybių) centrų istorinės ir kultūrinės ištakos. Itin plačiai pateikiama Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Jonavos, Kėdainių miestų, taip pat Vilniaus ir Klaipėdos kraštų vystymosi istorinė ir kultūrinė raida.

Gyvojo liudininko prisiminimuose nušviestos Antrojo pasaulinio karo ir pokario laikotarpiu Lietuvos partizanų pasipriešinimo kovos prieš sovietų valdžią, vadovaujant Jonui Misiūnui – Žaliam Velniui, Didžiosios Kovos Apygardos vadui. Taip pat pateiktos antisovietinio pogrindžio kovos Klaipėdos krašte.

Genealogija – istorijos dalis. Tiesiog buvo nepaprastai įdomu panirti į senų dokumentų pasaulį, prisiliesti prie autentiškos giminės istorijos, kurią, kaip ir daugelis iš mūsų, žinome labai paviršutiniškai. Be abejonės, šis darbas reikalauja kruopštumo, preciziškumo, kantrybės.

Kaip ne keista daugiau tvarkos archyvuose atsirado ne sovietiniais, bet jau carinės Rusijos laikais, tuomet archyviniai dokumentai buvo unifikuoti. Iš archyvinių dokumentų galima sužinoti įdomios informacijos apie protėvius: luomą, kam kaimas priklausė – ar žemė buvo valstybinė, ar bajoro, informacijos apie ūkį, jo dydį ir pan. Tarpukario dokumentuose galima surasti pasus, nuotraukas, kariuomenės dokumentus, jei vyras joje tarnavo. Visais laikais pasitaikydavo ir nesantuokinių vaikų – kai kuriais laikotarpiais mažiau, kai kuriais – daugiau. Sakykim, užėjus Napoleono armijai, jų buvo tiesiog pasipylę. Tikėtina, kad to laikotarpio nesantuokiniai vaikai galėjo turėti prancūziško kraujo. Tačiau bėda ta, jog tokių vaikų gimimo metrikuose nepateikiama jokių duomenų apie vaiko tėvą, juose yra tik motinos vardas ir pavardė, tad iškart nutrūksta viena giminės šaka.

Genealoginio medžio lajų vainikuose pavyko aprėpti 321 metų laikotarpį nuo Lietuvos ir Lenkijos Abiejų Tautų Respublikos laikų. Dviejų dalių genealoginį medį sudaro dešimties kartų 165 žmonės.

Iškilmingai minėjome šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Koks gi turėtų būti tautos vienybę įamžinantis paminklas? Vytis buvo mūsų tautos vedlys ištisus šimtmečius. Jeigu ne sostinėje Vilniuje, tai laikinoje sostinėje Kaune, tikėkime, iškils didingas paminklas – Vytis.

Kristina Buslajeva
Klaipėdos Miesto Pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė

     

Jau veikia ŠIRVINTŲ KRAŠTO skelbimų lentos. Jomis naudotis gali tiek užsiregistravę lankytojai, tiek Svečiai. Registruotiems vartotojams - daugiau galimybių. Jau įdiegta galimybė į serverį įkelti savo nuotraukas prie dedamų skelbimų. Apie pastebėtas klaidas rašykite Administratoriui: gintaras@sirvinta.net . Ačiū, kad naudojatės Skelbimų lentomis!
Naujausi komentarai

Kiti straipsniai:

Pirmieji būsimi socialiniai lyderiai jau susipažino

„O pomidorai tada atrodo tokie gražūs…“

Brandos atestatai jau Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistų rankose

Naujojoje aikštėje – įspūdinga miesto šventė

Vasara vaikams bus dar turiningesnė kartu su „Virtualiu manekenu“

Iniciatyva „Atverk duris vasarai“

Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje

Balsuokime už Sapnus!

Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje – dvidešimt metų drauge

Vaikų vasaros stovykla „Draugystės taku“

Čiobiškiečiai ieškojo lobio

Vijos Tarabildienės akvarelių paroda Širvintų kultūros centre veiks iki liepos 20 d.!

Gėlas vanduo – gyvybės planetoje pagrindas

Širvintiškiai atšventė Europos dieną

Gegužės 18 d. Kernavėje – Muziejų naktis

Violončelės muzika pakerėjo…

Darželinukų džiaugsmai

Septintą kartą Širvintas aplankė „Sėkmės paukštė“

Stebuklinga Mamos skarelė…

Auginame Lietuvos piliečius

Susitikimas su žurnaliste Rūta Janutiene ir naujausios jos knygos „Ir saugok mus nuo piktojo…“ pristatymas

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos


+