Igno Šeiniaus premija – Valstybės atkūrimo šventės dieną

Igno Šeiniaus premija įteikta Malinauskams ir Vošteriams.
Tradicinis kadras – prie Igno Šeiniaus skulptūros – 2020 m. premijos laureatai su rajono vadovėmis.

Pritemdytoje scenoje pasigirsta violončelių garsai. Pamažu scenoje užsidega šviesa ir ekrane ryškėja vėliavos projekcija. Aidint aplodismentams scenoje pasirodo mišrus kamerinis choras „Navis“ bei renginio vedėjai Evelina Greiciūnaitė ir Egidijus Sinkevičius. Tai vaizdai iš Valstybės atkūrimo dienos renginio, kuriame buvo įteikta Igno Šeiniaus premija.

Kurti tokią Lietuvą, kokios norime mes

Pasak renginio vedėjų, vasario 16-oji yra ypatinga diena, kada galime prisiminti, kokia buvo ir yra stipri bei atkakli lietuvių tauta. „Išties mūsų tautos nueitas istorinis kelias buvo permainingas, tačiau grįstas tikėjimu, pasiaukojimu ir kova už meilę bei tėvynės laisvę. Mūsų istorija turtinga svarbiausiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atraminės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji diena, reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Nepriklausomybė – pirmiausia tai galimybė laisvai reikšti mintis ir kurti tokią Lietuvą, kokios norime mes. Prezidentas Antanas Smetona sakė: „Juk tik toji tauta verta laisvės, kuri ne veltui gyvena pasaulyje, kuri įstengė išauklėti iš savo sąmonės tautos dvasinių žiedų. Kol ji nepamiršta to tikslo, tol ji tarpsta ir gyvuoja, įneša savo indelį į tautos lobyną,“- kalbėjo Evelina ir Egidijus ir visus esančius salėje pakvietė švęsti valstybės atkūrimo dieną kartu giedant Lietuvos Respublikos himną.

„Užteks visiems ir vietos, ir darbo“

Širvintiškius ir jų svečius su Lietuvos valstybės atkūrimo diena pasveikino merė Živilė Pinskuvienė: „Mieli širvintiškiai, mieli mūsų krašto svečiai, džiaugiuosi šią svarbią Lietuvai dieną matydama jus visus kartu, susibūrusius čia, Širvintose, paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Manau, kad tai, jog čia esame visi kartu, yra labai svarbu. Nes tik kartu, tik išvien, tik sutardami galime siekti ir pasiekti. Galime kelti sau aukščiausius tikslus ir įgyvendinti svajones.

Vasario 16-osios signataras, Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona sakė: „Mūsų brangi tėvynė ne bergždžių ginčų, bet darbo reikalauja. Tik mokykimės tinkamai tarp savęs susitaikyti, sugyventi. Užteks visiems ir vietos, ir darbo.“

Su Igno Šeiniaus premija sveikinami Malinauskai.
Merė Ž. Pinskuvienė įteikia Igno Šeiniaus premiją tradicinių amatų puoselėtojams, skulptūrų parko „Malinauskų takas“ įkūrėjams Liudmilai ir Povilui Malinauskams.
Kai scenoje – kelios kartos. Mišraus kamerinio choro „Navis“, vaikų folklorinio ansamblio ir folkloro ansamblio „Gojus“ bendras kūrinys.
Igno Šeiniaus premijos laureatas B. L. Vošteris.
„Šis apdovanojimas svarbus ne tik mūsų šeimai, bet ir pačiam linui, visiems linų augintojams,“ – jaudulio neslėpė lino kelio mūsų rajone kūrėjas, ūkininkas, edukatorius Bronislavas Liubomiras Vošteris, kartu su žmona Janina tapę Igno Šeiniaus premijos laureatais.
Pakilią renginio nuotaiką puikiai kūrė vedėjai Evelina Greiciūnaitė ir Egidijus Sinkevičius. Scenoje už jų – „Tautišką giesmę“ atlikti pasiruošę mišrus kamerinis choras „Navis“ ir Meno mokyklos violončelininkų ansamblis.
Šiuolaikinio šokio grupės „So“ šokėjos.

Įteikta Igno Šeiniaus premija …

Šie žodžiai aktualūs ir šiandien, praėjus daugiau nei 100 metų. Kai matome aplinkui tiek nereikalingo, paviršutiniško pykčio, kai girdime tiek tuščių priekaištų. Akivaizdžiai matant, kaip aplinkui viskas keičiasi, kiek darbų yra daroma, kiek pastangų dedama. O juk sutardami, pasikalbėję, pasigilinę galėtume padaryti kur kas daugiau.

Simboliška, kad Vasario 16-ąją džiaugiamės ir sveikiname savo kraštiečius – Igno Šeiniaus premijos laureatus. Šie žmonės savo gyvenimu ir darbu, pradėję nuo savęs, atradę savo pomėgį, savo mūzą, nenuilsdami eina atrastu keliu ir kuria stebuklus. Kitiems dovanoja grožį, sveikatą, žinias. Kviečia ir buria. Garsina Širvintų kraštą. Taigi, pradėkime nuo savęs. Imkime pavyzdį. Perimkime patirtį. Kiekvienas, šalia esantis žmogus, kiekvienas geras žodis, patarimas ir palaikymas, netgi šypsena gali tapti įkvėpimu eiti į priekį. Mielieji, parsineškite šiandieninės pakilios nuotaikos į savo namus, į savo šeimas. „Vardan tos, Lietuvos, vienybė težydi“.

