Igno Šeiniaus atminimo vedami…

Igno Šeiniaus atminimo vedami…
Lankėsi Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas
Baltais šerrkšnotais ornamentais padabintos Širvintos sausio 15 d. maloniai stebino garbingus svečius – Lietuvos Respublikos ambasadorių Švedijoje Eitvydą Bajarūną ir Kultūros ministro patarėją Danguolę Martinkienę.
Svečius pasitiko ir trumpai jiems Širvintų rajoną pristatė merė Živilė Pinskuvienė, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, direktorės pavaduotoja Elona Pečiukaitienė. Pokalbio esminiai klausimai – skulptoriaus Henriko Orakausko sukurto paminklo Ignui Šeiniui „Regiu Lietuvą“ pastatymas ir kultūrinio bendradarbiavimo su Švedijos regionais galimybės. Todėl merė Živilė Pinskuvienė pakvietė svečius į susitikimą su visuomenės atstovais – iniciatyvine grupe I. Šeiniaus paminklui sukurti. Savivaldybės posėdžių salėje vyravo jauki atmosfera, grupės pirmininkė mokytoja Danutė Miliukienė trumpai pristatė projekto esmę, pabrėžė visuomenės suinteresuotumą, kultūrinės veiklos išplėtimą, būtinybę tinkamai paminėti ir pagerbti iškiliausius mūsų tautos žmones, daug padariusius Lietuvai jos kūrimosi ir Nepriklausomybės metais. Be galo svarbu, kad iš mūsų krašto kilęs, dvikalbystės situacijoje išaugęs diplomatas, rašytojas impresionistasm publicistas Ignas Šeinius (Jurkūnas) ne tik mylėjo aukštino gimtąją kalbą, išskirdamas jos ypatingą bruožą – muzikalumą, skambumą, bet ir rūpinosi ekonomine pagalba ir nukentėjusiems nuo I pasaulinio karo, ir besikuriančiai Lietuvai, rūpindamas kreditus pininių, cukraus fabrikų įrenginiams gauti ir kt.
Į iniciatyvinę grupę susibūrė įvairių specialybių, įvairaus amžiaus žmonės, kuriuos jungia bendras noras įamžinti Igno Šeiniaus atminimą, garsinti jo vardą, kelti ir jaunimui skleisti tas vertybes, kurias įtvirtino ir kuriomis pats gyveno šis šviesus mūsų krašto žmogus.
Grupės pirmininkė Danutė Miliukienė ambasadoriui Eitvydui Bajarūnui padovanojo iniciatyvos rėmėjos doc. Sigutės Radzevičienės knygą „Neatrastasis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba Švedijoje“. Tautodailininkė Zofija Jablonskienė abiem svečiams įteikė savo rankomis austas juostas su užrašu „Lietuva“. Apie juostų audimą Ignas Šeinius rašė: „Juostose lietuvės visų pirmą siekia spalvų ir linijų dermės. Audžiamos juostos tampa spalvų muzika…“
Ambasadorius Eitvydas Bajarūnas, padėkojęs rajono vadovėms ir inicatyvinei grupei už kvietimą, kalbėjo apie jam ypatingą įspūdį padariusią iš visuomenės kilusią inicatyvą, apie jo pirmtako Igno Šeiniaus asmenybės iškilumą, atliktų darbų svarbą, rašytojo, kuris rašė ne tik gimtąja kalba, bet ir tobulai įvaldė švedų kalbą, išleido ne vieną knygą. Ambasadorius pabrėžė, kad iškilios asmenybės nutiesti bendravimo keliai turi vėl jungti draugiškas šalis, ypač kultūrinio bendravimo plotmėje.
Kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė sveikino merės Živilės Pinskuvienės dėmesingumą ir veiklumą, norą remti visuomenės iniciatyvas, subūrus darbingą komandą. Ji atkreipė dėmesį, kad šis susitikimas turi ir simbolinę prasmę – Igno Šeiniaus atminimas suvedė skirtingus žmones jo mirties dieną – sausio 15-ąją. Ji kvietė kvietė susirinkusiuosius organizuoti daugiau renginių, plačiau viešinti nuveiktus darbus ir iniciatyvas, kurie itin svarbūs artėjant šalies Nepriklausomybės paskelbimo 100-mečiui.
Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė džiaugėsi iniciatyvinės grupės atliktu darbu ir pakvietė svečius palankyti Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinę mokyklą.
