Privačių miškų aktualijos


Užfiksuotas pažeidimas.

Vykdant Aplinkos ministerijos pavedimą dėl miškų kontrolės ir siekiant skirti didesnį dėmesį rekreacinėse teritorijose esantiems miškams, 2019 metų vasario mėnesį Širvintų rajone Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistai kartu su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistais atliko patikrinimus privačiuose miško žemės sklypuose, esančiuose Puorių kaime šalia sodininkų bendrijoms priklausančių sklypų, taip pat prie Kernavės miestelio.

Dalyje patikrintų sklypų buvo nustatyti įvairūs miško žemės naudojimo pažeidimai, dėl kurių pradėti administraciniai tyrimai.

Privačiuose miško žemės sklypuose, kurie yra šalia sodininkų bendrijos „Šilelis“, nustatytas miško šiukšlinimas žaliosiomis tujų, kitų dekoratyvinių krūmų genėjimo atliekomis. Žaliosios atliekos į mišką suneštos iš sodininkams priklausančių valdų. Pagal atliekų tvarkymo taisyklių 65 punktą žaliųjų (sodų ir želdynų tvarkymo) atliekų turėtojai šias atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietose ir apdoroti kompostavimo įrenginiuose patys arba perduoti jas tokių atliekų apdorojimo įmonei. Asmenys pažeidę nustatytus reikalavimus atsako įstatymų nustatyta tvarka. Sodininkų bendrijos pirmininkas įpareigotas organizuoti žaliųjų atliekų pašalinimą iš miško per nustatytą laikotarpį.

Prie Kernavės esančiame privačiame miške pastebėta apgriuvusi medinė tvora bei įrengtas medinis lauko tualetas. Vadovaujantis Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 6 ir 7 punktais, fiziniai asmenys turi teisę laisvai lankytis privačiuose miškuose, išskyrus atskirus atvejus, kai savivaldybių vykdomos institucijos priima atitinkamus sprendimus (dėl specializuotų ūkių, būtinumo išsaugoti miško išteklius, miško verslų). Apie priimtus sprendimus prie kelių ir takų į privatų mišką turi būti pastatyti informaciniai ženklai. Rekreaciniuose miškuose tokie apribojimai nenustatomi. Pagal nuostatų 15.5 punkto reikalavimus, miškų savininkai privalo turėti parengtą ir galiojantį vidinės miškotvarkos projektą, kuriame būtų suprojektuoti galimi rekreaciniai objektai. Miško savininkas bus įpareigotas iš miško pašalinti medinės tvoros liekanas bei įrengtą lauko tualetą.

Valstybinė miškų tarnyba šiais metais daugiau dėmesio skirs kraštovaizdžio formavimo kirtimų kokybės patikrinimui, patiems kirtimams, vykdomiems rekreaciniuose miškuose.

Nešalta, permainingais ir vėjuotais orais pasireiškusi žiema sudarė sąlygas gerai peržiemoti įvairiems miško kenkėjams, tad miškuose pastebimas gausesnis nulaužtų, išverstų ir apsilpusių medžių kiekis. Spygliuočių medžiai, kuriuose apsigyveno pavojingi medžių kamienų kenkėjai, iki pirmųjų lėliukių susiformavimo turi būti iškirsti sanitariniais kirtimais ir išvežti. Jei kertami pavieniai medžiai, leidimai kirsti mišką neprivalomi, kitais atvejais turi būti parengti kirtimo dokumentai. Turime visi pasistengti, kad kinivarpos neišplistų ne tik Jūsų privačiose valdose, bet ir kituose miškuose.

Užfiksuoti pažeidimai

Šiais metais bus tikrinamas miško atkūrimas 2015 metų plynose kirtavietėse augimvietes atitinkančiomis medžių rūšimis. Noriu priminti, kad ne visada miškas atsikuria savaiminukais. Ypač tai aktualu iškirtus pušynus, kur miškas bus laikomas atkurtu, jei jame augs spygliuočių medžių sodinukai ar savaiminukai. Neužmirškime, kad želdiniams ir žėliniams reikalinga priežiūra. Patikrinkite, gal augimvietes atitinkančius medelius stelbia menkaverčiai medžiai ir krūmai, žolinė ir kita augalija.

Fiziniai ir juridiniai asmenys turi laikytis Miškų įstatymo, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, kitų miškų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų, kuriuos pažeidus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pranas Bernotas
Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)
scroll to top
+