Ignas Šeinius

Fotografijų parodos „Šeinius + Scheynius“ atidarymas

Nuotrauka atminimui – iš kairės į dešinę profesorė dr. Sigutė Radzevičienė, rašytojo anūkas Ignas Scheynius, Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė, parodos kuratorius Mindaugas Kavaliauskas, Kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė.
Skaityti daugiau »

Igno Šeiniaus ir jo proanūkės fotografiniai talentai – Širvintose

Minint kraštiečio rašytojo, diplomato, žurnalisto Igno Šeiniaus 130-ąsias gimimo metines, Širvintose bus eksponuojama fotomeno festivalyje „Kaunas Photo“ 2018 pristatyta paties rašytojo bei jo proanūkės Linos Scheynius fotografijų paroda „Šeinius + Scheynius“. Parodos atidarymas vyks 2019 m. balandžio 3 d. 17.30 val. Širvintų kultūros centro parodų salėje (I.Šeiniaus g. 4, Širvintos). Renginyje dalyvaus Igno Šeiniaus anūkas Ignas Scheynius, „Kaunas Photo“ festivalio vadovas bei parodos kuratorius Mindaugas Kavaliauskas, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto profesorė dr. Sigutė Radzevičienė.

Skaityti daugiau »

Pirmokų piešiniai iškeliavo į Švediją

Piešiniais grožisi Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

Piešiniais grožisi Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

Visuomenės, piliečių iniciatyva bei Savivaldybės prisidėjimu 2016 metais spalio 6 dieną Širvintų I. Šeiniaus gatvėje iškilmingai atidengtas paminklas rašytojui Ignui Šeiniui. Paminklą „Regiu Lietuvą“ sukūrė skulptorius Henrikas Orakauskas.  Skaityti daugiau »

Dvidešimt aštuoni žvilgsniai į rašytoją Igną Šeinių

Čiobiškio pagrindinės mokyklos mokinių pasirodymas

Čiobiškio pagrindinės mokyklos mokinių pasirodymas

Prieš 28-erius metus rašytojas Ignas Jurkūnas-Šeinius sugrįžo į gimtąjį sodžių, į Širvintų kraštą, į Lietuvą. Sugrįžo, kad savo kūryba mums, atgimstančios Lietuvos vaikams, pasakytų, kurios tiesos ir vertybės svarbios žmogui, sugrįžo, kad patikrintų mus, ar nesame pametę savęs, savo protėvių dvasios. 28-erius metus gyvenome rašytojo kūrybos šviesoje, augome, brendome ir saugojome jo atminimą.

Balandžio 5 d. dvidešimt aštuntą kartą Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla ir Širvintų rajono švietimo centras rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir lietuvių kalbos mokytojus pakvietė į kūrybinį sambūrį „Dvidešimt aštuoni žvilgsniai į rašytoją Igną Šeinių“, skirtą rašytojo Igno Šeiniaus 128-osioms gimimo metinėms. Skaityti daugiau »

„Aš dar kartą grįžtu“: Širvintose lankėsi Igno Šeiniaus anūkas

Garbingus svečius Igną Šeinių su sūnumi Feliksu Savivaldybėje priėmė rajono merė Živilė Pinskuvienė ir administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė.

Garbingus svečius Igną Šeinių su sūnumi Feliksu Savivaldybėje priėmė rajono merė Živilė Pinskuvienė ir administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė.

„Aš dar kartą grįžtu,“ – taria širvintiškiams mūsų krašto šviesuolis, rašytojas ir diplomatas Ignas Šeinius. Po 26 metų, balandžio 7 d., tuos pačius žodžius ištarė ir jo anūkas, medijų specialistas, televizijos prodiuseris Ignas Šeinius (Ignas Scheynius). Paskutinį kartą Širvintose jis viešėjo 1991 m. su savo tėvu, šviesios atminties Širvintų krašto garbės piliečiu Irviu Šeiniumi. Skaityti daugiau »

Spalio 6 d. Širvintose – istorinis įvykis: atidengtas paminklas Ignui Šeiniui

Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo būrys garbingų svečių.

Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo būrys garbingų svečių.