Valstybės atkūrimo šventė mums, širvintiškiams ypatinga yra ir tuo, jog šią dieną pagerbiame iškilius savo krašto žmones, kurių veikla palieka gilų pėdsaką mūsų krašto istorijoje. Širvintų rajono savivaldybė 2005 metais įsteigė rašytojo, politiko, diplomato, visuomenės veikėjo garsinusio Širvintų vardą pasaulyje – Igno Šeiniaus premiją. Šis apdovanojimas kasmet teikiamas už reikšmingiausius meno sričių kūrybos darbus, etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, altruistinę veiklą, Širvintų krašto reprezentavimą respublikoje ir už jos ribų. Laureatui įteikiamas ženklas – stiklo skulptūra, atversta knyga su rašytojo parašu, taip pat įteikiamas diplomas, tarybos sprendimas ir piniginė premija.

… Malinauskams

2020 metų sausio 30 dienos Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1 -1 nuspręsta, kad Igno Šeiniaus premija už reikšmingą kultūros ir tradicinių amatų puoselėjimą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų skiriama Povilui ir Liudmilai Malinauskams. Povilui Malinauskui yra suteiktas meno kūrėjo statusas, jo darbais, skulptūromis, koplytstulpiais, kryžiais puošiamas ne tik Širvintų kraštas, bet daugelis Lietuvos vietovių. P. Malinauskas kartu su tautodailininku K. Norušiu buvo naujojo Širvintų skulptūrų parko „Briedžių takas“ pradininkas ir jam sukūrė net 3 skulptūras. Liudmila Malinauskienė yra sertifikuota tautinio kulinarinio paveldo tradicijų puoselėtoja.

… ir Vošteriams

2020 metų sausio 30 dienos, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1 nuspręsta, kad Igno Šeiniaus premija už tradicijų puoselėjimą, bendruomeniškumo skatinimą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų skiriama Bronislavui Liubomirui ir Janinai Vošteriams. Šeimos ūkis, žinomas visoje Lietuvoje ne tik dėl tautinio paveldo aukščiausios kokybės produkcijos, bet ir dėl plačios kultūrinės – edukacinės veiklos. Kasmet Vošterių ūkyje organizuojama „Lino šventė“, leidžianti prisiminti ir šiandieniniame kontekste įprasminti šio Lietuvai svarbaus augalo tradicijas, papročius. Daugybės lankytojų, sveiko gyvenimo būdo propaguotojų lankosi ir ūkyje įrengtame degustacijos kambaryje-muziejuje, kuriame žinomi Lietuvos gydytojai bei mokslininkai skaito paskaitas, veda seminarus bei diskusijas apie linų sėmenų aliejų, avižų ir žirnių naudą žmogaus mitybai. Pastaraisiais metais B.L. Vošteris išleido leidinius „Linų kelias 25“, „Sekant Hipokrato priesaikomis, „Gyvenimo formulė“.

Dovanojo šokių ir dainų kompozicijas

Grojant violončelėms, Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė įteikia apdovanojimus Igno Šeiniaus laureatams. Po laureatų padėkos žodžių į sceną su gėlėmis plūsta sveikintojai. Gražia tradicija tampa laureatų nuotrauka atminčiai prie Igno Šeiniaus paminklo su Savivaldybės bei Kultūros centro vadovėmis.

Šokių ir dainų kompoziciją „Dainų tiltai amžinieji“ žiūrovams dovanojo: mišrus kamerinis choras „Navis“ (vadovės Audronė Burakovienė ir Evelina Greiciūnaitė), folkloro ansamblis „Gojus“ (vadovė Nijolė Vitkauskaitė), vaikų folkloro ansamblis (vadovė Kristina Stankevičienė), jaunimo grupė „Name goes here“ (vadovai Gediminas Svilas ir Agnė Zubavičiūtė-Svilienė), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Viesula“ (vadovas Ugnius Cikanas), šiuolaikinio šokio grupė „So“ (vadovė Odeta Žinienė), Širvintų meno mokyklos vaikų choras „Garsiukai“ (vadovė Julija Jadzevičienė), violončelininkų ansamblis (vadovas Valdas Povilaitis), trimitininkas Kristupas Vaitkūnas. Koncertmeisteris – Gintaras Pauliukonis, garso ir šviesų dailininkai – Algis Jakimavičius ir Paulius Kiškiūnas.

Remigijus Bonikatas
Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Sending
Skaitytojų įvertinimas
3 (4 įvert.)

1 Atsakymas į "Igno Šeiniaus premija – Valstybės atkūrimo šventės dieną"

  1. Ačiū! parašė:

    Labai novatoriškai režisuota šventė. Pagarba šventės ir nuotaikos kūrėjams.

Comments are closed.

scroll to top
error: Kopijuoti negražu!
+