Žiemiškas peizažas, atrodo, tiesė kelią ten, kur, anot Igno Šeiniaus, „taip vilioja išeiti ir siekti… Taip reikia erdvės ir atviro dangaus virš galvos“.
Bagaslaviškyje svečius – Lietuvos Respublikos ambasadorių Švedijoje Eitvydą Bajarūną, kultūros ministro patarėja Danguolę Martinkienę, Širvintų rajono savivaldybės merę Živilę Pinskuvienę, Administracijos direktorę Ingridą Baltušytę-Četrauskienę, iniciatyvinės grupės I. Šeiniaus paminklui sukurti pirmininkę Danutę Miliukienę ir kt. – sutiko mokyklos direktorius Pranas Kamienas, iniciatyvinės grupės narys Remigijus Bonikatas.
Svečiai lankėsi Igno Šeiniaus muziejuje, įkurtame 1999 metais, minint rašytojo 110-ąsias gimimo metines. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė Roma Vareikienė svečiams papasakojo apie muziejaus eksponatus, iš kurių pats vertingiausias – originali Igno Šeiniaus nuotrauka, kurią padovanojo rašytojo sūnus Irvis Šeinius. Muziejuje yra nemažai knygų, dokumentų kopijų, nuotraukų.
Didelio svečių susidomėjimo sulaukė mokyklos pirmo aukšto koridoriuje eksponuojama dokumentinė paroda „Ignas Šeinius: tarp Švedijos ir Lietuvos“. Mokyklos aktų salėje vyko susitikimas su mokiniais ir mokytojais. Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas pasidžiaugė mokyklos kolektyvo nuoširdumu bei rašytojo Igno Šeiniaus atminimo puoselėjimu. Pasak ambasadoriaus, Švedijoje yra labai aktyvi visuomenė, žmonės pirmiausia patys imasi vienokios ar kitokios iniciatyvos, o vertingos idėjos visada sulaukia ir valdžios paramos.  Atsakydamas į mokinių klausimus svečias papasakojo apie kai kuriuos mokymosi skirtumus JAV ir Švedijos mokyklose. Kalbėdama apie rašytojo Igno Šeiniaus atminimą merė Živilė Pinskuvienė už aktyvią šviečiamąją ir organizacinę veiklą padėkojo iniciatyvinės grupės I. Šeiniaus paminklui sukurti pirmininkei Danutei Miliukienei ir užtikrino, kad paminklas Širvintose bus pastatytas laiku.
Po susitikimo Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas ir kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė savo mintis apie viešnagę mokykloje užrašė svečių knygoje.
Remigijus Bonikatas
DSC-0010 Ambasadoriaus susitikimas su rajono vadovėmis: (iš dešinės į kairę) mere Živile Pinskuviene, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskiene, Administracijos direktorės pavaduotoja Elona Pečiukaitiene ir Administracijos direktore Ingrida Baltušyte-Četrauskiene.
DSC- 0018 Iniciatyvinės grupės pirmininkė Danutė Miliukienė ambasadoriui Eitvydui Bajarūnui padovanojo iniciatyvos rėmėjos doc. Sigutės Radzevičienės knygą, o tautodailininkė Zofija Jablonskienė – savo rankomis austą juostą su užrašu „Lietuva“.
DSC -0034 Savivaldybės posėdžių salėje įvyko susitikimas su visuomenės atstovais – iniciatyvine grupe I. Šeiniaus paminklui sukurti.
222 – Svečiai lankėsi Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos Igno Šeiniaus muziejuje.
228 – Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos buities muziejaus eksponatai priminė mokyklinius laikus.
232 – Didelio svečių susidomėjimo sulaukė mokyklos pirmojo aukšto koridoriuje eksponuojama dokumentinė paroda „Ignas Šeinius: tarp Švedijos ir Lietuvos“.
246 – Su Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokiniais ir mokytojais kalbėjosi Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė, Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas.
267 – 2016 m. sausio 15 diena, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla, nuotrauka prisiminimui.