„Aš dar kartą grįžtu“ – rudenišką spalio 6-osios pavakarę Širvintose, Igno Šeiniaus alėjoje gausiai besibūriuojantiems širvintiškiams, miesto svečiams ištarė mūsų krašto šviesuolis, rašytojas, diplomatas Ignas Šeinius. Po Tėviškės dangumi sugrįžęs gražia skulptoriaus Henriko Orakausko sukurta iš bronzos lieta susimąsčiusio žmogaus, laikančio atvirą narvelį, figūra. Skulptūra vaizduoja žmogų, grįžusį į gimtinę. Rankoje jis laiko paukštę – lyg Lietuvos sielą, jo laukiančią grįžtant. Kita ant peties tupinti paukštė – lyg žinia, siunčiama iš Švedijos, ir narvelis – tartum likimas, laikomas rankose… Eidamas Igno Šeiniaus alėja, kiekvienas galės perskaityti grindinyje atgulusiose akmens plokštėse iškaltas rašytojo kūrybos citatas – apie žmogaus sielą, meną, gimtąją kalbą. Skaityti daugiau »

Igno Šeiniaus atminimo vedami…

Igno Šeiniaus atminimo vedami…
Lankėsi Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas
Baltais šerrkšnotais ornamentais padabintos Širvintos sausio 15 d. maloniai stebino garbingus svečius – Lietuvos Respublikos ambasadorių Švedijoje Eitvydą Bajarūną ir Kultūros ministro patarėją Danguolę Martinkienę.
Svečius pasitiko ir trumpai jiems Širvintų rajoną pristatė merė Živilė Pinskuvienė, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, direktorės pavaduotoja Elona Pečiukaitienė. Pokalbio esminiai klausimai – skulptoriaus Henriko Orakausko sukurto paminklo Ignui Šeiniui „Regiu Lietuvą“ pastatymas ir kultūrinio bendradarbiavimo su Švedijos regionais galimybės. Todėl merė Živilė Pinskuvienė pakvietė svečius į susitikimą su visuomenės atstovais – iniciatyvine grupe I. Šeiniaus paminklui sukurti. Savivaldybės posėdžių salėje vyravo jauki atmosfera, grupės pirmininkė mokytoja Danutė Miliukienė trumpai pristatė projekto esmę, pabrėžė visuomenės suinteresuotumą, kultūrinės veiklos išplėtimą, būtinybę tinkamai paminėti ir pagerbti iškiliausius mūsų tautos žmones, daug padariusius Lietuvai jos kūrimosi ir Nepriklausomybės metais. Be galo svarbu, kad iš mūsų krašto kilęs, dvikalbystės situacijoje išaugęs diplomatas, rašytojas impresionistasm publicistas Ignas Šeinius (Jurkūnas) ne tik mylėjo aukštino gimtąją kalbą, išskirdamas jos ypatingą bruožą – muzikalumą, skambumą, bet ir rūpinosi ekonomine pagalba ir nukentėjusiems nuo I pasaulinio karo, ir besikuriančiai Lietuvai, rūpindamas kreditus pininių, cukraus fabrikų įrenginiams gauti ir kt.
Į iniciatyvinę grupę susibūrė įvairių specialybių, įvairaus amžiaus žmonės, kuriuos jungia bendras noras įamžinti Igno Šeiniaus atminimą, garsinti jo vardą, kelti ir jaunimui skleisti tas vertybes, kurias įtvirtino ir kuriomis pats gyveno šis šviesus mūsų krašto žmogus.
Grupės pirmininkė Danutė Miliukienė ambasadoriui Eitvydui Bajarūnui padovanojo iniciatyvos rėmėjos doc. Sigutės Radzevičienės knygą „Neatrastasis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba Švedijoje“. Tautodailininkė Zofija Jablonskienė abiem svečiams įteikė savo rankomis austas juostas su užrašu „Lietuva“. Apie juostų audimą Ignas Šeinius rašė: „Juostose lietuvės visų pirmą siekia spalvų ir linijų dermės. Audžiamos juostos tampa spalvų muzika…“
Ambasadorius Eitvydas Bajarūnas, padėkojęs rajono vadovėms ir inicatyvinei grupei už kvietimą, kalbėjo apie jam ypatingą įspūdį padariusią iš visuomenės kilusią inicatyvą, apie jo pirmtako Igno Šeiniaus asmenybės iškilumą, atliktų darbų svarbą, rašytojo, kuris rašė ne tik gimtąja kalba, bet ir tobulai įvaldė švedų kalbą, išleido ne vieną knygą. Ambasadorius pabrėžė, kad iškilios asmenybės nutiesti bendravimo keliai turi vėl jungti draugiškas šalis, ypač kultūrinio bendravimo plotmėje.
Kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė sveikino merės Živilės Pinskuvienės dėmesingumą ir veiklumą, norą remti visuomenės iniciatyvas, subūrus darbingą komandą. Ji atkreipė dėmesį, kad šis susitikimas turi ir simbolinę prasmę – Igno Šeiniaus atminimas suvedė skirtingus žmones jo mirties dieną – sausio 15-ąją. Ji kvietė kvietė susirinkusiuosius organizuoti daugiau renginių, plačiau viešinti nuveiktus darbus ir iniciatyvas, kurie itin svarbūs artėjant šalies Nepriklausomybės paskelbimo 100-mečiui.
Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė džiaugėsi iniciatyvinės grupės atliktu darbu ir pakvietė svečius palankyti Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinę mokyklą.
Žiemiškas peizažas, atrodo, tiesė kelią ten, kur, anot Igno Šeiniaus, „taip vilioja išeiti ir siekti… Taip reikia erdvės ir atviro dangaus virš galvos“.
Bagaslaviškyje svečius – Lietuvos Respublikos ambasadorių Švedijoje Eitvydą Bajarūną, kultūros ministro patarėja Danguolę Martinkienę, Širvintų rajono savivaldybės merę Živilę Pinskuvienę, Administracijos direktorę Ingridą Baltušytę-Četrauskienę, iniciatyvinės grupės I. Šeiniaus paminklui sukurti pirmininkę Danutę Miliukienę ir kt. – sutiko mokyklos direktorius Pranas Kamienas, iniciatyvinės grupės narys Remigijus Bonikatas.
Svečiai lankėsi Igno Šeiniaus muziejuje, įkurtame 1999 metais, minint rašytojo 110-ąsias gimimo metines. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė Roma Vareikienė svečiams papasakojo apie muziejaus eksponatus, iš kurių pats vertingiausias – originali Igno Šeiniaus nuotrauka, kurią padovanojo rašytojo sūnus Irvis Šeinius. Muziejuje yra nemažai knygų, dokumentų kopijų, nuotraukų.
Didelio svečių susidomėjimo sulaukė mokyklos pirmo aukšto koridoriuje eksponuojama dokumentinė paroda „Ignas Šeinius: tarp Švedijos ir Lietuvos“. Mokyklos aktų salėje vyko susitikimas su mokiniais ir mokytojais. Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas pasidžiaugė mokyklos kolektyvo nuoširdumu bei rašytojo Igno Šeiniaus atminimo puoselėjimu. Pasak ambasadoriaus, Švedijoje yra labai aktyvi visuomenė, žmonės pirmiausia patys imasi vienokios ar kitokios iniciatyvos, o vertingos idėjos visada sulaukia ir valdžios paramos.  Atsakydamas į mokinių klausimus svečias papasakojo apie kai kuriuos mokymosi skirtumus JAV ir Švedijos mokyklose. Kalbėdama apie rašytojo Igno Šeiniaus atminimą merė Živilė Pinskuvienė už aktyvią šviečiamąją ir organizacinę veiklą padėkojo iniciatyvinės grupės I. Šeiniaus paminklui sukurti pirmininkei Danutei Miliukienei ir užtikrino, kad paminklas Širvintose bus pastatytas laiku.
Po susitikimo Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas ir kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė savo mintis apie viešnagę mokykloje užrašė svečių knygoje.
Remigijus Bonikatas
DSC-0010 Ambasadoriaus susitikimas su rajono vadovėmis: (iš dešinės į kairę) mere Živile Pinskuviene, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskiene, Administracijos direktorės pavaduotoja Elona Pečiukaitiene ir Administracijos direktore Ingrida Baltušyte-Četrauskiene.
DSC- 0018 Iniciatyvinės grupės pirmininkė Danutė Miliukienė ambasadoriui Eitvydui Bajarūnui padovanojo iniciatyvos rėmėjos doc. Sigutės Radzevičienės knygą, o tautodailininkė Zofija Jablonskienė – savo rankomis austą juostą su užrašu „Lietuva“.
DSC -0034 Savivaldybės posėdžių salėje įvyko susitikimas su visuomenės atstovais – iniciatyvine grupe I. Šeiniaus paminklui sukurti.
222 – Svečiai lankėsi Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos Igno Šeiniaus muziejuje.
228 – Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos buities muziejaus eksponatai priminė mokyklinius laikus.
232 – Didelio svečių susidomėjimo sulaukė mokyklos pirmojo aukšto koridoriuje eksponuojama dokumentinė paroda „Ignas Šeinius: tarp Švedijos ir Lietuvos“.
246 – Su Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokiniais ir mokytojais kalbėjosi Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė, Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas.
267 – 2016 m. sausio 15 diena, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla, nuotrauka prisiminimui.

Lankėsi Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas

 Ambasadoriaus E. Bajarūno susitikimas su rajono vadovėmis: (iš dešinės į kairę) mere Živile Pinskuviene, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskiene, Administracijos direktorės pavaduotoja Elona Pečiukaitiene ir Administracijos direktore Ingrida Baltušyte-Četrauskiene.

Ambasadoriaus E. Bajarūno susitikimas su rajono vadovėmis: mere Živile Pinskuviene, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskiene, Administracijos direktorės pavaduotoja Elona Pečiukaitiene ir Administracijos direktore Ingrida Baltušyte-Četrauskiene.

Baltais šerkšnotais ornamentais padabintos Širvintos sausio 15 d. maloniai stebino garbingus svečius – Lietuvos Respublikos ambasadorių Švedijoje Eitvydą Bajarūną ir Kultūros ministro patarėją Danguolę Martinkienę. Skaityti daugiau »

Kad Ignas Šeinius sugrįžtų…

Kad Ignas Šeinius sugrįžtų…
Tikras meno kūrinys visada traukia prie jo sugrįžti, į jį atsigręžti – kad kiekvieną kartą su nuostaba atrastum kažką nauja, kad kiekvieną kartą tai, kas jau gerai žinoma, vėl jaudintų, vėl atskleistų išgyvenimų plačiausią spektrą, vėl nutiestų nematomus tiltus tarp tavęs ir viso harmoningo gražaus pasaulio. Skambi muzikali kalba, įtaigus skaitymas, gerai pažįstami ir mažiau žinomi Igno Šeiniaus kūrybos fragmentai – visa tai pasitiko Viešosios bibliotekos skaitykloje širvintiškius lietingą lapkričio 12-osios vakarą. Nemaža susirinko norinčių dar kartą paklausyti nelaimingos Olesio meilės istorijos ir Siegfried Immerselbe atsijauninimo paslapties. „Žmogus tik meilėje gali laimingai gyventi,“ – šiais I. Šeiniaus žodžiais pavadino literatūrinę-muzikinę kompoziciją literatas Juozas Žitkauskas, subūręs atlikėjų grupę, kurioje – žinomi aktoriai Birutė Mar ir Aleksas Kazanavičius, fleitininkė Marija Račkauskaitė. Vakaro vedėjas jau ne pirmą renginį, skirtą Igno Šeiniaus kūrybai, dovanojo mūsų rajono žmonėms. Prieš metus – Bagaslaviškyje, o dabar neseniai ir Švenčionėliuose, pabuvota Molėtų, Trakų, Kaišiadorių, Lazdijų rajonuose. Ir visada ieškant prasmingų, jaudinančių, mažiau žinomų kūrinių, atkreipiant dėmesį į galimybę atrasti, sužinoti. Šį kartą tai buvo modernaus teksto fantastikos motyvais pagrįstos žmogaus, ieškančio galimybės atgimti, atsijauninti, istorijos pateikimas.  Ir visa nugalinčios meilės, kurią naikina žiaurumas, pasaulio blogis, traktavimas I. Šeiniaus kūriniuose.
„Aš myliu rudenį,“ – pusbalsiu ištaria Gundės žodžius aktorė, ir girdi už lango šniokščiant lapkričio lietų, kartu jauti tą nenusakomą dvasinę vienovę – kūrėjo, atlikėjo, klausytojo, virpančios fleitos melodijos.