Lankėsi Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas

 Ambasadoriaus E. Bajarūno susitikimas su rajono vadovėmis: (iš dešinės į kairę) mere Živile Pinskuviene, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskiene, Administracijos direktorės pavaduotoja Elona Pečiukaitiene ir Administracijos direktore Ingrida Baltušyte-Četrauskiene.

Ambasadoriaus E. Bajarūno susitikimas su rajono vadovėmis: mere Živile Pinskuviene, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskiene, Administracijos direktorės pavaduotoja Elona Pečiukaitiene ir Administracijos direktore Ingrida Baltušyte-Četrauskiene.

Baltais šerkšnotais ornamentais padabintos Širvintos sausio 15 d. maloniai stebino garbingus svečius – Lietuvos Respublikos ambasadorių Švedijoje Eitvydą Bajarūną ir Kultūros ministro patarėją Danguolę Martinkienę.

Iniciatyvinės grupės pirmininkė Danutė Miliukienė ambasadoriui Eitvydui Bajarūnui padovanojo iniciatyvos rėmėjos doc. Sigutės Radzevičienės knygą, o tautodailininkė Zofija Jablonskienė - savo rankomis austą juostą su užrašu „Lietuva“.

Iniciatyvinės grupės pirmininkė Danutė Miliukienė ambasadoriui Eitvydui Bajarūnui padovanojo iniciatyvos rėmėjos doc. Sigutės Radzevičienės knygą, o tautodailininkė Zofija Jablonskienė - pačios austą juostą su užrašu „Lietuva“.

Svečius pasitiko ir trumpai jiems Širvintų rajoną pristatė merė Živilė Pinskuvienė, merės pavaduotoja Irena Vasiliauskienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, direktorės pavaduotoja Elona Pečiukaitienė. Pokalbio esminiai klausimai – skulptoriaus Henriko Orakausko sukurto paminklo Ignui Šeiniui „Regiu Lietuvą“ pastatymas ir kultūrinio bendradarbiavimo su Švedijos regionais galimybės. Todėl merė Živilė Pinskuvienė pakvietė svečius į susitikimą su visuomenės atstovais – iniciatyvine grupe I. Šeiniaus paminklui sukurti. Savivaldybės posėdžių salėje vyravo jauki atmosfera, grupės pirmininkė mokytoja Danutė Miliukienė trumpai pristatė projekto esmę, pabrėžė visuomenės suinteresuotumą, kultūrinės veiklos išplėtimą, būtinybę tinkamai paminėti ir pagerbti iškiliausius mūsų tautos žmones, daug padariusius Lietuvai jos kūrimosi ir Nepriklausomybės metais. Be galo svarbu, kad iš mūsų krašto kilęs, dvikalbystės situacijoje išaugęs diplomatas, rašytojas impresionistas, publicistas Ignas Šeinius (Jurkūnas) ne tik mylėjo ir aukštino gimtąją kalbą, išskirdamas jos ypatingą bruožą – muzikalumą, skambumą, bet ir rūpinosi ekonomine pagalba ir nukentėjusiems nuo I pasaulinio karo, ir besikuriančiai Lietuvai, rūpindamas kreditus pieninių, cukraus fabrikų įrenginiams gauti ir kt.

Į iniciatyvinę grupę susibūrė įvairių specialybių, įvairaus amžiaus žmonės, kuriuos jungia bendras noras įamžinti Igno Šeiniaus atminimą, garsinti jo vardą, kelti ir jaunimui skleisti tas vertybes, kurias įtvirtino ir kuriomis pats gyveno šis šviesus mūsų krašto žmogus.

Grupės pirmininkė Danutė Miliukienė ambasadoriui Eitvydui Bajarūnui padovanojo iniciatyvos rėmėjos doc. Sigutės Radzevičienės knygą „Neatrastasis Ignas Šeinius: gyvenimas ir kūryba Švedijoje“. Tautodailininkė Zofija Jablonskienė abiem svečiams įteikė savo rankomis austas juostas su užrašu „Lietuva“. Apie juostų audimą Ignas Šeinius rašė: „Juostose lietuvės visų pirma siekia spalvų ir linijų dermės. Audžiamos juostos tampa spalvų muzika…“

Savivaldybės posėdžių salėje įvyko susitikimas su visuomenės atstovais - iniciatyvine grupe I. Šeiniaus paminklui sukurti.

Savivaldybės posėdžių salėje įvyko susitikimas su visuomenės atstovais - iniciatyvine grupe I. Šeiniaus paminklui sukurti.

Ambasadorius Eitvydas Bajarūnas, padėkojęs rajono vadovėms ir inicatyvinei grupei už kvietimą, kalbėjo apie jam ypatingą įspūdį padariusią iš visuomenės kilusią inicatyvą, apie jo pirmtako Igno Šeiniaus asmenybės iškilumą, atliktų darbų svarbą, rašytojo, kuris rašė ne tik gimtąja kalba, bet ir tobulai įvaldė švedų kalbą, išleido ne vieną knygą. Ambasadorius pabrėžė, kad iškilios asmenybės nutiesti bendravimo keliai turi vėl jungti draugiškas šalis, ypač kultūrinio bendravimo plotmėje.

Kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė sveikino merės Živilės Pinskuvienės dėmesingumą ir veiklumą, norą remti visuomenės iniciatyvas, subūrus darbingą komandą. Ji atkreipė dėmesį, kad šis susitikimas turi ir simbolinę prasmę – Igno Šeiniaus atminimas suvedė skirtingus žmones jo mirties dieną – sausio 15-ąją. Ji kvietė susirinkusiuosius organizuoti daugiau renginių, plačiau viešinti nuveiktus darbus ir iniciatyvas, kurie itin svarbūs artėjant šalies Nepriklausomybės paskelbimo 100-mečiui.

Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė džiaugėsi iniciatyvinės grupės atliktu darbu ir pakvietė svečius palankyti Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinę mokyklą.

Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos buities muziejaus eksponatai priminė mokyklinius laikus.

Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos buities muziejaus eksponatai priminė mokyklinius laikus.

Žiemiškas peizažas, atrodo, tiesė kelią ten, kur, anot Igno Šeiniaus, „taip vilioja išeiti ir siekti… Taip reikia erdvės ir atviro dangaus virš galvos“.

Bagaslaviškyje svečius – Lietuvos Respublikos ambasadorių Švedijoje Eitvydą Bajarūną, kultūros ministro patarėją Danguolę Martinkienę, Širvintų rajono savivaldybės merę Živilę Pinskuvienę, Administracijos direktorę Ingridą Baltušytę-Četrauskienę, iniciatyvinės grupės I. Šeiniaus paminklui sukurti pirmininkę Danutę Miliukienę ir kt. – sutiko mokyklos direktorius Pranas Kamienas, iniciatyvinės grupės narys Remigijus Bonikatas.

Svečiai lankėsi Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos Igno Šeiniaus muziejuje.

Svečiai lankėsi Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos Igno Šeiniaus muziejuje.

Svečiai lankėsi Igno Šeiniaus muziejuje, įkurtame 1999 metais, minint rašytojo 110-ąsias gimimo metines. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė Roma Vareikienė svečiams papasakojo apie muziejaus eksponatus, iš kurių pats vertingiausias – originali Igno Šeiniaus nuotrauka, kurią padovanojo rašytojo sūnus Irvis Šeinius. Muziejuje yra nemažai knygų, dokumentų kopijų, nuotraukų.

Didelio svečių susidomėjimo sulaukė mokyklos pirmojo aukšto koridoriuje eksponuojama dokumentinė paroda „Ignas Šeinius: tarp Švedijos ir Lietuvos“.

Didelio svečių susidomėjimo sulaukė mokyklos pirmojo aukšto koridoriuje eksponuojama dokumentinė paroda „Ignas Šeinius: tarp Švedijos ir Lietuvos“.

Su Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokiniais ir mokytojais kalbėjosi Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė, Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas.

Su Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokiniais ir mokytojais kalbėjosi Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė, Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas.

Didelio svečių susidomėjimo sulaukė mokyklos pirmo aukšto koridoriuje eksponuojama dokumentinė paroda „Ignas Šeinius: tarp Švedijos ir Lietuvos“. Mokyklos aktų salėje vyko susitikimas su mokiniais ir mokytojais. Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas pasidžiaugė mokyklos kolektyvo nuoširdumu bei rašytojo Igno Šeiniaus atminimo puoselėjimu. Pasak ambasadoriaus, Švedijoje yra labai aktyvi visuomenė, žmonės pirmiausia patys imasi vienokios ar kitokios iniciatyvos, o vertingos idėjos visada sulaukia ir valdžios paramos.  Atsakydamas į mokinių klausimus svečias papasakojo apie kai kuriuos mokymosi skirtumus JAV ir Švedijos mokyklose. Kalbėdama apie rašytojo Igno Šeiniaus atminimą merė Živilė Pinskuvienė už aktyvią šviečiamąją ir organizacinę veiklą padėkojo iniciatyvinės grupės I. Šeiniaus paminklui sukurti pirmininkei Danutei Miliukienei ir užtikrino, kad paminklas Širvintose bus pastatytas laiku.

2016 m. sausio 15 diena, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla, nuotrauka prisiminimui.

2016 m. sausio 15 diena, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla, nuotrauka prisiminimui.

Po susitikimo Lietuvos Respublikos ambasadorius Švedijoje Eitvydas Bajarūnas ir kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė savo mintis apie viešnagę mokykloje užrašė svečių knygoje.

Remigijus Bonikatas

Sending
Skaitytojų įvertinimas
0 (0 įvert.)

4 Atsakymai į “Igno Šeiniaus atminimo vedami…”

 1. to keista parašė:

  Baisi žinia, kamuoja nemiga, be vaistu neapseisiu

 2. keista parašė:

  Kazkaip keista, kad buvusi administracijos direktore atsisake tarybos nario mandato.

 3. na bet parašė:

  Į susitikima su mere buvo suvaryti priesiskai nusiteike zmones su is anksto paruostais bjauriais klausimais. Bet mere tai stipriai atsake i visus klausimus pastatydama klausinetojus i vieta. Ypac gerai mere atkirto apie debatus 🙂

 4. pastabusis parašė:

  pagal pateiktą medžiagą matyti, kad ne Lietuvos ambasadorius Švedijoje buvo pagrindinis šio renginių ciklo dalyvis. Atsakymą palieku komentaro skaitytojams

Comments are closed.

scroll to top
+