Neprailgo vakaras, širvintiškiai mielai atsakė į vedėjo klausimus, koks ryšys tarp degtukų ir I. Šeiniaus, į kurią bažnytėlę skubėjo ankstų Kalėdų rytą vaikystėje būsimas rašytojas ir kurią kalbos ypatybę laikė labai svarbia ir reikalinga, dėl kurios buvo pasiryžęs ginčytis su kalbininkais…
Gera, kad turime tokių bičiulių, propaguojančių mūsų kraštiečio Igno Šeiniaus kūrybą, remiančius mūsų idėją sukurti paminklą.
Renginyje dalyvavęs skulptorius Henrikas Orakauskas mielai dalijosi savo potyriais ir pastebėjimais su aktoriais ir renginio vedėju.
Belieka pridurti, kad paminklas jau sukurtas. Šiuo metu atskiromis dalimis ruošiamos formos liejimui. Lieka paskutinis etapas – suteikti naujam meno kūriniui galimybę egzistuoti, įkurdinti čia, kur „aš dar kartą grįžtu.“ (I. Šeinius).
Sekmadienį I. Šeiniaus alėjoje buvo ieškoma galutinio sprendimo, kurioje vietoje turėtų stovėti paminklas. Vyriausioji rajono architektė Dalia Kunevičienė, skulptorius Henrikas Orakauskas, pakviesti konsultuoti kraštovaizdžio architektai Vytautas Ir Euchrida Sipavičiai, iniciatyvinės grupės pirmininkė Danutė Miliukienė, dizainerė Vaiva Pauliukonytė, fotografas Virginijus Sarpauskas aptarė optimaliausius vizualinius sprendimus. Sustota ties paminklo pastatymu netoli fontano, komponuojant kitų meninių detalių (plokščių su rašytojo citatomis) vieną bendrą erdvę, variantu. Būtų malonu išgirsti ir visuomenės nuomonę. Jos laukiame el. paštu igno.seiniaus.grupe@gmail.com, tel. 8 670 98 988.
O norintiems paremti paminklo statybą lėšomis, primename rekvizitus: Asociacija Širvintų miesto bendruomenė, AB bankas Swedbank, banko kodas 7300, sąsk. Nr. 527300010135756925.
Danutė Miliukienė
Iniciatyvinės grupės pirmininkė
Nuotraukos Virginijaus Sarpausko
alejoje   Sekmadienį I. Šeiniaus alėjoje buvo ieškoma galutinio sprendimo, kurioje vietoje turėtų stovėti paminklas.
IMG 5892 arba 886   Nemažai širvintiškių susirinko dar kartą paklausyti nelaimingos Olesio meilės istorijos ir Siegfried Immerselbe atsijauninimo paslapties.
925  Kalba I. Šeiniaus paminklo pastatymo Širvintose iniciatyvinės grupės pirmininkė Danutė Miliukienė.
930  Skulptroius Henrikas Orakauskas (dešinėje) mintimis dalijasi su vakaro vedėju Juozu Žitkausku.Orakausku.

Sekmadienį I. Šeiniaus alėjoje buvo ieškoma galutinio sprendimo, kurioje vietoje turėtų stovėti paminklas.

Sekmadienį I. Šeiniaus alėjoje buvo ieškoma galutinio sprendimo, kurioje vietoje turėtų stovėti paminklas.

Tikras meno kūrinys visada traukia prie jo sugrįžti, į jį atsigręžti – kad kiekvieną kartą su nuostaba atrastum kažką nauja, kad kiekvieną kartą tai, kas jau gerai žinoma, vėl jaudintų, vėl atskleistų išgyvenimų plačiausią spektrą, vėl nutiestų nematomus tiltus tarp tavęs ir viso harmoningo gražaus pasaulio. Skaityti daugiau »

Norisi žmogiško, šilto ir paprasto paminklo

Ignas Šeinius žingsniuoja Stokholmo gatve.

Ignas Šeinius žingsniuoja Stokholmo gatve.

Prieš šv. Velykas Širvintų viešojoje bibliotekoje posėdžiavo Širvintų rajono visuomeninė iniciatyvinė grupė dėl Igno Šeiniaus atminimo įamžinimo, sukuriant ir pastatant paminklą Širvintų mieste. Buvo apžvelgti jau padaryti darbai ir numatyt tolesni žingsniai įgyvendinant šį sumanymą.

Pasak iniciatyvinės grupės garbės pirmininkės Danutės Miliukienės, jau prabėgo metai ir vienas mėnuo, kai įkurta iniciatyvinė grupė, ir tie susibūrimai kai kurių rezultatų jau davė. Vertinant pinigine išraiška, jau peržengta dešimties tūkstančių riba. „Tačiau esmė ne pinigai, – svarbu, kad Širvintose padidėjo dėmesys Ignui Šeiniui. Dažnas klausia, kada bus pastatytas paminklas, gal jau šią vasarą?.. Susitikime su „Bočiais“ buvau apipilta klausimais, kaip geroj pamokoj. „Bočiai“ ketina taip pat surinkti tam tikrą sumą lėšų paminklo statybai. Mes dar neskubame, šiuo metu mums svarbu, jog Širvintas papuoštų meniškai brandus kūrinys, kad tikrai, kaip rašė vienas rėmėjas, norėtųsi „žmogiško, šilto ir paprasto“ paminklo. Šiais žodžiais išsakyta esmė, ko pasiilgusi yra žmogaus širdis. Priminsiu, kad panašiu metu pernai, balandžio pabaigoje, mūsų rajono taryba priėmė sprendimą dėl paminklo statymo ir tuo pačiu įsipareigojo visokeriopai remti. Tuo metu buvo surengta apklausa dėl paminklo vietos. Didžioji dalis apklaustųjų pasisakė už tai, kad paminklas stovėtų Igno Šeiniaus gatvėje. Ir jau vėliau išsirutuliojo vizija, kad turėtų būti ateinanti gatve žmogaus figūra. Skaityti daugiau »

Igno Šeiniaus 125-osioms metinėms: „Sugrįžimas į tėviškės padangę“

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas ir Švedijos ambasadorė Lietuvoje Cecilia Ruthström-Ruin lankėsi Igno Šeiniaus muziejuje.

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas ir Švedijos ambasadorė Lietuvoje Cecilia Ruthström-Ruin lankėsi Igno Šeiniaus muziejuje.

Balandžio 4 dieną Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinėje mokykloje vyko rašytojo ir diplomato Igno Šeiniaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimas „Sugrįžimas į tėviškės padangę“. Į renginį susirinko daug garbingų svečių: Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas, Švedijos ambasadorė Lietuvoje Cecilia Ruthström-Ruin ir ją lydinti informacinių ir kultūros projektų koordinatorė Giedrė Berželionytė, Užsienio reikalų ministerijos projektų valdymo skyriaus vedėja Gitana Skripkaitė ir vyriausiasis specialistas Bertas Venckaitis, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros vedėja profesorė Sigutė Radzevičienė, Širvintų rajono meras Vincas Jasiukevičius, rajono švietimo ir kultūros sričių darbuotojai, mokytojai ir mokiniai.

Renginys – iš trijų dalių. Pirmoji dalis – netradicinė pamoka, kuri vyko mokyklos aktų salėje. Pasak Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos direktoriaus Prano Kamieno, netradicinė pamoka ta prasme, kad tą popietę kartu mokėsi ir mokytojai, ir mokiniai. Pamoką pravedė buvęs ambasadorius Švedijoje, o šiuo metu Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas. Skaityti daugiau »

Paieška
Įveskite paieškos raktažodį:

Apklausa
Nuorodos